Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus, Tornio

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2024
Tunnus
(TA31L24S)
Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023
Tunnus
(TA31L23S)
Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022
Tunnus
(TA31L22S)
Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021
Tunnus
(TA31L21S)
Tradenomikoulutus, liiketalous (virtuaalitoteutus), Tornio, syksy 2020
Tunnus
(TA31L20S)
Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 15.08.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Sisältö

* tietolähteiden hyödyntäminen ja lähdepohjaisen asiatekstin tuottaminen
* asiantuntijaviestinä
* viestintävälineiden käyttö monipuolista
* tietolähteiden hyödyntäminen
* oppimistehtävien tuottaminen ohjeiden mukaisesti

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä 16.8.–10.12.2023. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luentovideot ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on itsenäiseen työskentelyyn perustuva non stop -toteutus, joka on suoritettavissa syyslukukauden 2023 ajan oman aikataulun mukaisesti. Tehtäviä voi suorittaa joko itsenäisesti tai pienryhmätyöskentelynä.

Opintojakso edellyttää ajanhallinnan taitoja, suunnitelmallisuutta ja itsenäistä työotetta.

Opintojakson aloitustapaaminen järjestetään Zoomissa 23.8. klo 17–19.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään vapaaehtoinen ohjaustunti Zoomissa. Ohjauskertojen tarkemmat ajankohdat löytyvät Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä läsnäoloa edellyttäviä tenttejä.

Jos opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan, on hänellä Lapin AMKin tutkintosäännön mukaisesti kaksi (2) uusintamahdollisuutta opintojaksoa seuraavan lukukauden loppuun asti. Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 10.2.2024
- 10.3.2024

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu syyslukukauden ajalle opiskelijan valitsemalla tavalla. Tehtäviä arvioidaan aina kahden viikon välein. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 10.12.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on sekä yksilötehtäviä että mahdollisesti pienryhmässä suoritettavia tehtäviä. Oppimistehtävät arvioidaan pisteasteikolla, jonka perusteella määräytyy opintojakson loppuarvosana. Opintojakson arviointi muodostuu seuraavista pakollisista osasuorituksista:
- Aloitustehtävä: tavoitteet ja aikataulu (max. 2 p.)
- Tutkimusessee (max. 30 p. – mahdollisuus korottaa arvosanaa palautteen perusteella)
- Suullinen asiantuntijaesitys ja vertaisarvioinnit (max. 26 p.)
- Liikekirjeiden näyttökoe tai pienryhmätehtävä (max. 24 p.)
- Lopputehtävä: oman oppimisen reflektointi (max. 2 p.)

Opintojaksolla on yllä mainittujen lisäksi seuraavat vapaaehtoiset harjoitustehtävät (kerryttävät kokonaispistemäärää):
- Kielenhuollon testit x 4 (max. 4 p.)
- Tiedonhankinnan harjoitus (max. 3 p.)
- Suullisen asiantuntijaviestinnän harjoitustehtävä (max. 3 p.)
- Argumentoinnin analyysiharjoitus (max. 3 p.)
- Liikekirjeenvaihdon harjoitustehtävä (max. 3 p.)
- Viestinnän eri osa-alueet, harjoitustehtävä (max. 5 p. / tehtävä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu pakollisista oppimistehtävistä ja vapaaehtoisista harjoitustehtävistä, jotka arvioidaan pisteasteikolla. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy seuraavien pistemäärien mukaisesti:
90–100 pistettä: 5
80–89 pistettä: 4
70–79 pistettä: 3
60–69 pistettä: 2
50–59 pistettä: 1
Alle 50 pistettä: täydennettävä/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • TA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T31L24K
  Tradenomi (AMK) liiketalous, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Sisältö

* tietolähteiden hyödyntäminen ja lähdepohjaisen asiatekstin tuottaminen
* asiantuntijaviestinä
* viestintävälineiden käyttö monipuolista
* tietolähteiden hyödyntäminen
* oppimistehtävien tuottaminen ohjeiden mukaisesti

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä 15.1.–15.5.2024. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää. Opintojakson sisältö ja oppimistehtävät julkaistaan viimeistään Zoom-aloitustapaamiseen mennessä.

Oppimateriaalit

Luentovideot ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on itsenäiseen työskentelyyn perustuva non stop -toteutus, joka on suoritettavissa kevätlukukauden 2024 ajan oman aikataulun mukaisesti. Tehtäviä voi suorittaa joko itsenäisesti tai pienryhmätyöskentelynä.

Opintojakso edellyttää ajanhallinnan taitoja, suunnitelmallisuutta ja itsenäistä työotetta.

Opintojakson aloitustapaaminen järjestetään Zoomissa 18.1.2024 klo 14–16.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään vapaaehtoinen ohjaustunti Zoomissa. Ohjauskertojen tarkemmat ajankohdat löytyvät Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä läsnäoloa edellyttäviä tenttejä.

Jos opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan, on hänellä Lapin AMKin tutkintosäännön mukaisesti kaksi (2) uusintamahdollisuutta opintojaksoa seuraavan lukukauden loppuun asti. Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 15.10.2024
- 27.10.2024 (voidaan tarkentaa myöhemmin)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Xbit-akatemiassa opiskeleva: Tämän opintojakson osaamisen osoittamiset sisältyvät akatemian oppimisprojekteihin kokonaan tai osittain. Tällöin oppimisprojektien toteuttamista tukevat ohjauskerrat ovat pääsääntöisesti maanantaista torstaihin aamupäivisin klo 9.00–11.30 Tornion kampuksella.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu kevätlukukauden ajalle opiskelijan valitsemalla tavalla. Tehtäviä arvioidaan aina kahden viikon välein. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 12.5.2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on sekä yksilötehtäviä että mahdollisesti pienryhmässä suoritettavia tehtäviä. Oppimistehtävät arvioidaan pisteasteikolla, jonka perusteella määräytyy opintojakson loppuarvosana. Opintojakson arviointi muodostuu seuraavista pakollisista osasuorituksista:
- Aloitustehtävä: tavoitteet ja aikataulu (max. 2 p.)
- Tutkimusessee (max. 30 p. – mahdollisuus korottaa arvosanaa palautteen perusteella)
- Suullinen asiantuntijaesitys ja vertaisarvioinnit (max. 26 p.)
- Liikekirjeiden näyttökoe tai pienryhmätehtävä (max. 24 p.)
- Lopputehtävä: oman oppimisen reflektointi (max. 2 p.)

Opintojaksolla on yllä mainittujen lisäksi seuraavat vapaaehtoiset harjoitustehtävät (kerryttävät kokonaispistemäärää):
- Kielenhuollon testit x 4 (max. 4 p.)
- Tiedonhankinnan harjoitus (max. 5 p.)
- Suullisen asiantuntijaviestinnän harjoitustehtävä (max. 3 p.)
- Argumentoinnin analyysiharjoitus (max. 3 p.)
- Liikekirjeenvaihdon harjoitustehtävä (max. 3 p.)
- Viestinnän eri osa-alueet, harjoitustehtävä (max. 5 p. / tehtävä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän oppimistehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu pakollisista oppimistehtävistä ja vapaaehtoisista harjoitustehtävistä, jotka arvioidaan pisteasteikolla. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy seuraavien pistemäärien mukaisesti:
90–100 pistettä: 5
80–89 pistettä: 4
70–79 pistettä: 3
60–69 pistettä: 2
50–59 pistettä: 1
Alle 50 pistettä: täydennettävä/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 07.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

On successful completion of the course, student recognizes business possibilities of applications.
You understand the principles of application outsourcing. You can use the sprint process in defining the purpose and functionalities of application. You can specify the requirements for application development. You understand the process of SCRUM in application development.

Aika ja paikka

Weeks 12,13 and 14 (2024 spring)
Lectures are carried out 14:00 - 17:00 according to timetable

Oppimateriaalit

The material consists of the teacher's presentation materials used in lectures and recommended literature ________________________________________________________________________________Lean Software Development A Complete Guide - 2020 Edition Gerardus Blokdykhttps://www.scribd.com/book/445285472/Lean-Software-Development-A-Complete-Guide-2020-Edition_______________________________________________________________________________eBook: Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban Andrew Stellman, Jennifer Greene https://books.google.fi/books?id=XLxUBQAAQBAJ&dq=agile+kanban&hl=fi ________________________________________________________________________________ Aguanno, Kevin, and Ori Schibi. Agile Business Analysis: Enabling Continuous Improvement of Requirements, Project Scope, and Agile Project Results, J. Ross Publishing, 2018. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=5762202. ________________________________________________________________________________ Check also: UML use case diagram Peter Checkland: Rich picture

Opetusmenetelmät

Teaching method:
Contact lessons via Zoom.
Independent and teamwork
Lectures: teacher presenting material and answering student questions that arise.
Guided instructions: Direct instruction that includes extensive instructor modeling and student practice time
Case-based Learning: Students apply course knowledge to problems or dilemmas presented in a realistic story or situation

Kansainvälisyys

This course is offered also for our exchange students.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes the variety of application business and the practical needs for outsourcing the application development. Student understand the meaning of sprint process and its role in application ideation and definition and is able to participate in it in a sufficient way. Student recognizes the need for requirement specification in application development. Student understands the meaning of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the variety of application business and understands the principles of the key business models. Student recognizes the role of application development outsourcing and key principles of using it in practical business situation. Student recognizes the content of sprint process and is able to participate in the process. Student recognizes the role of requirement specification in application development. Student understands the meaning and content of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student understands the key application business models. Student understands the principles of application development outsourcing and knows how to apply these principles in practical business situation. Student knows the sprint process and is able to participate in it in order to ideate and define an application. Student is able to specify the requirements for application development. Student understands the process of SCRUM in application development and recognizes the role and actions of different parties in it.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Grade 1 - 2

Student recognizes the variety of application business and the practical needs for outsourcing the application development. Student understand the meaning of sprint process and its role in application ideation and definition and is able to participate in it in a sufficient way. Student recognizes the need for requirement specification in application development. Student understands the meaning of SCRUM process in application development.

Grade 3 - 4

Student recognizes the variety of application business and understands the principles of the key business models. Student recognizes the role of application development outsourcing and key principles of using it in practical business situation. Student recognizes the content of sprint process and is able to participate in the process. Student recognizes the role of requirement specification in application development. Student understands the meaning and content of SCRUM process in application development.

Grade 5

Student understands the key application business models. Student understands the principles of application development outsourcing and knows how to apply these principles in practical business situation. Student knows the sprint process and is able to participate in it in order to ideate and define an application. Student is able to specify the requirements for application development. Student understands the process of SCRUM in application development and recognizes the role and actions of different parties in it.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student recognizes the variety of application business and the practical needs for outsourcing the application development. Student understand the meaning of sprint process and its role in application ideation and definition and is able to participate in it in a sufficient way. Student recognizes the need for requirement specification in application development. Student understands the meaning of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student recognizes the variety of application business and understands the principles of the key business models. Student recognizes the role of application development outsourcing and key principles of using it in practical business situation. Student recognizes the content of sprint process and is able to participate in the process. Student recognizes the role of requirement specification in application development. Student understands the meaning and content of SCRUM process in application development.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student understands the key application business models. Student understands the principles of application development outsourcing and knows how to apply these principles in practical business situation. Student knows the sprint process and is able to participate in it in order to ideate and define an application. Student is able to specify the requirements for application development. Student understands the process of SCRUM in application development and recognizes the role and actions of different parties in it.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 26.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Aulikki Laitinen-Tolonen
Vastuuhenkilö

Aulikki Laitinen-Tolonen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat määritellä arvoverkoston. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan arvonluonnilla verkostoissa ja mitä on liiketoiminnan kehittäminen verkostoissa Teidät eri verkostotyypit. Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä, Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä. Tiedät strategisten kumppannuuksien merkityksen ja osaat hahmottaa toimijoiden tuottaman arvon toiminnalle. Tiedät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Sisältö

* arvoverkostot
* arvonluonti
* verkostotyypit

Aika ja paikka

Viikko PVM Aika Paikka Aihe
43 viikko 23.10.2023 klo 17.00 – 20.15 Zoom Arvoverkostot ja arvonluonti
43 viikko 25.10.2023 klo 17.00 – 20.15 Zoom Verkostotyypit ja verkostoanalyysit
44 viikko 01.11.2023 klo 17.00 – 20.15 Zoom Verkostojen arvo toiminnalle ja kehitystarpeet
45 viikko 06.11.2023 klo 17.00 – 20.15 Zoom Verkoston kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus
47 viikko 26.11.2023 klo 23.55 Tehtävän palautus Moodleen

Oppimateriaalit

Materiaali ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojakson perustoteutus on vaiheittain etenevä verkkototeutus. Toteutuksessa korostuu itseohjautuva ja toiminnallinen opiskelu. Opintojaksoon sisältyy oppimateriaaleihin ja lähdeaineistoihin perehtymistä, itsenäisiä harjoitus- ja oppimistehtäviä, yhteistoiminnallista työskenteyä ja ryhmätyötä, luentoja sekä ohjaustapaamisia. Osaamista ja oppimista ohjataan oppimateriaalien, ohjaustapaamisen sekä oppimistehtävistä annettavan palautteen ja arvioinnin avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan verkoston kansainvälisiä ulottovuuksia. Lisäksi opintojaksolla hyödynnetään englanninkielistä lähdemateriaalia.

Sisällön jaksotus

Arvoverkostot ja arvonluonti
Verkostotyypit ja verkostoanalyysit
Verkostojen arvo toiminnalle ja kehitystarpeet
Verkoston kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tunnistaa aloittavalla tasolla verkostoitumisen perusajatuksen ja merkityksen liiketoiminnassa. Tiedät strategisten kumppannuuksien merkityksen ja osaat hahmottaa toimijoiden tuottaman arvon toiminnalle. Osaat kuvata niitä hyödyntämällä teoriatietoa aloittelijantasolla. Tiedät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät, mitä tarkoitetaan arvoverkostoilla ja arvonluonnilla verkostoissa ja mitä on liiketoiminnan kehittäminen verkostoissa Hahmotat eri verkostotyypit. Ymmärrät, toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta. Tiedät strategisten kumppannuuksien merkityksen. Tiedät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat .osaamääritellä arvoverkoston. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan arvonluonnilla verkostoissa ja mitä on liiketoiminnan kehittäminen verkostoissa Teidät eri verkostotyypit. Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä, Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä. Ymmärrätstrategisten kumppannuuksien merkityksen ja osaat hahmottaa toimijoiden tuottaman arvon toiminnalle. Ymmärrät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kohteet:
- Itsenäiset tehtävät ja vertaispalautteet Moodlessa
- Oppimistehtävä yksilöllisesti: yrityksen arvoverkoston analyysi (5-1, täydennettävä)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat tunnistaa aloittavalla tasolla verkostoitumisen perusajatuksen ja merkityksen liiketoiminnassa. Tiedät strategisten kumppanuuksien merkityksen ja osaat hahmottaa toimijoiden tuottaman arvon toiminnalle. Osaat kuvata niitä hyödyntämällä teoriatietoa aloittelijan tasolla. Tiedät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedät, mitä tarkoitetaan arvoverkostoilla ja arvonluonnilla verkostoissa ja mitä on liiketoiminnan kehittäminen verkostoissa Hahmotat eri verkostotyypit. Ymmärrät, toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta. Tiedät strategisten kumppanuuksien merkityksen. Tiedät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat määritellä arvoverkoston. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan arvonluonnilla verkostoissa ja mitä on liiketoiminnan kehittäminen verkostoissa Teidät eri verkostotyypit. Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä, Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä. Ymmärrät strategisten kumppanuuksien merkityksen ja osaat hahmottaa toimijoiden tuottaman arvon toiminnalle. Ymmärrät verkoston kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 19.02.2024

Ajoitus

20.02.2024 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät asiakaskokemuksen elementit ja sen muotoilun periaatteet. Tiedostat asiakaskokemuksen vaikutuksen yrityksen strategiaan ja toimintaan. Tunnet palvelumuotoilun yleisiä periaatteita ja työkaluja asiakaskokemuksen johtamisessa. Tunnistat asiakkaan roolin liiketoimintaverkostossa, asiakaskokemuksen merkityksen liiketoiminnalle sekä erilaisia asiakaskokemuksen mittareita ja mittaamistapoja.

Sisältö

* asiakaskokemuksen elementit
* muotoilun periaatteet
* mittarit ja mittaamistavat

Aika ja paikka

Opetus/Zoom/Moodle
20.2.2024 17-20:15 asiakaskokemuksen vaikutuksen yrityksen strategiaan ja toimintaan
22.2.2024 17-20:15 asiakaskokemuksen elementit, brändi ja vastuullisuus
27.2.2024 17-20:15 palvelumuotoilun yleisiä periaatteita ja työkaluja asiakaskokemuksen johtamisessa
29.2.2027 17-20:15 asiakkaan roolin liiketoimintaverkostossa, asiakaskokemuksen merkityksen liiketoiminnalle sekä erilaisia asiakaskokemuksen mittareita ja mittaamistapoja.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista. Ryhmätehtäviä voidaan aloittaa tunneilla, joita jatketaan pienryhmän itsenäisenä työskentelynä. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavan tehtävän palautus
17.3.2024 kello 23:55
1. uusinta
17.5.2024 kello 23:55
2. uusinta
20.10.2024 kello 23:55

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli osaat opinnon aihealueet aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella, riittää arvioitavien oppimistehtävien palautus tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat, asiakaskokemuksen elementit ja muotoilun perusperiaatteet. Tunnistat, miten asiakaskokemus vaikuttaa yrityksen toimintaan ja strategiaan. Osaat mitata asiakaskokemusta ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää ja kuvata, mistä asiakaskokemus koostuu. Osaat raportoida palvelumuotoilun periaatteet. Osaat kuvata, miten asiakaskokemus vaikuttaa yrityksen strategiaan sekä liiketoimintaan. Osaat mitata asiakaskokemusta ja raportoida tutkimuksen tuloksia hyvällä tasolla..

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analyyttisesti mistä asiakaskokemus koostuu. Osaat kuvata erinomaisesti, miten asiakaskokemus vaikuttaa yrityksen strategiaan ja liiketoimintaan. Osaat soveltaa erinomaisesti muotoilun perusperiaatteita oppimistehtävissä. Osaat mitata asiakaskokemusta ja analysoida sekä raportoida tutkimuksen tuloksia erinomaisella tasolla.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakkaan monikanavaisen ja digitaalisen ostopäätösprosessin ja asiakaskokemuksen merkityksen myynnin ja liiketoiminnan kannalta. Osaa käyttää asiakaskokemuksen kuvaamiseen liittyviä menetelmiä. Osaa suunnitella asiakkaan kannalta mielekkään asiakaskokemuksen. Tunnistaa asiakaskokemuksen mittarit ja mittaamisen periaatteet.

Sisältö

- asiakaskokemus
- ostopäätösprosessi
- asiakaskokemuksen menetelmät
- asiakaskokemuksen mittarit

Aika ja paikka

Kevät 2024 online
Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin.

Zoom 8.1. klo 14-17
Zoom 10.1. klo 14-17
Zoom 15.1. klo 14-17
Zoom 17.1. klo 14-17
Zoom 24.1. klo 14-17

Lähiopetus alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 5. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta viikon 8 loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja. Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa. Kirjallisuuslista: https://luc.finna.fi/lapinamk/List/983744

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä: osaamisen lähtötason mittaus ja käsitteiden haltuunotto.
Ohjaus ja opetus verkossa: Zoom, Teams, Moodle ja muut verkkotyökalut.
Itsenäinen tutustuminen oppimateriaaleihin
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Oppimistehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävillä on yksi varsinainen palautuspäivä.
Myöhästyneet palautukset hylätään.
Ensimmäinen uusintakerta on kahden kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivästä.
Toinen uusintakerta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai viikko 42)
Oppimistehtävät arvioidaan kuukauden sisällä palautuksesta.

Sisällön jaksotus

Asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet
Asiakaspersoona
Arvolupaus
Asiakaskokemuksen mallintaminen
Asiakaskokemuksen kehittäminen
Asiakaskokemuksen mittaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT (SUOSITUS)
Ammattilaisen IT-työvälineet
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ymmärrät asiakaskokemuksen ja ostopäätösprosessin merkityksen. Osaat kuvata yleisellä tasolla asiakaskokemuksen eri vaiheita yksinkertaista menetelmää käyttäen. Tunnistat asiakaskokemuksen heikkoja kohtia. Ymmärrät asiakaskokemuksen mittaamisen merkityksen ja tunnistat keskeisiä mittaustapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät asiakaskokemuksen ja ostopäätösprosessin merkityksen ja tunnistat sen käytännön monimuotoisuuden. Osaat kuvata yksityiskohtaisesti asiakaskokemuksen eri vaiheita jossain määrin todellisuuteen pohjautuen. Osaat käyttää tässä relevanttia menetelmää. Osaat huomioida asiakaskokemuksen kehittämisen joitain keskeisiä näkökulmia. Osaat mitata asiakaskokemusta keskeisiltä osin ja ymmärrät tulosten merkityksen liiketoiminnan kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät asiakaskokemuksen ja ostopäätösprosessin merkityksen ja osaat hallita sen monikanavaisuutta. Osaat kuvata yksityiskohtaisesti ja luotettavasti asiakaskokemuksen eri vaiheita. Osaat soveltaa tässä käytettyjä vaativia menetelmiä itsenäisesti. Osaat kehittää asiakaskokemusta eri näkökulmia hyödyntäen. Osaat mitata asiakaskokemusta kattavasti ja luotettavasti ja osaat hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ennakkotehtävä asiakaskokemuksen keskeisistä käsitteistä. Yksilösuoritus. Painotus 30%. Arviointi 1-5.
Yrityksen/tuotteen asiakaskokemuksen mallintaminen ja kehittäminen. Ryhmäsuoritus. Painotus 70%. Arviointi 1-5.

Ryhmäsuorituksiin (työskentely ja lopputulos) liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat käyttää esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstikäsittelyohjelmia. Osaat tuottaa esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja. Osaat käyttää mallipohjia tehtävissä. Osaat käyttää kuvankäsittelyohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Osaat laatia käyttäjälähtöisen, toimivan ja ulkoasultaan viimeistellyn verkkosivuston (PLE).

Sisältö

Esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien oikeaoppinen ja tehokas käyttö liiketoiminnan tehtävissä.
Julkaisujärjestelmän peruskäyttö.

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 21.8. - 10.9.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, maanantaisin ja keskiviikoisin klo 17.00 - 20.15. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 34 - 36 seuraavasti:
* Veppisivut: viikot 34
* Kuvankäsittely: viikot 34
* Esitysgrafiikka: viikot 35
* Tekstinkäsittely: viikot 35 - 36
* Taulukkolaskenta: viikot 36.

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää sujuvasti erilaisia mallipohjia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 11.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T31L24K
  Tradenomi (AMK) liiketalous, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat käyttää esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstikäsittelyohjelmia. Osaat tuottaa esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja. Osaat käyttää mallipohjia tehtävissä. Osaat käyttää kuvankäsittelyohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Osaat laatia käyttäjälähtöisen, toimivan ja ulkoasultaan viimeistellyn verkkosivuston (PLE).

Sisältö

Esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien oikeaoppinen ja tehokas käyttö liiketoiminnan tehtävissä.
Julkaisujärjestelmän peruskäyttö.

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 16.1. - 6.2.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 14.00 - 17.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.
1. uusinta on 2 kuukautta viimeisen palautettavan työn päivämäärästä ja 2. uusinta on seuraavan lukukauden syyslomaviikon jälkeen.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 3 - 6 seuraavasti:
* Veppisivut: viikot 3
* Kuvankäsittely: viikot 4
* Esitysgrafiikka: viikot 4
* Tekstinkäsittely: viikot 5
* Taulukkolaskenta: viikot 5 - 6.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää mallipohjia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Liiketalouden alan asiakirjat,esitykset ja työkirjat
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja. Osaat käyttää sujuvasti erilaisia mallipohjia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

21.01.2024 - 13.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

On successful completion of the course, student will develop knowledge and skills on how to create storytelling to exploit the business opportunities of brand promise and brand. Student will understand how to use brand storytelling to energize value proposition and brand promise and how to create and innovate experiences that resonates with key customers. Student will also know how to use digital channel storytelling techniques to design marketing messages.

Sisältö

Successful brand stories
Storytelling techniques
Communicating stories in digital channels

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes some principles and concepts of storytelling and understands the of storytelling in brand communications. The storytelling materials are aligned with brand customers. The materials can be mostly used in digital channels.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the key principles and concepts of storytelling and is able to use in connection with a brand. The storytelling materials are targeted to brand customers and are creative. Storytelling materials can be used in digital channels.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student recognizes the principles and concepts of storytelling and is able to apply them practical brand communications. The storytelling materials resonate with brand customers and are creative and innovative. Storytelling utilizes possibilities of digital channels and use suitable techniques.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää brändin merkityksen liiketoiminnassa. Osaa käyttää brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnan tilanteissa. Tunnistaa brändin keskeiset visuaaliset elementit.

Sisältö

* brändiin liittyvät keskeiset teoriat ja mallit
* brändi-imago ja imagon mittaamiseen liittyvät periaatteet

Aika ja paikka

Zoom

Oppimateriaalit

Päivittyy myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Online-opetus, yksilö- ja ryhmätyötä, suullista, kirjallista, visuaalista ja auditiivista materiaalia hyödyntäen.

Kansainvälisyys

?Kartik Talwar ETHGlo

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää brändin merkityksen liiketoiminnassa. Osaa käyttää brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnan tilanteissa. Tunnistaa brändin keskeiset visuaaliset elementit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ymmärrät karkealla tasolla brändin merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat joiltakin osin brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-identiteettiä ja brändi-imagoa joiltain osin. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta joiltakin osin. Osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä joiltain osin. Tunnet brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Hän tuntee brändi-imagon mittaamisen periaatteet. Kannat vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät brändin merkityksen liiketoiminnassa. Tunnet brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-imagoa sekä brändistrategiaa. Osaat laatia brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Osaat hyvin brändi-imagon mittaamisen periaatteet sekä osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa, otat vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jaat osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät erinomaisesti brändin merkityksen liiketoiminnassa sekä ymmärrät erittäin hyvin brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta erittäin hyvin. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-imagoa sekä brändistrategiaa erinomaisesti. Osaat laatia erinomaisesti brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Osaat erinomaisesti brändi-imagon mittaamisen periaatteet. Osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä erinomaisesti. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, otat oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää brändin merkityksen liiketoiminnassa. Osaa käyttää brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnan tilanteissa. Tunnistaa brändin keskeiset visuaaliset elementit.

Hylätty (0)

Arvioitavien tehtävien tekemättä jättäminen,.
DL aikojen ylitys, johtaa hylkäämiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ymmärrät karkealla tasolla brändin merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat joiltakin osin brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-identiteettiä ja brändi-imagoa joiltain osin. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta joiltakin osin. Osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä joiltain osin. Tunnet brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Hän tuntee brändi-imagon mittaamisen periaatteet. Kannat vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ymmärrät brändin merkityksen liiketoiminnassa. Tunnet brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-imagoa sekä brändistrategiaa. Osaat laatia brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Osaat hyvin brändi-imagon mittaamisen periaatteet sekä osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa, otat vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jaat osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät erinomaisesti brändin merkityksen liiketoiminnassa sekä ymmärrät erittäin hyvin brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet. Ymmärrät brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta erittäin hyvin. Osaat analysoida ja suunnitella brändi-imagoa sekä brändistrategiaa erinomaisesti. Osaat laatia erinomaisesti brändin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit. Osaat erinomaisesti brändi-imagon mittaamisen periaatteet. Osaat rakentaa ja kehittää yritysbrändiä erinomaisesti. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, otat oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää liiketoiminnan tarpeen reagoida nopeasti digitaalisen toimintaympäristön muutoksiin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Osaat tehdä ketterää startegista kehittämistä jossa yhdistyy liiketoiminta, muotoiluajattelu ja teknologia arvonluontiprosessissa.

Aika ja paikka

23.8.2023 17-20.15 (ZOOM)
28.8. 2023 17-20.15 (ZOOM)
6.9.2023 17-20.15 (ZOOM)
11.9.2023 17-20.15 (ZOOM)
13.9.2023 17-20.15 (ZOOM)

Oppimateriaalit

Lisätietoja löytyy kurssin moodle-ympäristöstä

Opetusmenetelmät

Jokainen kurssin opetustunnit toteutetaan muotoiluajattelutyöpajana, jossa opiskelijat työskentelevät ryhmissään liiketoimintamallin kehittämiseksi ja esittelemiseksi luokalle. Kurssi on erittäin kokemuksellinen ja pohjautuu muotoiluajattelun metodologiaan. Siksi oppiminen- tekemällä on kurssin normi. Tämä auttaa opiskelijoita kehittämään käytännöllisen ja kokemuksellisen tavan luoda uusia innovaatioita kokeilun eri vaiheiden kautta.

Myös, kurssilla on lukutehtävä. Tämä auttaa luomaan pohjan Business design keskeisten käsitteiden ymmärtämiselle. Jokainen ryhmä käy läpi valitun artikkelin Business designista ja esittelee näkemyksensä luokalle

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lisätietoja löytyy kurssin moodle-ympäristöstä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lisätietoja löytyy kurssin moodle-ympäristöstä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät liiketoiminnan digitaalisen toimintaympäristön ja ketterän kehittämisen periaateet kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja osaa kuvata niitä hyödyntäen teoriatietoa aloittelijan tasolla. Osaat yhdistää muotoilu-, liiketoiminta- ja teknologia-ajattelun strategisen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät liiketoiminnan digitaalisen toimintaympäristön ja ketterän kehittämisen periaateet kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja osaat kuvata niitä hyödyntäen teoriatietoa asiantuntijan tasolla. Osaat yhdistää muotoilu-, liiketoiminta- ja teknologia-ajattelun strategisen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät liiketoiminnan digitaalisen toimintaympäristön ja ketterän kehittämisen periaateet kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja osaat kuvata niitä hyödyntäen teoriatietoa monipuolisesti ja analyyttisesti tasolla. Osaat yhdistää muotoilu-, liiketoiminta- ja teknologia-ajattelun strategisen kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 09.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

On successful completion of the course, student will know the principles of and instruments for building responsible business. Student can identify the most important stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate resbonsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present corporate resbonsibility elements and evaluate the meanings to company, environment and society. Student can tell how corporate responsibility can be managed and reported. Student can explore how sustainability is used as a sales argument and in advertising.

Sisältö

* corporate responsibility

Aika ja paikka

Spring 2024
Tornio, Minerva, Kauppakatu 58

Zoom contact lessons between 8 - 26.1.2024 on Tuesdays and Thursdays at 14:00-16:30: 9.1., 11.1., 16.1, 18.1., 23.1. & 25.1.2024

Organised campus days on 8-9.2.2024

Oppimateriaalit

Books available from Lapland UAS library database:Corporate Governance (recommended reading - chapters 1-6, 12) Nordberg, Donald, 2010 https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/reader.action?docID=743700Business Ethics Gavai, A.K., 2009 https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/reader.action?docID=3011220The thinking executive's guide to sustainability Kassel, Kerul, 2014 https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=1048438 Corporate social responsibility, entrepreneurship, and innovation Amaeshi, Kenneth, author ; Nnodim, Paul ; Osuji, Onyeka Routledge 2013. https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=1128288Perspectives on corporate social responsibility (recommended reading - chapters 1-4, 7-9, 11) Crowther, David ; Rayman-Bacchus, Lez 2016 https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/reader.action?docID=4817312Additional study materials provided in Moodle.

Opetusmenetelmät

Contact class sessions via Zoom in addition to the sessions during campus days in Tornio
Independent and teamwork
Reading and research for class activities and course assignments
Inquiry-based learning for producing oral (for class sessions) and written research findings

The course aims to sensitise students with an understanding of the meaning and practices of Corporate Responsibility including corporate social responsibility (CSR) and business ethics. Additionally, to acquire insights into various aspects of sustainable business and environmental ethics, in order to widen perspectives on ethical considerations in culture, business and environment related issues.

Kansainvälisyys

In case there are any incoming exchange students in Tornio, there could be an opportunity for attending lessons and collaborating with them during the campus days.

Sisällön jaksotus

Corporate governance theories
Business ethics principles and CSR
Sustainable strategies as business tools

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes some principles and concepts of building responsible business. Student can identify the key stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate responsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present corporate responsibility elements. Student can tell how corporate responsibility can be managed and reported. Student understands how sustainability can be used as a sales argument and in advertising.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the principles of and instruments for building responsible business. Student can identify the most important stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate responsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present corporate responsibility elements and evaluate the meanings to company, environment and society. Student can tell how corporate responsibility can be managed and reported. Student can explore how sustainability is used as a sales argument and in advertising.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student recognizes the principles of and instruments for building responsible business. Student can identify the most important stakeholders regarding corporate responsibility. Student will understand corporate responsibility's role as a part of company's competitive advantage. Student can present and analyze corporate responsibility elements and evaluate the meanings to company, environment and society. Student can identify how corporate responsibility can be managed and reported and suggest improvements. Student can explore how sustainability is used as a sales argument and in advertising.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mandatory and productive participation during class activities, debates and presentations 50%
Successful completion of all required written assignments 50%
Students must accomplish both the parts to successfully accomplish the course

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

20.02.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

On successful completion of the course, student can recognize different sources of customer information. Student can build a relevant customer persona/profile based on different data and research. Student can utilize quantitative and qualitative methods. Student can combine different kinds of information to gain customer insight. Student understand the role and meaning of service design. Student can utilize the service design and co-creation processess and methods. Student can design a simple usability test.

Sisältö

* relevant customer persona/profile
* quantitative and qualitative methods
* service design and co-creation processess and methods.
* test

Aika ja paikka

Spring 2023 online and in Tornio Campus. Changes are possible. Latest info available in Peppi/Tuudo timetable
Zoom 20.2. 14:00-17:00
Zoom 22.2. 14:00-17:00
Zoom 27.2. 14:00-17:00
Zoom 29.2. 14:00-17:00
Zoom 12.3. 14:00-17:00
Zoom 14.3. 14:00-17:00
Campus Days 25.4. 9:00-17:00
Campus Days 26.4. 9:00-15:00

Oppimateriaalit

Learning materials will be available in course Moodle. List of useful literature: https://luc.finna.fi/lapinamk/List/1213924

Opetusmenetelmät

Lessons and guidance in Zoom or Teams.
Workshop and learning project on Campus Days 25.4.2023 and 26.4.2023 in Tornio.
Independent work on assigments.
Exercises on qualitative and quantitative research techniques.
Written assignments.
Group learning project.
Peer feedback for other groups
Self-assessment of group work results and process.
Course feedback.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Learning projects have one actual submission date.
Late submissions are not accepted and will be graded as failed.
First retry will be 2 months after the actual submission date.
Second retry will be in next semester (week 42 or 10).
Grading in 1 month after submission date at latest.

Kansainvälisyys

This course is offered also for our exchange students.

Sisällön jaksotus

Methods of describing the customer
Customer data and information sources
Quantitative Survey research
Qualitative interview research
Service design methods
Usability testing
Reporting of research findings

Lisätietoja opiskelijoille

Prior knowledge:
Basics of marketing
Knowledge of Customer Experience is useful, but not necessary
Office tools

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes some different sources of customer information. Student knows how to collect data and information using a relevant method. Student knows how to form a simple but relevant customer persona/profile. Student recognizes some key processes and methods of service design and co-creation and their role in business development. Student understands the idea of usability testing and knows some practical testing methods.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes some key sources of customer information. Student can collect data and information using a relevant method and assess the reliability of results. Student can use different kinds of information to form a detailed customer persona/profile. Student recognizes the key processes and methods of service design and co-creation and knows how to apply them practically. Student knows the method and process of usability testing and can design a simple usability test.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student recognizes relevant sources of customer information. Student can collect data and information using different methods in reliable way. Student can combine information to gain customer insight to form a customer persona/profile for practical business problem solving. Student can apply service design and co-creation processes and methods in practical business situation. Student can design a simple usability test and knows how to use the results in improving the usability of application or website.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on assignments and demonstrations of compentence. These are based on the competence goals of the course. Descriptions, submission dates and evaluation criteria are available on course Moodle. Group assignments require self-assessment of group results and work process.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

On successful completion of the course, student is able to utilize the key practises and tools of collecting, analysing and reporting business data. Student is able to support business decision making with relevant and professionally visualized data. Student is able to utilize web analytics tools to enhance marketing activities.

Sisältö

Google Analytics or other similar tool
Google Data Studio, MS PowerBI or other similar tool

Aika ja paikka

Etänä Zoom-yhteyden avulla

Oppimateriaalit

Oppimateriaali päivittyy Moodleen myöhemmin

Opetusmenetelmät

Opetuskerrat pidetään etänä Zoomin avulla.
Opettaja ohjaa opiskelijoita aiheen ja tarpeellisen materiaalin pariin. Yksilö- ja pari-tehtävillä tutustutaan aiheeseen ja sen käsitteistöön. Ryhmätyön aiheena on tarpeellisen analytiikan suunnittelu case-yritystä varten. Oppiminen perustuu ongelmanratkaisuun ja/tai liiketoiminnallisen mahdollisuuden hyödyntämiseen analytiikan keinoin. Vertaisarviointia sovelletaan. Opettaja voi käyttää myös muita tilanteeseen sopivia menetelmiä ja muokata yllämainittuja menetelmiä tilanteeseen sopivalla tavalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes the variety of business data sources and general methods of collecting it from them. Student recognizes the need for combining data from different sources. Student can use some features of a analytical tool to manipulate business data. Student can produce visual reporting for business decision makers. Student is able to utilize the some features of web analytics tools to find potential problems in marketing activities.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the key sources of business data and methods of collecting it from them. Student recognizes the need and principles for combining data from different sources. Student can use a relevant analytical tool to manipulate data related to business decision making. Student can produce clear and visual reporting for business decision makers. Student is able to utilize the key features of web analytics tools to find potential problems in marketing activities.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students recognizes the different business data sources and methods of collecting and combining data from them in practical way. Student can use key analytical tools to manipulate data in order to support business decision making. Student can produce relevant and professionally visualised data reporting in order to communicate with different stakeholders. Student is able to utilize web analytics tools to suggest improvements in marketing activities.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitalisoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnassa. Ymmärtää erilaisia digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja sekä osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnan tilanteissa. Ymmärtää liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyvät keskeiset seikat. Tunnistaa verkkopalvelun yhteydet muihin liiketoiminnan järjestelmiin. Osaa tehdä kustannuslaskelmia ja investointilaskelmia verkkopalveluun liittyen.

Sisältö

- digitaaliset liiketoimintamallit
- verkkopalvelun toteutus
- investointilaskut ja kustannuslaskelmat

Aika ja paikka

Zoom
Seminaaripäivät Tornion kampuksella Minervalla

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan viimeistään opintojakson Moodle -ympäristössä

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus Zoomissa ilmoitettuina ajankohtina.
Lisäksi seminaaripäivillä 25. -26.4. aiheeseen liittyvää opetusta

Tehtäviä suoritetaan pääasiassa ryhmissä. Yksilötyötkin mahdollisia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien alustavat palautuspäivämäärät (muutokset mahdollisia):
28.4.
2.5.
12.5.
19.5.
Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti, jotta opintojaksosta on mahdollista saada hyväksytty arvosana.

Oppimistehtävien palautuspäiivämäärät ovat ehdottomia. Mikäli tehtäviä ei ole palautettu määräpäivään mennessä, on suoritus automaattisesti hylätty. Opiskelijalla on oikeus kahteen uusintakertaan, jotka ovat seuraavat:

Uusintapäivämäärät:
1. uusinta 11.8. 2024
2. uusinta20.10.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat keskeisiä digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Osaat soveltaa niitä joiltain osin käytännön liiketoimintaan. Osaat muodostaa yksinkertaisen digitaalisen liiketoimintamallin. Tunnistat joitain tärkeitä liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyviä periaatteita ja osaat hahmotella karkealla tasolla hankinnan toteuttamista. Tunnistat erilaisten liiketoiminnan järjestelmien roolit ja tarpeen yhdistää niitä toisiinsa. Osaat arvioida karkealla tasolla verkkopalveluun liittyviä kustannuksia, kannattavuutta ja investointeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat keskeisiä digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja. Osaat soveltaa niitä käytännön liiketoimintaan järkevällä tavalla. Osaat muodostaa perustellun digitaalisen liiketoimintamallin. Tunnistat liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyvät keskeiset periaatteet ja osaat suunnitella hankinnan toteuttamista. Tunnistat verkkopalvelun yhteydet muihin liiketoiminnan järjestelmiin ja huomioida niitä joiltain osin hankinnassa. Osaat tehdä verkkopalveluun liittyviä kustannus-, kannattavuus- ja investointilaskelmia melko tarkasti. .

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat laajasti digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja. Osaat soveltaa niitä käytännön liiketoimintaan järkevällä ja innovatiivisella tavalla. Osaat muodostaa yksityiskohtaisen ja perustellun digitaalisen liiketoimintamallin, jossa on toteuttamiskelpoisia piirteitä. Tunnistat liiketoimintaa toteuttavan verkkopalvelun hankintaan liittyvät periaatteet ja osaat suunnitella kattavasti hankinnan toteuttamista. Tunnistat verkkopalvelun yhteydet muihin liiketoiminnan järjestelmiin ja huomioida niitä hankinnassa. Osaat tehdä verkkopalveluun liittyviä yksityiskohtaisia ja tarkkoja kustannus-, kannattavuus- ja investointilaskelmia.

Ilmoittautumisaika

09.05.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat englannin kielen lisäopintoja.

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa englannin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa englannin opinnoissa.

Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää englannin kielen oikeakielisyyttä ja rakenteiden hallintaa

Sisältö

Englannin kielen rakenteet.

Aika ja paikka

Kevät 2024
Zoom
Tornio, Minerva, Kauppakatu 58

Opiskelijat aloittavat itseopiskelun joulu-tammikuun aikana

Lähiopetus pidetään perjantaisin klo. 15.00-16.30 --> 12.1, 19.1, 26.1, 2.2, 16.2. & 23.2.

Oppimateriaalit

Oppikirja: Way to go : update your English | Lapin korkeakoulukirjasto | LUC-Finna saatavana Lapin korkeakoulukirjastostaMoodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

• Lähiopetusta Zoom kautta
• Itseopiskelua ja oppitunneille valmistautumista
• Pari- ja ryhmätyöskentelyä

Tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa englannin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa englannin opinnoissa.

Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään englannin kieltä. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä.

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään B1-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.

Opiskelijat tekevät kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä joko yksin tai parin kanssa.

Sisällön jaksotus

- Englannin kielen perusrakenteiden kertaus
- Yleiskielisen sanavaraston laajentaminen
- Opiskeluun ja työelämään liittyvää sanastoa
- Suullisia ja kirjallisia harjoituksia
- Kuullun ymmärtämisen harjoituksia
- Luetun ymmärtämisen harjoituksia
- Vinkkejä englannin opiskeluun ja oppimisen tukemiseen, mm. sanakirjojen käyttö ja internetin hyödyntäminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisätukea aktivoidakseen kielitaitonsa. Tee itsearviointi ennen ilmoittautumista.

Testi löytyy linkin kautta: https://edl.ecml.at/Fun/Self-evaluateyourlanguageskills!/tabid/2194/language/en-GB/Default.aspx

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu eurooppalaisen kielten oppimisen viitekehyksen kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on vähintään B1-tason osaaminen. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

• Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen oppitunneille (80% pakollinen läsnäolo )
• Oppitunneille valmistautuminen ja itseopiskelu
• Suullisten ja kirjallisten harjoitusten tekeminen hyväksytysti
• Arviointiasteikko: Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija oppii käyttämään liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti eri käyttötilanteissa. Opiskelijat lukevat liiketoimintaan ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kulttuurienvälisiä viestintätaitoja, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti nykypäivän moni-ilmeisissä liiketoimintaympäristöissä. Opiskelija oppii soveltamaan asianmukaisia viestintästrategioita ja käyttämään erilaisia sähköisiä työvälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kansainvälisessä liike-elämässä toimiessaan.

Sisältö

Opiskeltava asiakokonaisuus: yrityksen sisäisten ja ulkoisten suhteiden ja asiakassuhteiden hoitaminen kirjallisesti ja suullisesti: kokousten ja neuvotteluiden suunnittelu ja pitäminen kasvokkain ja virtuaalisesti sekä niihin liittyvä kirjallinen viestintä; erilaisten alustusten ja esitysten valmistelu ja pitäminen; yritysvieraiden vastaanottaminen (Kansainvälinen liiketoiminta); messuihin osallistuminen (Kansainvälinen liiketoiminta)

Aika ja paikka

Syksy 2023, Tornio (Zoom)

Tiistai- ja torstai-iltaisin klo.17:00-20:45 -> 21.9, 3.10, 5.10, 12.10, 26.10, 2.11, 7.11, 14.11, 28.11, 30.11.

Suuren opiskelijamäärän vuoksi koko luokka jaetaan kahteen ryhmään: alkuilta 17:00-18:45 ja loppuilta 19:00-20:45.

Oppimateriaalit

Oppikirja saatavilla koulun kirjastosta: Isaacs, C. Pesso, P. Rasimus, R. & Rönkä, I. 2022 Eye for Business. Edita. https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/luc_electronic_amk.994816554306246

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu 30 Zoom tunnin kontaktiopetuksesta käsittävät pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella.
Läsnäolo ja osallistustuminen tuntien tehtäviin mahdollista jatkuvan arvioinnin ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella ja oppia kieltä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallista ja puhuttua ilmaisutaitoa arvioidaan jatkuvasti oppitunneilla.
Kurssin lopussa on kirjallinen ja suullinen loppukokeet, jotka tulee olla suoritettuun onnistuneesti kurssin loppuun mennessä.
Opiskelijat saavat tehdä kokeet uudelleen kahdesti saadakseen hyväksytyn arvosanan.

Sisällön jaksotus

Opiskelijat hankkivat liiketoimintasanaston ja oppivat monipuolisen englannin kielitaidon liike-elämässä voidakseen kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa olosuhteissa.
Kurssi sisältää ryhmätyön ja itsenäisen opiskelun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka voivat häiritä viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy lähes itsenäisesti kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englannin kielellä. Osaa viestiä monipuolisesti englanniksi. Hallitsee hyvin keskeisen liikealan englannin sanaston ja toimintatilanteissa osaa ilmaista itseään hyvin ja ymmärtää toisten viestinnän sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata kysymyksiin. Osaa itsenäisesti luoda tilanteenmukaista keskustelua ja osaa sopeuttaa viestintänsä keskustelukumppanin taustan sopeuttamalla viestintäänsä tilanteen mukaisesti. Hallitsee suullisen ja kirjallisen kielen rakenteet eivätkä virheet häiritse viestintää. Ääntämisessä voi olla ongelmia, jotka eivät häiritse kuitenkaan viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Hallitsee suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet itsenäisesti ja luontevasti. Osaa itsenäisesti viestiä oppimansa perusteella. Hallitsee erinomaisesti liikealan englannin sanaston ja pystyy käyttämään sitä luontevasti ja monipuolisesti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään. Ymmärtää viestintäkumppaneidensa viestintäodotukset ja sopeuttaa viestintänsä sen mukaisesti. Osaa luoda keskustelua myös oma-aloitteisesti eri viestintätilanteissa viestijöiden kulttuuritaustan huomioon ottaen. Ymmärtää esitetyt kysymykset ja pystyy reagoimaan niihin lähes virheetöntä kieltä käyttäen. Ääntäminen on luontevaa ja vivahteikasta. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosanat perustuu jatkuvaan arviointiin joka pohjautuu CEFRL:in
https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 06.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija oppii käyttämään liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti eri käyttötilanteissa. Opiskelijat lukevat liiketoimintaan ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kulttuurienvälisiä viestintätaitoja, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti nykypäivän moni-ilmeisissä liiketoimintaympäristöissä. Opiskelija oppii soveltamaan asianmukaisia viestintästrategioita ja käyttämään erilaisia sähköisiä työvälineitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kansainvälisessä liike-elämässä toimiessaan.

Sisältö

Opiskeltava asiakokonaisuus: yrityksen sisäisten ja ulkoisten suhteiden ja asiakassuhteiden hoitaminen kirjallisesti ja suullisesti: kokousten ja neuvotteluiden suunnittelu ja pitäminen kasvokkain ja virtuaalisesti sekä niihin liittyvä kirjallinen viestintä; erilaisten alustusten ja esitysten valmistelu ja pitäminen; yritysvieraiden vastaanottaminen (Kansainvälinen liiketoiminta); messuihin osallistuminen (Kansainvälinen liiketoiminta)

Aika ja paikka

Kevät 2024, Tornio (Zoom)

Maanantaisin iltapäivällä klo 14.00-16.30 -> 22.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 11.3, 18.3., 3.4., 15.4., 6.5.

Oppimateriaalit

Oppikirja: Isaacs, C. Pesso, P. Rasimus, R. & Rönkä, I. 2022 Eye for Business. Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu 30 Zoom tunnin kontaktiopetuksesta käsittävät pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella.

Läsnäolo ja osallistustuminen tuntien tehtäviin mahdollistaa jatkuvan arvioinnin ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella ja oppia kieltä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallista ja puhuttua ilmaisutaitoa arvioidaan jatkuvasti oppitunneilla.
Kurssin lopussa on kirjallinen ja suullinen loppukokeet, jotka tulee olla suoritettuun onnistuneesti kurssin loppuun mennessä.
Opiskelijat saavat tehdä kokeet uudelleen kahdesti saadakseen hyväksytyn arvosanan.

Sisällön jaksotus

Opiskelijat hankkivat liiketoimintasanaston ja oppivat monipuolisen englannin kielitaidon liike-elämässä voidakseen kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa olosuhteissa.
Kurssi sisältää ryhmätyön ja itsenäisen opiskelun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy tyydyttävästi kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englanniksi. Osaa viestiä englanniksi siten, että keskeinen sanoma välittyy kielellisistä puutteista huolimatta. Tarvitsee opettajan opastusta ja neuvoja viestintätilanteissa. Osaa liikealan englannin perussanastoa ja osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata keskeisiin kysymyksiin, osaksi epäröiden. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Ääntämisessä on toistuvia ongelmia, jotka voivat häiritä viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Selviytyy lähes itsenäisesti kirjallisista ja suullisista viestintätilanteista englannin kielellä. Osaa viestiä monipuolisesti englanniksi. Hallitsee hyvin keskeisen liikealan englannin sanaston ja toimintatilanteissa osaa ilmaista itseään hyvin ja ymmärtää toisten viestinnän sekä ymmärtää esitetyt kysymykset ja osaa vastata kysymyksiin. Osaa itsenäisesti luoda tilanteenmukaista keskustelua ja osaa sopeuttaa viestintänsä keskustelukumppanin taustan sopeuttamalla viestintäänsä tilanteen mukaisesti. Hallitsee suullisen ja kirjallisen kielen rakenteet eivätkä virheet häiritse viestintää. Ääntämisessä voi olla ongelmia, jotka eivät häiritse kuitenkaan viestintää. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksellisyyden tulevissa työtehtävissään itsensä kannalta. Hallitsee suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet itsenäisesti ja luontevasti. Osaa itsenäisesti viestiä oppimansa perusteella. Hallitsee erinomaisesti liikealan englannin sanaston ja pystyy käyttämään sitä luontevasti ja monipuolisesti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään. Ymmärtää viestintäkumppaneidensa viestintäodotukset ja sopeuttaa viestintänsä sen mukaisesti. Osaa luoda keskustelua myös oma-aloitteisesti eri viestintätilanteissa viestijöiden kulttuuritaustan huomioon ottaen. Ymmärtää esitetyt kysymykset ja pystyy reagoimaan niihin lähes virheetöntä kieltä käyttäen. Ääntäminen on luontevaa ja vivahteikasta. Kirjallisissa ja suullisissa tehtävissä ei ole kopioitu tekstiä suoraan lähteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosanat perustuu jatkuvaan arviointiin joka pohjautuu CEFRL:in
https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 14.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 10.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat soveltaa kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Tiedät esimiehen perustehtävät toiminnan muutostilanteissa. Tunnistat oman esimiestyön kehittämistarpeita. Tunnistat erilaisia ihmistyyppejä ja erilaisia toimintatapoja.

Sisältö

* esimiestyön toimintamallit
* muutostilanteiden hallinta
* työyhteisön ihmistyypit
* esimiestyön ja esimiehen kehittämiskohteet

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Kirjallisuus relevanttina tiedonhakuna painettuna ja painamattomana kirjallisuutena koskien opinnon aihepiirejä ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien/arvioitavien tehtävien palautusajat näkyvät moodlessa. Opinnon uusinta/korotus on 10.11.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli osaat opinnon aihealueet aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella, riittää arvioitavien oppimistehtävien palautus tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeiset aihealueet mm. esimiestyön toimintamallit, muutostilanteiden hallinta, työyhteisön ihmistyypit, esimiestyön ja esihenkilön kehittämiskohteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Tunnistat erilaisia ihmistyyppejä ja osaat kuvata toimintaasi eri esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Tunnistat, että sinulla on esimiestaitoihin liittyviä kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat kuvata esimiestyön toimintamallit ja periaatteet. Osaat tunnistaa erilaisia ihmistyyppejä sekä
osaat kuvata soveltaen toimintaasi eri esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Osaat selittää oman esimiestyöhön liittyviä kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Osaat analysoida erilaisia ihmistyyppejä sekä
osaat kuvata analyyttisesti toimintaasi eri esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Osaat kertoa analyyttisesti oman esimiestyöhön liittyviä kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja perusteet viedään Moodle-työtilaan

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 17.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnistat organisaatioviestinnän periaatteet. Osaat valita viestintätavan ja -kanavan tilanteen mukaisesti. Osaat havainnoida ja analysoida työntekijän työkäyttäytymistä eri tilanteissa. Tiedät mitä on valmentavaan vuorovaikutukseen liittyvät esimiestoiminnan periaatteet. Hallitset esimies-alaistyössä tarvittavia vuorovaikutteisuuteen ja palautteen antamiseen liittyviä malleja sekä ymmärrät niistä aiheutuvaa toimintaa ja seurauksia.

Sisältö

* organisaation viestintä
* vuorovaikutteinen viestintä
* viestintätilanteiden hallinta (etäviestintä, some ym.)
* hyvä työkäyttäytyminen
* palautteen antaminen

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Kirjallisuus relevanttina tiedonhakuna painettuna ja painamattomana kirjallisuutena koskien opinnon aihepiirejä ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista. Ryhmätehtäviä voidaan aloittaa tunneilla, joita jatketaan pienryhmän itsenäisenä työskentelynä. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely. Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien/arvioitavien tehtävien ajankohdat näkyvät moodlessa. Uusinta/korotus ajankohta on 1.12.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli osaat opinnon aihealueet aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella, riittää arvioitavien oppimistehtävien palautus tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeinen sisältö koostuu mm. aihepiireistä: organisaation viestintä, vuorovaikutteinen viestintä, viestintätilanteiden hallinta, hyvä työkäyttäytyminen, palautteen antaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita sekä esimiehen käyttäytymistä muutostilanteissa. . Tunnistat esimiehen toimintatavat muutoksessa. Tiedostat, erilaisia viestintäkanavia ja toimintatapoja liittyen esimiehen viestintään Tunnistat kehittämiskohteita viestijänä sekä kehittämiskohteita esimiesvalmiuksissasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita sekä esimiehen käyttäytymistä muutostilanteissa. Osaat määritellä erilaisia viestintäkanavia ja toimintatapoja liittyen esimiehen viestintään. Osaat kertoa erilaisia esimiehen toimintatapoja muutoksessa ja osaat valita niistä sopivia toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin. Osaat anlysoida kehittämiskohteita viestijänä sekä kehittämiskohteita esimiesvalmiuksissasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa erinomaisesti kehittävän esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita. Osaat selittää analysoivalla otteella esimiehen käyttäytymistä muutostilanteissa. Osaat analysoida erilaisia viestintäkanavia ja toimintatapoja liittyen esimiehen viestintään. Tiedät esimiehen toimintatavat muutoksessa. Osaat analysoida toimintaasi viestijänä ja osaat kehittää esimiesvalmiuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja perusteet viedään Moodle-työtilaan

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

On successful completion of the course, student understands the principles of growth hacking and lean marketing in startup and application business. Student can utilize the key processes and tools of growth hacking.

Sisältö

Lean startup thinking
Principles of Growth Hacking
Product-Market Fit
Hacking Growth
Virality
Retention and optimization

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student recognizes the meaning of lean startup business and marketing. Student recognizes the meaning of growth hacking and some of its key practical elements and tools.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student recognizes the elements of lean startup and marketing thinking and the practical value of them. Student recognizes the key processes and tools of growth hacking and their practical applications

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student understands the meaning and contents of lean startup business and marketing and their role in practical business situation. Student understand the growth hacking process and can utilize key tools in practical business situation

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 06.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Ymmärrät henkilöstösuunnittelun merkityksen ja sen liittymisen liiketoimintastrategiaan. Opit kuinka henkilöstövoimavaroja kehitetään ja sidotaan organisaation strategiaan. Tunnistat erilaisia tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä, sopeuttamistilanteita ja rekrytointitarpeita. Osaat käyttää henkilöstösuunnittelun menetelmiä. Osaat tehdä työhönopastuksen ja perehdyttämisen. Kykenet arvioimaan organisaation henkilöstöstrategiaa ja tekemään niihin liittyviä kehitysehdotuksia.

Sisältö

* henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöstrategia,
* henkilöstösuunnittelun käytännöt
* sopeuttamistilanteet,
* rekrytointiprosessi,
* perehdyttäminen työelämämuutos

Aika ja paikka

Verkko-opinnot zoomissa lukujärjestyksen mukaisesti sisältäen opetusta, ohjausta sekä pienryhmien tehtäviä:
9.1.2024 klo 17-20:15
16.1.2024 klo 17-20.15
18.1.2024 klo 17-20.15
23.1.2024 klo 17-20:15
25.1.2024 klo 17-20:15

Oppimateriaalit

Luentoaiheisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Materiaalina opiskelijan omavalintainen painettu ja painamaton relevantti kirjallisuus liittyen opinnon aiheisiin.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla kontaktitunnit muodostuvat luennoista ja ohjauksesta. Lisäksi opinto sisältää itsenäistä tiedonhankintaa sekä pienryhmien harjoitustehtäviä ja ryhmätehtävän tekemistä.
Opinnolla edetään vahvasti pienryhmissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautusajankohdat ovat Moodlessa.

Oppimistehtävien palautuksissa sovelletaan seuraavaa periaatetta: oppimistehtävällä on yksi varsinainen palautuspäivämäärä. Myöhästyneet oppimistehtävät hylätään. Ensimmäinen uusinta on 2 kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivämäärästä. Toinen uusinta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai 42), tai viimeistään sen loppuun mennessä.

Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 25.4.2024 (1. uusinta/korotus)
- 20.10.2024 (2. uusinta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden, sisällön ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opinto koostuu henkilöstövoimavarojen johtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun liittyviin aiheisiin. Sisältö koostuu mm. : henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelun käytännöt, sopeuttamistilanteet, rekrytointiprosessi, perehdyttäminen, työelämämuutos; työelämän kaaren teemoja sen alusta loppuun saakka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat henkilöstöstrategian merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat valintamenetelmiä liittyen rekrytointiin ja sekä osaat hahmottaa tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä. Tunnistat miten toimitaan henkilöstön sopeuttamistilanteissa ja työsuhteen erilaisissa tilanteissa. Osaat tehdä perusasiat huomioiden työhönopastuksen ja perehdyttämisen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat käytännössä henkilöstöstrategian merkityksen liiketoiminnassa. Osaat ottaa käyttöön erilaisia valintamenetelmiä liittyen rekrytointiin ja sekä tunnistat tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä. Toimit asiantuntevasti henkilöstön sopeuttamistilanteissa ja erilaisissa työsuhteen tilanteissa. Osaat tehdä työhönopastuksen ja perehdyttämisen kehittävällä otteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa henkilöstöstrategiaa yrityksen liiketoimintaan. Osaat ottaa käyttöön erilaisia valintamenetelmiä liittyen rekrytointiin ja sekä osaat ottaa huomioon laaja-alaisesti tulevaisuuden haasteisiin liittyviä tekijöitä. Toimit asiantuntevasti ja kehittävällä otteella henkilöstön sopeuttamistilanteissa ja erilaisissa työsuhteen tilanteissa. Osaat tehdä työhönopastuksen ja perehdyttämisen huomioiden laaja-alaisesti perehdyttämiseen liittyvää teoriatietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arvioitavat tehtävät, arviointimenetelmät ja -perusteet löytyvät toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anna-Elisa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Anna-Elisa Orajärvi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja elinkeinolainsäädännön. Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvauslainsäädännön. Osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista säätelyä. Osaat kuluttajalainsäädännön perusteet.

Sisältö

* yrityksen toimintaa säätelevä lainsäädäntö
* yritystoimintaan liittyvä sopimusoikeus
* kuluttajalainsäädäntö
* vahingonkorvauslainsäädäntö liiketoimintarikkomusten näkökulmasta

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä 30.10. - 10.12.2023. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit klo 17.00 - 20.15. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
+ Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 44-49 seuraavassa järjestyksessä:

* Yritysmuodot ja niiden oikeudellinen säätely
* Sopimusoikeus
* Kuluttajaoikeus ja markkinointia koskeva oikeudellinen säätely
* Vahingonkorvausoikeus


Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen liittyvät lainsäädännön.
Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Tiedät markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.
Tiedät, mitä tarkoitetaan vahingonkorvauslainsäädännöllä.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä aloittavalla tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa aloittavalla tasolla ,elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Ymmärrät aloittavalla tasolla elinkeinon harjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.
Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.
Osaat aloittavalla tasolla soveltaa vahingonkorvauslainsäädäntöä.
Osaat hakea ja soveltaa ymmärrettävästi oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset elinkeinon harjoittamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädännön soveltamisen. Osaat soveltaa lainsäädäntöä käytännön tehtävissä.
Osaat arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita
ja osaat soveltaa niitä perustellen.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä monipuolisesti ja osaat yhdistellä eri tietolähteiden tietoa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.
Suorituksen ja arvosanan muodostaa: 100 % kirjallinen työ (yksilö) ja hyv/hyl oppimistehtävä (ryhmissä/yksilö).

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Laura Tuomela
Vastuuhenkilö

Laura Tuomela

Opiskelijaryhmät
 • TA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T31L24K
  Tradenomi (AMK) liiketalous, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja elinkeinolainsäädännön. Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvauslainsäädännön. Osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista säätelyä. Osaat kuluttajalainsäädännön perusteet.

Sisältö

* yrityksen toimintaa säätelevä lainsäädäntö
* yritystoimintaan liittyvä sopimusoikeus
* kuluttajalainsäädäntö
* vahingonkorvauslainsäädäntö liiketoimintarikkomusten näkökulmasta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen liittyvät lainsäädännön.
Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Tiedät markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.
Tiedät, mitä tarkoitetaan vahingonkorvauslainsäädännöllä.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä aloittavalla tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa aloittavalla tasolla ,elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Ymmärrät aloittavalla tasolla elinkeinon harjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.
Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.
Osaat aloittavalla tasolla soveltaa vahingonkorvauslainsäädäntöä.
Osaat hakea ja soveltaa ymmärrettävästi oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset elinkeinon harjoittamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädännön soveltamisen. Osaat soveltaa lainsäädäntöä käytännön tehtävissä.
Osaat arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita
ja osaat soveltaa niitä perustellen.
Osaat hakea oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä monipuolisesti ja osaat yhdistellä eri tietolähteiden tietoa erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 12.08.2023

Ajoitus

13.08.2023 - 23.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Sisältö

Teemat:
Talousmatematiikka
Tilastomatematiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.


Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

:
Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Osaat soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Sisältö

Teemat:
Talousmatematiikka
Tilastomatematiikka

Aika ja paikka

Harjoitusten läpikäynti lukujärjestyksen mukaan. Muu opiskelu oman aikataulun mukaan.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 3-10.
Kokonaan verkossa.

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka, Saaranen, Kolttola, Pösö, Edita. Painos: mielellään 2016- tai uudempi

Opetusmenetelmät

Valmiit luentonauhoitteet Moodlessa, oppimisen tueksi.
Etäluennoilla läpikäytävät harjoitustehtävät.
Osatentit moodlessa ja kaksi isompaa tenttiä.
Opintojakson toteutus mahdollistaa itsenäisen suorittamisen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osatentit opintojakson aukioloaikana. Varsinaiset tentit on ajoitettu viikolle 9.

Isompien tenttien uusinta järjestetään kaksi kertaa (keväällä 2024 ja syksyllä 2024).
Osatenttien uusinnat oman aikataulun mukaisesti ennen opintojakson päättymistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksen voi suorittaa aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Vaaditut suoritukset: osatentit 5kpl ja tentit 2kpl.

Sisällön jaksotus

Aloitusohjeistus opintojaksolle viikolla 3, aloita opintojakson suorittaminen
vko 6 ensimmäinen ohjauskerta, teemat: yhtälöt ja prosentit, verotus
vko 7 toinen ohjauskerta, teemat: katelaskenta, indeksit ja valuutat,
vko 8 kolmas ohjauskerta, teemat: yksinkertainen korko, tilastomatematiikka
vko 9 neljäs ohjauskerta, teema: tilastomatematiikka, tunnusluvut ja tilastolliset analyysit


vko 10 Osatentit suoritettuna

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.


Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

:
Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpipääsyn raja on 50% tentin ja osatenttien yhteispistemäärästä.
Sekä osatentit että tentti ovat yksilösuorituksia.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
arvosana 1: 50-59p
arvosana 2: 60-69p
arvosana 3: 70-79p
arvosana 4: 80-89p
arvosana 5: 90-100p

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä, arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.


Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 26.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Sisältö

* kansatalouden kokonaisuuden hahmottaminen liiketalouteen
* yrityksen toimintaympäristön analysointi
* yrittäjyyteen perehtyminen
* vastuullisuus liiketoiminnassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Ryhmätyöt, videot, keskustelut, podcastit jne. mahdollisia. Oppimistehtävät sisältävät ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 29.10.2023. Takaraja on ehdoton. Mikäli tehtäviä ei palauteta määräpäivään mennessä, on kurssi hylätty. Tehtävät on kuitenkin mahdollista uusia seuraaviin päivämääriin mennessä:

1. uusinta 2.1.2024 mennessä
2. uusinta 10.3.2024 mennessä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Tunnistat asioita yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Ymmärrät kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Ymmärrät yrityksen toimintaympäristöä ja osaat kuvata kokonaisuutta. Tiedät yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat erinomaisella tasolla hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaat analysoida kattavasti yrityksen toimintaympäristöä ymmärtäen laajoja asiakokonaisuuksia. Osaat kuvata yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 27.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • TA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T31L24K
  Tradenomi (AMK) liiketalous, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Sisältö

* kansatalouden kokonaisuuden hahmottaminen liiketalouteen
* yrityksen toimintaympäristön analysointi
* yrittäjyyteen perehtyminen
* vastuullisuus liiketoiminnassa

Oppimateriaalit

T. Lindholm & J. Kettunen. 2016. Globaali kansantalous. Edita: Helsinki.T. Vuorinen. 2014. Strategiakirja 20 työkalua. Talentum: Helsinki.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ilmoitettuina ajankohtina sekä lähiopetusta seminaaripäivillä 8.-9.2. Tornion kampuksella MinervassaX-Bit akatemian opiskelijoilla lisäksi lähiohjausta lukujärjestyksen mukaisesti Tornion kampuksella

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien alustavat päivämäärät:
19.3.
24.3.

Kaikki tehtävät on palautettava määräpäivään mennessä ja ne tulee suorittaa hyväksytysti, jotta opintojaksosta saisi hyväksytyn arvosanan.

Jos jostain tehtävästä saa hylätyn, on opiskelijalla mahdollisuus uusia tehtävä. Uusintapäivämäärät ovat:

1. uusinta 26.5.2024
2. uusinta 20.10.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

X-Bit opiskelijoilla erillisen lukujärjestyksen mukaisesti Tornion kampuksella verkko-opetuksen lisäksi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Tunnistat asioita yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Ymmärrät kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Ymmärrät yrityksen toimintaympäristöä ja osaat kuvata kokonaisuutta. Tiedät yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat erinomaisella tasolla hahmottaa kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaat analysoida kattavasti yrityksen toimintaympäristöä ymmärtäen laajoja asiakokonaisuuksia. Osaat kuvata yrittäjyyden eri muotoja ja mahdollisuuksia. Osaat kuvata kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää kansantalouden ja yritystalouden merkityksen ja niiden välisen yhteyden. Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä. Opiskelija on perehtynyt yrittäjyyden eri muotoihin ja mahdollisuuksiin. Ymmärtää kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 24.10.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää yrityksen ydinprosessit ja toimintakokonaisuuden. Tietää kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan perusteet ja osaa valita sopivan yritysmuodon. Ymmärtää yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Ymmärtää liiketoiminnan eri rahoitusmuodot sekä liiketoiminnan riskejä.

Sisältö

* yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, perustaminen,
yhtiömuoto, rahoitus, BMC
* yrityksen perusprosessit; asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut
organisaatio, riskit ja verkostot
* liiketoiminnan kannattavuuden peruselementit

Aika ja paikka

Oppitunnit itsenäisesti sekä ohjatusti erillisen aikataulutuksen sekä lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa.
Opinnon yhteinen aloitus ensimmäisellä verkkokerralla, jossa käydään läpi opinnon suorittaminen. Lisäksi pakolliset ryhmien verkko-ohjauskerrat erikseen varattavista aikatauluista.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Kirjallisuutena tiedonhaun mukaan relevantit painetut ja painamattomat teokset koskien liiketoimintaosaamista ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opinto toteutetaan teoriaosuuksien osalta itsenäisesti verkossa ja soveltavan osuuden osalta pienryhmissä, lisäksi ryhmillä on ryhmäkohtaista ohjausta verkossa. Ryhmätyöskentelyyn osallistutaan ryhmän yhdessä sopimilla aikatauluilla, joihin jokainen sitoutuu.
Opintojaksolla itsenäiset osuudet muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja välitenteistä. Opinnon soveltava osaaminen osoitetaan liiketoimintasuunnitelman muodossa pienryhmissä.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien/arvioitavien tehtävien ajankohdat näkyvät moodlessa. Uusinta/korotus on 10.2.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli osaat opinnon aihealueet aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon teorialuennot koskien keskeisiä aihealueita:
yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, vastuullisuus, perustaminen, yhtiömuoto, rahoitus, yrityksen perusprosessit, asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut, organisaatio, riskit ja verkostot, liiketoiminnan talouden rakenne, hinnoittelu ja kannattavuuden peruselementit

Välitentit ja soveltavan tehtävän välipalautus sekä opponointi erillisen aikataulun mukaisesti Moodlessa. Soveltavan tehtävän loppupalautus sekä itse- ja vertaisarviointi opinnon lopussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tunnistat yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tunnistat liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Teidät yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät ja osaat kuvata kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tiedät yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analysoiden yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Osaat kuvata erinomaisella tasolla kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Osaat esittää analyyttisesti yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata kattavasti liiketoiminnan eri rahoitusmuotoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arvioitavat tehtävät, arviointimenetelmät ja -perusteet löytyvät toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 13.03.2024

Ajoitus

14.03.2024 - 05.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2024
 • T31L24K
  Tradenomi (AMK) liiketalous, Xbit-akatemia, päiväopinnot, Tornio, kevät 2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää yrityksen ydinprosessit ja toimintakokonaisuuden. Tietää kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan perusteet ja osaa valita sopivan yritysmuodon. Ymmärtää yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Ymmärtää liiketoiminnan eri rahoitusmuodot sekä liiketoiminnan riskejä.

Sisältö

* yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, perustaminen,
yhtiömuoto, rahoitus, BMC
* yrityksen perusprosessit; asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut
organisaatio, riskit ja verkostot
* liiketoiminnan kannattavuuden peruselementit

Aika ja paikka

Oppitunnit itsenäisesti sekä ohjatusti erillisen aikataulutuksen sekä lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa.

Opinnon yhteinen aloitus ensimmäisellä verkkokerralla zoomissa 14.3.2024 klo 14, jossa käydään läpi opinnon suorittaminen. Lisäksi pakolliset ryhmien verkko-ohjauskerrat erikseen varattavista aikatauluista.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Kirjallisuutena tiedonhaun mukaan relevantit painetut ja painamattomat teokset koskien liiketoimintaosaamista ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opinto toteutetaan teoriaosuuksien osalta itsenäisesti verkossa ja soveltavan osuuden osalta pienryhmissä, lisäksi ryhmillä on ryhmäkohtaista ohjausta verkossa. Ryhmätyöskentelyyn osallistutaan ryhmän yhdessä sopimilla aikatauluilla, joihin jokainen sitoutuu.
Opintojaksolla itsenäiset osuudet muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja välitenteistä. Opinnon soveltava osaaminen osoitetaan liiketoimintasuunnitelman muodossa pienryhmissä.
Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojaksoon kuuluu itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien/arvioitavien tehtävien ajankohdat näkyvät moodlessa.
- välitentit ja soveltavan tehtävän välipalautus sekä opponointi erillisen aikataulun mukaisesti Moodlessa näkyvän aikataulun mukaisesti. Soveltavan tehtävän loppupalautus sekä itse- ja vertaisarviointi opinnon lopussa Moodlessa näkyvän aikataulun mukaisesti.

Oppimistehtävien palautuksissa sovelletaan seuraavaa periaatetta: oppimistehtävällä on yksi varsinainen palautuspäivämäärä. Myöhästyneet oppimistehtävät hylätään. Ensimmäinen uusinta on 2 kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivämäärästä. Toinen uusinta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai 42), tai viimeistään sen loppuun mennessä.

Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 5.7.2024 (1. uusinta/korotus)
- 20.10.2024 (2. uusinta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Xbit-akatemiassa opiskeleva: Tämän opintojakson osaamisen osoittamiset sisältyvät akatemian oppimisprojekteihin kokonaan tai osittain. Tällöin oppimisprojektien toteuttamista tukevat ohjauskerrat ovat pääsääntöisesti maanantaista torstaihin aamupäivisin klo 9-11:30 Tornion kampuksella.

Mikäli olet hankkinut aiempaa osaamista opinnon osaamistavoitteisiin, sisältöön sekä arviointikriteereihin nähden aiemmilla opinnoilla tai työelämäosaamisella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon teorialuennot koskien keskeisiä aihealueita:
yrityksen liikeidea, liiketoimintamalli, toiminta-ajatus, visio, vastuullisuus, perustaminen, yhtiömuoto, rahoitus, yrityksen perusprosessit, asiakkaat, markkinointi, myynti, tuotteet/palvelut, organisaatio, riskit ja verkostot, liiketoiminnan talouden rakenne, hinnoittelu ja kannattavuuden peruselementit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tunnistat yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tunnistat liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Teidät yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Teidät ja osaat kuvata kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Tiedät yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata liiketoiminnan eri rahoitusmuoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analysoiden yrityksen ydinprosessin ja toimintakokonaisuuden. Osaat kuvata erinomaisella tasolla kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja osaat valita sopivan yritysmuodon. Osaat esittää analyyttisesti yrityksen toimintaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Tiedät ja osaat kuvata kattavasti liiketoiminnan eri rahoitusmuotoja sekä liiketoiminnan riskejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arvioitavat tehtävät, arviointimenetelmät ja -perusteet löytyvät toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee asiakasdatan muodot ja merkityksen markkinoinnin toteuttamisessa. Osaa suunnitella ja toteuttaa automatisoitua ja personoitua markkinointiviestintää ja osaa hyödyntää A/B-testauksen mahdollisuuksia. Tunnistaa digitaalisen suoramarkkinoinnin pelisäännöt. Osaa mitata digitaalisen suoramarkkinoinnin tuloksellisuutta. Ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet markkinoinnissa

Sisältö

- asiakasdata
- automatisoitu markkinointiviestintä
- tuloksellisuuden mittaus
- tekoäly ja koneoppiminen

Aika ja paikka

Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin.
Opintojakson jokin osa voidaan sijoittaa syksyn aikana Torniossa järjestettäville kampuspäiville.
Lähiopetus alkaa viikolla 48 ja päättyy viikolla 50. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta viikon 1/2024 loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa.
KIRJALLISUUS
Kirjallisuuslista täydentyy
Komulainen M. (2018): Menesty digimarkkinoinnilla. Kauppakamari. (sähköpostimarkkinointiin liittyvät osuudet)
MUU MATERIAALI
Hubspot Academy -materiaalit
Kuluttaja- ja kilpailuviraston materiaalit
Asiakkuusmarkkinointiliiton materiaalit

Opetusmenetelmät

Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Oppimisprojektien ja -tehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja niiden vertaispalautteen antaminen
Osa materiaaleista on englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n omista kehittämisympäristöistä, AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Markkinoinnin ja myynnin perusteet
Markkinoinnin suunnittelu
Asiakaskokemuksen kehittäminen
Sisältömarkkinointi
Myynnin johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat laatia perusmuotoisen asiakasdataan kytkeytyvän suoramarkkinointikampanjan ja tunnistat sen tuloksellisuuden keskeisiä mittareita. Ymmärrät markkinoinnin automaation mahdollisuuksia yleisellä tasolla ja osaat laatia yksinkertaisen automaation työnkulun. Tiedät A/B-testauksen periaatteen suoramarkkinoinnissa. Tiedät keskeiset sähköisen suoramarkkinoinnin pelisäännöt. Tunnistat tekoälyn ja koneoppimisen merkityksen markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivan, asiakasdataan kytkeytyvän suoramarkkinointikampanjan ja osaat mitata sen tuloksellisuutta. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivia markkinoinnin automaation työnkulkuja. Osaat toteuttaa A/B-testauksen suoramarkkinoinnissa. Osaat noudattaa sähköisen suoramarkkinoinnin pelisääntöjä. Osaat arvioida tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivan, asiakasdataan kytkeytyvän ja sisällöllisesti laadukkaan suoramarkkinointikampanjan ja osaat mitata sen tuloksellisuutta. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta toimivia markkinoinnin automaation työnkulkuja, jotka muodostavat kokonaisuuden. Osaat toteuttaa A/B-
testauksen suoramarkkinoinnissa. Osaat noudattaa sähköisen suoramarkkinoinnin pelisääntöjä. Osaat arvioida innovatiivisesti tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta. Arvioinnin painotukset täsmennetään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua osaat markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärrät asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa. Tunnistat yrityksen asiakkaat ja hahmottaa asiakassegmenttejä ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärrät yrityksen keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. Tunnistat asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet.

Sisältö

* markkinoinnin peruskäsitteet
* asiakassegmentit
* ostokäyttäytyminen
* markkinoinnin kilpailukeinot

Oppimateriaalit

Orientoivaa materiaalia: Belz ja Peattie / Sustainability marketing (2013) Latinen ja Isoviita / Markkinoinnin perusteet (2004) Kurssin varsinainen materiaali julkaistaan kurssiin liittyvällä Moodle-alustalla.

Opetusmenetelmät

Zoom
Kaksi kontaktia: toinen vapaaehtoinen ohjaus lähiohjauksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksi uusintakerta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#2929

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet ja markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet ja markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua osaat markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärrät asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa. Tunnistat yrityksen asiakkaat ja hahmottaa asiakassegmenttejä ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärrät yrityksen keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. Tunnistat asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet.

Sisältö

* markkinoinnin peruskäsitteet
* asiakassegmentit
* ostokäyttäytyminen
* markkinoinnin kilpailukeinot

Aika ja paikka

Zoom

Oppimateriaalit

Päivittyy myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Online-ohjaus, yksilötyötä, suullista, kirjallista, visuaalista ja auditiivista materiaalia.
Kirjallinen tentti opintojakson päättötyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettua osaat markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärrät asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa. Tunnistat yrityksen asiakkaat ja hahmottaa asiakassegmenttejä ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärrät yrityksen keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. Tunnistat asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet.

Sisältö
Suomeksi
* markkinoinnin peruskäsitteet
* asiakassegmentit
* ostokäyttäytyminen
* markkinoinnin kilpailukeinot
Englanniksi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet ja markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet ja markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen
Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa

Arviointikohde: Tuloksellisen myynnin osaaminen
Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kehittää yrityksen markkinointistrategiaa ja arvioida markkinointipäätösten vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kilpailutilanteeseen. Hän oppii laatimaan markkinointistrategiaan perustuvan markkinointisuunnitelman. Hän osaa ottaa suunnittelussa huomioon markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumist

Sisältö

* markkinointistrategia
* kilpailutilanteet
* markkinointisuunnitelma

Aika ja paikka

Zoom
Luokkaopetus

Oppimateriaalit

kesken

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja etäopetus.
Flippausta voidaan mahdollisesti käyttää menetelmänä
Vuorovaikutteisuus osana oppimista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunnitteilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Olemassa olevan käytännön mukainen.

Kansainvälisyys

Mahdollinen esiintyjävierailu, englanninkielinen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Määritellyn lopputyön suorittaminen tai kirjatentti+videotallenne

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen vuorovaikutteiseen opetukseen ja ryhmätöihin voi nostaa arvosanaa.

Jokaiseen Zoomiin on uusi linkki Moodlessa.

Annetut DLt tehtäville ovat pitäviä. Erityisistä syistä DL voidaan pidentää.

Lue Moodlen uutisointia säännöllisesti, kysymyksiin vastataan useimmiten siellä.

Käytäthan Moodlen chattia sähköpostin sijaan, kun mahdollista.

Kurssilla sivutaan myös brändäykseen liittyviä teemoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Opiskelija tuntee markkinointistrategioiden keskeisimmät sisällöt. Hän hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa markkinointisuunnitelmien merkityksen. Hän osaa jonkin verran seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin. Hän pystyy valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa laatia markkinointistrategiaan perustuvan ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin. Hän pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja. Hän osaa laatia kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman markkina- ja asiakastilanteen mukaisesti. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista erinomaisesti. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kesken

Hylätty (0)

Kesken

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Opiskelija tuntee markkinointistrategioiden keskeisimmät sisällöt. Hän hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa markkinointisuunnitelmien merkityksen. Hän osaa jonkin verran seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin. Hän pystyy valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa laatia markkinointistrategiaan perustuvan ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin. Hän pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja. Hän osaa laatia kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman markkina- ja asiakastilanteen mukaisesti. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista erinomaisesti. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 04.04.2024

Ajoitus

10.04.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kehittää yrityksen markkinointistrategiaa ja arvioida markkinointipäätösten vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kilpailutilanteeseen. Hän oppii laatimaan markkinointistrategiaan perustuvan markkinointisuunnitelman. Hän osaa ottaa suunnittelussa huomioon markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumist

Sisältö

* markkinointistrategia
* kilpailutilanteet
* markkinointisuunnitelma

Aika ja paikka

Zoom ja mahdolliset seminaaripäivät

Oppimateriaalit

Päivittyy myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Online-opetus, yksilö- ja ryhmätyötä, suullista, kirjallista, visuaalista ja auditiivista materiaalia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kehittää yrityksen markkinointistrategiaa ja arvioida markkinointipäätösten vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kilpailutilanteeseen. Hän oppii laatimaan markkinointistrategiaan perustuvan markkinointisuunnitelman. Hän osaa ottaa suunnittelussa huomioon markkinointiviestinnän eettiset periaatteet. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Opiskelija tuntee markkinointistrategioiden keskeisimmät sisällöt. Hän hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa markkinointisuunnitelmien merkityksen. Hän osaa jonkin verran seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin. Hän pystyy valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa laatia markkinointistrategiaan perustuvan ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin. Hän pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja. Hän osaa laatia kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman markkina- ja asiakastilanteen mukaisesti. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista erinomaisesti. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Hylätty (0)

Arvioitavat tehtävät jäävät tekemättä.
Arvioitavien tehtävien DL aikataulut ylittyvät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee osittain markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Opiskelija tuntee markkinointistrategioiden keskeisimmät sisällöt. Hän hahmottaa markkinoinnin suunnitteluprosessin ydinkohdat. Opiskelija tunnistaa markkinointisuunnitelmien merkityksen. Hän osaa jonkin verran seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee markkinoinnin suunnitteluprosessin. Hän pystyy valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa laatia markkinointistrategiaan perustuvan ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin markkinoinnin johtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee ja ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin erittäin hyvin. Hän pystyy perustellusti valitsemaan markkinointistrategioita. Hän osaa innovoida ja kehittää uusia markkinointiratkaisuja. Hän osaa laatia kilpailukykyisen ja toteuttamiskelpoisen markkinointisuunnitelman markkina- ja asiakastilanteen mukaisesti. Hän osaa seurata valitun strategian ja suunnitelman toteutumista erinomaisesti. Hän kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia sosiaalisen median strategian ja siihen perustuvan sosiaalisen median suunnitelman. Opiskelija tunnistaa eri sosiaalisen median kanavien erityispiirteitä. Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa ammattimaista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Opiskelija tunnistaa eri tapoja hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.

Sisältö

* sosiaalisen median strategia
* somesuunnitelma
* somekanavat
* sisältöä someen

Oppimateriaalit

Taustoittavaa materiaalia:
Belz-Peattie/Sustainability Marketing (2013)
Korpi / Markkinointi sosiaalisessa mediassa (2010)
Kananen / Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi (2018)

Opetusmenetelmät

Zoom-etäopetus.
Ryhmätyöskentelyä ja työpajatyötä.
Luodaan sosiaalisen median pelikirja (yritys/yhteisö case-esimerkkinä).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pelikirjan luominen yhteistyössä.

Kansainvälisyys

Vierailijaluento.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnet sosiaalisen median strategisen suunnittelun prosessit karkealla tasolla. Osaat tehdä jonkin verran sosiaalisen median toimintasuunnitelmaa sekä tuottaa somesisältöä. Osaat hankkia jonkin verran näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Tunnistat eri somekanavien erityispiirteitä. Osoitat jossain määrin omaksuneensa käsiteltävät asiat. Kannat vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat laatia sosiaalisen median strategian. Osaat tehdä kattavan ja toteuttamiskelpoisen sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa erilaista somesisältöä. Osaat hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Osaat eritellä hyvin eri somekanavien erityispiirteitä. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa, otat vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä. Osoitat omaksuneesi käsiteltävät asiat hyvin ja osaat jossain määrin myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat laatia erottuvan sosiaalisen median strategian. Osaat tehdä erinomaisen ja luovan sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa mielenkiintoista ja monipuolista somesisältöä. Osaat hankkia monipuolisesti näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Osaat eritellä erinomaisesti somekanavien erityispiirteitä. Osoitat omaksuneesi käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaat soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, otat oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jaat osaamistaan tiimissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiivisuuteen kurssin opetustunneilla.
Pelikirjan kattavavuus, toteutustapa ja laatu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnet sosiaalisen median strategisen suunnittelun prosessit karkealla tasolla. Osaat tehdä jonkin verran sosiaalisen median toimintasuunnitelmaa sekä tuottaa somesisältöä. Osaat hankkia jonkin verran näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Tunnistat eri somekanavien erityispiirteitä. Osoitat jossain määrin omaksuneensa käsiteltävät asiat. Kannat vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat laatia sosiaalisen median strategian. Osaat tehdä kattavan ja toteuttamiskelpoisen sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa erilaista somesisältöä. Osaat hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Osaat eritellä hyvin eri somekanavien erityispiirteitä. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa, otat vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä. Osoitat omaksuneesi käsiteltävät asiat hyvin ja osaat jossain määrin myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat laatia erottuvan sosiaalisen median strategian. Osaat tehdä erinomaisen ja luovan sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa mielenkiintoista ja monipuolista somesisältöä. Osaat hankkia monipuolisesti näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Osaat eritellä erinomaisesti somekanavien erityispiirteitä. Osoitat omaksuneesi käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaat soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Kannat vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, otat oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jaat osaamistaan tiimissä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Laura Kuismanen
Vastuuhenkilö

Laura Kuismanen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa B2B-myynnin johtamisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Osaa laatia monikanavaisen myyntisuunnitelman. Tunnistaa keskeisiä myynnin psykologisia tekijöitä. Tietää CRM-järjestelmän perustoiminnallisuudet ja roolin myynnin suunnittelussa. Tunnistaa asiakassuhteiden kannattavuuden periaatteet ja erilaisia asiakassuhteiden hoitomalleja. Osaa huomioida tietosuojan myyntitoiminnassa. Tunnistat myyntitoiminnan keskeiset mittarit.

Sisältö

- myyntiinliittyvät psykologiset tekijät
- myyntisuunnitelma
- CRM
- tietosuoja
- asiakassuhteiden tuloksellisuus/mittarit

Oppimateriaalit

Orientoivaa materiaalia:Hänti ym. / Oivaltava Myyntityö: Asiakkaana Organisaatio (2016)Heiskanen / Tietoisesti taitava myynnin johtaja : T8-malli (2019)

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat laatia myyntisuunnitelman, joka pohjautuu jossain määrin B2B-myynnin keskeisiin periaatteisiin ja jolla on yhteyksiä käytännön liiketoimintaan. Tunnistat joitain myyntiin liittyviä keskeisiä psykologisia tekijöitä. Tunnistat CRM-järjestelmän merkityksen myynnin kannalta ja osaa käyttää joitain sen perustoimintoja. Tunnistat asiakaskannattavuuden merkityksen asiakassuhteessa. Tunnistat joidenkin keskeisten asiakassuhteiden hoitomallien merkityksen ja niiden yhteyden käytännön liiketoimintaan. Tunnistat tietosuojan keskeiset vaatimukset. Opiskelija Tunnistat joitain keskeisiä myyntitoiminnan mittareita ja niiden yhteyden käytännön liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat laatia B2B-myynnin keskeisiin periaatteisiin perustuvan käytännöllisen myyntisuunnitelman, joka huomioi monikanavaisuuden. Tunnistat myyntiin liittyviä keskeisiä psykologisia tekijöitä ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat CRM-järjestelmän keskeisiä myyntityötä tukevia ominaisuuksia ja osaa käyttää niitä. Tunnistat asiakaskannattavuuden keskeisiä periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat keskeisiä asiakassuhteiden hoitomalleja ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat tietosuojan keskeiset vaatimukset ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat myyntitoiminnan keskeisiä mittareita ja osaa kytkeä niitä käytännön liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa B2B-myynnin periaatteita ja laatia yksityiskohtaisen, monikanavaisuutta hyödyntävän ja käytännön liiketoiminnan kannalta toteutuskelpoisen myyntisuunnitelman. Tunnistat laajasti psykologisten tekijöiden hyödyntämisen mahdollisuuksia käytännön myyntitoiminnassa. Tunnistat CRM-järjestelmän mahdollisuudet osana myyntiä ja osaat käyttää sen perustoimintoja. Osaat huomioida laajasti tietosuojan käytännön myyntitoiminnassa. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta sopivia asiakassuhteiden hoitomalleja ja osaat arvioida asiakassuhteiden kannattavuutta. Osaat mitata myyntitoiminnan tuloksellisuutta sopivilla mittareilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (itsenäiset sekä ryhmätyöt)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat laatia myyntisuunnitelman, joka pohjautuu jossain määrin B2B-myynnin keskeisiin periaatteisiin ja jolla on yhteyksiä käytännön liiketoimintaan. Tunnistat joitain myyntiin liittyviä keskeisiä psykologisia tekijöitä. Tunnistat CRM-järjestelmän merkityksen myynnin kannalta ja osaa käyttää joitain sen perustoimintoja. Tunnistat asiakaskannattavuuden merkityksen asiakassuhteessa. Tunnistat joidenkin keskeisten asiakassuhteiden hoitomallien merkityksen ja niiden yhteyden käytännön liiketoimintaan. Tunnistat tietosuojan keskeiset vaatimukset. Opiskelija Tunnistat joitain keskeisiä myyntitoiminnan mittareita ja niiden yhteyden käytännön liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat laatia B2B-myynnin keskeisiin periaatteisiin perustuvan käytännöllisen myyntisuunnitelman, joka huomioi monikanavaisuuden. Tunnistat myyntiin liittyviä keskeisiä psykologisia tekijöitä ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat CRM-järjestelmän keskeisiä myyntityötä tukevia ominaisuuksia ja osaa käyttää niitä. Tunnistat asiakaskannattavuuden keskeisiä periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat keskeisiä asiakassuhteiden hoitomalleja ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat tietosuojan keskeiset vaatimukset ja niiden ilmenemisen käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat myyntitoiminnan keskeisiä mittareita ja osaa kytkeä niitä käytännön liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat soveltaa B2B-myynnin periaatteita ja laatia yksityiskohtaisen, monikanavaisuutta hyödyntävän ja käytännön liiketoiminnan kannalta toteutuskelpoisen myyntisuunnitelman. Tunnistat laajasti psykologisten tekijöiden hyödyntämisen mahdollisuuksia käytännön myyntitoiminnassa. Tunnistat CRM-järjestelmän mahdollisuudet osana myyntiä ja osaat käyttää sen perustoimintoja. Osaat huomioida laajasti tietosuojan käytännön myyntitoiminnassa. Osaat laatia käytännön liiketoiminnan kannalta sopivia asiakassuhteiden hoitomalleja ja osaat arvioida asiakassuhteiden kannattavuutta. Osaat mitata myyntitoiminnan tuloksellisuutta sopivilla mittareilla.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 19.09.2023

Ajoitus

20.09.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten organisaation muutoskyvykkyys rakennetaan kulttuurin, tiedonhallinnan, asenteen, motivaation ja virheensietokyvyn avulla. Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen muutoksen hallinnassa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuusvinkkejä: Good to great/Collins Zero Negativity/Middleton, Faktojen maailma/Rönnlund et. al, Game Changer/Juti Suosittelen seuraamaan jotakin "web3-maailmaan" liittyvää lähdettä esimerkkejä: *Substack tai Medium -blogialustat *https://ethereum.org/en/web3/ *https://ethereum.org/en/dao/

Opetusmenetelmät

Materiaaleihin ja teoriaan tutustuminen.
Vuorovaikutteinen opetus ja ryhmätyöt Zoomia hyödyntäen.
Kirjallista tuotosta oppimisen tueksi.

Kansainvälisyys

Vierailijaluento mikäli mahdollista: läpileikkaus yhteisökulttuuriin globaalissa yhteisössä. Toteutus englanninkielinen.

Lisätietoja opiskelijoille

Sisällön teemat:
Organisaation muutosdriverit
Riski- ja mahdollisuusanalysointi painoarvot
Johtaminen ja viestintä
Resurssit
Asiakas ja sidosryhmät

Elä muutos organisaatiosi kanssa
* tunnistettu tarve muutokselle
* muutoksen myynti
* toteuta ja johda muutos, näytä malli
* vauhtipyörä liikkeelle
* oivallukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät, miten organisaation muutoskyvykkyys rakennetaan kulttuurin, tiedonhallinnan, asenteen, motivaation ja virheensitokyvyn avulla ja osaat kuvata sen käyttäen teoriatietoa aloittelijan tasolla. Tiedät johtamisen merkityksen muutoksen hallinnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät, miten organisaation muutoskyvykkyys rakennetaan kulttuurin, tiedonhallinnan, asenteen, motivaation ja virheensitokyvyn avulla ja osaa kuvata sen käyttäen teoriatietoa asiantuntijan tasolla. Ymmärrät johtamisen merkityksen muutoksen hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat analyyttisesti kertoa, miten organisaation muutoskyvykkyys rakennetaan kulttuurin, tiedonhallinnan, asenteen, motivaation ja virheensitokyvyn avulla ja osaat kuvata sen käyttäen teoriatietoa monipuolisesti ja analyyttisesti. Osaat analysoiden raportoida johtamisen merkityksen muutoksen hallinnassa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat työoikeuden ja työsopimusjärjestelmän peruskäsitteet. Osaat palkanlaskennan perusteet ja osaat käyttää palkanlaskennan järjestelmää.

Sisältö

*työsopimus ja työsopimusjärjestelmä
*palkanlaskenta; tuntipalkat, kuukausipalkka, ylityöt
*palkanverotuksen periaatteet
*palkan sivukulut, yrityksen ja palkansaajan näkökulma

Aika ja paikka

Tunnit verkossa lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien palkanlaskentaa ja työsuhdetietoutta. Tehtäväharjoitukset Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opinnolla opitaan laskemaan erilaisia palkkoja ja perehdytään palkkahallintoon liittyviin asioihin.
Opintojakso sisältää itsenäisiä ja yhteisiä luentoja sekä harjoitustehtäviä. Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.
Ennen Zoom-sessioita opiskelijan tulee itsenäisesti tutustua annetun ohjeistuksen mukaan tiettyihin aihepiireihin ja harjoitustehtäviin. Opinnon tarkempi aikataulu Moodlen työtilassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien ajankohdat näkyvät moodlessa. Uusinta/korotus ajankohta on 10.2.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on opinnon aihealueiden hankittua osaamista aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeinen sisältö koostuu aiheista:
Työsuhteen muodot, sopiminen, määräytyminen ja päättyminen.
Palkanlaskenta sekä sisältöihin liittyvä teoriatietous (mm. palkkaus, verotus, vähennykset, matkakustannusten korvaukset, työaika, luontoisedut)
Henkilöstökulujen budjetointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla. Laskelmissa havaittavissa puutteita.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat tehdä yrityksen palkanmaksuun liittyvät laskelmat ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Ymmärrät ja osaat aloittavalla tasolla soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioitavien tehtävien arviointikohteet viedään opinnon Moodle-oppimisympäristöön.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 02.04.2024

Ajoitus

03.04.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat työoikeuden ja työsopimusjärjestelmän peruskäsitteet. Osaat palkanlaskennan perusteet ja osaat käyttää palkanlaskennan järjestelmää.

Sisältö

*työsopimus ja työsopimusjärjestelmä
*palkanlaskenta; tuntipalkat, kuukausipalkka, ylityöt
*palkanverotuksen periaatteet
*palkan sivukulut, yrityksen ja palkansaajan näkökulma

Aika ja paikka

Tunnit verkossa lukujärjestyksen mukaisesti:
3.4.2024 klo 19:45-20:15
15.4.2024 klo 17-18
22.4.2024 klo 17-20:15
29.4.2024 klo 17-20:15
Ennen jokaista Zoom-sessioita opiskelijan tulee itsenäisesti tutustua annetun ohjeistuksen mukaan tiettyihin aihepiireihin ja tehdä niihin liittyvät harjoitustehtävät.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien palkanlaskentaa ja työsuhdetietoutta. Tehtäväharjoitukset Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opinnolla opitaan laskemaan erilaisia palkkoja ja perehdytään palkkahallintoon liittyviin asioihin.
Opintojakso sisältää itsenäisiä ja yhteisiä luentoja sekä harjoitustehtäviä. Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien ajankohdat näkyvät moodlessa.

Oppimistehtävien palautuksissa sovelletaan seuraavaa periaatetta: oppimistehtävällä/tentillä on yksi varsinainen palautuspäivämäärä. Myöhästyneet oppimistehtävät/tentit hylätään. Ensimmäinen uusinta on 2 kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivämäärästä. Toinen uusinta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai 42), tai viimeistään sen loppuun mennessä.

Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 19.7.2024 (1. uusinta/korotus)
- 20.10.2024 (2. uusinta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden, sisällön ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit tehdä pelkät arvioitavat oppimistehtävät tai sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeinen sisältö koostuu aiheista:
Työsuhteen muodot, sopiminen, määräytyminen ja päättyminen. Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet.
Palkanlaskenta sekä sisältöihin liittyvä teoriatietous (mm. palkkaus, verotus, vähennykset, matkakustannusten korvaukset, työaika, luontoisedut)
Henkilöstökulujen budjetointi, palkanlaskenta sovelluksella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla. Laskelmissa havaittavissa puutteita.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat tehdä yrityksen palkanmaksuun liittyvät laskelmat ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Ymmärrät ja osaat aloittavalla tasolla soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikohde: Palkanlaskenta
Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Arviointikohde: Työlainsäädännön osaaminen
Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioitavien tehtävien arviointikohteet viedään opinnon Moodle-oppimisympäristöön.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 30.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat hankkeen suunnittelua; hankekonsortion kokoamista, aikataulutusta, rahoituslähteitä ja talouden suunnittelua sekä hankkeen johtamista. Osaat toiminnan, talouden ja hankeorganisaation johtamista ja seurantaa, hankeviestintää, tulosten hyödyntämistä ja raportointia

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom-verkko-oppimisympäristöissä. Tehtävien palautuksen deadlinet määritellään opintojakson alussa Moodle:ssa julkaistavassa opintonjakson toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy opintojakson Moodlesta (etäkontaktiopetuksen Zoom-huone, Zoom-nauhoitteet ja tehtävät). Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Luentojen runko pohjautuu PMBOK-konseptiin:
Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide. ISBN: 978-1-62825-184-5
(Uusi versio ilmestyi 2021, joka voi tulla pian saataville LUC-kirjastoon)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista ja pienryhmätyöskentelystä (etäkontaktiopetus ZOOM:lla) sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus kerrotaan opintojakson Moodle:ssa kohdassa "Etäkontaktiopetuksen (ZOOM) ajankohdat ja pääsisällöt", jonka pohjalta Moodle:n tehtävät on ajastettu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät, miten toteutetaan hankkeen suunnittelua. Ymmärrät hanketoiminnan, talouden ja hankeorganisaation seurantaa, hankeviestintää, tulosten hyödyntämistä ja raportointia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät ja ymmärrät, miten toteutetaan hankkeen suunnittelua, hankekonsortion kokoamista, aikataulutusta, rahoituslähteitä ja talouden suunnittelua sekä hankkeen johtamista. Osaat hanketoiminnan, talouden ja hankeorganisaation seurantaa, hankeviestintää, tulosten hyödyntämistä ja raportointia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat erinomaisella tasolla toteuttaa hankkeen suunnittelua, hankekonsortion kokoamista, aikataulutusta, rahoituslähteitä ja talouden suunnittelua sekä hankkeen johtamista. Osaat hanketoiminnan, talouden ja hankeorganisaation johtamista ja seurantaa, hankeviestintää, tulosten hyödyntämistä ja raportointia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetuksessa ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät pienryhmä- ja yksilötehtäviä etäkontaktiopsetuksessa sekä itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukevat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Etäkontaktiopetuskertoja on 5. Jos olet poissa etäkontaktiopetuksesta, katso mahdollisimman pian etäkontaktiopetuksen nauhoitteet ja suorita etäkontakiopetuksen aikana annetut tehtävät.

Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu opettajan opintojakson ensimmäisessä etäkontaktiopetuksessa ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa markkinointia ja myyntiä toteuttavaa, suostuttelevaa ja kielellisesti laadukasta tekstisisältöä verkkoon. Osaa tuottaa sisältömarkkinointia toteuttavaa asiantuntijuutta osoittavaa ja lukijaa auttavaa tekstiä. Osaa tuottaa brändiä ja myyntiä tukevaa audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Tuntee sisällön uudelleen käytettävyyden mahdollisuudet.

Sisältö

- tekstintuotannon eri lajit
- audiovisuaalinen sisältö

Aika ja paikka

Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin.
Opintojakson jokin osa voidaan sijoittaa syksyn aikana Torniossa järjestettäville kampuspäiville 12.10. ja 13.10.
Lähiopetus alkaa viikolla 38 ja päättyy viikolla 44. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta.

Oppimateriaalit

Osa oppimateriaalista voi olla englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa. KIRJALLISUUS MUU MATERIAALI

Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa:Zoom, MS Teams ja muut verkkotyökalut.
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen yksilönä tai ryhmässä.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n omista kehittämisympäristöistä, AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita.

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Opintojaksolla ei opeteta videon kuvaamista tai editointia, joten sinulla tulee olla nämä taidot hallussa entuudestaan. Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteydessä Visuaalinen osaaminen 2: video kanssa. Suosittelemme suorittamaan nämä yhdessä syksyllä 2023, mikäli et ole kyseistä opintojaksoa vielä suorittanut tai hankkinut vastaavaa osaamista muulla tavoin.

EDELTÄVÄT OPINNOT JA OSAAMINEN (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Ammatillinen viestintä
Visuaalinen osaaminen 1: kuva
Sisältömarkkinointi
Visuaalinen osaaminen 2: video

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tuottaa markkinointiin ja myyntiin liittyvää verkkoympäristöön tarkoitettua tekstisisältöä, jossa on joitain suostuttelevia piirteitä ja kielellisesti melko laadukasta. Osaat tuottaa sisältömarkkinointiin liittyvää tekstisisältöä, joka jossain määrin auttaa lukijaa. Osaat tuottaa brändiä ja myyntiin liittyvää perustason audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Tunnistat sisällön uudelleen käytön mahdollisuuksia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tuottaa markkinointia ja myyntiä toteuttavaa, suostuttelevaa ja kielellisesti laadukasta tekstisisältöä erilaisiin verkkoympäristöihin. Osaat tuottaa sisältömarkkinointia toteuttavaa tekstisisältöä, joka osoittaa asiantuntemusta ja auttaa lukijaa. Osaat tuottaa brändiä ja myyntiä tukevaa audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Osaat käyttää sisältöjä uudelleen osana sisällön tuotantoprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tuottaa erinomaista markkinointia ja myyntiä toteuttavaa, suostuttelevaa ja kielellisesti laadukasta tekstisisältöä erilaisiin verkkoympäristöihin. Osaat tuottaa sisältömarkkinointia toteuttavaa tekstisisältöä, joka osoittaa erinomaisesti asiantuntemusta ja jota lukija voi suoraan hyödyntää. Osaat tuottaa erinomaista brändiä ja myyntiä tukevaa audiovisuaalista sisältöä verkkoon. Osaat käyttää sisältöjä uudelleen sisällön tuotannon tehostamiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 07.08.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 08.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja erilaisten sisältöjen merkityksen asiakkaan ja myynnin kannalta. Tunnistaa myyntiä tukevien sisältöjen erilaiset muodot. Osaa laatia sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaa luoda laskeutumissivuja eri tarkoituksiin ja kerätä liidejä verkkopalvelussa. Osaa mitata sisältöjen toimivuutta ja tuloksellisuutta myynnin kannalta.

Sisältö

* A/B-testaus
* sisältömarkkinointi
* sisältöstrategia ja suunnitelma
* mittausmenetelmät

Oppimateriaalit

Kurssisisältöä taustoittava materiaali:
Belz and Peattie / Sustainability marketing (2013)
Kananen / Strateginen sisältömarkkinointi: miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa (2018)
Rummukainen / Sisältömarkkinoinnin työkalut (2019)

Lisää kurssin materiaalia myöhemmin Moodle-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opetus pääsääntöisesti Zoom-työtilassa etäopetuksena.
Kirjallisia tehtäviä, ryhmätyötä ja workshop-tyyppisiä toteutuksia.
Yksi läsnäopetuskerta.
Vierailijaluento.
Materiaalia myös englanninkielisenä.

Kansainvälisyys

Kv-vierailija luennolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla keskitytään sisällöntuotannon muotoihin markkinoinnissa.
Kuinka voit vahvistaa vetovoimaa sisällöillä.
Miten sisältöä jaetaan tehokkaasti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat joitain inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteita ja niiden ilmenemistä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat joitain sisällön muotoja ja niiden käyttötapoja osana markkinointia ja myyntiä. Osaat laatia yksinkertaisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jossa on käytännöllisiä piirteitä. Osaat luoda yksinkertaisia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä. Tunnistat joitain sisältöjen tuloksellisuuden mittauksen ja testaamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat keskeiset inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat keskeisiä sisällön muotoja ja osaa kytkeä niitä markkinoinnin ja myynnin eri vaiheisiin. Osaat laatia yksityiskohtaisen ja käytännöllisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaat luoda toimivia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä. Tunnistat keskeisiä sisältöjen tuloksellisuuden ja testaamisen mittareita ja työkaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat erilaisten sisältöjen muodot ja luonteen ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja myynnissä. Osaat laatia yksityiskohtaisen, loogisen, luovan ja innovatiivisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaat luoda erinomaisia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä ja edistetään konversiota. Tunnistat sisältöjen tuloksellisuuden mittaamisen ja testaamisen periaatteet ja työkalut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen kurssin oppitunneilla.
Osaamista arvioidaan myös työpaja-osallistumisen aktiivisuuden osalta ja esseemuotoisen kirjoitelman tuottamisella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistat joitain inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteita ja niiden ilmenemistä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat joitain sisällön muotoja ja niiden käyttötapoja osana markkinointia ja myyntiä. Osaat laatia yksinkertaisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jossa on käytännöllisiä piirteitä. Osaat luoda yksinkertaisia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä. Tunnistat joitain sisältöjen tuloksellisuuden mittauksen ja testaamisen keskeisiä periaatteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tunnistat keskeiset inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat keskeisiä sisällön muotoja ja osaa kytkeä niitä markkinoinnin ja myynnin eri vaiheisiin. Osaat laatia yksityiskohtaisen ja käytännöllisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaat luoda toimivia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä. Tunnistat keskeisiä sisältöjen tuloksellisuuden ja testaamisen mittareita ja työkaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön liiketoiminnassa. Tunnistat erilaisten sisältöjen muodot ja luonteen ja osaa soveltaa niitä markkinoinnissa ja myynnissä. Osaat laatia yksityiskohtaisen, loogisen, luovan ja innovatiivisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Osaat luoda erinomaisia laskeutumissivuja, joiden avulla kerätään liidejä ja edistetään konversiota. Tunnistat sisältöjen tuloksellisuuden mittaamisen ja testaamisen periaatteet ja työkalut.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Tavoitteet

Osaat hyödyntää digitaalisia urataitoja. Osaat määrittää omat vahvuutesi sekä osaamisesi ja muodostaa niistä pohjan omalle urallesi. Osaat käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja oman ammatillisen imagosi luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Osaat luoda verkostoja ja etsiä omaa osaamistasi tukevia piilotyöpaikkoja.

Sisältö

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan itsenäisesti, täysin automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi:
1. Minäkö oman onneni seppä? -moduulissa tutustut digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutoksiin sekä kehitystrendeihin.
2. Intohimosta uraksi -moduulissa perehdyt oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteittesi tunnistamiseen sekä uravaihtoehtojen jäsentämiseen.
3. Minäkö brändi? -moduulissa opit tunnistamaan omat uratavoitteet ja muuntamaan oman osaamisen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi.
4. Minäkö media? -moduulissa opit valjastamaan suunnitelmallisen brändiviestinnän osaajaverkostoitumiseen, uraverkostojen hallitsemiseen ja osaajaprofiilin kasvattamiseen.

Ohessa linkki, jonka kautta pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja oppituntien sisältöihin: https://youtu.be/GRa33J1HM6s.

Aika ja paikka

1.8.-31.12.2023, https://sometaduuniin.fi/opinnot/

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät digitaalisessa muodossa MOOC-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan täysin itsenäisesti, automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä (Massive Open Online Course). Opiskelija itse aikatauluttaa ja rytmittää opintonsa. MOOC-opintoautomaatti on käytettävissä joustavasti 24/7.
Opinnot koostuvat neljän opintomoduulikokonaisuuden sisältämien oppituntien vaihteleviin oppimateriaaleihin ja -elementeihin tutustumisesta, itsenäisistä oppimistehtävistä ja monivalintaverkkotenteistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa MOOC-oppitunnit itsenäisesti ja omassa tahdissa suorittamalla oppituntien lomaan suoritetut monivalintatentit. Oppituntien monivalintatentit voi uusia.
Tavoitteena on läpäistä kaikki oppitunnit ja niiden monivalintatentit sekä kerätä siten jokaisesta neljästä opintomoduulikokonaisuudesta osaamismerkit.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi.
Moduulit ovat:
1. Minäkö oman onneni seppä?
2. Intohimosta uraksi
3. Minäkö brändi?
4. Minäkö media?

Lisätietoja opiskelijoille

MOOC-opintoautomaatti edellyttää, että ennen aloittamista rekisteröidyt opintojen suorittajaksi oheisen linkin kautta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/register/ . Käytä rekisteröitymisessä jatkuvassa käytössä olevaa sähköpostiosoitettasi sekä virallista nimeäsi (etu- ja sukunimi). Lisää vielä sukunimesi perään tunniste: -syyskuu2023. Tallenna tunnistautumistiedot itsellesi.
Sinun tulee kirjautua aina järjestelmään rekisteröimälläsi tunnuksella. Kirjaudu sivulta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/login/ .
Avoimen opiskelijoille 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.

Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.
Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.
Itseopinnot on jaettu neljäksi opintomoduuliksi, jotka koostuvat oppitunneista. MOOC-järjestelmä arvioi oppituntien perään sijoitetut monivalintatentit automaattisesti. Läpäisteksesi oppitunnin tentin, on Sinun saatava monivalintatentistä vähintään 80% oikein.
Kokonaisen opintomoduulin kaikki oppitunnit ja tentit läpäistyäsi, saat rekisteröitymisessä käyttämääsi sähköpostiin pdf-tiedostona osaamismerkin moduulin suorittamisesta. Tallenna tiedostot itsellesi todisteeksi suorituksista.
Kaikki neljä osaamismerkkiä kerättyäsi, meilaa niistä kopiot vastuuopettajalle (anthony.okuogume@lapinamk.fi) saadaksesi suoritusmerkinnän 5:n opintopisteen arvoisesta SometaDuuniin -opintojaksosta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Tavoitteet

Osaat hyödyntää digitaalisia urataitoja. Osaat määrittää omat vahvuutesi sekä osaamisesi ja muodostaa niistä pohjan omalle urallesi. Osaat käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja oman ammatillisen imagosi luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Osaat luoda verkostoja ja etsiä omaa osaamistasi tukevia piilotyöpaikkoja.

Sisältö

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan itsenäisesti, täysin automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi:
1. Minäkö oman onneni seppä? -moduulissa tutustut digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutoksiin sekä kehitystrendeihin.
2. Intohimosta uraksi -moduulissa perehdyt oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteittesi tunnistamiseen sekä uravaihtoehtojen jäsentämiseen.
3. Minäkö brändi? -moduulissa opit tunnistamaan omat uratavoitteet ja muuntamaan oman osaamisen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi.
4. Minäkö media? -moduulissa opit valjastamaan suunnitelmallisen brändiviestinnän osaajaverkostoitumiseen, uraverkostojen hallitsemiseen ja osaajaprofiilin kasvattamiseen.

Ohessa linkki, jonka kautta pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja oppituntien sisältöihin: https://youtu.be/GRa33J1HM6s.

Aika ja paikka

1.1.-31.5.2024, https://sometaduuniin.fi/opinnot/

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät digitaalisessa muodossa MOOC-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan täysin itsenäisesti, automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä (Massive Open Online Course). Opiskelija itse aikatauluttaa ja rytmittää opintonsa. MOOC-opintoautomaatti on käytettävissä joustavasti 24/7.
Opinnot koostuvat neljän opintomoduulikokonaisuuden sisältämien oppituntien vaihteleviin oppimateriaaleihin ja -elementeihin tutustumisesta, itsenäisistä oppimistehtävistä ja monivalintaverkkotenteistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa MOOC-oppitunnit itsenäisesti ja omassa tahdissa suorittamalla oppituntien lomaan suoritetut monivalintatentit. Oppituntien monivalintatentit voi uusia.
Tavoitteena on läpäistä kaikki oppitunnit ja niiden monivalintatentit sekä kerätä siten jokaisesta neljästä opintomoduulikokonaisuudesta osaamismerkit.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi.
Moduulit ovat:
1. Minäkö oman onneni seppä?
2. Intohimosta uraksi
3. Minäkö brändi?
4. Minäkö media?

Lisätietoja opiskelijoille

MOOC-opintoautomaatti edellyttää, että ennen aloittamista rekisteröidyt opintojen suorittajaksi oheisen linkin kautta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/register/ . Käytä rekisteröitymisessä jatkuvassa käytössä olevaa sähköpostiosoitettasi sekä virallista nimeäsi (etu- ja sukunimi). Lisää vielä sukunimesi perään tunniste: syyskuu2024. Tallenna tunnistautumistiedot itsellesi.
Sinun tulee kirjautua aina järjestelmään rekisteröimälläsi tunnuksella. Kirjaudu sivulta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/login/ .
Avoimen opiskelijoille 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.

Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.
Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.
Itseopinnot on jaettu neljäksi opintomoduuliksi, jotka koostuvat oppitunneista. MOOC-järjestelmä arvioi oppituntien perään sijoitetut monivalintatentit automaattisesti. Läpäisteksesi oppitunnin tentin, on Sinun saatava monivalintatentistä vähintään 80% oikein.
Kokonaisen opintomoduulin kaikki oppitunnit ja tentit läpäistyäsi, saat rekisteröitymisessä käyttämääsi sähköpostiin pdf-tiedostona osaamismerkin moduulin suorittamisesta. Tallenna tiedostot itsellesi todisteeksi suorituksista.
Kaikki neljä osaamismerkkiä kerättyäsi, meilaa niistä kopiot vastuuopettajalle (anthony.okuogume@lapinamk.fi) saadaksesi suoritusmerkinnän 5:n opintopisteen arvoisesta SometaDuuniin -opintojaksosta.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anthony Okuogume
Vastuuhenkilö

Anthony Okuogume

Tavoitteet

Osaat hyödyntää digitaalisia urataitoja. Osaat määrittää omat vahvuutesi sekä osaamisesi ja muodostaa niistä pohjan omalle urallesi. Osaat käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja oman ammatillisen imagosi luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Osaat luoda verkostoja ja etsiä omaa osaamistasi tukevia piilotyöpaikkoja.

Sisältö

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan itsenäisesti, täysin automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi:
1. Minäkö oman onneni seppä? -moduulissa tutustut digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutoksiin sekä kehitystrendeihin.
2. Intohimosta uraksi -moduulissa perehdyt oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteittesi tunnistamiseen sekä uravaihtoehtojen jäsentämiseen.
3. Minäkö brändi? -moduulissa opit tunnistamaan omat uratavoitteet ja muuntamaan oman osaamisen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi.
4. Minäkö media? -moduulissa opit valjastamaan suunnitelmallisen brändiviestinnän osaajaverkostoitumiseen, uraverkostojen hallitsemiseen ja osaajaprofiilin kasvattamiseen.

Ohessa linkki, jonka kautta pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja oppituntien sisältöihin: https://youtu.be/GRa33J1HM6s.

Aika ja paikka

1.6.-31.8.2024, https://sometaduuniin.fi/opinnot/

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät digitaalisessa muodossa MOOC-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan täysin itsenäisesti, automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä (Massive Open Online Course). Opiskelija itse aikatauluttaa ja rytmittää opintonsa. MOOC-opintoautomaatti on käytettävissä joustavasti 24/7.
Opinnot koostuvat neljän opintomoduulikokonaisuuden sisältämien oppituntien vaihteleviin oppimateriaaleihin ja -elementeihin tutustumisesta, itsenäisistä oppimistehtävistä ja monivalintaverkkotenteistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa MOOC-oppitunnit itsenäisesti ja omassa tahdissa suorittamalla oppituntien lomaan suoritetut monivalintatentit. Oppituntien monivalintatentit voi uusia.
Tavoitteena on läpäistä kaikki oppitunnit ja niiden monivalintatentit sekä kerätä siten jokaisesta neljästä opintomoduulikokonaisuudesta osaamismerkit.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi.
Moduulit ovat:
1. Minäkö oman onneni seppä?
2. Intohimosta uraksi
3. Minäkö brändi?
4. Minäkö media?

Lisätietoja opiskelijoille

MOOC-opintoautomaatti edellyttää, että ennen aloittamista rekisteröidyt opintojen suorittajaksi oheisen linkin kautta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/register/ . Käytä rekisteröitymisessä jatkuvassa käytössä olevaa sähköpostiosoitettasi sekä virallista nimeäsi (etu- ja sukunimi). Lisää vielä sukunimesi perään tunniste: -Kesä2024. Tallenna tunnistautumistiedot itsellesi.
Sinun tulee kirjautua aina järjestelmään rekisteröimälläsi tunnuksella. Kirjaudu sivulta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/login/ .
Avoimen opiskelijoille 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.

Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakson arviointi: Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty = kaikki neljä opintomoduulia on läpäisty hyväksytysti ja kopiot pdf-osaamismerkeistä toimitettu vastuuopettajalle Peppi-suoritusmerkintää varten.
Hylätty = osaamismerkkejä on jäänyt suorittamatta ja/tai niiden kopioita ei ole toimitettu vastuuopettajalle.
Itseopinnot on jaettu neljäksi opintomoduuliksi, jotka koostuvat oppitunneista. MOOC-järjestelmä arvioi oppituntien perään sijoitetut monivalintatentit automaattisesti. Läpäisteksesi oppitunnin tentin, on Sinun saatava monivalintatentistä vähintään 80% oikein.
Kokonaisen opintomoduulin kaikki oppitunnit ja tentit läpäistyäsi, saat rekisteröitymisessä käyttämääsi sähköpostiin pdf-tiedostona osaamismerkin moduulin suorittamisesta. Tallenna tiedostot itsellesi todisteeksi suorituksista.
Palauta kaikkien neljän moduulin asaamismerkki tehtävien vain Moodle-palautuskansioon Elokuun 2024 loppuun mennessä. Saat osaamismerkin sähköpostillesi, kun olet läpäissyt Moduulin lopputesti, anna siis järjestelmään TOIMIVA s-postiosoite kun rekisteröidyt kurssille.
Lisäksi, käytä kaikessa viestinnässä opettajan kanssa vain nimiä, joita käytit ilmoittautuessasi kurssille.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yrityksen strategisen johtamisen kokonaisuuden ja sen ydinhaasteet. Osaat käyttää yrityksen johtamisen ydinhaasteisin sopivia strategiatyökaluja ja –malleja. Osaat kerätä relevanttia tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä tarkoituksenmukaisimman strategiavalinnan tekemiseksi. Osaat laatia suunnitelman osallistavasta strategiaprosessista. Ymmärrät, kuinka sitoutat sidosryhmiä yrityksen strategiaan.

Sisältö

*strategiset työkalut ja mallit
*strategiaprosessi
* tietojen kerääminen ja analysointi

Aika ja paikka

Zoom

Oppimateriaalit

Päivittyy myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Online-opetus, yksilö- ja ryhmätyö, suullista, kirjallista, visuaalista ja auditiivista materiaalia hyödyntäen. Opintojaksolla voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia vähäisissä määrin.

Kansainvälisyys

?Keynote vierailija esim. Kartik Talwar ETHGlobal-community?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yrityksen strategisen johtamisen kokonaisuuden ja sen ydinhaasteet. Osaat käyttää yrityksen johtamisen ydinhaasteisin sopivia strategiatyökaluja ja –malleja. Osaat kerätä relevanttia tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä tarkoituksenmukaisimman strategiavalinnan tekemiseksi. Osaat laatia suunnitelman osallistavasta strategiaprosessista. Ymmärrät, kuinka sitoutat sidosryhmiä yrityksen strategiaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Tiedät, miten laaditaan suunnitelma strategiaprosessista. Osaat kerätä tietoa strategiavalinnan tekemiseksi. Tunnistat asioita, miten sitoutetaan sidosryhmät strategiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Osaat laatia suunnitelman strategiaprosessista ja osaat käyttää yrityksen johtamisen ydinhaasteisin strategiatyökaluja ja –malleja.
Osaat kerätä tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä strategiavalinnan tekemiseksi. Tiedät miten sitoutetaan sidosryhmät strategiaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analyyttisesti yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Osaat laatia analyyttisen suunnitelman osallistavasta strategiaprosessista ja osaat käyttää erinomaisesti yrityksen johtamisen ydinhaasteisin sopivia strategiatyökaluja ja –malleja. Osaat kerätä relevanttia tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä tarkoituksenmukaisimman strategiavalinnan tekemiseksi. Kykenet sitouttamaan sidosryhmät strategiaan.

Hylätty (0)

Opintojakson arvioitavat tehtävät jäävät tekemättä.
Tehtävien DL aikataulut ylittyvät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistat yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Tiedät, miten laaditaan suunnitelma strategiaprosessista. Osaat kerätä tietoa strategiavalinnan tekemiseksi. Tunnistat asioita, miten sitoutetaan sidosryhmät strategiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedät yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Osaat laatia suunnitelman strategiaprosessista ja osaat käyttää yrityksen johtamisen ydinhaasteisin strategiatyökaluja ja –malleja.
Osaat kerätä tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä strategiavalinnan tekemiseksi. Tiedät miten sitoutetaan sidosryhmät strategiaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kuvata analyyttisesti yrityksen johtamisen kokonaisuuden ja sen yhdinhaasteet. Osaat laatia analyyttisen suunnitelman osallistavasta strategiaprosessista ja osaat käyttää erinomaisesti yrityksen johtamisen ydinhaasteisin sopivia strategiatyökaluja ja –malleja. Osaat kerätä relevanttia tietoa sekä analysoida ja yhdistellä sitä tarkoituksenmukaisimman strategiavalinnan tekemiseksi. Kykenet sitouttamaan sidosryhmät strategiaan.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 06.08.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 15.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsi:
- minä ja opintoni, ennen ja nyt ( jag och mina studier, förr och nu)
- koulutukseni, liiketalouden ala (min utbildning och bransch inom företagsekonomi)
- työnhaku, cv, hakemus, työtilaisuudet ja tehtävät (arbete och uppgifter, cv och ansökan)
- kirjallista viestintää s-postista liikekirjeisiin (skriftlig kommunikation från e-post till affärsdokument)
- suullinen ja kirjallinen kielitaito opiskelijasta ammattilaiseksi omalla alalla (muntlig och skriftlig språkkunskap från sina studier till expert i affärslivet)
Lisäksi Pohjoismaat, kaupankäynti ja neuvotteluja alalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.
.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Hannu Salmela
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsi:
- minä ja opintoni, ennen ja nyt ( jag och mina studier, förr och nu)
- koulutukseni, liiketalouden ala (min utbildning och bransch inom företagsekonomi)
- työnhaku, cv, hakemus, työtilaisuudet ja tehtävät (arbete och uppgifter, cv och ansökan)
- kirjallista viestintää s-postista liikekirjeisiin (skriftlig kommunikation från e-post till affärsdokument)
- suullinen ja kirjallinen kielitaito opiskelijasta ammattilaiseksi omalla alalla (muntlig och skriftlig språkkunskap från sina studier till expert i affärslivet)
Lisäksi Pohjoismaat, kaupankäynti ja neuvotteluja alalla.

Aika ja paikka

Zoom-välineellä toteutettava kontaktiopetus, joka on vuorovaikutteista kommunikaatiota.
Suositellaan kameran käyttöä tunneilla välttämättömän toimivan mikrofonin lisäksi.
Ajankohta on kevät 2024.

OppimateriaalitGå med vinst! Uusin painos - EDITA ( Hanska-Aare - Keränen - Lehtoviita - Pirttilä). Kirjaa on lainattavissa kirjastoista. Gå med vinst!-materiaali löytyy myös verkkomateriaalina, mm. muutaman kuukauden lisenssillä.

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan noin 80% arvioitavan suullisen kielitaidon kehittymisen vuoksi. Opintojakson alussa ilmoitetaan ns. pakolliset luentokerrat. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä.
Luennoilla käy mahdollisesti yksi vieraileva luennoitsija opettajan suunnittelemana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.3. tenttiaika valvotulla Exam-tentillä, johon opiskelija varaa paikan ja ajan opettajan laatimaan tenttiin. Exam-tiloja on oppilaitoksilla eri puolella Suomea, mm. Kemin Kosmoksella. Tentin suorittamisen voi sopia opettajan kanssa myös opettajan valvomana Tornioon. Lisätietoja valvotusta tentistä annetaan opintojakson alkaessa 8.1.2024.
1. uusinta on kevään 2024 aikana ja mahdollinen 2. uusinta syyslukukaudella 2024 tutkintosäännön mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.
.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson kontaktitunteihin vähintään 80% kielitaidon suullisen harjoittamisen vuoksi. Ns. pakolliset luentokerrat ilmoitetaan opintojakson alussa.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen ja alaasi liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen ja alaasi liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä ja alaasi liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen ja alaasi liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen ja oman alaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 06.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat tehdä yrityksen kirjanpidon ja laskea arvonlisäverot. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen. Osaat käyttää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä.

Sisältö

Kirjanpidon teoria, peruskäsitteet ja -kirjaukset
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Tilinpäätöksen laatiminen ja jaksotukset
Tilinpäätösraportit; tuloslaskelman ja taseen rakenne ja perustulkinta osana ulkoisen laskentatoimen raportteja
Arvonlisäverotuksen menettely
Tulon verotus ja verovelvollisuus

Aika ja paikka

Verkkoluennot lukujärjestyksen mukaisesti sekä opetus kampuspäivillä

Oppimateriaalit

Luentoaineisto, muu materiaali ja harjoitustehtävät Moodle -oppimisympäristössä. Pohjana käytetään teoksia: Tomperi S. & Keskinen V. Käytännön kirjanpito. Edita: Helsinki. Oheismateriaali opiskelijan valinnan mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla kontaktitunnit muodostuvat teorialuennoista ja harjoitustehtävien tekemisestä. Lisäksi itsenäisiä harjoitustehtäviä ja oppimista tukevia nauhoitteita. Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle -oppimisympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien palautusajat näkyvät moodlessa. Uusinta/korotus ajankohta on 26.1.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden, sisällön ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit tehdä pelkät arvioitavat oppimistehtävät tai sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla oppiminen kehittyy seuraavin askelin:
- kirjanpidon peruskäsitteet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, tositteet ja tililuettelo
- jaksotukset
- osto- ja myyntireskontrat, arvonlisävero, palkat ja henkilösivumenot, muut erityiskirjaukset
- eri yritysmuotojen pääoman ja tilikauden voiton/tappion määrittely ja kirjaukset
- tilinpäätöskirjaukset ja -asiakirjat
- välittömän verotuksen perusteet ja kirjaukset
- sähköinen/digitaalinen taloushallinto
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen analysointi ja kehittämiskohteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat yksilöoppimistehtävät (välitentit ja lopputehtävät) viedään Moodlen työtilaan. Arvioitava loppuoppimistehtävä tehdään kirjanpidon sovelluksella, jonka lisäksi palautetaan raportti yrityksen talouden tilasta sekä tilikauden tuloksen ja tilipäätöksen pohjalta yritykselle suositelluista kehittämiskohteista.

Hylätty: Tehtävää ei ole palautettu tai hyväksytyn tason vaatimuksia ei saavuteta.

T1: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet.

T2: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja yrityksen kirjanpitoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

H3: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.

H4: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti.

K5: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 21.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaat tehdä yrityksen kirjanpidon ja laskea arvonlisäverot. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen. Osaat käyttää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä.

Sisältö

Kirjanpidon teoria, peruskäsitteet ja -kirjaukset
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Tilinpäätöksen laatiminen ja jaksotukset
Tilinpäätösraportit; tuloslaskelman ja taseen rakenne ja perustulkinta osana ulkoisen laskentatoimen raportteja
Arvonlisäverotuksen menettely
Tulon verotus ja verovelvollisuus

Aika ja paikka

Verkkoluennot lukujärjestyksen mukaisesti zoomissa:
11.3.2024 klo 18-18:30
18.3.2024 klo 17-20:15
20.3.2024 klo 17-20:15
25.3.2024 klo 17-20:15
27.3.2024 klo 17-20:15
3.4.2024 klo 17-19:45
8.4.2024 klo 17-20:15

Oppimateriaalit

Luentoaineisto, muu materiaali ja harjoitustehtävät Moodle -oppimisympäristössä. Pohjana käytetään teoksia: Tomperi S. & Keskinen V. Käytännön kirjanpito. Edita: Helsinki. Oheismateriaali opiskelijan valinnan mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla zoom-kontaktitunnit muodostuvat teorialuennoista ja harjoitustehtävien tekemisestä. Lisäksi opinnolla on itsenäisiä harjoitustehtäviä ja oppimista tukevia nauhoitteita. Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle -oppimisympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien palautusajat näkyvät moodlessa.

Oppimistehtävien palautuksissa sovelletaan seuraavaa periaatetta: oppimistehtävällä/tentillä on yksi varsinainen palautuspäivämäärä. Myöhästyneet oppimistehtävät/tentit hylätään. Ensimmäinen uusinta on 2 kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivämäärästä. Toinen uusinta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai 42), tai viimeistään sen loppuun mennessä.

Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 28.6.2024 (1. uusinta/korotus)
- 20.10.2024 (2. uusinta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden, sisällön ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämässä, voit tehdä pelkät arvioitavat oppimistehtävät tai sopia osaamisen näytöstä ennen opinnon alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla oppiminen kehittyy seuraavin askelin:
- kirjanpidon peruskäsitteet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, tositteet ja tililuettelo
- jaksotukset
- osto- ja myyntireskontrat, arvonlisävero, palkat ja henkilösivumenot, muut erityiskirjaukset
- eri yritysmuotojen pääoman ja tilikauden voiton/tappion määrittely ja kirjaukset
- tilinpäätöskirjaukset ja -asiakirjat
- välittömän verotuksen perusteet ja kirjaukset, henkilö- ja yritysverotus
- sähköinen/digitaalinen taloushallinto
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen analysointi ja kehittämiskohteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat yksilöoppimistehtävät (välitentit ja lopputehtävät) viedään Moodlen työtilaan. Arvioitava loppuoppimistehtävä tehdään kirjanpidon sovelluksella, jonka lisäksi palautetaan raportti yrityksen talouden tilasta sekä tilikauden tuloksen ja tilipäätöksen pohjalta yritykselle suositelluista kehittämiskohteista.

Hylätty: Tehtävää ei ole palautettu tai hyväksytyn tason vaatimuksia ei saavuteta.

T1: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet.

T2: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja yrityksen kirjanpitoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

H3: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.

H4: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti.

K5: Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät arvolisä- ja tuloverotuksen velvoitteet. Osaat hyödyntää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saatavaa tietoa yrityksen tuloverojen laskemisessa ja tilikauden aikaisen voiton/tappion muodostamisessa sekä osaat taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä tarkoituksenmukaisesti. Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

03.10.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet. Osaat käyttää tiimitoimintaa edistäviä työmenetelmiä. Ymmärrät osallistavan johtamisen työmenetelmät. Osaat kehittää tiimitoimintaa ja toimia tiimissä. Ymmärrät, miten saavutetaan tiimien ja yksilöiden avulla asetetut tavoitetilat.

Sisältö

*tiimityötaidot ja tiimien johtaminen
*tuloksellinen tiimityö
*tiimin oppimista edistävät työkalut
*osallistava johtaminen

Oppimateriaalit

.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavan tehtävän palautus 19.11.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvata tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä. Tunnistat osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Tunnistat toimintatapoja, miten saavutetaan saavutetaan tiimin tavoitteet. Tunnistat tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat ottaa käyttöön tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä. Osaat ottaa käyttöön osallistavan johtamisen työmenetelmiä, joilla saavutetaan saavutetaan tiimin tavoitteet. Osaat hyödyntää hyvällä tasolla tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää analyyttisesti tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet. Osaat käyttää tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä ja ottaa käyttöön osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Osaat kehittää tiimitoimintaa ja toimia tiimissä. Osaat valita erilaisia kehittäviä toimintatapoja, miten saavutetaan tiimin tavoitteet.

Hylätty (0)

0 hylätty
Asetettuja tavoitteita ei saavutettu, tehtävä palautettiin vain osittain tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - 1
Tunnistat tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteita ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä.
Tunnistat osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Tunnistat toimintatapoja, miten saavutetaan tiimin tavoitteet. Tunnistat tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit – 2
Osaat kuvata tuloksellisen tiimin johtamisen periaatteita ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä.
Selität osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Tunnistat toimintatapoja, miten saavutetaan tiimin tavoitteet. Tunnistat tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - 3
Osaat ottaa käyttöön tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteita ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä. Osaat ottaa käyttöön osallistavan johtamisen työmenetelmiä, joilla saavutetaan tiimin tavoitteet. Osaat hyödyntää hyvällä tasolla tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteeri 4
Osaat analysoida tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteita ja tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä.
Osaat arvioida esitettyjä menetelmiä, joilla saavutetaan tiimin tavoitteet.
Osaat hyödyntää hyvällä tasolla tiimitoiminnan periaatteita ja toimintatapoja tiimissä toimimisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - 5
Osaat selittää analyyttisesti tuloksellisen tiimien johtamisen periaatteet. Osaat käyttää tiimitoimintaan edistäviä työmenetelmiä ja ottaa käyttöön osallistavan johtamisen työmenetelmiä. Osaat kehittää tiimitoimintaa ja toimia tiimissä. Osaat valita erilaisia kehittäviä toimintatapoja, miten saavutetaan tiimin tavoitteet.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.04.2024

Ajoitus

11.04.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Katja Kankaanpää
Vastuuhenkilö

Katja Kankaanpää

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää yrityksen tuottamia talouden tunnuslukuja osana yrityksen kehittämistä. Osaat käyttää taloussuunnittelun työkaluja ja kykenet analysoimaan talouden tunnuslukuja. Ymmärrät taloudellisen tuloksen vaikutuksen yrityksen johtamiseen.

Sisältö

* talouden tunnusluvut
* investointilaskut
* analysointi

Aika ja paikka

Verkko-opinnot lukujärjestyksen mukaisesti zoomissa:
11.4.2024 klo 17-20:15
16.4.2024 klo 17-20:15
18.4.2024 klo 17-20:15
25.4.2024 klo 17-20.15
2.5.2024 klo 17-20:15

Oppimateriaalit

Luentoaineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Omavalintaisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien budjetointia, investointeja, talouden hallintaa, talouden analysointia koskien.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla lukujärjestyksen mukaiset verkkotunnit muodostuvat teorialuennoista ja harjoitustehtävien tekemisestä. Lisäksi itsenäinen ja pienryhmien työskentely. Luentoaineisto, muu materiaali sekä arvioitavat oppimistehtävät viedään Moodle-oppimisympäristöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opinnon oppimistehtävien palautuspäivät näkyvät opinnon Moodle-työtilassa.

Oppimistehtävien palautuksissa sovelletaan seuraavaa periaatetta: oppimistehtävällä on yksi varsinainen palautuspäivämäärä. Myöhästyneet oppimistehtävät hylätään. Ensimmäinen uusinta on 2 kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivämäärästä. Toinen uusinta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai 42), tai viimeistään sen loppuun mennessä.

Tämän opintojakson osalta uusinta-ajankohdat ovat seuraavat:
- 19.7.2024 (1. uusinta/korotus)
- 20.10.2024 (2. uusinta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli olet hankkinut osaamistavoitteiden, sisällön ja arviointikriteerien mukaisen osaamisen aiemmalla koulutuksella tai työelämäkokemuksella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät. Voit myös tehdä opinnon osaamisen näytöllä, joka tehdään ennen opintoa.

Sisällön jaksotus

Opinnolla keskeinen sisältö käsittelee:
- prosessit ja niiden liitännäisyys tuloskorttiajatteluun
- talouden kertaus ja talouden liitännäisyys tuloskorttiajatteluun
- budjetointi: osabudjetit ja pääbudjetit talouden suunnittelun apuna
- investoinnit ja investointilaskelmat päätöksen teossa
- talouden analysointi toiminnan kehittämisessä ja suuntaamisessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat, mitä taloudellisia mittareita on olemassa yrityksen tilan arviointiin. Osaat tehdä talouslaskelmia liittyen erilaisiin liiketoiminnan taloudellisiin tilanteisiin.Osaat tulkita talouden tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat kehittävällä tasolla arvioida yrityksen taloudellista tulosta erilaisilla talouden mittareilla. Osaat tehdä talouslaskelmia liittyen liiketoiminnan taloudellisiin tilanteisiin. Osaat hyödyntää taloudellisia tunnuslukuja analysoidessa yrityksen taloudellista tilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä erilaisia vertailevia laskelmia ja analysoida analyyttisesti yrityksen taloudellista tilaa. Osaat laskea talouslaskelmia ja anlysoida niiden tuloksia liittyen liiketoiminnan taloudelliseen tilanteeseen. Osaat hyödyntää erilaisia vaihto-ehtolaskelmia ja tehdä niiden kautta kokonaisvaltaista analyysiä yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty: Hyväksytyn tason vaatimuksia ei saavuteta.

T1: Tietolähteiden hyödyntäminen on suppeaa, mutta aiheen kannalta osuvaa. Sisältö on melko selkeää ja aihepiirin mukaista. Asiatekstin käytäntöjen noudattamisessa on puutteita. Prosessien, menetelmien ja mittareiden sisältö ja tarkoitus on pääpiirteittäin tunnistettu. Laskumenetelmät ovat pääpiirteittäin oikein ja tunnistettu. Kokonaisuus on hahmotettavissa, mutta käsittely jää pinnalliseksi.

T2: Keskeisiä tietolähteitä on hyödynnetty. Sisältö on selkeää. Asiatekstin käytäntöjen noudattamisessa joitain puutteita. Prosessien, menetelmien ja mittareiden sisältö ja tarkoitus on pääosin ymmärretty. Laskumenetelmät ovat pääosin ymmärretty oikein ja tunnistettu. Niiden soveltamista käytännön liiketoimintaan on joiltain osin tehty. Kokonaisuus on hahmotettavissa, mutta käsittelyssä on puutteita.

H3: Keskeisiä tietolähteitä on hyödynnetty. Prosessit, menetelmät ja mittarit on esitetty selkeästi. Asiatekstin käytäntöjä on pääosin noudatettu. Prosessien, menetelmien ja mittareiden sisältö ja tarkoitus on ymmärretty. Laskumenetelmät ovat ymmärretty ja tunnistettu. Niiden soveltamista käytännön liiketoimintaan on pohdittu järkevästi ja osuvasti. Kokonaisuus on melko eheä ja looginen.

H4: Erilaisia tietolähteitä on hyödynnetty melko runsaasti. prosessit, menetelmät ja mittarit on esitetty selkeästi. Asiakastekstin käytäntöjä on noudatettu. Prosessien, menetelmien ja mittareiden sisältö ja tarkoitus on ymmärretty ja niitä on käsitelty laajasti. Laskumenetelmät ovat ymmärretty ja tunnistettu laajasti. Niiden soveltaminen käytännön liiketoimintaan on järkevää. Kokonaisuus on melko eheä ja looginen.

K5: Erilaisia tietolähteitä on hyödynnetty runsaasti ja monipuolisesti. Prosesseja, menetelmiä ja mittareita on kuvattu selkeästi ja asiatekstin käytäntöjä noudattaen. Prosessien, menetelmien ja mittareiden sisältö ja tarkoitus on ymmärretty yksityiskohtaisesti ja myös kriittisiä näkökulmia on huomioitu. Laskumenetelmät on ymmärretty ja tunnistettu laajasti. Niiden soveltaminen käytännön liiketoimintaan on perusteltua ja järkevää. Kokonaisuus on eheä ja looginen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 14.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Mika Saloheimo
 • Satu Valli
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • T31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus),Tornio, syksy 2020

Tavoitteet

1. Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)
2. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin. Toteutus jakautuu kahteen osaan. Aluksi käsitellään tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja vahvistat siihen liittyvää osaamista (laajuus 3 opintopistettä). Toteutus on verkkopohjainen, ja etenee opiskelijavetoisesti. Tämän 3 opintopisteen suorittamisen jälkeen opiskelija käynnistää oman, alustavan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjaajien ohjauksessa ja tukemana (laajuus 2 opintopistettä)

Toteutuksia 3 kpl vuodessa:
- 1. Toteutus: tammi-helmikuu.
- 2. Toteutus: huhti-toukokuu
- 3. Toteutus: elo-syyskuu

Aika ja paikka

marraskuu - tammikuu
Toteutus alkaa ja oppimisympäristö avautuu 20.11.2024
- Zoomissa olevat koontumiset on lukujärjestyksessä
- Toteutus päättyy 10.01.2024
- Voit siirtyä opinnäytetyön tekemiseen un alustava opinnäytetyösuunnitelma hyväksytään sekä moodlessa olevat tentit sekä reflektointitehtävä on tehtynä.

Oppimateriaalit

- Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjesivusto: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo - Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjat: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ Lisää materiaalia löytyy toteutuksen oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyö on itseohjautuva prosessi, jonka eteneminen on sinun vastuullasi.
Toteutuksella pääpaino on itsenäisessä tekemisessä. Tehtäväsi on laatia alustava opinnäytetyösuunnitelma sekä tutustua Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin. Tehdessäsi alustavaa opinnäytetyösuunnitelmaa perehdyt opinnäytetyön toteuttamisessa tarvittaviin tutkimusmenetelmiin sekä valitsemasi aihealueen kirjallisuuteen.

Alustavan opinnäytetyösuunnitelman kehittämistä tukeva ohjaus on Zoomissa lukujärjestyksen mukaisesti. Saadaksesi hyväksytyn suunnitelman on tärkeää, että pystyisit olemaan mukana Zoomissa live-ohjauksissa.

Kun olet tehnyt moodlessa olevat tentit, reflektointitehtävän sekä hyväkstynyt alustavan suunnitelman pääset etenemään opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1

Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

2

Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3

Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4

Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutus arvioidaan laatimasi alustavan opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Hylätty (0)

Ei noudatettu annetuja ohjeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistat, määrittelet sekä osaat rajata tutkimus- tai
kehittämistehtävän.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hankkkia ja soveltaa teoriatietoa tutkimus- tai
kehittämistehtävän määrittelyssä.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdäperustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen
tutkimus- tai kehittämissuunnitelman.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 03.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mika Saloheimo
 • Satu Valli
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • TA31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkkoto-opinnot), Tornio, syksy 2021
 • TA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmentelemiin.

Aika ja paikka

huhtikuu - keäskuu
Toteutus alkaa ja oppimisympäristö avautuu 01.04.2024
- Zoomissa olevat koontumiset on lukujärjestyksessä
- Toteutus päättyy 31.05.2024
- Voit siirtyä opinnäytetyön tekemiseen kun alustava opinnäytetyösuunnitelma hyväksytään sekä moodlessa olevat tentit sekä reflektointitehtävä on tehtynä.

Oppimateriaalit

 Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjesivusto: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo - Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjat: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ Lisää materiaalia löytyy toteutuksen oppimisympäristöst

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyö on itseohjautuva prosessi, jonka eteneminen on sinun vastuullasi.
Toteutuksella pääpaino on itsenäisessä tekemisessä. Tehtäväsi on laatia alustava opinnäytetyösuunnitelma sekä tutustua Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin. Tehdessäsi alustavaa opinnäytetyösuunnitelmaa perehdyt opinnäytetyön toteuttamisessa tarvittaviin tutkimusmenetelmiin sekä valitsemasi aihealueen kirjallisuuteen.

Alustavan opinnäytetyösuunnitelman kehittämistä tukeva ohjaus on Zoomissa lukujärjestyksen mukaisesti. Saadaksesi hyväksytyn suunnitelman on tärkeää, että pystyisit olemaan mukana Zoomissa live-ohjauksissa.

Kun olet tehnyt moodlessa olevat tentit, reflektointitehtävän sekä hyväksytyn alustavan suunnitelman pääset etenemään opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1

Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

2

Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3

Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4

Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Hylätty (0)

Ei noudatettu annetuja ohjeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistat, määrittelet sekä osaat rajata tutkimus- tai
kehittämistehtävän.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hankkkia ja soveltaa teoriatietoa tutkimus- tai
kehittämistehtävän määrittelyssä.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdäperustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen
tutkimus- tai kehittämissuunnitelman.
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 08.11.2023

Ajoitus

09.11.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Anne Puro
Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnistat keskeisiä työnhyvinvointiin liittyviä menetelmiä ja toimintatapoja. Ymmärrät esimiehen roolin työyhteisön työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Ymmärrät työntekijän hyvinvoinnin merkityksen työn tuottavuuteen ja työhyvinvoinnin vaikutukset yrityksen kilpailutekijänä. Osaat arvioida työhyvinvoinnin toimivuutta tunnistat kehittämiskohteita. Kykenet toimimaan esimiehenä eri-ikäisten työntekijöiden työyhteisössä.

Sisältö

* työnhyvinvointi
* työnimu
* työn tuottavuus
* eri-ikäisten työntekijöiden työkykyjohtaminen

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen mukaisesti, lisäksi itsenäinen työskentely.

Oppimateriaalit

Luento-aineisto ja muu materiaali viedään Moodle-oppimisympäristöön. Omaehtoisena painettuna ja painamattomana kirjallisuutena teokset koskien opinnon aihepiirejä ja käsiteltäviä aihealueita.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppitunnit muodostuvat teorialuennoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluista. Opintojaksoon kuuluu lisäksi itsenäinen työskentely sekä pienryhmien itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opinnon aihealueet ovat tuttuja aiempien opintojen tai työelämäkokemuksen perusteella riittää, kun palautat arvioitavat oppimistehtävät tai sovit erikseen osaamisen näytön ennen opinnon alkamista. Valinnaisesta suoritustavasta on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Opinnon keskeisinä aihealueina ovat mm. työnhyvinvointi, työnimu, työn tuottavuus, eri-ikäisten työntekijöiden työkykyjohtaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat työhyvinvointiin liittyviä käsitteitä ja kokonaisuuksia sekä ymmärtää niiden vaikutukset työn tuottavuuteen. Osaat selittää sosiaalisenpääoman merkityksen osana työnhyvinvointia. Osaat havainnoida työympäristöstä kehittämiskohteita ja tietää miten kehitetään työnhyvinvointia. Osaat tehdä aloittavalla tasolla yritykseen työnhyvinvointisuunnitelman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa käyttää raportoinnissa työnhyvinvointiin liittyviä käsitteitä. Osaat yhdistää työnhyvinvoinnin vaikutuksen työntuottavuuteen. Osaat tehdä suunnitelman työympäristön kehittämiskohteista ja tiedostat niiden vaikutuksista työnhyvinvointiin. Osaat hyödyntää edellä mainittuja asioita työnhyvinvointisuunnitelmassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää asiantuntevasti työnhyvinvointiin liittyviä käsitteitä. Osaat analysoiden perustella miten työnhyvinvointi vaikuttaa työntuottavuuteen. Osaat tehdä suunnitelman työympäristön kehittämiskohteista ja osaat yhdistää niiden vaikutuksista työnhyvinvointiin. Osaat tehdä kehittävällä otteella ajankohtaista tietoa hyödyntäen työnhyvinvointisuunnitelman, joka ottaa huomioon tulevaisuuteen liittyviä asioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja perusteet viedään Moodle-työtilaan.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.03.2024

Ajoitus

26.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Mari Angeria
Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Tiedostat työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Osaat muotoilla työntekijäpolun ja tunnistat kehittämiskohteita. Tiedät kuinka työntekijäkokemusta mitataan ja analysoidaan.

Sisältö

* työntekijäkokemus
* työntekijäpolun muotoilu
* mittaaminen ja analysointi

Oppimateriaalit

Kaiki materiaali saatavilla verkossa tai korkeakoulun kirjaston tietokannasta.  Muistathan kirjautua korkeakoulutunnuksillasi LUC-Finnaan, jotta saat lisensoidut aineistot käyttöösi. *Johdatus aiheeseen:  Kaihua, H., Kemi, J., Tapaninen, M., Vähäkuopus, M. (2020).Työntekijäkokemus -opas esimiehille. LapinAMK. Saatavissa: https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=2502367f-99db-4bfb-b7f7-fea7951427c9Positiivinen työntekijäkokemus – Pohdintapakka esimiehillehttps://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=e9fcbb40-7d97-48e8-8da9-cbd46c2bd151 *Opintojaksotehtävään VAADITTU materiaali:Bailey, C., & Madden, A. (2016). What makes work meaningful -- or meaningless. MIT Sloan Management Review, 57(4), 53-61.  Saatavissa: https://www.proquest.com/scholarly-journals/what-makes-work-meaningful-meaningless/docview/1802194552/se-2 Itam, U. & Ghosh, N. (2020). Employee Experience Management: A New Paradigm Shift in HR Thinking. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals. 11. Saatavissa: https://www.researchgate.net/publication/339301817_Employee_Experience_Management_A_New_Paradigm_Shift_in_HR_Thinking Plaskoff, J. (2017). Employee experience: the new human resource management approach.  Strategic HR Review, Vol. 16 Issue: 3, pp.136-141. Saatavissa: https://doi.org/10.1108/SHR-12-2016-0108 Vuori, S-T. & Vuori, T.O. (2022). Työntekijöiden kokemuksen ymmärrys syventää organisaatiokulttuurin ymmärtämistä. Työn Tuuli 2/2022. s. 40-50. Saatavissa: https://www.henry.fi/media/tyontuuli_022022-.pdf

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus /luennot/harjoitukset Zoom ja Moodle.
Itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tiedonhankinta
Itsenäisen oppimistehtävän laatiminen

**
Oppimistehtävän tarkempi ohjeistus Moodlessa opintojakson alettua.
Oppimistehtävänä on laatia organisaatiolle suunnitelma työntekijäkokemuksen kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelma sisältää:
I Tietopohja. Osion laajuus min 6 sivua. (40 %)
II Työntekijäymmärrys. Laajuus min 4 sivua. (30 %).
III Kehittämistoimet. Laajuus min 4 sivua (30%)

Opintojaksotehtävä on yksilötyö. Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n kirjoitusohjeita ja lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan. Puutteellisin lähdeviittein oleva työ palautetaan täydennettäväksi. Opintojakson läpäisy edellyttää, että jokainen osio on suoritettu hyväksytysti. Tehtävä palautetaan kokonaisuudessa (ei osio kerrallaan) ja valmiin tehtävän ohjeellinen pituus on kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi noin 14-25 tekstisivua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävä (H-K5).
Varsinainen palautuspäivä 12.5.2024
Uusintasuoritusten palautuspäivät: 5.8.2024 ja 20.10.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvata esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Osaat kertoa työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Tunnistat työntekijäpolun sekä sen kehittämiskohteita. Osaat mitata työntekijäkokemusta ja raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Osaat kertoa yleistäen työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Osaat kuvata työntekijäpolun sekä huomioida laajemmasta näkökulmasta siihen liittyviä kehittämiskohteita. Osaat mitata työntekijäkokemusta ja raportoida tulokset kehittävällä otteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat analysoiden raportoida esimiehen vaikutuksen työntekijäkokemuksen syntymiseen. Osaat kertoa analysoiden työntekijäkokemuksen vaikutukset yrityksen strategiaan ja toimintaan. Osaat muotoilla työntekijäpolun ja osaa kertoa perustellun kriittisesti erilaisia kehittämiskohteita. Osaat mitata työntekijäkokemusta ja analysoida tuloksia analyyttisesti hyödyntäen teoriatietoa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 11.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 14.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pilvi Taskinen
Vastuuhenkilö

Pilvi Taskinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettua tunnistat keskeisiä muutosajureita organisaation toiminnassa.Osaat kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta olennaista tietoa toimintaympäristöstä. Kykenet hyödyntämään tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Opit käyttämään eri menetelmiä ja toimintatapoja liittyen organisaation uudistamiseen.

Sisältö

* tiedonhankinta yrityksen toimintaympäristöstä
* muutosajurit
* menetelmät

Oppimateriaalit

Päivittyy myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Online-opetus, yksilö- ja ryhmätyötä, suullista, kirjallista, visuaalista ja auditiivista materiaalia hyödyntäen.
Opintojakson materiaaleissa voi olla myös englanninkielisisiä materiaaleja.

Kansainvälisyys

Päivittyy myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettua tunnistat keskeisiä muutosajureita organisaation toiminnassa.Osaat kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta olennaista tietoa toimintaympäristöstä. Kykenet hyödyntämään tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Opit käyttämään eri menetelmiä ja toimintatapoja liittyen organisaation uudistamiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvata muutosajureita organisaation toiminnassa.
Tunnistat, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat, että tarvitset tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat selittää mitä eri menetelmiä ja toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää ja kuvata asiantuntevasti muutosajureita organisaation toiminnassa.
Osaat raportoida, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat käyttää raportoinnissa kerättyä tietoa hyväksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat valita oikeita menetelmiä ja toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää ja kuvata kehittävästi muutosajureita organisaation toiminnassa.
Osaat raportoida analysoivalla otteella, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat käyttää raportoinnissa kerättyä relevanttia tietoa hyväksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat valita oikeita ja kohdennettuja menetelmiä sekä toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen.

Hylätty (0)

Opintojakson arvioitavat tehtävät jäävät tekemättä.
Tehtävien DL-aikataulut ylittyvät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat kuvata muutosajureita organisaation toiminnassa.
Tunnistat, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Tunnistat, että tarvitset tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat selittää mitä eri menetelmiä ja toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat selittää ja kuvata asiantuntevasti muutosajureita organisaation toiminnassa.
Osaat raportoida, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat käyttää raportoinnissa kerättyä tietoa hyväksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat valita oikeita menetelmiä ja toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää ja kuvata kehittävästi muutosajureita organisaation toiminnassa.
Osaat raportoida analysoivalla otteella, mitä tietoa tulee kerätä liiketoiminnan uudistamisen kannalta yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat käyttää raportoinnissa kerättyä relevanttia tietoa hyväksi yrityksen toiminnan kehittämiseen, ennakoimaan muutoksia sekä ylläpitämään kilpailukykyä. Osaat valita oikeita ja kohdennettuja menetelmiä sekä toimintatapoja liittyy organisaation uudistamiseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 24.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Irina Puisto
Opiskelijaryhmät
 • TA31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Ymmärrät yrityksen yhteiskuntavastuun periaatteet ja mistä yrityksen vastuulllisuusperiaatteet rakentuvat. Tunnistat esimiestoiminnan vaikutuksen organisaatioon ja tiedät miten toimitaan esimiestyössä vastuullisesti. Osaat analysoida esimiehen toimintatapoja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

* yrityksen yhteiskuntavastuu
* vastuullisuusperiaatteet
* vastuullinen esimiestyö ja työyhteisö

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Arvioitavat oppimistehtävät ryhmätöinä, DL 22.10.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät DL 22.10. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on ehdoton.

1. uusinta 22.12.2023
2. uusinta 10.3.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat vastuullisen esimiestyön käsitteet ja osa-alueet. Tunnistat, mitä on aineeton pääoma organisaatiossa sekä miten toimitaan vastuullisesti esimiehen roolissa. Osaat kehitttää esimiestyötä vastuullisesti. Tunnistat hiljaisella tiedon merkityksen organisaatiossa. Osaat analysoida aloittavalla tasolla esimiehen toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää vastuullisen esimiestyön käsitteet, osa-alueet ja mitä on aineeton pääoma organisaatiossa. Osaat raportoida, miten toimitaan vastuullisesti esiemiehen roolissa. Osaat selittää, miten esimiestyötä kehitetään vastuullisesti. Osaamisessa näkyy, että osaat käyttää hyväksi hiljaista tietoa organisaatiossa. Osaat analysoida esimiehen toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät ja osaat analysoidsa, mitkä ovat vastuullisen toiminnan vaikutukset organisaatioon. Tiedät, miten toimitaan esimiestyössä vastuullisesti. Osaamisessa näkyy, että ymmärrät hiljaisen tiedon merkityksen organisaatiossa Osaat analysoida esimiehen toimintatapoja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi. Ymmärrät esimiestyössä, miten kestävä kehitys, yrityksen yhteiskuntavastuu sekä sosiaalinenvastuu määrittävät esimiestoimintaa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Ani Ruusila
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Mika Saloheimo

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan ja sen eri toiminnallisuudet. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen ja konversion periaatteet. Osaat tuottaa sisältöä verkkopalveluun ja lisätä myytäviä tuotteita sekä niiden kuvauksia verkkokauppaan. Tunnistat eri tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan. Tunnistat verkkopalvelun toiminnan mittareita. Osaat käyttää verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja. Osaat hyödyntää asiakaspalveluun liittyviä toimintoja. Ymmärrät verkkopalvelun tietoturvaan liittyvät keskeiset asiat.

Sisältö

* hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta
* konversio ja konversio-optimointi
* web-analytiikan perusteet

Aika ja paikka

Kevät 2024 online ja Tornion kampus.
Ohjaus ja opetus verkko-opetusympäristöjen kautta pääsääntöisesti päivisin.
Zoom 22.4. klo 14-17
Kampuspäivät 25.4. Torniossa
Kampuspäivät 26.4. Torniossa
Zoom 29.4.
Zoom 8.5.
Zoom 13.5.
Zoom 15.5.

Lähiopetus verkossa alkaa viikolla 16 ja päättyy viikolla 20. Arvioinnit ja palaute 4 viikkoa tehtävien palauttamisesta. Opiskelija voi antaa opintojaksopalautetta viikon 22 loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään verkkokaupan toteutukseen liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja. Osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi opintojakson opettajat tuottavat oppimateriaalia ja opiskelijat tuottavat yhteisesti oppimateriaalia. Oppimateriaalit tarkentuvat opintojakson alkaessa. Oppimateriaalia on saatavilla opintojakson Moodlessa.https://moz.com/beginners-guide-to-seohttps://www.mycashflow.fi/oppaathttps://www.paytrail.com/tietopankkihttps://www.shopify.com/blog/topics/guidesGoogle Digital Garagen tai Google Skillshopin aiheeseen liittyvät materiaalitHubspot Academyn aiheeseen liittyvät materiaalit.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus verkossa: Zoom, MS Teams ja muut verkkotyökalut.
Lähiopetus seminaaripäivillä Tornion kampuksella vko 17 (to 25.4.2023 ja pe 26.4.2023)
Wordpress- ja Woocommerce-järjestelmien (tai vastaavien) käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Googlen työkalujen käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Verkkokaupan toimintoihin liittyvät kirjalliset tuotokset.
Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen ryhmissä.
Ryhmän pelisääntöjen ja työnjaon suunnittelu.
Itsenäinen työskentely oppimistehtävien parissa.
Oppimistehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja vertaispalautteen antaminen.
Ryhmätyöskentelyn ja tulosten itse- ja vertaisarviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja oppimisprojektien aiheita.
Näitä toimeksiantoja voidaan saada AMK:n projekteista, AMK:n kumppanuussopimuksen piirissä olevilta organisaatioilta, alueen yrityksiltä ja AMK:n alumneilta.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita ja työelämän edustajia. Vierailijoita ja yritysvierailuja on seminaaripäivillä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävillä on yksi varsinainen palautuspäivä.
Myöhästyneet palautukset hylätään.
Ensimmäinen uusintakerta on kahden kuukauden kuluttua varsinaisesta palautuspäivästä.
Toinen uusintakerta on seuraavan lukukauden puolivälissä (viikko 10 tai viikko 42)
Oppimistehtävät arvioidaan kuukauden sisällä palautuksesta.

Sisällön jaksotus

Verkkokaupan perusteet
Verkkokaupan käyttäjäkokemus
Verkkokaupan tekninen toteutus
Verkkokaupan tietoturva
Verkkokaupan markkinointi ja myynnin edistäminen
Verkkokaupan hakukoneoptimointi
Verkkokaupan mainostaminen hakukoneessa
Verkkokaupan asiakaspalvelu
Verkkokaupan analytiikka

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVÄT OPINNOT (SUOSITUS)
Työvälineosaaminen
Visuaalinen osaaminen 1: kuva
Asiakaskokemuksen kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan keskeisiä osia. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen merkityksen ja sen ilmenemisen keskeisiä muotoja. Tunnistat konversion merkityksen ja sen ilmenemisen keskeisiä muotoja. Osaat tuottaa sisältöä verkkopalveluun. Osaat lisätä tuotteita verkkokauppaan ja laatia niille kuvauksia. Tunnistat erilaisia tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan. Tunnistat verkkopalvelun toiminnan mittaamisen merkityksen ja joitain mittareita. Osaat käyttää joitain verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja. Tunnistat tietoturvan merkityksen liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan keskeisimmät osat käytännöllisellä tavalla. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen keskeisimmät periaatteet ja osaat soveltaa niitä jossain määrin käytännössä. Tunnistat konversion keskeisimmät periaatteet ja osaa soveltaa niitä jossain määrin käytännössä.Osaat tuottaa selkeää sisältöä verkkopalveluun. Osaat lisätä tuotteita verkkokauppaan ja laatia niille selkeitä kuvauksia. Tunnistat erilaisia tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan ja ymmärrät niiden keskeisiä toimintaperiaatteita. Tunnistat verkkopalvelun toiminnassa käytettyjä keskeisiä mittareita kattavasti ja joiltain osin käytännöllisesti. Osaat käyttää verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja. Tunnistat verkkopalvelun yleisimmät tietoturvariskit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistat verkkopalvelun teknisen perustan kattavasti ja käytännöllisellä tavalla. Tunnistat verkkopalvelun hyvän käyttäjäkokemuksen periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Tunnistat konversion periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat tuottaa laadukasta sisältöä verkkopalveluun. Osaat lisätä virheettömästi tuotteita verkkokauppaan ja laatia niille myyntiä edistäviä kuvauksia. Tunnistat erilaisia tapoja hankkia asiakkaita verkkokauppaan ja näiden tapojen toimintaperiaatteet käytännöllisesti. Tunnistat verkkopalvelun toiminnassa käytetyt mittarit kattavasti ja käytännöllisesti. Osaat käyttää verkkokaupan lisämyyntiä edistäviä toimintoja virheettömästi. Tunnistat kattavasti verkkopalvelun tietoturvariskejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Ryhmäsuorituksiin (työskentely ja lopputulos) liittyen jokainen opiskelija tekee itse- ja vertaisarvioinnin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.02.2024 - 27.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Pia Keränen
Vastuuhenkilö

Pia Keränen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvallisen ilmaisun ja visuaalisen suunnittelun perusteet. Tuntee digitaalisen valokuvauksen hyvät käytännöt ja ketterät menetelmät sekä osaa käyttää keskeisiä sovelluksia. Osaa luoda brändin visuaalista ilmettä toteuttavia kuvamateriaaleja. Osaa tuottaa ja käsitellä kuvamateriaalia verkkopalveluun, verkkokauppaan ja sosiaaliseen mediaan eri tarkoituksia varten. Osaa hankkia kuvamateriaalia ja grafiikkaa sekä osaa huomioida tekijänoikeudet.

Sisältö

- kuvallinen ilmaisu
- digitaalinen valokuvaus
- kuvamateriaali verkkopalveluun
- tekijänoikeudet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisia kuvaelementtejä perustasolla. Sisältö on valitun kanavan kannalta pääosin toimivaa. Sisältö on liitettävissä brändiin. Tunnet visuaalisen sisällön hankkimisen periaatteet. Tiedät kuvamateriaalin tekijänoikeuksiin liittyvät keskeiset seikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisia kuvaelementtejä hyvällä tasolla. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Sisältö on brändin kannalta relevanttia. Tunnet sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat. Osaat huomioida kuvamateriaalin tekijänoikeudet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisia kuvaelementtejä erinomaisesti. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Osaat luoda luovia visuaalisia sisältöjä, jotka tukevat brändiä ja sen tavoitteita. Tunnet kattavasti sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat. Osaat huomioida kuvamateriaalin tekijänoikeudet.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Tornio
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • TA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitaalisen videotuotannon hyvät käytännöt ja ketterät menetelmät ja osaa käyttää keskeisiä sovelluksia. Osaa tuottaa videosisältöä verkkopalveluun ja sosiaaliseen mediaan. Tuntee videosisällön tuotannon prosessit ja osaa ulkoistaa tuotantoa.

Sisältö

- digitaalinen videotuotanto
- videosisällön tuotannon prosessit
- alihankinta tuotanto

Aika ja paikka

Kontaktiluennot ti ja to iltapäivisin Zoomissa sekä Torniossa järjestettävät Campus-päivät.

Oppimateriaalit

Opintojaksion oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Sovellusten käyttöharjoitukset oppimateriaalin ja ohjauksen avulla.
Arvioitavien, osaamistavoitteisiin perustuvien oppimisprojektien ja -tehtävien suorittaminen
Oppimisprojektien ja -tehtävien ohjaus säännöllisesti.
Oppimistehtävien tulosten esittely ja niiden vertaispalautteen antaminen
Osa materiaaleista on englanniksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista toteuttaa hankkeiden ja työelämäyhteistyön tuomia toimeksiantoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT ja osaamisen näyttö. Mahdollista suorittaa palauttamalla tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset mobiililaitteen ja PC-tietokoneen. Erillinen hiiri on työskentelymukavuuden vuoksi suositeltava.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalista videosisältöä perustasolla. Sisältö on valitun kanavan kannalta pääosin toimivaa. Sisältö on liitettävissä brändiin. Tunnet videosisällön hankkimisen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalista videosisältöä hyvällä tasolla. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Sisältö on brändin kannalta relevanttia. Tunnet sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tuottaa ja käsitellä digitaalisista videosisältöä erinomaisesti. Osaat valita kuhunkin tarkoitukseen sopivimman mediamuodon. Osaat tehokkaat työnkulut ja osaat perustella valintasi. Osaat luoda luovia visuaalisia sisältöjä, jotka tukevat brändiä ja sen tavoitteita. Tunnet kattavasti sisällön hankkimisen prosessit ja toimijat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja osaamisen näyttöihin. Arviointiasteikko on 0 (hylätty) - 5 (erinomainen). Oppimistehtävät perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin ja niiden tarkemmat kuvaukset, palautuspäivät ja arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.