Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus, Rovaniemi

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2024
Tunnus
(RA31L24K)
Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023
Tunnus
(RA31L23K)
Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022
Tunnus
(RA31L22K)
Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2021
Tunnus
(RA31L21K)
Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 30.09.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön.
Hän osaa kehittää työelämävalmiuksiaan ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana.
Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista.
Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehensä ja kollegoidensa kanssa tai kehittää omaa osaamistaan omassa työssään työllistymisen näkökulmasta sekä osaa ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmaansa.

Kompetenssit: työelämässä toiminen, oppimaan oppiminen

Sisältö

Oman osaamisen kehittyminen ja arviointi
Työelämäosaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle työtila ei avaudu suoraan, kun ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.
Pääset työtilaan seuraavilla tunnuksilla:
Työtila: Liiketalous monimuoto/Rovaniemi - Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Rekisteröitymisavain : R301LL

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.

Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Lisätiedot

Harjoittelun voi toteuttaa myös kansainvälisenä harjoitteluna.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kaisa Lammi
Vastuuhenkilö

Kaisa Lammi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Sisältö

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.

Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.
Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön. Hän syventää työelämävalmiuksiaan ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Opiskelija osaa kehittää omia vahvuuksiaan ja huomioida kehittämistarpeitaan yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehensä ja kollegoidensa kanssa tai kehittää omaa osaamistaan omassa työssään työllistymisen näkökulmasta sekä osaa ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmaansa.

Kompetenssit: työelämässä toiminen, oppimaan oppiminen

Sisältö

Oman osaamisen kehittyminen ja arviointi
Työelämäosaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle työtila ei avaudu suoraan, kun ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.
Pääset työtilaan seuraavilla tunnuksilla:
Työtila: Liiketalous monimuoto/Rovaniemi - Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Rekisteröitymisavain : R301LL

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.

Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Lisätiedot

Harjoittelun voi toteuttaa myös kansainvälisenä harjoitteluna.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 03.12.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön. Hän syventää työelämävalmiuksiaan ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Opiskelija osaa kehittää omia vahvuuksiaan ja huomioida kehittämistarpeitaan yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehensä ja kollegoidensa kanssa tai kehittää omaa osaamistaan omassa työssään työllistymisen näkökulmasta sekä osaa ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmaansa.

Kompetenssit: oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, taloushallinnon osaaminen,

Sisältö

Oman osaamisen kehittyminen ja arviointi
Työelämäosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.

Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kaisa Lammi
Vastuuhenkilö

Kaisa Lammi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.
Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Sisältö

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.
Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.
Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

04.10.2023 - 04.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy arvonlisäverotukseen, alv-menettelyyn ja sääntelyyn. Opiskelija syventää osaamistaan arvonlisäverotuksesta kirjanpidossa. Opiskelija tietää myös erilaisiin tullauspäätöksiin ja niiden periaatteisiin sekä ilmoittamiseen liittyvän sääntelyn.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Arvonlisäverolainsäädäntö
• Arvonlisäverojärjestelmä ja -menettely
• Veron peruste ja tilitettävä vero
• Arvonlisäveron ajallinen kohdistaminen
• Keskeiset kotimaan kaupan alv-säännökset
• käänteinen ALV, Marginaaliverotusmenettely
• Ulkomaan kauppa: EU ja ei-EU
• Intrastat-, vienti- ja tuontitullauspäätökset, periaatteet ja ilmoittaminen

Aika ja paikka

04.10.2023 19.00 - 20.30 Zoom
09.10.2023 17.00 - 18.30 Zoom
23.10.2023 19.00 - 20.30 Zoom
01.11.2023 19.00 - 20.30 Zoom
11.11.2023 08.15 - 11.30 A142, lähiopinnot
22.11.2023 17.15 - 18.45 Zoom
04.12.2023 17.15 - 20.30 Moodle Tentti

Oppimateriaalit


 • Arvonlisäverolaki, muu kirjallisuus

 • Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali.

 • Moodlen – materiaalit. 

Opetusmenetelmät

Oppimisprosessi sisältää tiedonhankintaa, itsenäisiä perehtymistä kirjallisuuteen sekä lainsäädäntöön.
Zoom/Moodle sekä lähiopinnot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

04.12.2023 17.15 - 20.30 Moodle Tentti

Uusintatentti: 29.2.24 kello 17.15 – 20.30

Uusintatentti 14.5.24 kello 17.15 – 20.30

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Arvonlisäverotus:
Opiskelija tietää arvonlisäverotuksen, alv-menettelyn ja sääntelyn.
Opiskelija osaa tehdä arvonlisäverotuksen laskelmia.
Opiskelija tietää erilaisiin tullauspäätöksiin ja niiden periaatteisiin sekä ilmoittamiseen liittyvän sääntelyn.

Taso 2
Arvonlisäverotus:
Opiskelija ymmärtää arvonlisäverotuksen, alv-menettelyn ja sääntelyn.
Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotusta koskevaa sääntelyä sekä
osaa tehdä arvonlisäverotuksen laskelmia eri tilanteissa.
Opiskelija ymmärtää erilaisiin tullauspäätöksiin ja niiden periaatteisiin sekä ilmoittamiseen liittyvän sääntelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Arvonlisäverotus:
Opiskelija ymmärtää arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn merkityksen.
Opiskelija osaa tehdä arvonlisäverotuksenlaskelmia erilaisiin käytännön tilanteisiin.
Opiskelija ymmärtää erilaisiin tullauspäätöksiin ja niiden periaatteisiin sekä ilmoittamiseen liittyvän sääntelyn merkityksen.

Taso 4
Arvonlisäverotus:
Opiskelija hallitsee arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn ja menettelyn.
Opiskelija ymmärtää arvonlisäverotuksenlaskelmien vaikutuksen ja merkityksen sekä osaa arvioida laskelmia ja niiden tuottaman tiedon merkitystä.
Opiskelija hallitsee erilaisiin tullauspäätöksiin ja niiden periaatteisiin sekä ilmoittamiseen liittyvän sääntelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Arvonlisäverotus:
Opiskelija hallitsee arvonlisäverotuksen kirjanpidossa.
Hän hallitsee laskemien tekemisen erilaisissa käytännöntilanteissa ja osaa kriittisesti analysoida saamiaan tuloksia sekä niiden vaikutusta.
Opiskelija hallitsee erilaisiin tullauspäätöksiin sekä ilmoittamiseen liittyvän sääntelyn.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.10.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman alansa asiantuntijatehtävien vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tunnistaa oman asiantuntijuuteensa vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Opiskelija syventää ammattialaan liittyvää osaamistaan ja osaa soveltaa sitä alan tehtävissä.

Opiskelija voi esimerkiksi

1) soveltaa omaa osaamistaan ja uusinta alan tietoutta sekä erilaisia työmenetelmiä käyttäen laajassa työelämän kehittämisprojektissa tai asiantuntijana
2) hankkia osaamista vaihto-opinnoissa
3) hankkia osaamista muilla asiantuntijuutta kehittävillä ja tutkintoa täydentävillä opinnoilla

Kompetenssit: Myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, taloushallinnon osaaminen, yrittäjyysosaaminen, johtamisosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikohde

Hyväksytty:

Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen:
- Tunnistat oman alan asiantuntijatehtävien vaatimukset sekä oman asiantuntijuuden vahvuuksia ja kehittämisen haasteita..
- Kehität osaamistasi alan asiantuntijatehtäviin.
- Osaat toimia alan asiantuntijatehtävien vaatimusten mukaisesti ja kykenet soveltamaan osaamistasi sujuvasti.
- Osaat tarkastella asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi sekä kykenet määrittämään tavoitteita oman osaamisen edelleen vahvistamiselle.

Hylätty::

Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen:
- Et tunnista oman alasi asiantuntijatehtävien vaatimuksia etkä osaa määrittää oman asiantuntijuuden vahvuuksia ja kehittämisen haasteita.
- Et pysty osoittamaan kehittäneesi osaamistasi alan asiantuntijatehtävissä.
- Et kykene toimimaan alan asiantuntijatehtävissä niiden vaatimusten mukaisesti, joita työ ja tehtävät edelyttävät.
- ET osaa tarkastella asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi. Et kykene määrittämään tavoitteita oman osaamisen edelleen vahvistamiselle.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna Imporanta
Vastuuhenkilö

Tarja Tammia

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opit brändäyksen ja brändijohtamisen perusteet ja keskeiset käsitteet. Opit analysoimaan brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen brändinhallinnan ja brändijohtamisen merkityksen liiketoiminnassa. Sovellat brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin teorioita käytäntöön.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen,liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, johtamisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Brändijohtamisen käsitteet

- Brändin asemointi ja differointi

- Asiakaslähtöinen arvonmuodostus ja brändimielikuva

- Brändistrategian merkitys liiketoiminnassa

- Brändipääoman mittaaminen

- Arvot ja vastuullisuus brändin kilpailuetuna

- Brändiviestintä

Aika ja paikka

26.2.2024 luokka 216 IB-opiskelijat esittelevät tuloksia kevään yrityscasesta Likiliike

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Case Likiliike

Kansainvälisyys

IB-ryhmän kanssa yhteistyö/esitykset yrityscasesta Likiliike

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Tunnet brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Menetelmien soveltaminen:
Tunnet brändijohtamisen perusmenetelmiä ja työkaluja ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat ohjatusti analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Hallitset brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Menetelmien soveltaminen:
Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen.
Tunnet brändijohtamisen perusmenetelmiä ja työkaluja ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Osaat arvioida muiden tuottamia analyysejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Hallitset brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet. Osaat soveltaa tietoa itsenäisesti käytännön tilanteisiin.

Menetelmien soveltaminen:
Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Tunnet brändijohtamisen perusmenetelmiä ja työkaluja ja osaat itsenäisesti soveltaa niitä käytäntöön. Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Osaat arvioida kriittisesti ja kehittävällä otteella muiden tuottamia analyysejä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Kati Koivunen
Vastuuhenkilö

Kati Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opit ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot. Tunnet digitaalisen markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin keskeiset työkalut.
Ymmärrät sosiaalisen median merkityksen asiakaspalvelussa sekä asiakassuhteiden luomisessa ja kehittämisessä.
Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- digimarkkinointi ja markkinoinnin mittaaminen

- kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen

- digitaaliset jakelukanavat

- digitaalinen mainonta ja hakukoneoptimointi

- digitaalinen sisällöntuotanto

- sisältöstrategia ja viestintätaidot sosiaalisessa mediassa

Aika ja paikka

18.9.-26.10.2023

Oppimateriaalit

• Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari. Saatavana E-kirjana kirjaston kautta. https://kauppakamaritietofi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/menestydigimarkkinoinnilla-2018• Kurvinen, J. & Seppä, M. 2016. B2B-markkinoinnin ja myynnin pelikirja. Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari. https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/kirjat/b2bmarkkinoinnin-myynnin-pelikirja-yritysjohdon-opas-myyntiinja-markkinointiin/• Muu opettajan jakama oppimateriaali: https://www.smartinsights.com/ Luentomateriaalit Moodlessa• Suositeltava lisämateriaali:Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E, Dave Chaffey, Pearsons publications Digital Business and E-Commerce Management, Dave Chaffy 6/E, Dave Chaffey, Pearsons publications

Opetusmenetelmät

Oppimisprosessi sisältää luentoja, harjoituksia, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä ja testejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti kurssimateriaaleista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ohjeistuksen mukainen toiminta
Osoittaa perehtyneisyyden käsitteisiin ja tietoperustaan
Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
Osaa soveltaa tietoperustaa tehtävissä
Osaa reflektoida omaa osaamista

Hylätty:
Ei toimi ohjeistuksen mukaisesti
Ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä eikä
soveltaa tietoperustaa
Ydinosaamisen tavoitteiden
saavuttamisesta ei ole näyttöä
Osaamisen reflektointi on puutteellista

Sisällön jaksotus

• digimarkkinointi ja markkinoinnin mittaaminen
• kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen
• digitaaliset jakelukanavat
• digitaalinen mainonta ja hakukoneoptimointi
• digitaalinen sisällöntuotanto
• sisältöstrategia ja viestintätaidot sosiaalisessa mediassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Osaat toimia ohjeistuksen mukain
Osoitat perehtyneisyyttä digitaalisen markkinoinnin peruskäsitteisiin
Osaat soveltaa tietoperustaa tehtävissä
Osaat reflektoida omaa osaamista.
Osaat hyödyntää itsenäisesti ja tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
• Google Digital Garage – Digimarkkinoinnin perusteet
• Hubspot: Inbound Marketing ja Content Marketing tai Social Media
• Hubspot software: Harjoitustyö
• Itsearviointitehtävä

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Hylätty (0)

Ei toimi ohjeistuksen mukaisesti
Ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä eikä
soveltaa tietoperustaa
Ydinosaamisen tavoitteiden
saavuttamisesta ei ole näyttöä
Osaamisen reflektointi on puutteellista

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä oman ammattialan työympäristössä ja verkostoissa. Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaan liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alan aiheesta.
Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalan termistöä.
Opiskelija kykenee viestimään monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä suullisesti ja kirjallisesti.
Hän tunnistaa monikulttuurisuuden vaikutuksen työympäristössä toimimiseen.

Kompetenssit: kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Sisältö

Englannin kielellä viestiminen suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Englannin kielen osaaminen:
Opiskelija osaa kommunikoida englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa tyydyttävästi ja tunnistaa monikulttuuriseen työympäristöön liittyviä tekijöitä.

Taso 2
Englannin kielen osaaminen:
Opiskelija osaa kommunikoida englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti melko hyvin, vaikka virheitä esiintyy.
Hän osaa huomioida monikulttuurisuuteen liittyviä tekijöitä työympäristössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Englannin kielen osaaminen:
Opiskelija osaa käyttää liiketalouden sanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksen työympäristössä.

Taso 4
Englannin kielen osaaminen:
Opiskelija osaa käyttää liiketalouden sanastoa englanninkielellä hyvin liike-elämän eri tilanteissa sekä suullisesti, että kirjallisesti.
Hän osaa huomioida monikuluttuurisuuden kommunikoidessaan työympäristössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Englannin kielen osaaminen:
Opiskelija hallitsee liiketalouden sanastoa englannin kielellä sekä kirjallisesti, että suullisesti erinomaisesti ja kommunikoi sujuvasti ilman kielivirheitä.
Hän huomioi monikulttuurisuuden osana työyhteisön toimintaa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Elisa Maljamäki
Vastuuhenkilö

Elisa Maljamäki

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Ymmärrät mitä on tiedolla johtaminen ja millaisilla prosesseilla sitä toteutetaan. Osaat ennakointimenetelmiä hyödyntäen tuottaa ennakointitietoa sekä analysoida muiden tuottamaa tulevaisuustietoa. Osaat tunnistaa muutostarpeita ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Osaat analysoida ja jalostaa olemassa olevaa tietoa hyödyntäen analysointityökaluja organisaation toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Kompetenssit: Johtamisosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Tiedolla johtaminen
Ennakointi
BI -työkalut

Sisältö

Teemat:

Tiedolla johtaminen

Ennakointi

BI -työkalut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ennakointi ja tiedolla johtaminen:
Ymmärrät tiedolla johtamisen periaatteet ja prosessit. Osaat tuottaa ennakointitietoa hyödyntäen ennakointimenetelmiä ja analysoida sekä jalostaa tulevaisuustietoa muutostarpeiden tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ennakointi ja tiedolla johtaminen: Osaat soveltaa tiedolla johtamisen periaatteita ja prosesseja organisaation kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Osaat hyödyntää ennakointimenetelmien tuottamaa tulevaisuustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ennakointi ja tiedolla johtaminen: Osaat käyttää soveltuvia ennakointimenetelmiä. Osaat kriittisesti analysoida muiden tuottamaa tulevaisuustietoa. Osaat ottaa huomioon tulevaisuustietoa organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää sekä ryhmissä tehtävän projektityön ja artikkelityöskentelyn sekä yksilötehtävänä tehtävän kirjallisuustentin.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.05.2024

Laajuus

1 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteiset toiminnot

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
Vastuuhenkilö

Anna-Sofia Konttaniemi

Ajoitusryhmät
 • Nursing Finnish Club (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Engineering Finnish Club (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • IB/Sport Finnish Club (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Dpt Finnish Club (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Nursing Finnish Club
 • Engineering Finnish Club
 • IB/Sport Finnish Club
 • Dpt Finnish Club

Tavoitteet

The student develops oral communication at his/her skills level (CEFR A1-B1) and is familiar with Finnish communication culture. Student expands vocabulary and structures to the topics related to her/his own field of interest and seasonal themes, e.g. holidays and festivities. Student can communicate in simple, familiar and routine tasks, and everyday situations. S/he gains confidence to communicate in Finnish and practices multiple communicative situations. S/he can interact in Finnish at his/her level and has a positive attitude towards his/her Finnish skills.

Sisältö

Content
Practicing
• speaking and interaction

in/with following contexts and structures:
• family and relatives
• housing and living
• leisure time and hobbies
• celebrations and traditions
• education and work
• food and dining
• Health and sickness
• Nature and environment
• Work and professions

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.10.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 260

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Susanna Luhtinen
Vastuuhenkilö

Susanna Luhtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida arjen rahankäyttöään
- laatia henkilökohtaisen budjetin
- soveltaa kiinteistökauppaan, asunto-osakkeen hankkimiseen ja autokauppaan liittyviä käsitteitä, toimintatapoja ja juridiikkaa
- tunnistaa eri luottomuotojen ominaispiirteet, tunnistaa vakuuksien merkityksen ja ominaispiirteitä
- tunnistaa säästämis-ja sijoitustuotteiden erityispiirteet, osaa valita itselleen sopivat säästämis/sijoitustuotteet
- tunnistaa omaan elämään liittyviä riskejä ja käyttää eri vakuutuslajeja sopiviin tilanteisiin

Sisältö

- arjen rahankäyttö
- oman talouden suunnittelu
- hankinnat
- luotonotto
- säästäminen ja sijoittaminen
- vakuuttaminen

Aika ja paikka

Toteutus tapahtuu verkossa, pitkälti omaehtoisena toteutuksena. Opintoja on mahdollista suorittaa 1.6..-31.10.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 9.9.2024.

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy verkko-oppimisalustalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/#3697

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttyyn suoritukseen vaadittava osaaminen:

Osaat arvioida arjen rahankäytön vaikutuksia henkilökohtaiseen talouteen. Osaat laatia budjetin henkilökohtaisen talouden seurantaan. Osaat suunnitella rahankäytön muutostarpeita henkilökohtaisen talouden tavoitteiden pohjalta.

Tunnet kiinteistökauppaan, asunto-osakkeen hankkimiseen ja autokauppaan liittyviä käsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Tunnet luotonottamiseen liittyviä käsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Tunnet eri sijoitusinstrumenttien välisiä eroja. Osaat käyttää sijoittamisen tavoitteisiin soveltuvia sijoitusinstrumentteja.

Tunnet elämiseen liittyviä riskejä ja osaat valita niihin sopivan suojautumiskeinon vakuutusten avulla.


Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan tehtävien hyväksytty tekeminen ja tentistä 80% maksimipisteistä.

Lisätiedot

Henkilökohtainen talousosaaminen on jokaiselle kuuluva kansalaistaito. Henkilökohtaisen talousosaamisen ansiosta osaat tehdä itsellesi sopivia taloudellisia päätöksiä. Tavoitteena on, että et joudu taloutesi kanssa ongelmiin, vaan osaat tehdä sinulle hyötyä tuottavia taloudellisia valintoja.
Kun tunnet elämän isoihin hankintoihin (esim. kodin ostaminen) liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja, olet vahvoilla niistä neuvotellessasi.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tunnet johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä. Osaat suunnitella henkilöstötarpeen ja hoitaa rekrytointiin liittyvät toimenpiteet. Osaat hoitaa henkilöstön kehittymiseen, suorituskyvyn arviointiin ja palkitsemiseen sekä työsuhteen ongelmatilanteisiin liittyviä toimia. Osaat hoitaa esimiestyöhön liittyvän sisäisen tiedottamisen ja viestinnän.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Esimiestyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet
Tiedät keskeisimmät johtamisen teoriat ja johtamisen tehtävät.

Esimiestyö
Tunnet henkilöstötoimintojen tehtävät ja tunnistat esimiehen roolin henkilöstön johtajana. Tiedät henkilöstön rekrytointiin, suoritusten arviointiin ja palkitsemiseen liittyvät perusasiat. Tiedät esimiestyöhön liittyvän tiedottamisen ja viestinnän merkityksen ja keinot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet
Osaat tarkastella johtamista ja organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista. Osaat arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamisessa ja esimiestyössä.

Esimiestyö
Osaat suunnitella henkilöstötarpeen ja valmistella tehokkaan rekrytointiprosessin. Osaat toteuttaa henkilöstön kehittymiseen, suorituskyvyn arviointiin, palkitsemiseen ja erilaisiin ongelmatilanteisiin liittyvät toimet. Osaat toteuttaa esimiestyöhön liittyvän viestinnän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet, esimiestyö
Osaat eritellä ja vertailla erilaisia johtamisen toimintamalleja ja pohtia niiden käyttökelpoisuutta esimiestyössä. Osaat analysoida ja arvioida omia esimiestaitojasi ja niiden kehittymistä.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 10 paikkaa

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kehittäessäsi kestäviä, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti kannattavia liikeideoita. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja tiedät, miten pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan luomisessa. Osaat tuotteistaa tuote- tai palveluidean ja tunnistaa sen vaatimat resurssit.

Tiedät innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvän immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot. Tiedät immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa sekä niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen
Teemat:
Innovaatiot ja innovointimenetelmät
Tuotteistaminen
Yrittäjyys
Immateriaalioikeus

Sisältö

Teemat:

Innovaatiot ja innovointimenetelmät

Tuotteistaminen

Yrittäjyys

Immateriaalioikeus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kestävien, asiakaslähtöisten ja kannattavien liikeideoiden kehittämisessä sekä tuotteistaa tuote- tai palveluideat. Tiedät ideoiden toteuttamisen vaatimat resurssit.

Yrittäjyysosaaminen:Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan. Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Tiedät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn sekä immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa ja niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat soveltaa innovointimenetelmiä ja tuotteistaa tuote- tai palveluidean sekä perustella sen toteuttamiskelpoisuutta.

Yrittäjyysosaaminen: Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia ja tunnistat niihin liittyviä kehittämiskohteita.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Ymmärrät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot ja tiedät miten niitä sovelletaan eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä uuden liiketoiminnan suunnittelussa ja osaat kriittisesti arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta.

Yrittäjyysosaaminen: Osaat hyödyntää omia vahvuuksiasi liikeidean kehittämisessä.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Osaat huomioida immateriaalioikeudet innovaatioprosessissa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kehittäessäsi kestäviä, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti kannattavia liikeideoita. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja tiedät, miten pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan luomisessa. Osaat tuotteistaa tuote- tai palveluidean ja tunnistaa sen vaatimat resurssit.

Tiedät innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvän immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot. Tiedät immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa sekä niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen
Teemat:
Innovaatiot ja innovointimenetelmät
Tuotteistaminen
Yrittäjyys
Immateriaalioikeus

Sisältö

Teemat:

Innovaatiot ja innovointimenetelmät

Tuotteistaminen

Yrittäjyys

Immateriaalioikeus

Oppimateriaalit


 • Collins, J & Tillman, M. (2010). Hyvästä paras: Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät. Talentum

 • Mäkeläinen, M & Ratilainen, J. (2013). Taivas + helvetti. One on One Publishing

 • Ries, E., Rautanen, A. & Markkula, J. (2016). Lean Startup: Kokeilukulttuurin käsikirja: kuinka jatkuvan innovoinnin avulla luodaan merkittävästi onnistuneempaa liiketoimintaa. LavasDesign Oy

 • Sydänmaalakka, P. (2017). Älykäs itsensä johtaminen: Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Alma Talent

 • Korkiakoski, K. (2017). Ylivoimainen asiakaskokemus: Työkalupakki. Talentum

 • Solatie, J. (2013). Ideasta innovaatioksi: Luovuus hyötykäyttöön. Talentum.

Opetusmenetelmät

Opetusta ja itsenäistä työskentelyä, ryhmätyöskentelyä, tiedonhankintaa ja eri teemoista koostuvia oppimistehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Liiketoimintaan liittyvä kehitystehtävä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kestävien, asiakaslähtöisten ja kannattavien liikeideoiden kehittämisessä sekä tuotteistaa tuote- tai palveluideat. Tiedät ideoiden toteuttamisen vaatimat resurssit.

Yrittäjyysosaaminen:Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan. Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Tiedät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn sekä immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa ja niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat soveltaa innovointimenetelmiä ja tuotteistaa tuote- tai palveluidean sekä perustella sen toteuttamiskelpoisuutta.

Yrittäjyysosaaminen: Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia ja tunnistat niihin liittyviä kehittämiskohteita.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Ymmärrät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot ja tiedät miten niitä sovelletaan eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä uuden liiketoiminnan suunnittelussa ja osaat kriittisesti arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta.

Yrittäjyysosaaminen: Osaat hyödyntää omia vahvuuksiasi liikeidean kehittämisessä.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Osaat huomioida immateriaalioikeudet innovaatioprosessissa.

Ilmoittautumisaika

19.02.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 30.11.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
Vastuuhenkilö

Tuija Kuisma

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tietää kestävän kehityksen merkityksen liiketoiminnassa
- osaa määritellä kestävän yrittäjyyden ilmastotoiminnassa
- osaa määritellä innovaation ja sen merkityksen kestävässä liiketoiminnan kehittämisessä
- ymmärtää, kuinka luoda ja innovoida kestävää liiketoimintaa ideasta ehotukseksi
- osaa innovoida pienen tuotteen/palvelun materiaalissa esitetyn konseptin pohjalta

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään kestävän kehityksen, ilmastotoiminnan ja kiertotalouden ymmärtämistä.
Se auttaa opiskelijoita lisäämään vihreitä siirtymän aitoja ja osaamista kestävän kehityksen alalla.
Opiskelija harjoittelee ideoiden luomista kestävän kehityksen yrittäjyyteen. Opintojakson aikana opiskelija oppii käyttämään innovaatio- ja suunnitteluajattelukonsepteja kestävän liiketoimintamallin rakentamiseen.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä toteutuksena verkossa annettujen ohjeiden mukaan (Mododle).

Opiskelija voi ilmoittautua toteutukselle 31.10. mennessä, ja tehdä suoritukset 30.11. mennessä.
Opiskelija voi tehdä toteutuksen joko suomen tai engllannin kielellä.
Aloitusluento on englanniksi ja osittain suomeksi nauhoitettuna.
Käsikirja, joka on pääasiallinen materiaali, on käännetty molemmille kielille.
Monivalintakysymykset testeissä ovat englanniksi. Palautettavat tehtävät ja kommentoivan tiivistelmän saa tehdä kummalla kielellä vaan.

Oppimateriaalit

Pääasiallisena materiaalina käytetään Sustainable Entrepreneurship for Climate Action  e-kirjaa, joka sisältää myös videoita ja tehtäviä. Tämä kirja on saatavilla englanniksi ja suomeksi. Lisämateriaalina artikkeileita ym. ajankohtaista.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä toteutuksena verkossa annettujen ohjeiden mukaan (Mododle).

Testit ja tehtävät:
1. Itsekorjaavat testit (2) käsikirjan ja lisäartikkelien/materiaalien perusteella.
2. Käsikirjaan ja lisäartikkeleihin perustuva tiivistelmä. Pituus 10-12 sivua. Voit kirjoittaa sen joko suomeksi tai englanniksi.
3. 2-3 Tehtävät (määritellään myöhemmin) e-kirjasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#3699

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Passed/Failed

The student passes both of the online tests (self-correcting tests). He/she creates the commentating synopsis with given instructions in approved level (it means minimum level grade 3, when the scale is 0…5). The given assignments should also all be approved,

Lisätiedot

Opintojakson voi toteuttaa suomeksi tai englanniksi. Osa materiaalista on englanninkielistä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 19.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Anne Tolvanen

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Ymmärrät markkinoinnin kansainvälisen toimintaympäristön ja osaat toimia siinä. Osaat tehdä muuttaa markkinointistrategioita kansainvälisille kohderyhmille. Ymmärrät eri kulttuurien ja kansainvälisten verkostojen merkityksen markkinoinnin näkökulmasta ja osaat johtaa kansainvälisiä markkinointiprojekteja. Ymmärrät vastuullisen globaalin kuluttajan näkökulman ja kuinka se vaikuttaa tulevaisuuden markkinointiin.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- Kansainvälisten markkinoiden ymmärrys ja analysointi

- Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu

- Verkosto-osaaminen/johtaminen

- Kulttuuriosaaminen

- Globaali kuluttaja


Toteutetaan yhteistyössä International Business ryhmän kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kansainvälinen markkinointi: Osaat markkinoinnin perusteet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ymmärrät kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen: Ymmärrät verkostojen roolin kansainvälisessä markkinoinnissa. Ymmärrät erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen vaikutukset markkinoinnin kentällä. Ymmärrät globaalin kuluttajan näkökulman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kansainvälinen markkinointi: Osaat monipuolisia markkinoinnin keinoja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja osaat analysoida kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen: Osaat toimia kansainvälisissä markkinoinnin verkostoissa. Osaat analysoida ja toteuttaa markkinointia erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kentällä. Osaat analysoida globaalin kuluttajan näkökulman ja hyödyntää sitä markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kansainvälinen markkinointi: Osaat erinomaisesti markkinoinnin keinot kansainvälisessä toimintaympäristössä. Osaat analysoida ja hyödyntää kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen: Osaat toimia aktiivisesti kansainvälisissä markkinoinnin verkostoissa. Osaat toteuttaa ja arvioida tuloksellista markkinointia erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kentällä. Osaat hyödyntää tuloksellisesti globaalin kuluttajan näkökulman markkinoinnissa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteiset toiminnot

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
 • Restonomikoulutus
Opettaja
 • Anzelika Krastina
 • Eeva Helameri
Vastuuhenkilö

Eeva Helameri

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija EU-rahoitteiseen projektitoimintaan, sen käsitteisiin ja periaatteisiin. Opintojakson jälkeen:
• Ymmärrät ulkopuolisen rahoituksen merkityksen osana kehittämistoimintaa omalla alallasi.
• Tiedät, mistä kansallinen ja kansainvälinen projektirahoitus koostuu sekä miten ja mihin rahoitusta voi hyödyntää.
• Ymmärrät, miten EU-projekteilla toteutetaan kansallisia ja alueellisia strategioita.
• Ymmärrät sidosryhmien merkityksen projekteissa.
• Osaat projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheet (Project Cycle Management PCM).
• Osaat tuottaa ideapaperin ja tunnistaa idealle soveltuvan rahoituslähteen.

Kompetenssit: ennakoiva kehittäminen, työelämässä toimiminen

Sisältö

EU-rahoitusta ohjaavat strategiat, ohjelmat ja säännöt
Projektitoiminnan käsitteet ja periaatteet
Partnerit ja sidosryhmät projektitoiminnassa
Projektisykli vaiheittain: ideointi, suunnittelu, toteutus, seuranta ja päättäminen sekä tulosten jatkuvuus. Oman alan projekteihin tutustuminen, oman ideapaperin tuottaminen ja soveltuvan rahoituslähteen tunnistaminen

Aika ja paikka

Opintojakson voi tehdä opintojen eri vaiheissa. Opintojakso suoritetaan etänä, paikasta riippumatta, ja itsenäisesti verkko-opiskeluna. Opintojakso toteutetaan non-stoppina, eli voit suorittaa opintojakson joustavasti ja omassa tahdissasi alla olevat palautuspäivämäärät huomioiden:

Syyslukukaudella tehtävien viimeinen palautuspäivä on 30.11.2023, arviointi 11.12.2023 mennessä.
Kevätlukukaudella tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.5.2024, arviointi 12.6. mennessä. Kesälukukaudella tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.8.2024 ja arviointi 31.8.2024 mennessä.

Voit palauttaa oppimistehtävät arvioitavaksi myös muuna ajankohtana, jolloin arviointi annetaan kuukauden kuluessa palautuksesta.

Oppimateriaalit

EU Project Planning and Management Handbook, Eeva Helameri, Anzelika Krastina ja Eija Raasakka. Moodlessa lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita, videoita ja muuta oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisinä verkko-opintoina. Saat ohjausta ja tukea itsenäiseen opiskeluun Moodlessa olevista materiaaleista ja kirjallisista ohjeistuksista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sovellat oppimaasi omaan alaasi. Moodle-materiaalissa työelämäasiantuntijoiden puheenvuoroja.

Kansainvälisyys

Opintojakson voi suorittaa sekä englanniksi että suomeksi. Opintojaksolla käytetään sekä suomenkielistä että englanninkielistä materiaalia. Opintojaksolle voi osallistua myös kansainvälisiä opiskeljoita.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä johdantokurssi on ensimmäinen osa 15 opintopisteen kokonaisuutta. Johdantokurssin suoritettuasi, voit jatkaa opintojaksoille:

- EU-projektien suunnittelu ja työkalut (kevätlukukausi 2024)
- EU-projektien toteutttaminen ja johtaminen (kevätlukukausi 2024)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0) Opiskelija ei osoita ymmärrystä sekä kansallisesta että kansainvälisestä projektitoiminnasta ja projektisyklistä. Opiskelija ei osaa kuvata partnereiden merkitystä projektitoiminnassa. Opiskelija ei osaa laatia EU-ohjelmiin ja strategioihin soveltuvaa projekti-ideaa eikä rahoituslähdettä.

Tyydyttävä (1) Opiskelija osoittaa vähäistä ymmärrystä sekä kansallisesta että kansainvälisestä projektitoiminnasta ja projektisyklistä. Opiskelija osaa kuvata partnereiden merkitystä projektitoiminnassa vähäisesti. Opiskelija osaa laatia EU-ohjelmiin ja strategioihin vähäisesti soveltuvan projekti-idean ja rahoituslähteen.

Tyydyttävä (2) Opiskelija osoittaa pintapuolista ymmärrystä sekä kansallisesta että kansainvälisestä projektitoiminnasta ja projektisyklistä. Opiskelija osaa kuvata partnereiden merkitystä projektitoiminnassa pintapuolisesti. Opiskelija osaa laatia EU-ohjelmiin ja strategioihin pintapuolisesti soveltuvan projekti-idean ja rahoituslähteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3) Opiskelija osoittaa ymmärrystä sekä kansallisesta että kansainvälisestä projektitoiminnasta ja projektisyklistä. Opiskelija osaa kuvata partnereiden merkitystä projektitoiminnassa melko kattavasti. Opiskelija osaa laatia EU-ohjelmiin ja strategioihin melko hyvin soveltuvan projekti-idean ja perustella sille rahoituslähteen.

Hyvä (4) Opiskelija osoittaa laaja-alaista ymmärrystä sekä kansallisesta että kansainvälisestä projektitoiminnasta ja projektisyklistä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida partnereiden merkitystä projektitoiminnassa kattavasti ja perustellusti. Opiskelija osaa laatia EU-ohjelmiin ja strategioihin soveltuvan projekti-idean ja rahoituslähteen monipuolisesti ja perustellusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija osoittaa syvällistä ymmärrystä sekä kansallisesta että kansainvälisestä projektitoiminnasta ja projektisyklistä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida partnereiden merkitystä projektitoiminnassa monipuolisesti ja perustellusti. Opiskelija osaa laatia EU-ohjelmiin ja strategioihin soveltuvan projekti-idean ja rahoituslähteen monipuolisesti, perustellusti ja kehittävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki tehtävät tulee olla suoritettuna hyväksytysti kurssilla annetun arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi K5 - T1, hylätty.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 09.02.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 14.04.2024

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Kaisa Pyykkönen

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä.
• Osaat nimetä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita projektisuunnittelusta projektin päättymiseen.
• Osaat nimetä projektihallinnan kokonaisuutena ja siihen vaikuttavia riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin.

Kompetenssit: työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen

HOX! Korkeakouluviikon lukiolaisille 1 opintopisteen kokonaisuudessa:

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä.
• Osaat nimetä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita projektisuunnittelusta projektin päättymiseen.

Sisältö

Teema 1: Projektinhallinnan ja -työskentelyn käsitteet ja periaatteet
Teema 2: Projektitoiminnan elinkaari: projektisuunnittelu, toteutus, seuranta ja päättäminen, tulosten reflektointi, organisoituminen, projektiviestintä
Teema 3: Projektitoiminnan riskienhallinta

Aika ja paikka

Opintojakson aloitusinfo ma 8.4. klo 11:30-12:30. ZOOM-linkki löytyy Moodlesta.
Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät itsenäisesti Moodlessa 8.4. alkaen.

Opintojakson tehtävät
1. Orientoituminen projektitoimintaan: Oppitunti Moodlessa
2. Projektitoiminnan käsitteet ja periaatteet:
a) Vastaa opettajan esittämiin kysymyksiin projektitoiminnasta (Moodlen keskustelualueelle
b) Vastaa kysymyksiin hankeviestinnästä (tehtävä Moodlessa)
3. Hankkeen tai projektin esittely: Valitse jokin sinua kiinnostava hanke/projekti. Kirjoita valitsemastasi hankkeesta/projektista lyhyt kuvaus annetun ohjeen mukaan.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaalit:

e-kirja Mikko Mäntynevan Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen, lainattavissa LUCFinnasta. Moodlessa oleva opiskelumateriaali.

Opetusmenetelmät

Tämän opintojakson (1 op) jälkeen
• Osaat nimetä projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä.
• Osaat nimetä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita projektisuunnittelusta projektin päättymiseen.

Opintojakson tehtävät
1. Orientoituminen projektitoimintaan: Oppitunti Moodlessa max. 6 pistettä
2. Projektitoiminnan käsitteet ja periaatteet:
a) Vastaa opettajan esittämiin kysymyksiin projektitoiminnasta (Moodlen keskustelualueelle max. 24 pistettä
b) Vastaa kysymyksiin hankeviestinnästä (tehtävä Moodlessa) max. 7 pistettä
3. Hankkeen tai projektin esittely: Valitse jokin sinua kiinnostava hanke/projekti. Kirjoita valitsemastasi hankkeesta/projektista lyhyt kuvaus annetun ohjeen mukaan. max. 8 pistettä

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä 1 opintopisteen laajuinen toteutus on kohdennettu KORKEAKOULUVIIKKOON ilmoittautuneille lukiolaisille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Projektitoiminta:
Nimeät projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä sekä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita suunnittelusta projektin päättymiseen.
Tunnistat projektihallinnan kokonaisuutena ja nimeät projektin läpivientiin vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin.

Taso 2
Projektitoiminta:
Nimeät projektitoiminnan keskeiset periaatteet ja käsitteet sekä kuvaat projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita suunnittelusta projektin päättymiseen.
Ymmärrät projektihallinnan kokonaisuuden, ja nimeät projektin läpivientiin vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Projektitoiminta:
Kuvaat projektitoiminnan periaatteet ja käsitteet. Kuvaat projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen.
Kuvaat ja ymmärrät projektihallinnan laajana kokonaisuutena. Nimeät projektin läpivientiin vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin. Analysoit ohjatusti riskitekijöiden vaikutuksia projektitoimintaan.

Taso 4
Projektitoiminta:
Tiedät projektitoiminnan perusperiaatteet ja käsitteet sekä projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen. Kuvaat projektihallinnan laaja-alaisena kokonaisuutena.
Analysoit projektin läpivientiin vaikuttavia riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin. Analysoit itsenäisesti riskitekijöiden vaikutuksia projektitoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Projektitoiminta:
Tiedät ja ymmärrät projektitoiminnan periaatteet ja käsitteet. Kuvaat projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen. Kuvaat projektihallinnan laaja-alaisena kokonaisuutena.
Analysoit projektin läpivientiin vaikuttavat riskitekijät, joilla merkitystä projektitoiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin. Analysoit itsenäisesti riskitekijöiden vaikutuksia projektitoimintaan sekä tuottaa kehittämisehdotuksia riskien minimointiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät on pisteytetty. Maksimissaan tehtävistä voi saada yhteensä 45 pistettä.
Arvosana
41 p = 5
36 p = 4
31 p = 3
26 p= 2
20 p = 1
<20 p = hylätty

Laajuus: 1 opintopiste

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1:
Nimeät projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä sekä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita
suunnittelusta projektin päättymiseen.

Taso 2:
Nimeät projektitoiminnan keskeiset periaatteet ja käsitteet sekä kuvaat projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita suunnittelusta projektin päättymiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3:
Kuvaat projektitoiminnan periaatteet ja käsitteet. Kuvaat projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen.

Taso 4:
Tiedät projektitoiminnan perusperiaatteet ja käsitteet sekä projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Tiedät ja ymmärrät projektitoiminnan periaatteet ja käsitteet.
Kuvaat projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen.
Kuvaat projektihallinnan laaja-alaisena kokonaisuutena.

Lisätiedot

Tämä 1 opintopisteen laajuinen kokonaisuus on tarjolla vain KORKEAKOULUVIIKKOON osallistuville lukiolaisille.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija tietää yrityksen ja liiketoiminnan ydinprosessit sekä hahmottaa liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. Opiskelija tunnistaa yritysten ansaintalogiikan ja osaa kuvata sen. Opiskelija tuntee yrityksen toimintaympäristön sekä sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja haasteet. Opiskelija tietää kestävän kehityksen ja kannattavan liiketoiminnan periaatteet ja näiden merkityksen liiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija tietää liiketoiminnan moninaisuuden. Opiskelija tietää ja osaa käyttää oman ammattialansa keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti esitysgrafiikka-, taulukkolaskenta- sekä tekstinkäsittelyohjelmia erilaisissa liiketoiminnan oppimis-, työ- ja projektitehtävissä. Hän osaa tuottaa liiketalouden esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja sekä käyttää erilaisia mallipohjia tehtävissä.

Kompetenssit: Eettisyys, kestävä kehitys, liiketoiminta ja taloudenhallinta

Sisältö

Sisältö:
• yrityksen ydinprosessit
• ansaintalogiikka ja liiketoiminnan kannattavuus
• liiketalouden keskeiset käsitteet
• toimintaympäristön erityispiirteet ja merkitys liiketoiminnalle
• kestävä kehitys liiketalouden näkökulmasta
• sähköinen liiketoiminta
• työvälineet (esitysgrafiikka, taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, asiakirjapohjat)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan viikoilla 3-9.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.Mahdollisuuksien mukaan oppimateriaali löytyy moodlesta. 

Opetusmenetelmät

Luennot zoomissa aikataulun mukaan.
Materiaalit moodlessa.

Opintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä sekä ryhmätehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tarkastellaan olemassa olevaa yritystä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Arvioitavia suorituksia on 3 kpl.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaadittavat tehtävät on oltava tehtynä.

Sisällön jaksotus

Aloitus viikolla 3
Vko 3 Liiketoiminnan perusteet
vko 4 Liiketoiminnan perusteet & Työvälineet
vko 5 Liiketoiminnan perusteet & Työvälineet
vko 6 Työvälineet
vko 7 Työvälineet
vko 8 Työvälineet
vko 9 Työvälineet

Vko 9 arvioitavan itsenäisen excel-tehtävän palautus
Vko 13 arvioitavien ryhmätehtävien palautus (word, powerpoint, esitys)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Liiketoiminnan osaaminen:
Opiskelija tuntee yrityksen perustoiminnot sekä yrityksen toimintaympäristön vuorovaikutteisuuden. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristön liiketoimintamahdollisuudet ja haasteet. Hän ymmärtää liiketoiminnan vastuullisuuden osana kilpailukykyä. Hän tietää kannattavan toiminnan muodostumisen periaatteet ja sen merkityksen liiketoiminnassa.
Opiskelija tietää liiketalouden alan peruskäsitteet.

Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja sekä laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Taso 2
Liiketoiminnan osaaminen:
Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot sekä yrityksen toimintaympäristön vuorovaikutteisuuden esimerkein liiketalouden alan peruskäsitteitä käyttäen.
Opiskelija osaa laatia kannattavan liiketoiminnan peruslaskelmia.

Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja. Hän osaa laatia julkaisukelpoisia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liiketoiminnan osaaminen:
Opiskelija ymmärtää liiketalouden alan peruskäsitteet, yrityksen perustoiminnot ja niiden tehtävät sekä eri osa-alueiden merkityksen liiketoiminnassa.
Opiskelija osaa tarkastella yrityksen toimintaa ja selittää yrityksen liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja tehtyjä ratkaisuja.
Opiskelija ymmärtää toimintaympäristön vaikutukset yritysten toimintaan.
Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan muodostumisen perusteet.

Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Hän osaa laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Taso 4
Liiketoiminnan osaaminen:
Opiskelija hallitsee yrityksen perustoiminnot.
Opiskelija osaa analysoida toimintaympäristöä, yrityksen toimintaa ja selittää yrityksen liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä.
Opiskelija osaa sujuvasti tehdä yrityksen kannattavuuteen liittyviä laskelmia.

Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja ja soveltaa niitä moninaisissa tehtävissä. Hän osaa laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Liiketoiminnan osaaminen:
Opiskelija osaa ottaa huomioon yrityksen eri osa-alueiden keskinäiset vaikutukset toisiinsa. Hän osaa arvioida kriittisesti yrityksen toimintaa, liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja tehdä toiminnan kehittämisehdotuksia. Opiskelija ymmärtää toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet.
Opiskelija hallitsee liiketalouden peruskäsitteet.
Opiskelija osaa arvioida toiminnan kannattavuutta.

Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Opiskelija osaa testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Hän osaa laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson sisältää kolme arvioitavaa suoritusta.

40% Itsenäinen työvälinetehtävä (Liiketoiminnan perusteet 20% & työvälineet excel 20%)
40% Ryhmätehtävä kirjoitustehtävä 2-3 henkeä (Liiketoiminnan perusteet 20% & työvälineet word 20%)
20% Ryhmätehtävä 2-3 henkeä (Liiketoiminnan perusteet 20% & työvälineet power point ja esiintyminen hyv/hyl)

Arvosana muodostuu edellä mainittujen tehtävien ja painotusten perusteella.


Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat 2 kpl ryhmätehtäviä sekä yksilötehtävä. Arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 21.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tilintarkastusvelvollisuuden, tilintarkastuksen kohteet ja tilintarkastusprosessit eri yhteisöissä. Opiskelija tuntee tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön. Hän tuntee tilintarkastajan tavanomaiset ja erityistehtävät, vastuun ja velvoitteet.

Kompetenssit: tilintarkastusosaaminen

Sisältö

- tilintarkastustoiminnan kohteet
- tilintarkastusprosessit
- tilintarkastusta säätelevän lainsäädäntö
- tilintarkastajan tehtävät, vastuut ja velvoitteet.

Aika ja paikka

17.01.2024 17.15-20.30 Zoom
24.01.2024 17.15-20.30 Zoom
31.01.2024 17.15-20.30 Zoom
07.02.2024 17.15-20.30 Zoom
14.02.2024 17.15-20.30 Zoom

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

21.02.2024 17.15-20.30 Moodle Tentti
Uusintatentti 21.5.2024
Uusintatentti syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Tilintarkastuksen perusteet:
Opiskelija tuntee tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin yleisesti eri yhteisöissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Taso 2
Tilintarkastuksen perusteet:
Opiskelija tietää tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tilintarkastuksen perusteet:
Opiskelija ymmärtää tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin erityisesti mikro/pienyrityksissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Taso 4
Tilintarkastuksen perusteet:
Opiskelija hallitsee tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin erityisesti mikro/pienyrityksissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tilintarkastuksen perusteet:
Opiskelija hallitsee tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin erityisesti mikro/pienyrityksissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.
Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen merkityksen yrityksen toimintaan.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1: Opiskelija tuntee tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin yleisesti eri yhteisöissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

T2:Opiskelija tietää tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3: Opiskelija ymmärtää tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin erityisesti mikro/pienyrityksissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

H4: Opiskelija hallitsee tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin erityisesti mikro/pienyrityksissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin erityisesti mikro/pienyrityksissä, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.
Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen merkityksen yrityksen toimintaan..

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 24.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää, miten kustannukset muodostuvat yrityksen prosesseissa ja miten kustannuksia käsitellään erilaisissa laskelmissa. Opiskelija osaa kustannuspaikka- ja kustannuslajilaskennan sekä tuotekohtaisen kustannuslaskennan käsitteet ja laskentamenetelmät. Hän osaa laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen

Sisältö

• Johdon laskentatoimen tehtävät ja käsitteet
• Kustannuslaskennan käsitteet ja kustannuslajit
• Kannattavuus- ja kustannuslaskennan keskeiset menetelmät
• Toimintolaskenta
• Kustannusperusteisen hinnoittelun menetelmät

Aika ja paikka

Zoom luennot 25.10-15.11.2023
Opetusnauhoitteet moodlessa opintojakson aukioloaikana

Oppimateriaalit

• Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta • Suomala, P., Manninen, O. & Lyly-Yrjänäinen, J. Laskentatoimi johtamisen tukena

Opetusmenetelmät

Luentonauhoitteet, itsenäinen työskentely, tehtävät, ohjaustunnit
Tentti ja osaamisennäyttö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 16.11.2023
Osaamisennäyttö 24.11.2023

Uusinnat kaksi kertaa keväällä 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa avustetusti hyödyntää taloudellista aineistoa kustannuslaskennassa.
Opiskelija osaa avustetusti laskea tuotekohtaiset kustannukset ja hinnoitella tuotteen kustannusperustaisesti.

Taso 2
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa hyödyntää taloudellista aineistoa kustannuslaskennassa.
Opiskelija osaa laskea tuotekohtaiset kustannukset ja hinnoitella tuotteen kustannusperustaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa laatia laskelmia ja tehdä perusteltuja päätelmiä tulosten perusteella.

Taso 4
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia laskelmat, perustella tekemäsi ratkaisut ja tehdä päätelmiä tulosten perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija hallitsee laskentamenetelmien käytön, osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat laskentamenetelmät ja arvioida menetelmiä ja ratkaisuja.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 14.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tunnet johdon laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet. Ymmärrät, miten kustannukset muodostuvat yrityksen prosesseissa ja miten kustannuksia käsitellään erilaisissa laskelmissa.
Osaat kustannuslaskennan käsitteet ja laskentamenetelmät. Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Kustannuslaskentamenetelmät
Toimintolaskenta
Hinnoittelu

Sisältö

- kustannuslaskentamenetelmät (kustannuslaskennan käsitteistö, kustannuslajit, kustannuspaikat, tuote-/asiakaskohtainen laskenta)
- toimintolaskenta
- hinnoittelu (hinnoittelustrategiat, kustannusperustainen hinnoittelu, markkinaperustainen hinnoittelu, muut hinnoittelumenetelmät, hintapäätösten vaikutukset)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan viikoilla 9-15
Kontaktit lukujärjestyksen mukaan.
Osaamisennäyttötehtävän palautuspäivä voi poiketa peppiin merkitystä ajoituksesta.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta:
 • Järvenpää, M. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Löytyy myös e-kirjana. Osin teosta: Laskentatoimi johtamisen tukena, suositellaan lisämateriaaliksi. Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, nauhoitteet, itsenäinen työskentely, tehtävät, ohjaustunnit, tentti


Moodle, excel, youtube-nauhoitteita

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1. Yksilötentti 60% (0-60p)
2. Osaamisen näyttö tehtävä 1 kpl 40% (0-40p), tehtävä on ryhmätehtävä.

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti. Läpipääsyn raja 50p

Tentti viikolla 15, osaamisennäytön palautus viikolla 16.
Uusintoja tullaan järjestämään 2 kpl.

Sisällön jaksotus

Viikko 9 Katelaskut
Viikko 11 Kustannuslaskenta: Jako-, sivutuote- ja ekvivalenssimenetelmät
Viikko 12 Standardit, kalkyylit & Vyörytykset
Viikko 13 Lisäyslaskenta & Toimintolaskenta
Viikko 14 Toimintolaskenta
Viikko 15 Hinnoittelu & kertaus

Viikko 15 Tentti
Viikko 16 osaamisennäytön palautus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kustannuslaskentataito:Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kustannuslaskentataito: Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia, perustella tekemäsi ratkaisut ja tehdä päätelmiä tulosten perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kustannuslaskentataito:Hallitset laskentamenetelmien käytön, osaat valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat laskentamenetelmät ja arvioida ratkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpipääsyn raja on 50% arvioitavien suoritusten yhteispistemäärästä.
Tentti on yksilösuoritus, osaamisennäyttö on ryhmätehtävä.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
arvosana 1: 50-59p
arvosana 2: 60-69p
arvosana 3: 70-79p
arvosana 4: 80-89p
arvosana 5: 90-100p

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää.Arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.04.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansantalouden peruskäsitteet ja pystyy arvioimaan, miten taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat yksittäisen kuluttajan, yritysten ja julkisten sektorin taloudelliseen käyttäytymiseen. Opiskelija kykenee seuraamaan taloudellista uutisointia ja talouspoliittista keskustelua. Opiskelija hahmottaa kansainvälisen talouden nykytilanteen, ymmärtää kansainvälisten kauppasopimusten ja -järjestöjen tavoitteet sekä talousliittymien ja globalisaation vaikutuksia maailmantalouteen. Opiskelija ymmärtää globaalitalouden tapahtumien sekä häiriöiden vaikutukset liiketoimintaan. Opiskelija hahmottaa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja valuuttakursseihin liittyviä kysymyksiä. Opiskelija osaa laatia kansantalouden teemaan liittyviä kirjallisia tuotoksia Lapin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Kompetenssit: Kestävä kehitys, liiketoiminta ja taloudenhallinta

Sisältö

• Kansantalouden peruskäsitteet
• Kansantalouden toimintaympäristön tekijät ja muutokset
• Kansainvälisen talouden nykytilanne
• Globaalitalouden vaikutukset ja häiriöt
• Kauppapolitiikka, kansainväliset rahoitusmarkkinat
• Kirjallinen viestintä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty:Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Kansantalouden perusrakenteet, nykytilanne ja kehityssuunnat:
Opiskelija tunnistaa kansantalouden perusrakenteet sekä tietää mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija kykenee laatimaan ohjatusti kirjallista raportointia korkeakoulun ohjeen mukaisesti.

Taso 2
Kansantalouden perusrakenteet, nykytilanne ja kehityssuunnat:
Opiskelija tietää kansantalouden perusrakenteet sekä ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija laatii ymmärrettävän ja kirjallisesti selkeän raportin Lapin AMKin mallin mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kansantalouden perusrakenteet, nykytilanne ja kehityssuunnat:
Opiskelija tuntee kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija ymmärtää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
Opiskelija laatii selkeän ja jäsennellyn kirjallisen raportin sekä merkitsee lähteiden käytön Lapin AMKin ohjeiden mukaisesti.

Taso 4
Kansantalouden perusrakenteet, nykytilanne ja kehityssuunnat:
Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kansantalouden perusrakenteita, nykytilaa ja kehityssuuntia.
Opiskelija pystyy tulkitsemaan kansantaloudellisia selvityksiä osana liiketoimintaa.
Opiskelija laatii selkeän ja jäsennellyn kirjallisen raportin sekä merkitsee lähteiden käytön Lapin AMKin ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Kansantalouden perusrakenteet, nykytilanne ja kehityssuunnat:
Opiskelija hallitsee kansantalouden käsitteet ja mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija osaa analysoida kansantalouden nykytilan ja kehityksen vaikutuksia liiketoimintaan.
Opiskelija laatii selkeän ja jäsennellyn kirjallisen raportin sekä merkitsee lähteiden käytön Lapin AMKin ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Heidi Minkkinen
 • Minna Kangasvieri
Vastuuhenkilö

Minna Kangasvieri

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa talouden peruskäsitteet sekä miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärtää keskeisimmät kansantalouden riippuvuussuhteet. Hän tietää mikro- ja makrotalouden perusteet.
Opiskelija tunnistaa globaalitalouden tapahtumien vaikutuksia kansantalouteen ja yritystalouteen.
Hän tiedostaa yrittämisen merkityksen kansantaloudellisesti.
Opiskelija tuntee alueen elinkeinorakenteen ja sen vaikutukset aluetalouteen.
Hän tiedostaa kestävän kehityksen tavoitteet kansantaloudessa.

Kompetenssit: kestävä kehitys, vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen

Sisältö

• Mikro- ja makrotalouden perusteet

• Kansantalouden toimintaympäristön tekijät ja muutokset

• Globaalitalouden vaikutukset ja häiriöt

• Kestävän kehityksen tavoitteet kansantaloudessa

• Yrityksen toimintaympäristön analysointi

Aika ja paikka

Aloitus viikolla 37 ja loppuu viikolla 41. Lähiopetus Jokiväylän kampuksella.

Oppimateriaalit


 • Lindholm, T., Kettunen, J. & Turunen, J. 2016. Globaali kansantalous. 1. painos. Helsinki: Edita. (myös vanhemmat painokset ja E-kirja käy)

 • Talous. 2021. CORE econ. https://www.core-econ.org/the-economy/book/fi/text/0-3-contents.html

 • Lisäksi muut Moodlesta löytyvät materiaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntitehtävät, itsenäistä työskentelyä, tiedonhakua ja ryhmätehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 42
Ensimmäinen uusintatentti marraskuussa 2023
Toinen uusintentti alkuvuodesta 2024

Sisällön jaksotus

1. Toimintaympäristö ja kansantalouden perusteet
2. Markkinat, yritykset ja kilpailu
3. Talouden kehitys ja suhdannevaihtelut
4. Työttömyys ja inflaatio
5. Raha, rahamarkkinat ja Globaali talous
6. Kestävä kehitys ja Vastuullisuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Taloustiede:
Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä talouden peruskäsitteitä sekä tietää mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija osaa kuvata alueen elinkeinorakenteen ja tiedostaa yrittämisen merkityksen kansantaloudellisesti.
Opiskelija tunnistaa globaalitalouden tapahtumien vaikutuksia kansantalouteen ja yritystalouteen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa nimetä kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävän kehityksen osa-alueet.
Opiskelija osaa nimetä vastuullisuuden, kestävän ja eettisen toiminnan näkökulmia niin globaalissa kuin kansallisessa taloudellisessa päätöksenteossa ja tiedostaa niiden merkityksen.

Taso 2
Taloustiede:
Opiskelija tietää talouden peruskäsitteitä sekä osaa kuvata mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija osaa kuvata esimerkein alueen elinkeinorakenteen ja tietää yrittämisen merkityksen kansantaloudellisesti.
Opiskelija tietää globaalitalouden tapahtumien vaikutuksia kansantalouteen ja yritystalouteen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata kestävän kehityksen tavoitteita sekä kestävän kehityksen osa-alueet.
Opiskelija osaa kuvata vastuullisuuden, kestävän ja eettisen toiminnan näkökulmia niin globaalissa kuin kansallisessa taloudellisessa päätöksenteossa ja tuntee niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Taloustiede:
Opiskelija ymmärtää talouden käsitteitä. Hän osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija ymmärtää alueen elinkeinorakenteen ja yrittämisen merkityksen kansantaloudellisesti.
Opiskelija ymmärtää globaalitalouden tapahtumien vaikutuksia kansantalouteen ja yritystalouteen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen tavoitteita sekä kestävän kehityksen osa-alueet.
Hän ymmärtää vastuullisuuden, kestävän ja eettisen toiminnan näkökulmia niin globaalissa kuin kansallisessa taloudellisessa päätöksenteossa ja ymmärtää niiden merkityksen.

Taso 4
Taloustiede:
Opiskelija ymmärtää talouden käsitteet. Hän ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija osaa analysoida alueen elinkeinorakennetta ja yrittämisen merkitystä kansantaloudellisesti.
Hän osaa analysoida globaalitalouden tapahtumien vaikutuksia kansantalouteen ja yritystalouteen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen tavoitteet sekä kestävän kehityksen osa-alueet sekä osaa arvioida niiden keskinäisiä suhteita.
Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden, kestävän ja eettisen toiminnan näkökulmia niin globaalissa kuin kansallisessa taloudellisessa päätöksenteossa ja osaa analysoida niiden merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Taloustiede:
Opiskelija hallitsee talouden käsitteet ja mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida alueen elinkeinorakennetta ja yrittämisen merkitystä kansantaloudellisesti.
Hän osaa arvioida ja ennakoiden tehdä johtopäätöksiä globaalitalouden tapahtumien vaikutuksista ja merkityksestä kansantalouteen ja yritystalouteen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus:
Opiskelija hallitsee kestävän kehityksen tavoitteet sekä kestävän kehityksen osa-alueet sekä osaa perustellusti tehdä ehdotuksia organisaation toiminnan kehittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta.
Hän hallitsee vastuullisuuden, kestävän ja eettisen toiminnan näkökulmat niin globaalissa kuin kansallisessa taloudellisessa päätöksenteossa ja osaa arvioida niiden merkitystä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Essee (pari) 45% (hyl/1-5), palautus 22.10.2023.
2) Kansantalouden tentti 50% (itsenäinen tehtävä) (hyl/1-5)
3) Tuntitehtävät (itsenäinen tehtävä) 5% (hyv./hyl)
Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.Lähteiden käyttö:
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on
merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä:
https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä, arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

09.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
Vastuuhenkilö

Marko Korkeakoski

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aikamme suuret vastuullisuushaasteet,
- tunnistaa kriittisen ajattelun tärkeyden ja osaa käyttää sitä vastuullisuuskysymyksissä,
- tuntee eettiset teoriat ja tunnistaa oman eettisen ajattelunsa lähtökohdat,
- tiedostaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin osa-alueet ja niiden välisen yhteyden toisiinsa,
- tiedostaa omien tekojensa ja kuluttamisensa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen jalanjäljen,
- pystyy arvioimaan omaa toimintaansa vastuullisuuden saralla ja osaa kehittää itseään ja omia taitojaan vastuullisempaan suuntaan,
- pystyy luomaan uusia vastuullisia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa.

Sisältö

Sisältö:
- katsaus aikamme suuriin kestävyyshaasteisiin: ilmastonmuutos, luontokato, epätasa-arvo, demokratian kriisi, turvallisuus sekä merkityksellisyys
- kriittinen ajattelu ja tieto osana vastuullisuutta
- eettiset teoriat ja niiden rooli vastuullisuusajattelussa
- oman vastuullisuusjalan- ja kädenjäljen selvittäminen
- ekologinen vastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellisen hyvinvoinnin vastuu
- kulttuurinen kestävyys
- YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
- erilaiset teoriat ja mallit (esim. sidosryhmäteoria, donitsitalous)
- kestävä kehitys muualla ja lainsäädännön sekä poliittisen ohjauksen vaikutus kestävään kehitykseen
- teknologian ja innovaatioiden rooli kestävän kehityksen vauhdittajina
- vastuullisuustaitojen -kykyjen ja ominaisuuksien kehittäminen

Aika ja paikka

Toteutus on verkko-opintoina toteutettava, jossa mukana opettajan vetämiä osuuksia, itsenäistä työskentelyä ja ohjaus/mentrointitukea opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
Vastuuhenkilö

Marko Korkeakoski

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aikamme suuret vastuullisuushaasteet,
- tunnistaa kriittisen ajattelun tärkeyden ja osaa käyttää sitä vastuullisuuskysymyksissä,
- tuntee eettiset teoriat ja tunnistaa oman eettisen ajattelunsa lähtökohdat,
- tiedostaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin osa-alueet ja niiden välisen yhteyden toisiinsa,
- tiedostaa omien tekojensa ja kuluttamisensa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen jalanjäljen,
- pystyy arvioimaan omaa toimintaansa vastuullisuuden saralla ja osaa kehittää itseään ja omia taitojaan vastuullisempaan suuntaan,
- pystyy luomaan uusia vastuullisia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa.

Sisältö

Sisältö:
- katsaus aikamme suuriin kestävyyshaasteisiin: ilmastonmuutos, luontokato, epätasa-arvo, demokratian kriisi, turvallisuus sekä merkityksellisyys
- kriittinen ajattelu ja tieto osana vastuullisuutta
- eettiset teoriat ja niiden rooli vastuullisuusajattelussa
- oman vastuullisuusjalan- ja kädenjäljen selvittäminen
- ekologinen vastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellisen hyvinvoinnin vastuu
- kulttuurinen kestävyys
- YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
- erilaiset teoriat ja mallit (esim. sidosryhmäteoria, donitsitalous)
- kestävä kehitys muualla ja lainsäädännön sekä poliittisen ohjauksen vaikutus kestävään kehitykseen
- teknologian ja innovaatioiden rooli kestävän kehityksen vauhdittajina
- vastuullisuustaitojen -kykyjen ja ominaisuuksien kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 12.03.2024

Ajoitus

13.03.2024 - 24.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron. Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen. Hän kykenee arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä ja tunnistaa robotisaation vaikutuksia taloushallinnon tehtäviin.

Kompetenssit: Liiketoiminta ja taloudenhallinta, juridiikka

Sisältö

Sisältö:
• Pk-yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös
• Alv-perusteet kirjanpidossa
• Verotettava tulo
• Taloushallinnon järjestelmien käyttö
• Yrityksen taloudellisen tuloksellisuuden arviointi

Aika ja paikka

13.03.2024 17.15-20.30 Zoom
20.03.2024 17.15-20.30 Zoom
23.03.2024 8.15-11.45 Rantavitikka, Jokiväylä
27.03.2024 17.15-20.30 Zoom
03.04.2024 17.15-20.30 Zoom
17.04.2024 17.15-20.30 Zoom

Oppimateriaalit

Tomperi, S., Keskinen, V. Käytännön kirjanpito sekä harjoituskirja, Kirjanpitolaki (KPL), Kirjanpitoasetus (KPA), Asetus pienten ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA) Netvisor ja excel

Opetusmenetelmät

Oppimisprosessi sisältää tiedonhankintaa, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

Netvisor, MS Excel, Word

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

24.04.2024 17.15-20.30
UUSINTATENTTI 3.6.2024 ja syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Kirjanpito-osaaminen / Taloushallinnan raportointi ja tulkinta:
Opiskelija osaa tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tietää taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Taso 2
Kirjanpito-osaaminen / Taloushallinnan raportointi ja tulkinta:
Opiskelija tietää taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä pk yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kirjanpito-osaaminen / Taloushallinnan raportointi ja tulkinta:
Opiskelija osaa tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Hän ymmärtää taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön ja tietää arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet.

Taso 4
Kirjanpito-osaaminen / Taloushallinnan raportointi ja tulkinta:
Opiskelija osaa tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tietää taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet. Hän ymmärtää sääntelyn merkityksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Kirjanpito-osaaminen / Taloushallinnan raportointi ja tulkinta:
Opiskelija osaa tulkita ja analysoida yrityksen kirjanpidon tulosta. Hän osaa miettiä ratkaisuja taloudellisen toiminnan kehittämiskohteisiin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1:Opiskelija tuntee kirjanpidon perusteet,kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa ohjatusti laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilin-päätöksen.Hän kykenee ohjatusti arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.Opiskelija tietää tilinpäätös-asiakirjojen sisällön.Opiskelija tunnistaa robotisaation vaikutuksia taloushallinnon tehtäviin.
T2:Opiskelija tietää kirjanpidon perusteet,kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisä-verotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuuka-sittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa ohjatusti laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen. Hän kykenee arvioimaan yrityksen talou-dellista tuloksellisuutta.
Opiskelija ymmärtää tilinpäätösasiakirjojen sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3:Opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa.
Opiskelija osaa tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Hän kykenee perustellen arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija osaa arvioida tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
H4:Opiskelija hallitsee kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa.
Opiskelija osaa tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Opiskelija osaa arvioida tekemänsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta ja virheettömyyttä.
Hän kykenee analysoimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustellen analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta.
Hän osaa esittää ja perustella talouden kehittämiskohteita.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida tekemänsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta ja virheettömyyttä

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 12.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Hän kykenee arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija tuntee tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä ja tunnistaa robotisaation vaikutuksia taloushallinnon tehtäviin.

Kompetenssit: liiketoiminta ja taloudenhallinta

Sisältö

- Pk-yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös
- Alv-perusteet kirjanpidossa
- Verotettava tulo
- Taloushallinnon järjestelmien käyttö
- Yrityksen taloudellisen tuloksellisuuden arviointi

Aika ja paikka

01.02.2024 9.00-11.30 Zoom
08.02.2024 9.00-11.30 Zoom
15.02.2024 9.00-11.30 Zoom
22.02.2024 9.00-11.30 Zoom
28.02.2024 9.00-11.30 Zoom
13.03.2024 9.00-11.30 Zoom
27.03.2024 12.30-15.00 Zoom
03.04.2024 9.00-11.30 Zoom
10.04.2024 8.00-11.30 Rantavitikka, Jokiväylä 11
12.04.2024 8.00-11.30 Rantavitikka, Jokiväylä 11

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:Soile Tomperi, Virpi Keskinen: Käytännön kirjanpito, tekstikirja ja harjoituskirja. Edita 2023. (Myös vanhemmat painokset käyvät).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

12.04.2024 8.00-11.30 Rantavitikka, Jokiväylä 11
UUSINTATENTTI 3.6.2024 ja syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Kirjanpito-osaaminen:
Opiskelija tuntee kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa ohjatusti laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Hän kykenee ohjatusti arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija tietää tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
Opiskelija tunnistaa robotisaation vaikutuksia taloushallinnon tehtäviin.

Taso 2
Kirjanpito-osaaminen:
Opiskelija tietää kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa ohjatusti laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Hän kykenee arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija ymmärtää tilinpäätösasiakirjojen sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kirjanpito-osaaminen:
Opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa.
Opiskelija osaa tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Hän kykenee perustellen arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija osaa arvioida tilinpäätösasiakirjojen sisällön.

Taso 4
Kirjanpito-osaaminen:
Opiskelija hallitsee kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa.
Opiskelija osaa tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Opiskelija osaa arvioida tekemänsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta ja virheettömyyttä.
Hän kykenee analysoimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Kirjanpito-osaaminen:
Opiskelija osaa perustellen analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta.
Hän osaa esittää ja perustella talouden kehittämiskohteita.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida tekemänsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta ja virheettömyyttä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1:Opiskelija tuntee kirjanpidon perusteet,kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa ohjatusti laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilin-päätöksen.Hän kykenee ohjatusti arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.Opiskelija tietää tilinpäätös-asiakirjojen sisällön.Opiskelija tunnistaa robotisaation vaikutuksia taloushallinnon tehtäviin.
T2:Opiskelija tietää kirjanpidon perusteet,kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisä-verotuksen perusteet osana kirjanpitoa. Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuuka-sittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa ohjatusti laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen. Hän kykenee arvioimaan yrityksen talou-dellista tuloksel-lisuutta.
Opiskelija ymmärtää tilinpäätösasiakirjojen sisällön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3:Opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa.
Opiskelija osaa tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Hän kykenee perustellen arvioimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta.
Opiskelija osaa arvioida tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
H4:Opiskelija hallitsee kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaa arvonlisäverotuksen perusteet osana kirjanpitoa.
Opiskelija osaa tehdä kirjanpito-ohjelmalla pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron.
Opiskelija osaa laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen.
Opiskelija osaa arvioida tekemänsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta ja virheettömyyttä.
Hän kykenee analysoimaan yrityksen taloudellista tuloksellisuutta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustellen analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta.
Hän osaa esittää ja perustella talouden kehittämiskohteita.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida tekemänsä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta ja virheettömyyttä

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 09.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Osaat tehdä yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallitset sitä säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat tehdä jaksotuskirjaukset sekä pääoman muutoskirjaukset.
Tiedät koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset. Osaat laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen. Tiedät eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet sekä näiden erityiskirjaukset.
Osaat hyödyntää taloushallinnon järjestelmiä työssäsi ja toteuttaa integroidussa taloushallinnon ympäristössä aineistojen siirrot järjestelmien välillä.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Sisältö

- Kirjanpidon erityiskysymykset
- Tilinpäätöksen laatiminen

Aika ja paikka

23.8.2023 14:30 - 16:00 Zoom
30.8.2023 14:30 - 16:00 Zoom
31.8.2023 8:15 - 14:00 Itsenäinen opiskelu
31.8.2023 14:30 - 16:00 Zoom
6.9.2023 8:15 - 11:30 Itsenäinen opiskelu
6.9.2023 14:30 - 16:00 Zoom
8.9.2023 8:15 - 11:30 Itsenäinen opiskelu
13.9.2023 14:30 - 16:00 Zoom
14.9.2023 8:15 - 14:00 Itsenäinen opiskelu
14.9.2023 14:30 - 16:00 Zoom
18.9.2023 10:00 - 11:30 Itsenäinen opiskelu
20.9.2023 8:15 - 11:30 Itsenäinen opiskelu
21.9.2023 8:15 - 11:30 Itsenäinen opiskelu
26.9.2023 9:00 - 10:30 Itsenäinen opiskelu
27.9.2023 12:30 - 16:00 Itsenäinen opiskelu
28.9.2023 8:15 - 11:30 Itsenäinen opiskelu

3.10.2023 9:00 - 11:30 A318, Rantavitikka, Jokiväylä 11,
4.10.2023 9:00 - 11:30 A318, Rantavitikka, Jokiväylä 11,
5.10.2023 9:00 - 11:30 A318, Rantavitikka, Jokiväylä 11,
6.10.2023 9:00 - 11:30 A320, Rantavitikka, Jokiväylä 11,

11.10.2023 14:30 - 16:00 Zoom,
24.10.2023 12:30 - 16:00 Itsenäinen opiskelu
25.10.2023 14:30 - 16:00 Itsenäinen opiskelu
26.10.2023 8:15 - 11:30 Itsenäinen opiskelu
30.10.2023 12:30 - 16:00 Itsenäinen opiskelu
1.11.2023 12:30 - 16:00 Itsenäinen opiskelu
2.11.2023 12:30 - 14:00 Itsenäinen opiskelu
2.11.2023 14:30 - 16:00 Zoom

Lokakuussa olevat lähitunnit ovat erityisesti käytännön tekemistä sekä oppimispäiväkirjoista tulleiden ongelmien ratkomista. Lähitunteja ei tallennetta, eikä niistä tule erikseen Moodleen materiaalia.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:Soile Tomperi, Virpi Keskinen: Käytännön kirjanpito, tekstikirja ja harjoituskirja. Edita 2022. (Myös vanhemmat painokset käyvät).
 • Luku 3. Tiliryhmät ja kirjaussäännöt

 • Luku 4. Hankintamenon jaksottaminen

 • Luku 7. Liiketapahtumien tarkastelu

 • Luku 10.TilinpäätösasiakirjatMuu materiaali:Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali.Moodlen – materiaalit.  

Opetusmenetelmät

Oppimisprosessi sisältää tiedonhankintaa, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

Netvisor, MS Excel, Word

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimispäiväkirja palautetaan kaksi kertaa - 29.9. sekä 9.11. Oppimispäiväkirjat ovat pakollisia palautettavia. Muut palautuspäivät ovat mahdollisia 8.12 ja 15.5.24

Laajempi palautettava tehtävä annetaan 14.9 ja palautus on 8.11. mennessä.
Muut palautuspäivät ovat mahdollisia 8.12. ja 15.5.24.

Tentti on paperitentti oppilaitoksen tiloissa 8.11. klo 12.30-15.00

Uusintatentit ovat: 8.12. kello 12.30-15.00 sekä toukokuussa 2024

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä, arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osaaminen: Osaat laatia yrityksen kirjanpidon, rahoitustapahtuma- ja jaksotuskirjauksia sekä pääoman muutoskirjauksia lainsäädäntöä noudattaen. Osaat laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osaaminen: Osaat koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset. Osaat eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet sekä näiden erityiskirjaukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osaaminen: Osaat laatia tekemäsi kirjanpidon perusteella tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen eri yritysmuodoille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Kirjanpidon laatiminen ja tilinpäätös Netvisor 60 %
2) Tentti 40 %
3) Oppimispäiväkirjan laadinta
Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1: Opiskelija osaa laatia yrityksen kirjanpidon, rahoitustapahtuma- ja jaksotuskirjauksia sekä pääoman muutoskirjauksia lainsäädäntöä noudattaen. Osaa laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen perustasolla.

T2: Opiskelija osaa laatia yrityksen kirjanpidon, rahoitustapahtuma- ja jaksotuskirjauksia sekä pääoman muutoskirjauksia lainsäädäntöä noudattaen. Osaat laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3:Opiskelija osaa koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset. Osaa eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet sekä näiden erityiskirjaukset

H4:Opiskelija osaa koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset melko sujuvasti. Osaa melko sujuvasti tuloslaskelman ja taseen rakenteet sekä näiden erityiskirjaukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Muiden arvosanakriteerien lisäksi, opiskelija osaa laatia tekemäsi kirjanpidon perusteella tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen eri yritysmuodoille.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 12.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
 • Milla Welling
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita.
Opiskelija tuntee verotusmenettelyn ja verotukseen liittyvät riskit.
Opiskelija osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tunnuslukuja hyödyntäen.
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Opiskelija tietää liiketoimintaan liittyvät taloudelliset riskit ja osaa talouden suunnittelussa varautua niiden toteutumiseen.
Opiskelija osaa investointien suunnittelun ja tunnistaa investointien, tuottojen ja rahoituksen riskit.

Kompetenssit: liiketoiminta- ja talousosaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

Yritysverotus ja verotuksen riskit
Sisäinen laskentatoimi ja talouden riskit
Talouden ennakoiva suunnittelu ja budjetointi
Rahoitus ja tunnusluvut
Investoinnit ja niihin liittyvät riskit

Aika ja paikka

LASKENTATOIMI:
27.02.2024 17.15-20.30 Zoom
12.03.2024 17.15-20.30 Zoom
19.03.2024 17.15-20.30 Zoom
26.03.2024 17.15-20.30 Zoom
02.04.2024 17.15-20.30 Zoom
12.04.2024 12.30-15.00 Rantavitikka

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

LASKENTATOIMI:
13.04.2024 08.00-11.30 Rantavitikka,

Uusintatentti 21.5.2024
Uusintatentti syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1:

Verotus:
Opiskelija tietää verotukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä tunnistaa verotukseen liittyviä riskejä.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija tietää budjetoinnin sekä investointien suunnittelun perustasolla.
Opiskelija tietää tunnuslukujen merkityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa.

Taso 2:

Verotus:
Opiskelija tuntee verotukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä verotukseen liittyviä riskejä.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen budjetin sekä investoinnit sekä tunnistaa niihin liittyvät keskeiset riskit.
Opiskelija osaa laskea muutamia tunnuslukuja ja tietää niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3:

Verotus:
Opiskelija tuntee verotukseen liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä.
Opiskelija osaa verotukseen liittyviä riskejä.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa yrityksen budjetoinnin, investointilaskelmien ja rahoituksen suunnittelun huomioiden liiketoiminnan riskit.
Opiskelija osaa tunnuslukujen avulla kuvata yrityksen taloudellista tilannetta.

Taso 4:

Verotus:
Opiskelija osaa verotukseen liittyvän lainsäädännön ja osaa hyödyntää sitä verotuksen suunnittelussa riskienhallinta huomioiden.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa yrityksen budjetoinnin, investointilaskelmien ja rahoituksen suunnittelun huomioiden liiketoiminnan riskit.
Opiskelija osaa tunnuslukujen perusteella arvioida yrityksen taloudellista tilannetta ja antaa kehittämisehdotuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:

Verotus:
Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvän lainsäädännön ja verotuksen suunnittelun.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia budjetointiin, investointeihin ja rahoitukseen sekä taloudellisen tilan arviointiin liittyviä ratkaisuja.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida laatimiensa laskelmien oikeellisuutta ja niihin liittyviä riskitekijöitä. Opiskelija tietää miten toimia taloudellisten riskien realisoituessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1: Verotus:
Opiskelija tietää verotukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä tunnistaa verotukseen liittyviä riskejä.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija tietää budjetoinnin sekä investointien suunnittelun perustasolla.
Opiskelija tietää tunnuslukujen merkityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa.

T2:Verotus:
Opiskelija tuntee verotukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä verotukseen liittyviä riskejä.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen budjetin sekä investoinnit sekä tunnistaa niihin liittyvät keskeiset riskit.
Opiskelija osaa laskea muutamia tunnuslukuja ja tietää niiden merkityksen,

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3: Verotus:
Opiskelija tuntee verotukseen liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä.
Opiskelija osaa verotukseen liittyviä riskejä.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa yrityksen budjetoinnin, investointilaskelmien ja rahoituksen suunnittelun huomioiden liiketoiminnan riskit.
Opiskelija osaa tunnuslukujen avulla kuvata yrityksen taloudellista tilannetta

H4:Verotus:
Opiskelija osaa verotukseen liittyvän lainsäädännön ja osaa hyödyntää sitä verotuksen suunnittelussa riskienhallinta huomioiden.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa yrityksen budjetoinnin, investointilaskelmien ja rahoituksen suunnittelun huomioiden liiketoiminnan riskit.
Opiskelija osaa tunnuslukujen perusteella arvioida yrityksen taloudellista tilannetta ja antaa kehittämisehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Verotus:
Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvän lainsäädännön ja verotuksen suunnittelun.

Sisäinen laskentatoimi:
Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia budjetointiin, investointeihin ja rahoitukseen sekä taloudellisen tilan arviointiin liittyviä ratkaisuja.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida laatimiensa laskelmien oikeellisuutta ja niihin liittyviä riskitekijöitä. Opiskelija tietää miten toimia taloudellisten riskien realisoituessa

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tietää yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärtää elinkeinonharjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja niiden merkityksen liiketoiminnassa.
Hän tunnistaa eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.
Opiskelija tuntee sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Hän osaa soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista sääntelyä.
Opiskelija osaa soveltaa liiketoimintaa ohjaavaa sääntelyä käytännön tasolla.

Kompetenssit: Juridiikka

Sisältö

• Lainsäädännön merkitys organisaation toiminnassa ja hallinnossa
• Oikeudelliset tiedonlähteet ja säännökset sekä niiden soveltaminen
• Liiketoimintaa säätelevä keskeisin lainsäädäntö (elinkeinon harjoittaminen ja yhtiöoikeus)
• Sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet
• Keskeinen myyntiä ja markkinointia ohjaava oikeudellinen sääntely

Aika ja paikka

Syksy 2023, viikot 43-49.

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:Kaikki osat:-Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali.-Moodle –materiaali.Liiketoimintaa koskeva keskeinen sääntely ja yhtiöoikeus:Karttunen T, Laasanen H, Sippel L, Uitto T, Valtonen, M. 2012. Juridiikan perusteet: 1. Oikeuden olemuksesta s. 27-56 tai vuoden 2015 painos 29-58 tai vastaavat sivut e-kirjasta vuodelta 2017..Kyläkallio Kalle 2013. Yritysjuridiikka. 4: Yritystoiminta s.71-117. Huom! Huomioi lakimuutokset Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä voimaan 11.12.2015/1444 sekä Osakeyhtiölaki 10.6.2019.Sopimusoikeus:-Karttunen T, Laasanen H, Sippel L, Uitto T, Valtonen, M. 2015. Juridiikan perusteet. s. 63-84, 111-254, 383-398 tai vastaavat sivut e-kirjasta vuodelta 2017..-Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeustoimilaki, OikTL) (13.6.1929/228) osoitteessa www.finlex.fi-Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38) 2 luku (osoitteessa www.finlex.fi)Oheismateriaali: Elina Koivumäki ja Petteri Häkkänen. Markkinointijuridiikka 2016 tai uudempi painos

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätehtävät, tiedonhaku ja ongelmanratkaisut, tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Casetehtävä toimivasta yrityksestä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 5.12 klo 9.00-11.30.

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee toteutussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tietää elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat. Opiskelija tuntee sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet. Hän tietää markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.
Opiskelija osaa hakea ja soveltaa oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä.

Taso 2
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija ymmärtää
elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat sekä sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet sekä osaa kuvata näitä esimerkein. Opiskelija ymmärtää markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija osaa soveltaa yrityksen perustamiseen, elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä. Hän ymmärtää elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin sekä sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa. Opiskelija osaa huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.

Taso 4
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija hallitsee elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija hallitsee elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä ja osaa soveltaa niitä perustellen. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä a oikeudellisia vastuita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
1) Tentti pienryhmissä (1-4 henkilöä) 100 %
2) Testaa tietosi yritysmuodot (yksilötesti) Hyv/Hyl
3) Testaa tietosi sopimusoikeus (yksilötesti) Hyv/Hyl
4) Case-tehtävä (pienryhmissä, 4-5henkilöä per ryhmä) Hyv / Hyl.

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.


Arviointi Hyl/ T1-K5

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Turnitinia.
Tekoälyn käyttö ei ole sallittu.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 05.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija tietää yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärtää elinkeinon harjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja sääntelyn merkityksen liiketoiminnassa.
Opiskelija tunnistaa eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.
Hän tuntee sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.

Kompetenssit: Juridiikka

Sisältö

Sisältö
• Lainsäädännön merkitys organisaation toiminnassa ja hallinnossa
• Oikeudelliset tiedonlähteet ja säännökset
• Liiketoimintaa säätelevä keskeisin lainsäädäntö (elinkeinon harjoittaminen ja yhtiöoikeus)
• Sopimusoikeuden perusteet, sääntely ja merkitys ja
• Vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet

Aika ja paikka

Opintojakson luennot ovat ilta-aikaan klo 17.15-20.30 välillä lukujärjestyksen mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu verkon kautta toteutettavista luennoista, jotka myös tallennetaan ja voidaan kuunnella myöhemmin. Lisäksi opintojaksolla on erikseen nauhoitettuja luentotallenteita.
Opintojaksolla on runsaasti itseopiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOX! TÄMÄ TIETO KOSKEE VAIN KORKEAKOULUVIIKKOON OSALLISTUVIA LUKIOLAISIA:
1 op:een korkeakouluviikon osio: vko 15. Teemana yritystoimintaan liittyvä juridiikka, tarkennettuna vahingonkorvausoikeus. Opintojaksolla tarkastellaan vahingonkorvausoikeutta yleisellä tasolla ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnassa. Viikolla on kahtena iltana luennot klo. 17.15-20.30.
Lisäksi suoritukseen liittyy oppimispäiväkirjan laatiminen osiosta. Oppimispäiväkirjassa käsitellään luentojen lisäksi opintojakson kirjallisuutta.
Oppimispäiväkirja arvioidaan hyl,T1-K5, käyttäen opintojakson arviointiperusteita, huomioiden kuitenkin vain vahingonkorvausoikeudeen liittyvät osa-alueet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tietää elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat.
Opiskelija tuntee sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Hän osaa hakea ja soveltaa oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä.

Taso 2
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija ymmärtää elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat sekä sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet sekä osaa kuvata näitä esimerkein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija osaa soveltaa yrityksen perustamiseen, elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Hän ymmärtää elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin sekä sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.

Taso 4
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija hallitsee elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija hallitsee elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen ja osaa soveltaa niitä perustellen.
Hän osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 09.02.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 14.04.2024

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Tavoitteet

Opiskelija tietää yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärtää elinkeinon harjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja sääntelyn merkityksen liiketoiminnassa.
Opiskelija tunnistaa eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.
Hän tuntee sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.

Kompetenssit: juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

Sisältö
• Lainsäädännön merkitys organisaation toiminnassa ja hallinnossa
• Oikeudelliset tiedonlähteet ja säännökset
• Liiketoimintaa säätelevä keskeisin lainsäädäntö (elinkeinon harjoittaminen ja yhtiöoikeus)
• Sopimusoikeuden perusteet, sääntely ja merkitys ja
• Vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet

Aika ja paikka

Opintojakson luennot ovat ilta-aikaan klo 17.15-20.30 välillä lukujärjestyksen mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu verkon kautta toteutettavista luennoista, jotka myös tallennetaan ja voidaan kuunnella myöhemmin. Lisäksi opintojaksolla on erikseen nauhoitettuja luentotallenteita.
Opintojaksolla on runsaasti itseopiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOX! TÄMÄ TIETO KOSKEE VAIN KORKEAKOULUVIIKKOON OSALLISTUVIA LUKIOLAISIA:
1 op:een korkeakouluviikon osio: vko 15. Teemana yritystoimintaan liittyvä juridiikka, tarkennettuna vahingonkorvausoikeus. Opintojaksolla tarkastellaan vahingonkorvausoikeutta yleisellä tasolla ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnassa. Viikolla on kahtena iltana luennot klo. 17.15-20.30.
Lisäksi suoritukseen liittyy oppimispäiväkirjan laatiminen osiosta. Oppimispäiväkirjassa käsitellään luentojen lisäksi opintojakson kirjallisuutta.
Oppimispäiväkirja arvioidaan hyv-hyl, käyttäen opintojakson arviointiperusteita, huomioiden kuitenkin vain vahingonkorvausoikeudeen liittyvät osa-alueet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tietää elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat.
Opiskelija tuntee sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Hän osaa hakea ja soveltaa oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä.

Taso 2
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija ymmärtää elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat sekä sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet sekä osaa kuvata näitä esimerkein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija osaa soveltaa yrityksen perustamiseen, elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Hän ymmärtää elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin sekä sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.

Taso 4
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija hallitsee elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

aso 5
Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Opiskelija hallitsee elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen ja osaa soveltaa niitä perustellen.
Hän osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
 • Jenni Kemi
Vastuuhenkilö

Jenni Kemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Ymmärrät projektinhallinnan periaatteet ja hallitset keskeisimmät määräaikaisen projektityöskentelyyn liittyvät käsitteet. Osaat laatia erillisen toimeksiannon / kehittämisprojektin toimintasuunnitelman ja työskennellä projektissa sen tavoitteiden mukaisesti.
Tiedät yrityksen muutostilanteeseen liittyvät vaiheet (esimerkkinä mm. yritysostot, investoinnit, fuusio, sukupolvenvaihdos, yritysmuodon muuttaminen, hankinnat, muut taloudelliset muutokset yrityksen toiminnassa). Osaat hankkia ja analysoida muutoksen vaatimaa tietoa ja suunnitella muutoksen.

Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen, johtamisosaaminen

Sisältö

- projektiorganisaatio
- toimeksiannon / kehittämisprojektin suunnitelman laatiminen
- määräaikaisen projektin toteutus
- yritysten muutostilanteet
- muutoksiin liittyvän tiedon hankinta ja analysointi
- muutoksen hallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Projektiosaaminen: Ymmärrät projektihallinnan periaatteet ja osaat hyödyntää niitä kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yrityksen muutostilanteen suunnittelu: Tiedät yrityksen muutoksen vaiheet ja osaat hankkia ja analysoida muutoksen vaatimaa tietoa ja suunnitella muutoksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Projektiosaaminen: Osaat suunnitella ja työskennellä tavoitteellisesti, määräaikaisessa kehittämisprojektissa/toimeksiannossa.

Yrityksen muutostilanteen suunnittelu: Osaat tehdä perusteltuja ehdotuksia hankkimasi tiedon perusteella yrityksen muutoksen suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Projektiosaaminen: Osaat hyödyntää luovan ongelmanratkaisun taitoja kehittämisprojektin suunnittelussa. Osaat itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa toteuttaa projektin.

Yrityksen muutostilanteen suunnittelu: Osaat esittää perusteltuja, vaihtoehtoisia ratkaisuja muutostilanteen suunniteluun.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja.

Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhalinnan osaaminen
Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Sisältö

Teemat:

Riskienhallinta, kartoitus ja keinot

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Aika ja paikka

Opintojakso on verkossa ja opiskelija voi suorittaa opintojakson hyvin pitkälle omien aikataulujensa mukaan, tehtävien palautuspäivät huomioiden.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on aloitustilaisuus/aloitusluennot verkossa ja tallennettuja nauhoitteita, joita opiskelija kuuntelee oman aikataulunsa mukaisesti. Lisäksi työpajoja/ohjaustunteja, joissa voi saada ohjausta opintojakson tehtävien suorittamiseen.
HOX! Lukujärjestykstykseen merkitty viimeinen ohjaustunti on ohjeellinen, jos joku tarvitsee ohjausta. Voidaan kuitenkin hoitaa myös muina aikoina.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja osaat kartoittaa liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot. Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot sekä arvioida niitä kriittisesti. Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa osana liiketoiminnan johtamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 26.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja.

Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhalinnan osaaminen
Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Sisältö

Teemat:

Riskienhallinta, kartoitus ja keinot

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Aika ja paikka

HOX! Ilmoittaudu tämän opintojakson sijaan opintojaksolle Liiketoiminnan riskit. Toteutetaan sen opintojakson kanssa yhteisenä ilta-aikaan.

Oppimateriaalit

Juvonen, M., Koskensyrjä, M., Kuhanen, L., Ojala, V., Pentti, A., Porvari, P. & Talala, T. 2014. Yrityksen riskienhallinta. Hansaprint.SFS 31000 2018. Riskienhallinta. Ohjeet. 2. painos. Suomen Standardoimisliitto SFS.Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää verkkoluentoja torstai-iltaisin klo 17.15-20.30. Lisäksi etukäteen nauhoitettuja tallenteita. Myös verkkoluennot tallennetaan. Osa lukujärjestykseen merkityistä tunneista (viimeiset tunnit) on varattu oppimistehtävien ohjeistukseen, tästä tarkemmin lähempänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla tehdään riskikartoitus opiskelijan itse etsimään organisaatioon. Mitä paremmin organisaation tunnet, sitä paremman työn saat.

Riskikartoitus voidaan tehdä yksin tai pareittain. Jos työ tehdään pareittain, on sen oltava laajempi kuin yksilötyön.

Muut tehtävät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja osaat kartoittaa liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot. Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot sekä arvioida niitä kriittisesti. Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa osana liiketoiminnan johtamista.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 20.10.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee liiketoimintaan liittyvät riskit, riskilajit ja riskienhallintaprosessin ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa. Opiskelija hyödyntää riskienhallinnan työvälineitä riskien kartoituksessa.
Opiskelija tunnistaa riskienhallintaan liittyvää olennaista normistoa ja sopimusten merkitystä riskienhallinnan välineenä.

Kompetenssit: ennakoiva kehittäminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• riskien ja riskien hallinnan käsitteet
• liiketoiminnan riskien tunnistamisen menetelmät
• riskienhallinnan työvälineet
• sopimusriskit

Aika ja paikka

Opintojakso sisältää verkkoluentoja torstai-iltaisin klo 17.15-20.30. Lisäksi etukäteen nauhoitettuja tallenteita. Myös verkkoluennot tallennetaan. Osa lukujärjestykseen merkityistä tunneista (viimeiset tunnit) on varattu oppimistehtävien ohjeistukseen, tästä tarkemmin lähempänä.

Oppimateriaalit

Juvonen, M., Koskensyrjä, M., Kuhanen, L., Ojala, V., Pentti, A., Porvari, P. & Talala, T. 2014. Yrityksen riskienhallinta. Hansaprint.SFS 31000 2018. Riskienhallinta. Ohjeet. 2. painos. Suomen Standardoimisliitto SFS.Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

HOX! Ilmoittaudu tämän opintojakson sijaan opintojaksolle R301LLL709-3001 Liiketoiminnan riskit. Nämä opintojaksot yhdistetään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla tehdään riskikartoitus opiskelijan itse etsimään organisaatioon. Mitä paremmin organisaation tunnet, sitä paremman työn saat.

Riskikartoitus voidaan tehdä yksin tai pareittain. Jos työ tehdään pareittain, on sen oltava laajempi kuin yksilötyön.

Muut tehtävät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Riskienhallinta liiketoiminnassa:
Opiskelija tunnistaa liiketoimintaan liittyviä keskeisiä riskejä ja osaa arvioida niiden vakavuutta.
Opiskelija tunnistaa riskienhallinnan työvälineitä.
Opiskelija tuntee riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa ja tiedostaa sopimusten merkityksen yritysten riskienhallinnassa.

Taso 2

Riskienhallinta liiketoiminnassa:
Opiskelija osaa havainnoida liiketoimintaan liittyvät riskit ja arvioida niiden merkitystä liiketoiminnalle käyttäen hyväksi riskienhallinnan työvälineitä.
Opiskelija tuntee toimintaansa merkityksellistä riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnasta ja osaa arvioida sopimusten merkitystä yritysten riskienhallinnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Riskienhallinta liiketoiminnassa:
Opiskelija osaa kartoittaa liiketoiminnan riskit ja osaa hyödyntää riskien kartoituksen ja arvioinnin menetelmiä.
Opiskelija osaa luokitella ja priorisoida liiketoiminnan riskejä.
Opiskelija osaa riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa ja tuntee alaan soveltuvaa lainsäädäntöä.
Opiskelija ymmärtää sopimusten merkityksen yritysten riskienhallinnassa.

Taso 4

Riskienhallinta liiketoiminnassa:
Opiskelija osaa toteuttaa liiketoiminnan riskien kartoituksen ja tehdä siitä johtopäätöksiä.
Opiskelija hallitsee liiketoiminnan olennaiset riskit.
Opiskelija osaa riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa ja ymmärtää sen merkityksen. Opiskelija hallitsee sopimusten merkityksen osana yritysten riskienhallintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Riskienhallinta liiketoiminnassa:
Opiskelija osaa toteuttaa suunnitelmallisesti liiketoiminnan riskien kartoituksen ja arvioida sen tuloksia kriittisesti.
Opiskelija hallitsee riskienhallinnan ja liiketoiminnan normistoa ja ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnan johtamisessa.
Opiskelija on sisäistänyt sopimusten merkityksen yritysten riskienhallinnassa.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
Vastuuhenkilö

Tuija Kuisma

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tietää liiketoiminnan digitaalisten työkalujen kokonaisuuden sekä niiden roolin ja merkityksen liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.
Opiskelija osaa käyttää tarkoituksen mukaisesti esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- sekä tekstinkäsittelyohjelmia.
Hän osaa tehdä liiketoiminnan eri tarkoituksiin esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja.
Hän osaa käyttää erilaisia mallipohjia oppimistehtävissä.
Opiskelija osaa tehdä nettisivut hyödyntäen ohjelmiston valmiita mallipohjia.
Opiskelija osaa muokata kuvia kuvankäsittelyohjelman avulla ja ottaa huomioon kuvien käsittelyssä ja tallennuksessa erilaiset käyttötarkoitukset.

Kompetenssit: oppimaan oppiminen, vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen

Sisältö

Liiketoiminnan digitaaliset työkalut

Esitysgrafiikka

Kuvankäsittely

Taulukkolaskenta - ja tekstinkäsittelyohjelmien peruskäyttö

Nettisivut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa kuvata liiketoiminnan digitaalisten työkalujen kokonaisuuden. Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja. Hän osaa laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Taso 2
Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää ohjelmien toimintoja. Opiskelija osaa laatia julkaisukelpoisia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Hän osaa laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Taso 4
Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja ja soveltaa niitä moninaisissa tehtävissä. Hän osaa laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Työvälineosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Opiskelija osaa testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissään. Hän osaa laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Virpi Peitso

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää viestintäosaamistaan osana tradenomin ammattitaitoa.
Hän osaa laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtäviä korkeakoulun edellyttämällä tavalla.
Opiskelijaa tuntee keskeiset liike-elämän viestintätilanteet ja –välineet.
Hän ymmärtää viestintätaitojen merkityksen liiketoiminnassa ja kehität suomen kielen ja viestinnän taitojasi osana opiskelua ja tradenomin ammattitaitoa.
Opiskelija osaa mukauttaa suullista ja kirjallista viestintääsi vastaanottajaryhmien ja tilanteiden mukaisesti sekä valita tarkoitukseen sopivat viestinnän keinot ja kanavat.
Hän osaa toimia liike-elämän vuorovaikutustilanteissa aktiivisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti sekä osaa ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon.
Opiskelija osaa hyödyntää liiketoimintaympäristön viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja.
Hän osaa viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Opiskelija osaa laatia eri tekstilajeja alan käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa tekoälyn vaikutuksen kirjalliseen viestintään.

Kompetenssit: kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Sisältö

• Suullinen ja kirjallinen viestintä liiketoimintaympäristössä
• Viestinnän keinot

Oppimateriaalit

Areena - Yritysviestinnän käsikirja, Sirkka Kortetjärvi-Nurmi & Kaarina Murtola

Viestinnän vallankumous, Elisa Juholin

Communicare, Elisa Juholin

Yritysviestinnän säännöt, Pirkko Pesonen

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Suullisen ja kirjallisen viestinnän osaaminen:
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää viestinnässä ohjeita ja malleja. Opiskelija osallistuu liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteisiin.
Opiskelija tuntee asiakirjaohjeita.

Taso 2
Suullisen ja kirjallisen viestinnän osaaminen:
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja.
Opiskelija tuntee viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Opiskelija osallistuu liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteisiin.
Opiskelija osaa käyttää asiakirjojen laatimisessa asiakirjaohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Suullisen ja kirjallisen viestinnän osaaminen:
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaa valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa aktiivisesti.
Opiskelija osaa laatia oman alansa asiakirjoja asiakirjaohjeiden mukaisesti.

Taso 4
Suullisen ja kirjallisen viestinnän osaaminen:
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja hän osaa valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista.
Opiskelija osaa laatia oman alan asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Suullisen ja kirjallisen viestinnän osaaminen:
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käyttää monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaa ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Opiskelija osaa toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti.
Opiskelija osaa laatia oman alan asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:

1) mediatiedote, hyväksytty/hylätty

2) kokous- ja neuvottelutaito: harjoitukset ja asiakirjat, hyväksytty/hylätty

3) Essee, yhteistyössä Kestävä talous -opintojakson kanssa, 0 - 5

4) myyntipuhe, yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin perusteet -opintojakson kanssa 0 - 5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna-Maarit Jaskari
Vastuuhenkilö

Minna-Maarit Jaskari

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opit ymmärtämään markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen päätöksenteossa ja opit markkinointitutkimuksen eri menetelmät ja kuinka niitä käytetään markkinoinnin suunnittelussa.

Osaat laatia tutkimussuunnitelman ja valita eri tilanteisiin sopivat tutkimusmenetelmät. Osaat toteuttaa kyselyn ja haastattelun, ymmärrät eri tiedonhankintatapojen erot. Osaat erilaiset tiedonhankintatavat, tehdä markkinointitutkimuksen ja laatia tutkimusraportin sekä ymmärrät tutkimuksen etiikan merkityksen.


Kompetenssit: Eettinen osaaminen, markkinointiosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Tutkimusprosessi markkinoinnin päätöksenteossa

- Markkinointitutkimusprosessin vaiheet

- Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

- Kyselyn ja haastattelun suunnittelu ja toteutus

- Tutkimusaineiston analysointi, tulosten luotettavuus, tutkimuksen raportointi ja esittely

- Tutkimuksen etiikka

- Lähteiden käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Markkinointitutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Ymmärrät tutkimusprosessin kytkeytymisen markkinoinnin päätöksentekoon sekä tunnet keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkimusmenetelmät:
Tunnet markkinointitutkimusprosessin perusvaiheet, ja osaa avustettuna toteuttaa kyselyn/haastattelun.

Tulosten tulkitseminen ja esittäminen:
Osaat laatia tutkimusraportin ja tulkita tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Markkinointitutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Osaat käyttää markkinointitutkimusta markkinoinnin päätöksenteossa ja tunnet keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkimusmenetelmät:
Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet hyvin, ja osaat ohjauksessa toteuttaa kyselyn/haastattelun.

Tulosten tulkitseminen ja esittäminen:
Osaat kerätä tietoa eettisesti ja luotettavast. Osaat laatia tutkimusraportin ja tulkita tuloksia huomioiden tiedonhakuprosessin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Markkinointitutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet erittäin hyvin ja osat käyttää, arvioida ja analysoida markkinointitutkimuksen mahdollisuuksia markkinoinnin päätöksenteossa. Tunnet keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkimusmenetelmät:
Osaat käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä laajasti ja osaat valita oikeat tutkimusmenetelmät ja toteuttaa kyselyn/haastattelun.

Tulosten tulkitseminen ja esittäminen:
Osaat kerätä tietoa monipuolisesti, eettisesti ja luotettavasti. Osaat laatia tutkimusraportin ja tulkita tuloksia avaten tiedonhakuprosessin tautoja.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Anne Tolvanen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee modernin markkinoinnin ajattelun ja markkinointiympäristön sekä markkinoinnin peruskäsitteet.
Hän osaa määritellä yrityksen asiakassegmentit, kysyntään vaikuttavat tekijät sekä markkinoinnin kilpailukeinot.
Hän tunnistaa myynnin ja markkinoinnin vastuullisuuden periaatteet ja peruskäsitteet.
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolin yrityksen menestystekijänä ja osaa tehdä perusteltuja markkinoinnin työkaluvalintoja. Opiskelija osaa nimetä myyntiprosessin eri vaiheet ja osaa kuvailla myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija osaa soveltaa markkinoinnin ja myynnin teorioita käytäntöön.

Kompetenssit: vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen

Sisältö

Moderni markkinointi ja markkinointiympäristö

Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi

Kilpailukeinot

Markkinoinnin työkalut

Markkinointiviestintä kilpailukeinona

Myyntiprosessi

Myynnin tuloksellisuus

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. (2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi (19., uudistettu painos.). Edita. Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali. Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätehtävät, myyntitilanteen simuloinnit, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 29.11.2023.
Uusintatentit ilmoitetaan opintojakson aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Turnitinia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen:
Opiskelija tuntee markkinoinnin eri osa-alueet, kilpailukeinot, työkalut ja markkinointiympäristön.
Opiskelija osaa soveltaa markkinoinnin teorioita käytäntöön.

Tuloksellisen myynnin osaaminen:
Opiskelija osaa nimetä myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa soveltaa niitä.

Taso 2
Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen:
Opiskelija tietää markkinoinnin eri osa-alueet, kilpailukeinot ja työkalut sekä markkinointiympäristön.
Opiskelija osaa hyödyntää markkinoinnin teorioita käytännössä.

Tuloksellisen myynnin osaaminen:
Opiskelija tietää myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen:
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut.
Opiskelija osaa hankkia tietoa yrityksen markkinointiympäristöstä.
Opiskelija osaa tilanteeseen soveltuen hyödyntää markkinoinnin teorioita.

Tuloksellisen myynnin osaaminen:
Opiskelija ymmärtää myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Taso 4
Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen:
Opiskelija hallitsee markkinoinnin kilpailukeinot, työkalut ja markkinointiympäristön sekä osaa perustellen hyödyntää niitä markkinoinnin suunnittelussa.

Tuloksellisen myynnin osaaminen:
Opiskelija ymmärtää myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteiden merkityksen tulokselliseen myyntiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen:
Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaansa markkinatietoa perustellusti markkinoinnin suunnittelussa.

Tuloksellisen myynnin osaaminen:
Opiskelija ymmärtää tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Tentti (hylätty, 1-5) 50%
2) Markkinointisuunnitelma (hylätty, 1-5) 30%
3) Myyntitilanteen simulaatio (hylätty, 1-5) 20%

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti. Opintojakson arvosana muodostuu vaadittujen suoritusten (1–3) painotusten perusteella.

Lisäksi opintojaksolla tehdään itse- ja ryhmän vertaisarviointi.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Emmi Harjuniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opit käyttämään markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändisi luomiseen ja kehittämiseen. Opit hyödyntämään sosiaalista mediaa ammatilliseen verkostoitumiseen ja oman ammatillisen profiilisi rakentamiseen. Koko lukuvuoden kestävällä opintojaksolla viedään läpi digitaalisen asiantuntijabrändäyksen prosessi aina suunnittelusta mittaamiseen.

Osaamistavoitteet:
- Osaa käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändin
- Osaa reflektoida omaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita ammatillisen osaamiseen esilletuomiseen.- Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista verkkoviestintää sekä hyödyntää ketterän sisällöntuotannon ja julkaisemisen alustoja osaamisen markkinoinnissa.- Osaa rakentaa ammatillista verkostoa digitaalisissa viestintäympäristöissä.- Osaa markkinoida omaa osaamistaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Kompetenssit: Myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- Markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikat

- Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen

- Digitaaliset työkalut

- Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Markkinoinnin perustekniikat:
Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin perustekniikat ja soveltaa niitä yksinkertaisiin tilanteisiin.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen:
Opiskelija osaa nimetä omaa osaamistaan yleispiirteiltään ja asettaa helppoja tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Digitaaliset työkalut:
Opiskelija osaa tuettuna hyödyntää digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen verkoston rakentamisessa ja oman osaamisen markkinoinnissa.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkoviestintää tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Markkinoinnin perustekniikat:
Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin tekniikkoja ja soveltaa niitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen:
Opiskelija osaa nimetä oman ydinosaamisensa ja vahvuutensa sekä asettaa tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Digitaaliset työkalut:
Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmät huomioivaa monikanavaista verkkoviestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Markkinoinnin perustekniikat:
Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin tekniikkoja asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen:
Opiskelija osaa sanoittaa omaa ydinosaamistaan perustellusti sekä asettaa innovatiivisia tavoitteita osaamisen hyödyntämiselle.

Digitaaliset työkalut:
Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto:
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kohderyhmät huomioivaa vaikuttavaa monikanavaista verkkoviestintää.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.11.2023 - 31.05.2024

Laajuus

1 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kaisa Lammi
Vastuuhenkilö

Kaisa Lammi

Tavoitteet

Opiskelija vahvistaa sekä omia työelämävalmiuksia että substanssipohjaista osaamista osallistumalla eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Opiskelija pystyy osoittamaan ja itsearvioimaan kertynyttä osaamistaan.

Sisältö

- Osallistuminen erilaisiin alan tilaisuuksiin ja tapahtumiin vahvistaen omaa osaamista
- Aktiivinen tuntikirjanpidon/oppimispäiväkirjan pitäminen osana oman ajankäytön suunnittelua ja seuraamista
- Oman osaamisen itsearviointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on pitänyt tuntikirjanpitoa ja/tai osaamispäiväkirjaa tilaisuuksista ja tapahtumista, ja tämän mukaan opiskelija voi selkeästi osoittaa tuntimäärät ja tilaisuudet, mihin opiskelija on osallistunut.
Opiskelija osoittaa osaamistaan erillisen ohjeen mukaan laaditulla dokumentilla, jossa opiskelija itsearvio ja reflektoi omaa osaamistaan ja kokemuksiaan.

Hylätty::
Opiskelijalla ei ole osoittaa erillistä tuntikirjanpitoa ja/tai osaamispäiväkirjaa tilaisuuksista ja tapahtumista, johon opiskelija on osallistunut.
Opiskelija laatima erillinen dokumentti oman osaamisen vahvistamisesta ei täytä hyväksyttävän dokumentin tasoa, jolloin dokumentista puuttuvat hyvän akateemisen tason kirjoitusvaateet, oman osaamisen itsearviointi sekä kertyneen osaamisen yleinen reflektointi.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 10.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Mari Angeria
 • Anne Tolvanen
 • Kaisa Lammi
 • Tia Lämsä
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa osaat tehdä valitsemastasi opinnäytetyön aiheesta opinnäytetyösuunnitelman.
Osaat suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Opinnäytetyössä tavoitteena on, että kehität ja osoitat kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen.

Opinnäytetyössä kartutat osaamistasi ja osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyössä kehität ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja.

Kompetenssit: Oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyösuunnitelma ja tarvittaessa aineistonhallintasuunnitelma
- Opinnäytetyösopimus ja valmistelulomake
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen suorittaminen edellyttää, että Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen (5 op) opintojakso tai vastaavat tiedot on hyväksytysti suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Mari Angeria
 • Anne Tolvanen
 • Kaisa Lammi
 • Tia Lämsä
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Kompetenssit: Oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Mari Angeria
 • Anne Tolvanen
 • Kaisa Lammi
 • Tia Lämsä
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Kompetenssit: Oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Englanninkielinen tiivistelmä
- Opinnäytetyön plagioinnin tarkistus
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi
- Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyön arkistointi ja julkaistu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opinnäytetyö on esitetty
- Kypsyysnäyte on hyväksytty
- Opinnäytetyö on arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opit palvelun tuotteistamisen ja tuotteistusprosessin perusteet sekä keskeiset käsitteet. Opit keräämään tietoa asiakkaasta ja hänen tarpeistaan sekä määrittelemään kohderyhmän. Opit kuvaamaan palvelun vaiheet asiakaslähtöisesti. Opit hinnoittelemaan palvelun.


Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, taloushallinnon osaaminen,suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet

- Palvelun tuotteistamisen prosessi ja käsitteet

- Hinnoitteluosaaminen

- Asiakaslupaus ja asiakasymmärrys

- Palvelukokemus.

Oppimateriaalit

Parantainen, J. (2007). Tuotteistaminen: Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. Talentum. Lisäksi muut opettajien antamat materiaalit Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäcase

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Palveluliiketoiminnan sekä tuotteistuksen perusteet ja käsitteet:
Osaat kuvata palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen keskeiset käsitteet .

Palveluiden tuotteistusprosessi:
Tunnistat palveluiden tuotteistusprosessin ja ymmärrät asiakastiedon merkityksen.

Hinnoittelu:
Olet tietoinen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja ymmärtää hinnoittelun merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palveluliiketoiminnan sekä tuotteistuksen perusteet ja käsitteet:
Osaat kuvata palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä käytännön tilanteisiin ohjautusti.

Palveluiden tuotteistusprosessi:
Ymmärrät tuotteistamisprosessin ja asiakasymmärryksen suhteen. Ymmärrät asiakassegmentoinnin merkityksen.

Hinnoittelu:
Osaat kuvata hinnoittelun perusperiaatteet ja määrittää hinnan palvelulle eri tekijät huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palveluliiketoiminnan sekä tuotteistuksen perusteet ja käsitteet:
Osaat selkeästi kuvata palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen keskeiset käsitteet ja ja soveltaa niitä käytännön tilanteisiin. Osaat vertailla ja arvioida palveluliiketoiminnan teorioita ja malleja.

Palveluiden tuotteistusprosessi:
Ymmärrät tuotteistamisprosessin ja asiakasymmärryksen suhteen. Ymmärrät asiakassegmentoinnin merkityksen osana kannattavaa palveluliiketoimintaa.

Hinnoittelu:
Osaat kuvata kannattavan hinnoittelun perusperiaatteet kattavasti. Osaat määrittää hinnan palvelulle eri tekijät huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Pystyt toimimaan haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kommunikointiin englanniksi oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään suullisia esityksiä ja myyntipuheita vakuuttavasti eri kohderyhmät huomioiden. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, myyntiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- kansainvälisyys ja englannin kielen osaaminen

- viestintä- ja vuorovaikutustaidot

- myyntiosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli: Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä.
Osaat käyttää ammattialasi englannin peruskäsitteistöä asiateksteissä ja erilaisissa työtilanteissa.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen: Selviydyt tyydyttävästi suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Myyntiosaaminen: Pystyt suoriutumaan tietylle kohderyhmälle suunnatusta myyntipuheesta/-esityksestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli: Pystyt sujuvaan, vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä.
Osaat kirjoittaa englannin kielellä oman alasi asiakirjoja päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen: Selviydyt suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa hyvin.

Myyntiosaaminen: Osaat laatia johdonmukaisen ja kohdennetun myyntipuheen/-esityksen ja esittämään sen sujuvasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli: Pystyt sujuvaan vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät huomioiden.
Osaat kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja englannin kielellä käyttäen ammattikäsitteistöä.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen: Toimit erinomaisesti haastavissakin suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti.

Myyntiosaaminen: Osaat laatia hyvin johdonmukaisen ja tarkoin kohdennetun myyntipuheen/-esityksen ja esittämään sen erinomaisen sujuvasti ja erittäin vakuuttavasti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 26.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Ymmärrät, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja osaat käyttää sen keskeisiä käsitteitä. Opit palvelumuotoilun prosessin. Opit käyttämään palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä. Ymmärrät kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Hahmotat asiakasymmärryksen ja käyttäjäkokemuksen merkityksen palveluiden ja tuotteiden kehittämistyössä.


Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Palvelumuotoilun peruskäsitteet ja prosessi

- Palveluiden tuotekehitys

- Arvo-käsite ja arvonluontiprosessit

- Asiakasymmärrys ja käyttäjäkokemus

- Yhteiskehittäminen (co-creation)

- Verkostot palveluliiketoiminnassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Palvelumuotoilun peruskäsitteet:
Tunnet palvelumuotoilun keskeiset käsitteet.

Asiakaslähtöinen kehittäminen:
Tunnistat asiakaslähtöisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisen perusteet.

Palvelumuotoilun menetelmät:
Osaat avustettuna hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä palvelujen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palvelumuotoilun peruskäsitteet:
Osaat kuvata keskeiset palvelumuotoilun keskeiset käsitteet.

Asiakaslähtöinen kehittäminen:
Ymmärrät asiakaslähtöisen palveluiden ja tuotteiden kehittämisen periaatteet ja osaat soveltaa tietoa käytäntöön.

Palvelumuotoilun menetelmät:
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä palvelujen kehittämisessä.
Osaat tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niitä vastaavan palvelukokemuksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palvelumuotoilun peruskäsitteet:
Käytät ja yhdistelet erilaisia palvelumuotoilun käsitteitä ja teorioita.

Asiakaslähtöinen kehittäminen:
Ymmärrät asiakaslähtöisen palveluiden ja tuotteiden kehittämisen periaatteet ja osaat soveltaa tietoa itsenäisesti käytäntöön.

Palvelumuotoilun menetelmät:
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä palvelukokemuksen kehittämistyössä. Osaat itsenäisesti tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niitä vastaavan innovatiivisen palvelukokemuksen.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 26.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Toni Westerlund
 • Jarkko Piippo
 • Sanni Mustonen
 • Jaakko Lahtinen
Vastuuhenkilö

Sanni Mustonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T19K
  Tietojenkäsittelyn koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio kevät 2019
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2023
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023
 • RA54T23S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2023
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Ymmärtää pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteet
Ymmärtää kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteet
On tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
On harjoitellut suunnittelua ja budjetointia omassa peliprojektissaan

Sisältö

Pelinkehitystiimissä toimiminen
Pelifirman toiminta
Kaupallisen pelin suunnittelu ja potentiaalin kartoitus
Pelin budjetointi

Aika ja paikka

Aloitustapaaminen paikan päällä Rovaniemellä. Myöhemmät tapaamiset pääosin Teamsissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#3639

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
Toimii osana pelikehitystiimiä ja ottaa vastaan tehtäviä
Tuntee peliliiketoiminnan peruskäsitteistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
Osaa kuunnella, vuorovaikuttaa sekä osittaa ja jakaa tehtäviä osana pelikehitystiimiä
Osaa ottaa aktiivisen roolin ryhmässä
Tuntee peliliiketoiminnan peruskäsitteistön ja osaa soveltaa joitain peliliiketoiminnan osa-alueita työssään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
Osaa johtaa pelikehitystiimiä tai sen osakokonaisuutta
Tuntee laajasti peliliiketoiminnan käsitteistön ja liiketoiminnan vaiheet
Osaa soveltaa laajasti erilaisia peliliiketoiminnan suunnittelukäytäntöjä työssään

Hylätty (0)

0 / Hylätty:
Kaikki kirjalliset tehtävät palauttamatta
Riittämätön läsnäolo
Ei ymmärrä pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteita
Ei ymmärrä kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteita
Ei tunne erilaisia mahdollisuuksia suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
Ei ole osallistunut suunnitteluun ja budjetointiin omassa tai ryhmän peliprojektissa
Ei kykene keskustelemaan ja työskentelemään ryhmän kanssa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Merkittävä osa tehtävistä palauttamatta
Ymmärtää pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteet välttävästi
Ymmärtää kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteet välttävästi
On tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia, mutta ei osaa soveltaa niitä
On osoittanut välttävää suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Kykenee keskustelemaan ja työskentelemään ryhmän kanssa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3
Kaikki kirjalliset tehtävät palautettu
Ymmärtää pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteet hyvin
Ymmärtää kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteet hyvin
On tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia ja pystyy soveltamaan niitä
On osoittanut hyvää suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Osoittaa hyviä keskustelu- ja ryhmätyötaitoja

4
Kaikki kirjalliset tehtävät palautettu
Ymmärtää kiitettävästi pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteita
Ymmärtää kiitettävästi kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteita
Osaa kiitettävästi soveltaa erilaisia mahdollisuuksia suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
On osoittanut kiitettävää suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Osoittaa kiitettäviä keskustelu- ja ryhmätyötaitoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki kirjalliset tehtävät palautettu
Ymmärtää erinomaisesti pelin kehitystiimin rakentamisen ja toiminnan periaatteita
Ymmärtää erinomaisesti kaupallisen pelin budjetoinnin periaatteita
Osaa erinomaisesti soveltaa erilaisia mahdollisuuksia suunnitella pelin kaupallistamista ja kartoittaa pelin potentiaalia
On osoittanut erinomaista suunnittelu- ja budjetointiosaamista omassa tai ryhmän peliprojektissa
Osoittaa erinomaisia keskustelu- ja ryhmätyötaitoja

Esitietovaatimukset

Jakso joko käydään yhdessä kesäpeliopintojen kanssa, tai opiskelijalla on itsenäinen riittävän pitkällä oleva pelinkehitysprojekti.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Osaat analysoida erilaisten yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.
Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja rahoituksen kustannukset. Osaat laatia rahoitusbudjetin, rahavirtalaskelman ja rahoitushakemuksen. Tiedät rahoitusriskit ja keskeiset suojautumismenetelmät sekä velkasuhteeseen, ulosottoon, velkajärjestelyyn, yrityssaneerauksen ja konkurssimenettelyyn liittyvän sääntelyn.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallintaosaaminen
Teemat:
Talouden analysointi
Tilinpäätösanalyysi
Investointilaskelmat
Rahoitus

Sisältö

- talouden analysointiosaaminen
- tiilinpäätösanalytiikka
- investointilaskelmat
- rahoitusosaaminen

Aika ja paikka

Aloitus viikolla 3

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavia teoksia:• Salmi, I. 2020. Mitä tilinpäätös kertoo? - Knüpfer, S. & Puttonen, V. 2014. Moderni rahoitus. 4. uud. p. Helsinki: WSOYpro. Myös muut painokset tai E-kirja käyvät• Niskanen, J. & Niskanen, M. 2016. Yritysrahoitus.• Saaranen, P., Kolttola, E, & Pösö, J. 2016 ja uudemmat. Liikeelämän matematiikka.Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, tehtävät, tentti ja ryhmätehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 9

Uusintatentit
1. Huhtikuu 2024
2. syksy 2024

Sisällön jaksotus

o Talouden analysointi
o Tilinpäätösanalyysi
o Investointilaskelmat
o Rahoitus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoida yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.

Rahoitusosaaminen: Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen, tunnistat käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet ja osaat vertailla rahoituksen kustannuksia. Tiedät rahoitukseen liittyvät riskit, velkasuhteeseen liittyvät vastuukysymykset ja insolvenssiin liittyvän sääntelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Rahoitusosaaminen:
Osaat arvioida investointien riskejä ja hyötyjä. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja valmistautua rahoituksen hakemiseen. Tunnet rahoitusriskit ja osaat suojautua niiltä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoinnin tietojen perusteella antaa yrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia.

Rahoitusosaaminen: Osaat vertailla eri investointikohteita ja esittää tarkoituksenmukaisimman investointikohteen.
Osaat suunnitella yrityksen rahoituksen, laatia rahoitussuunnitelman ja takaisinmaksusuunnitelman.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
1. Yksilötentti 60% (hyl/1-5) (investointilaskelmat, ja
tunnuslukulaskelmat, rahoitus ja insolvenssi)
2. Tilinpäätösanalyysi ja rahoitus - yksilö/pari/ ryhmätehtävä, 40% (hyl/1-5)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Huom! Tekoälyn käyttö ei ole sallittua oppimistavoitteen saavuttaiseksi.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:

Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Turnitin. Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.

Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

22.03.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Petri Pälli
Vastuuhenkilö

Petri Pälli

Opiskelijaryhmät
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa huomioida toimialakohtaiset turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja –vaatimukset.
Opiskelija hallitsee turvallisuuden osana riskienhallinnan prosesseja.
Opiskelija tietää miten turvallisuusriskeihin voidaan varautua. Opiskelija osaa käyttää laatujärjestelmää ja omavalvontaa osana riskienhallintaa.

Kompetenssit: juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen, turvallisuusosaaminen

Sisältö

• toimialan turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja -vaatimukset
• turvallisuuteen liittyvät riskit ja niiden raportointi
• riskienhallinta osana laatujärjestelmää

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, internet -inkit ja  turvallisuusdokumenttien lohjeistus ovat opintojakson toteutussuunnitelmassa sekä luentomateriaalissa Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot ZOOM
Turvallisuusasiakirjan / pelastussuunnitelman / omavalvontasuunnitelman laadinta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Turvallisuusdokumentin täydentäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkennettu totetussuunnitelma sekä materiaali tulevat Moodleen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Riskeihin varautuminen:
Opiskelija tunnistaa keinoja varautua organisaation turvallisuuteen liittyviin riskeihin ja tiedostaa toimialan vaikutuksen turvallisuuteen liittyvässä riskienhallinnassa.
Opiskelija tunnistaa organisaation omavalvonnan ja laatujärjestelmän merkityksen.

Taso 2

Riskeihin varautuminen:
Opiskelija löytää keinoja varautua turvallisuuteen liittyviin riskeihin ja ymmärtää toimialan vaikutuksen turvallisuuteen liittyvässä riskienhallinnassa.
Opiskelija ymmärtää organisaation omavalvonnan ja laatujärjestelmän merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Riskeihin varautuminen:
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia keinoja varautuessaan turvallisuuteen liittyviin riskeihin ja ymmärtää toimialan vaikutuksen turvallisuuteen liittyvässä riskienhallinnassa.
Opiskelija ymmärtää organisaation omavalvonnan ja laatujärjestelmän merkityksen riskienhallinnan osana ja osaa valita keinot juuri kyseisen toimialan erityispiirteet huomioiden.

Taso 4

Riskeihin varautuminen:
Opiskelija ymmärtää turvallisuusriskien ja niiden hallinnan merkityksen yrityksen prosesseissa ja osaa vertailla toimien riittävyyttä organisaatiossa.
Opiskelija tiedostaa niiden merkityksen yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Opiskelija osaa analysoida omavalvonnan ja laatujärjestelmän merkityksen osana riskien hallintakeinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Riskeihin varautuminen:
Opiskelija ymmärtää turvallisuusriskien ja niiden hallinnan merkityksen yrityksen prosesseissa ja osaa suositella mahdollisia kehittämisehdotuksia.
Opiskelija ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnan jatkuvuudelle.
Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan ja laatujärjestelmän merkityksen osana riskien hallintakeinoja ja niiden soveltuvuutta ja riittävyyttä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiaktiivisuus, Tehtävien palauttaminen sovittujen aikataulujen mukaan.
Turvallisuusdokumentin laatu

Hylätty (0)

Turvallisuusasiakirja on puutteellinen, oltava vähintään H3 tasoa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Turvallisuusasiakirjan pitää olla vähintään H3 tasoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H4= Riskinarviointi /turvallisuusasiakirja on tehty todelliseen työpaikkaan (oma) tai on haastateltu jonkin työpaikan työntekijää. Riskit on kartoitettu pääosin ja riskien hallintakeinoja kuvattu. Yhteenvetoraportti on tehty.
H3= Riskiarviointi/turvallisuusasiakirja on tehty työkokemuksen perusteella aikaisempaan omaan työpaikkaan. Riskit on kartoitettu pääosin ja riskien hallintakeinoja on kuvattu. Yhteenvetoraportti on tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Riskinarviointi/turvallisuusasiakirja on tehty todelliseen työpaikkaan kartoituskäyntinä. Työntekijöiden ja työnantajan edustajia on haastateltu. Työpaikan vaaran aiheuttajat ja riskit on kartoitettu monipuolisesti. Riskien vakavuus on määritelty ja hallintakeinot kerrottu kattavasti. Riskinarvioinnin lomaketietojen lisäksi yhteenvetoraportti on laadukas.

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 09.09.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.10.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 260

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Susanna Luhtinen
Vastuuhenkilö

Susanna Luhtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija ymmärtää tuoton ja riskin merkityksen sijoitustoiminnassa. Opiskelija ymmärtää korkosijoitusten, osakkeiden, sijoitusrahastojen ja muiden sijoituskohteiden ominaispiirteitä. Opiskelija osaa soveltaa sijoitusten verotuksen perusasioita käytäntöön. Opiskelija ymmärtää vastuullisen sijoittamisen perusteet. Opiskelija osaa tehdä sijoitussuunnitelman.

Sisältö

Teemat:
Sijoitustoiminnat perusteet ja riskit
Sijoituskohteiden ominaispiireet
Sijoitustoiminnan verotus ja lainsäädäntö

Aika ja paikka

Toteutus tapahtuu verkossa, pitkälti omaehtoisena toteutuksena. Opintoja on mahdollista suorittaa 1.6..-31.10.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 9.9.2024.

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy verkko-oppimisalustalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lapin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua maksutta Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamiin LUC-opintoihin, mikäli opinnot voi liittää omaan tutkintoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Hakijan työpöydällä: https://hakeutuminen-amk.peppi4.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/#3698

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteeri - arvosana 1
Tunnet sijoitustoiminnan keskeisiä käsitteitä ja teorioita sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tunnet joitain rahoitusmarkkinoiden tarjoamia sijoitusmuotoja.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyötyjä ja riskejä ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Arviointikriteerit - arvosana 2
Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet rahoitusmarkkinoiden tarjoamia sijoitusmuotoja.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri - arvosana 3
Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Arviointikriteeri – arvosana 4
Osaat sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Osaat vertailla sijoituskohteita. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri - arvosana 5
Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Lisätiedot

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen lainsäädäntöön, tuoton ja riskin käsitteisiin, erilaisiin sijoituskohteisiin, sijoitusten verotuksen perusteisiin, vastuullisen sijoittamisen perusteisiin sekä sijoitussuunnitelman tekemiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia, riskejä ja soveltuvuutta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Minna Kangasvieri

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Ymmärrät pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tunnet yleisimmät sijoituskohteet. Tiedät tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärrät sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Tunnet keskeisen sijoittamiseen liittyvän käsitteet ja teoriat sekä käytettävät tunnusluvut. Tiedät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.
Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.
Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat raportoida projektin toiminnan ja tulokset sekä arvioida tuloksia.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Teemat:
Rahoitusmarkkinat
Arvopaperisijoittaminen
Projektiosaaminen

Sisältö

- rahoitusmarkkinat
- arvopaperisijoittaminen
- projektiosaaminen

Aika ja paikka

Aloitus viikolla 3

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:- Knüpfer, S. & Puttonen, V. 2014. Moderni rahoitus. 4. uud. p. Helsinki: WSOYpro. Myös muut painokset tai E-kirja käyvät - Muu opettajan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Sisällön jaksotus

- Rahoitusmarkkinat
- Arvopaperisijoittaminen
- Vastuullinen sijoittaminen
- Arvopaperilainsäädäntö
- Projektiosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet yleisimmät rahoitusmarkkinoiden tarjoamat sijoitusmuodot.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Projektiosaaminen: Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat laatia projektin seurantaraportin ja arvioida projektin tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Projektiosaaminen: Osaat arvioida projektin tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Projektiosaaminen: Osaat kriittisesti arvioida projektin lopputuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja pohtia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

• Yksilö tehtävä Portfolio (hylätty / 1-5) 60%
• Ryhmätehtävä (hylätty / 1-5) 40%
• Oman ajanhallinnan suunnitelma ja itsearviointi (hyv/hyl)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Huom! Tekoälyn käyttö ei ole sallittua oppimistavoitteen saavuttaiseksi.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:

Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Turnitin. Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.

Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tunnistat arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet yleisimmät rahoitusmarkkinoiden tarjoamat sijoitusmuodot.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat avustetusti laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat laatia projektin seurantaraportin ja arvioida projektin tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Osaat arvioida projektin tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa huomioiden vastuullisuuden. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Osaat kriittisesti arvioida projektin lopputuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja pohtia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

28.02.2024 - 22.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa. Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Kompetenssit: eettinen osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen, tilintarkastusosaaminen

Sisältö

- sisäisen valvonnan tarkoitus ja sääntely
- tarkastustyön vaiheet ja menetelmät
- tarkastustoimintana osana riskienhallintaa

Aika ja paikka

28.02.2024 17.15-20.30 Zoom
11.03.2024 17.15-20.30 Zoom
22.03.2024 09:00- 11.30 Rantavitikka
25.03.2024 17.15-20.30 Zoom
15.04.2024 17.15-20.30 Zoom

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.04.2024 17.15-20.30

Uusintatentti 28.5.2024
Uusintatentti syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Sisäinen valvonta:
Opiskelija osaa kuvata sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Opiskelija osaa suunnitella annettujen ohjeiden perusteella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Taso 2
Sisäinen valvonta:
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Sisäinen valvonta:
Opiskelija ymmärtää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija ymmärtää sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä.

Taso 4
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee sisäisen tarkastuksen prosessin.

Opiskelija osaa arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sisäisen tarkastuksen prosessin.

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista sekä antaa kehittämisehdotuksia organisaation johdolle.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 24.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Adrian Braun
Vastuuhenkilö

Adrian Braun

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

The student knows why companies need to compile reports on sustainability. He/she knows the connection between financial statement and sustainable reporting. The student knows the legislation governing financial statements and sustainability reporting both nationally and internationally. He/she is familiar with the current reporting framework. He/she is able to calculate for sustainability.

Competences: ethical competence, business competence, legal and risk management competence, auditing competence

Sisältö

· Corporate Social Responsibility Reporting (CSR)
· CSR as part of management and overall strategy
· Corporate governance
· CSR as part of Financial Statement reporting
· Calculations for environmental issues, pollution etc.
· Corporate Social Responsibility Reporting framework, principles and implementation, calculations and ratios.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Sustainable Accounting:
The student understands companies’ need to compile reports on sustainability. He/she understands the connection between financial statement and sustainable reporting.

The student knows the legislation governing financial statements and sustainable reporting both nationally and internationally.

He/she is able to calculate for sustainability according to current framework.

Taso 2
Sustainable Accounting:
The student understands companies’ need to compile reports on sustainability and understands the why the connection between financial statement and sustainable reporting is important.

The student knows and is able to follow the legislation governing financial statements and sustainable reporting both nationally and internationally.

The student is able to choose and use suitable methods when calculating for sustainability according to the current framework.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Sustainable Accounting:
The student is able to analyse company’s sustainability report and use the information for making conclusion about the company’s sustainability together with the financial statement information.

He/she understands the legislation governing financial statements and sustainable reporting both nationally and internationally.

The student is able to calculate and analyse for sustainability in accordance with the current framework.

Taso 4
Sustainable Accounting:
The student is able to analyze and give recommendations on company’s operations related to sustainability based on the company’s sustainability report and financial statement.

He /she understand the legislation governing financial statements and sustainable reporting both nationally and internationally and can use the information when giving recommendations on company’s sustainability.

The student is able to utilize calculations when analyzing company’s sustainability in accordance with the current framework.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Sustainable Accounting:
The student is able to critically analyse company’s sustainability report and use the information for making justified conclusion about the company’s sustainability together with the financial statement information.

He/she understands and is able to utilize the legislation governing financial statements and sustainable reporting when analysing sustainability reports.

The student is able to utilize suitable calculations when analyzing company’s sustainability in accordance with the current framework.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anzelika Krastina
 • Tuija Kuisma
Vastuuhenkilö

Anzelika Krastina

Tavoitteet

The study unit addresses sustainability and climate change challenge and aims to enhance entrepreneurial mindset.
During the course students increase sustainability competences and develop green skills.
Students work on the projects aiming to solve real life problems with innovative and creative approach.
Students are able to apply ‘problem-to-solution’ tools and systematic design thinking methodology.
The course helps students to develop business ideas that can be transferred into a real-life sustainable entrepreneurship ventures.
Students understand how businesses should operate in order to embrace sustainability in their actions to have a net zero future impact.

This course is based on problem-based and project-based learning approach focusing on practical hands-on activities and project work. This course is implemented in cooperation with international partners.

Sisältö

Revising SDGs, climate change concepts and current events
Revising entrepreneurship, impact and social entrepreneurship concepts
Innovation and design thinking concepts
Building sustainable business model
Sustainable entrepreneurship project and field study

Opetusmenetelmät

The course is designed for independent studies including online lectures and tutorials, online presentations and discussions, virtual team work, self-managed performance. Based on the principals of problem based learning, the students design a sustainable entrepreneurship plan with the use of given tools. Part of the course can include the field studies.

Sisällön jaksotus

The course addresses sustainability and climate change challenge and aims to enhance entrepreneurial mindset. During the course students increase sustainability competences and develop green skills. Students work on the projects aiming to solve real life problems with innovative and creative approach. Students are able to apply ‘problem-to-solution’ tools and systematic design thinking methodology. The course helps students to develop business ideas that can be transferred into a real-life sustainable entrepreneurship ventures. Students understand how businesses should operate in order to embrace sustainability in their actions to have a net zero future impact. This course is based on problem-based and project-based learning approach focusing on practical hands-on activities and project work. This course is implemented in cooperation with international partners.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Evaluation criteria
Pass:
Students know the meaning of sustainable entrepreneurship and are able to identify relevant solution to sustainability, climate change and social problems.
Students are able to apply problem-to-solution and project based tools and produce a business idea with sustainable impact.
Students can create an action plan for the idea implementation and to produce professional pitch.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1
The student is able to design a sustainable entrepreneurship plan
The student is able to explain the different tools used in sustainable entrepreneurship planning management.
2
The student is able to write a sustainable entrepreneurship plan.
The student is able to explain the different tools and approaches used in sustainable entrepreneurship planning
The student is able to apply the methods of sustainable entrepreneurship planning

3
The student is able to write a sustainable entrepreneurship plan
The student is able to apply well the methods of sustainable entrepreneurship planning.
The student is able to describe and explain the role sustainable entrepreneurship planning measurement and risks.
4
The student is able to write a very good sustainable entrepreneurship plan
The student is able to apply the sustainable entrepreneurship planning tools in international context.
The student is able to analyse the performance and risks of sustainable entrepreneurship planning
5
The student is able to write an excellent sustainable entrepreneurship plan
The student is able to apply the sustainable entrepreneurship planning tools in international context and in digital transformation.
The student is able to develop performance measurement and risk analysis systems.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaansa liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Kompetenssit: työelämässä toimiminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

Ruotsin kieli ja viestintä

Aika ja paikka

Maanantai- ja keskiviikkoiltaisin opetusta ja ohjausta Zoomin kautta. Opintojakso alkaa viikolla 43 ma 23.10. ja päättyy viikolla 49.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Oheislukemistona voi käyttää seuraavia oppikirjoja: Flexhandel, Svenska för högskolor, toimittajat Christian Sandberg & Maria Tuunanen) ja/tai Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, toimittajat Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita. Tässä toteutuksessa painottuu taloushallinnon sanasto ja tarkemmin pankkipalvelut ja sijoittaminen.

Opetusmenetelmät

Opetusta ja ohjausta yhteensä 20 tuntia; Zoomissa 16 tuntia ja lähipäivillä 11.11. 4 tuntia. Lisäksi pakollinen suullinen näyttö viikolla 48 sekä kirjallinen tentti koululla Rovaniemellä tai Examissa viikolla 49.
Pari- ja ryhmätyöskentelyä oppitunneilla + itsenäistä opiskelua mm. kotitehtäviä ja palautettavia tehtäviä sekä suulliseen näyttöön ja kirjalliseen tenttiin valmistautumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suulliset näytöt viikolla 48. Pareittain valitaan oma aika (20 minuuttia) suullista näyttöä varten. Ajanvaraus Moodlessa. Kirjallinen tentti koululla tai Examissa viikoilla 48-51. Tarvittaessa lisätään aikaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsin taidon ja hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti).
Katso taitotasokuvaukset tästä: https://docs.google.com/document/d/1OvyDhlodJa9TqoHOYPDuDIyiL7YyuxVxgx9IcDG3Qr8/edit?usp=sharing

Lisätietoja opiskelijoille

Ensisijaisesti opintojaksolle otetaan mukaan RA31L22K opiskelijoita.

AKTIVOI RUOTSIN KIELEN TAITOASI!

Voit lueskella liiketalouteen tarkoitettuja oppikirjoja esimerkiksi merkonomeille tarkoitettuja

Mitt i prick - Svenska i affärslivet. Edita

tai lukion kurssikirjoja

Focus 1-5. Otava.

tai kielioppiin ja yleissanastoon painottuvaa ammattikorkeakouluihin tarkoittettua aktivointikirjaa tai omia ruotsin oppikirjojasi

Reflex. Uppdatera din svenska. Finnlectura.

Aina kannattaa lueskella esimerkiksi netissä ruotsinkielisiä uutisia mm. Aftonbladet, Expressen, Svenska Yle ja samoin katsella ja kuunnella ohjelmia Yle Areenasta niin, että sekä ääni että teksti ovat ruotsiksi (koskee siis ruotsinkielisiä ohjelmia tai miksei vain laittaa teksti ruotsiksi) tai kuuntele musiikkia tekstillä!

Netissä on myös tarjolla runsaasti ilmaisia kielikursseja mm. Duolingo, Opi Ruotsin kieli verkossa - Ilmaisia Ruotsin kieli oppitunteja - Puhu (loecsen.com) ja Ruotsia verkossa - Opi Ruotsin kieltä verkossa LinGo Play (lingo-play.com) (turhan helppo!) ja haastavampaa Ruotsi | Kielet | Oppiminen | yle.fi.

Puhumalla oppii! Puhu ruotsia perheesi ja ystäviesi kanssa!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Taso 2
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa.
Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.
Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää.
Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Taso 4
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen.
Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa.
Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston.
Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5). Opintojakso arvioidaan 0-5.
Arvioitavat tehtävät: kirjallinen tentti (hyl-5) sekä työhakemus & CV (hyl/hyv) ja suullinen keskustelu pohjoismaisesta yrityksestä ja opinnoista hyl-5 & työhaastattelu (hyl/hyv).

Arviointikriteerit:

Hylätty:
Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Tyydyttävä 1:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa. Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Tyydyttävä 3:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää. Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Hyvä 4:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen. Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Hyvä 5:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston. Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.
Englanniksi

Lisätiedot

Suorituskieli: ruotsin kieli

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 01.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaansa liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsin kieli ja viestintä.

Aika ja paikka

Tämä toteutus on suunnattu taloushallinnon ryhmälle R31L22SB. Opetus ja ohjaus tapahtuvat koululla viikoilla 3-9.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Oheislukemistona voi käyttää seuraavia oppikirjoja Flexhandel, Svenska för högskolor, toimittajat Christian Sandberg & Maria Tuunanen) ja/tai Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, toimittajat Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjausta yhteensä 48 oppituntia sisältäen tentin ja suullisen näytön sekä ruotsin kielen aktivointipäivän viikolla 3.
Pari- ja ryhmätyöskentelyä oppitunneilla + itsenäistä opiskelua mm. kotitehtäviä ja palautettavia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suulliset näytöt ja kirjallinen tentti viikolla 9. Kirjallisen tentin uusinta Examissa oman aikataulun mukaisesti. Suullisesta uusinnasta sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsi taidon ja hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti).
Tästä linkistä näet ruotsin taitotasokuvaukset: https://docs.google.com/document/d/1OvyDhlodJa9TqoHOYPDuDIyiL7YyuxVxgx9IcDG3Qr8/edit?usp=sharing

Lisätietoja opiskelijoille

AKTIVOI RUOTSIN KIELEN TAITOASI!

Voit lueskella liiketalouteen tarkoitettuja oppikirjoja esimerkiksi merkonomeille tarkoitettuja

Mitt i prick - Svenska i affärslivet. Edita

tai lukion kurssikirjoja

Focus 1-5. Otava.

tai kielioppiin ja yleissanastoon painottuvaa ammattikorkeakouluihin tarkoittettua aktivointikirjaa tai omia ruotsin oppikirjojasi

Reflex. Uppdatera din svenska. Finnlectura.

Aina kannattaa lueskella esimerkiksi netissä ruotsinkielisiä uutisia mm. Aftonbladet, Expressen, Svenska Yle ja samoin katsella ja kuunnella ohjelmia Yle Areenasta niin, että sekä ääni että teksti ovat ruotsiksi (koskee siis ruotsinkielisiä ohjelmia tai miksei vain laittaa teksti ruotsiksi) tai kuuntele musiikkia tekstillä!

Netissä on myös tarjolla runsaasti ilmaisia kielikursseja mm. Duolingo, Opi Ruotsin kieli verkossa - Ilmaisia Ruotsin kieli oppitunteja - Puhu (loecsen.com) ja Ruotsia verkossa - Opi Ruotsin kieltä verkossa LinGo Play (lingo-play.com) (turhan helppo!) ja haastavampaa Ruotsi | Kielet | Oppiminen | yle.fi.

Puhumalla oppii! Puhu ruotsia perheesi ja ystäviesi kanssa!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5). Opintojakso arvioidaan 0-5. Opintojakson arviointi on keskiarvo suullisesta ja kirjallisesta arvosanasta.
Arvioitavat tehtävät: kirjallinen tentti (arviointi hyl-5) sekä täydennettävä työhakemus & CV (hyl/hyv) ja suullinen keskustelu pohjoismaisesta yrityksestä ja opinnoista hyl-5 & työhaastattelu hyl/hyv.

Arviointikriteerit:

Hylätty:
Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Tyydyttävä 1:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa. Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Tyydyttävä 3:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää. Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Hyvä 4:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen. Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Hyvä 5:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston. Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaansa liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsin kieli ja viestintä.

Aika ja paikka

Tämä toteutus on suunnattu markkinoinnin ryhmälle R31L22SA. Opetus ja ohjaus tapahtuvat koululla viikoilla 11-19.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Oheislukemistona voi käyttää seuraavia oppikirjoja Flexhandel, Svenska för högskolor, toimittajat Christian Sandberg & Maria Tuunanen) ja/tai Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, toimittajat Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjausta yhteensä 45 oppituntia sisältäen tentin ja suullisen näytön sekä ruotsin kielen aktivointipäivän viikolla 11.
Pari- ja ryhmätyöskentelyä oppitunneilla + itsenäistä opiskelua mm. kotitehtäviä ja palautettavia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suulliset näytöt viikolla 18 ja kirjallinen tentti viikolla 19. Kirjallisen tentin uusinta Examissa oman aikataulun mukaisesti. Suullisesta uusinnasta sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsi taidon ja hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti).
Tästä linkistä näet ruotsin taitotasokuvaukset: https://docs.google.com/document/d/1OvyDhlodJa9TqoHOYPDuDIyiL7YyuxVxgx9IcDG3Qr8/edit?usp=sharing

Lisätietoja opiskelijoille

AKTIVOI RUOTSIN KIELEN TAITOASI!

Voit lueskella liiketalouteen tarkoitettuja oppikirjoja esimerkiksi merkonomeille tarkoitettuja

Mitt i prick - Svenska i affärslivet. Edita

tai lukion kurssikirjoja

Focus 1-5. Otava.

tai kielioppiin ja yleissanastoon painottuvaa ammattikorkeakouluihin tarkoittettua aktivointikirjaa tai omia ruotsin oppikirjojasi

Reflex. Uppdatera din svenska. Finnlectura.

Aina kannattaa lueskella esimerkiksi netissä ruotsinkielisiä uutisia mm. Aftonbladet, Expressen, Svenska Yle ja samoin katsella ja kuunnella ohjelmia Yle Areenasta niin, että sekä ääni että teksti ovat ruotsiksi (koskee siis ruotsinkielisiä ohjelmia tai miksei vain laittaa teksti ruotsiksi) tai kuuntele musiikkia tekstillä!

Netissä on myös tarjolla runsaasti ilmaisia kielikursseja mm. Duolingo, Opi Ruotsin kieli verkossa - Ilmaisia Ruotsin kieli oppitunteja - Puhu (loecsen.com) ja Ruotsia verkossa - Opi Ruotsin kieltä verkossa LinGo Play (lingo-play.com) (turhan helppo!) ja haastavampaa Ruotsi | Kielet | Oppiminen | yle.fi.

Puhumalla oppii! Puhu ruotsia perheesi ja ystäviesi kanssa!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5). Opintojakso arvioidaan 0-5. Opintojakson arviointi on keskiarvo suullisesta ja kirjallisesta arvosanasta.
Arvioitavat tehtävät: kirjallinen tentti (arviointi hyl-5) sekä täydennettävä työhakemus & CV (hyl/hyv) ja suullinen keskustelu pohjoismaisesta yrityksestä ja opinnoista hyl-5 & työhaastattelu hyl/hyv.

Arviointikriteerit:

Hylätty:
Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Tyydyttävä 1:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa. Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Tyydyttävä 3:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää. Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Hyvä 4:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen. Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Hyvä 5:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston. Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tiedät taloushallinnon roolin ja tehtävät taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä koko organisaatioon ja sen sidosryhmille. Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää siten, että se tukee organisaation toiminnan johtamista, ennakointia ja riskienhallintaa. Osaat toimia aktiivisena liiketoiminnan ongelmien esiintuojana, laatia selkeitä liiketoiminnan analyysejä, ennusteita ja riskianalyysejä. Osaat hyödyntää digitaalisia välineitä, kanavia ja visualisointia talouden viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
Teemat:
Talouden viestinnän eri muodot
Liiketoiminnan analytiikka

Sisältö

- talouden viestinnän eri muodot
- liiketoiminnan analytiikkaosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talouden viestintäosaaminen: Tunnistat talouden viestinnän muodot eri sidosryhmille ja osaat hyödyntää digitaalisia välineitä ja kanavia viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää ennakoivasti. Osaat toimia talouden asiantuntijana asiakaspalvelutilanteessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talouden viestintäosaaminen: Ymmärrät talouden viestinnän merkityksen organisaation ja sen sidosryhmien johtamisen tukena.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat toimia organisaation johtamisen tukena nostaen esille kehittämiskohteita, ennusteita ja riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talouden viestintäosaaminen: Osaat valita soveltuvat viestinnän välineet ja kanavat talouden viestintään.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat toimia taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä organisaation sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa. Opiskelija osaa raportoida saamiaan tuloksia.

Kompetenssit: : liiketoiminta- ja talousosaaminen

Sisältö

Talousmatematiikka
• Prosenttilaskut
• Katelaskenta
• Valuutat ja indeksit
• Vero
• Yksinkertainen korko

Tilastomatematiikka
• tilastolliset tunnusluvut
• taulukot ja kaaviot

Aika ja paikka

Harjoitusten läpikäynti lukujärjestyksen mukaan. Muu opiskelu oman aikataulun mukaan.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 34-39.

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka. (Saaranen, Kolttola, Pösö, painokset 2016-)

Opetusmenetelmät

Valmiit luentonauhoitteet Moodlessa
Etäluennoilla läpikäytävät harjoitustehtävät.
Osatentit moodlessa ja kaksi isompaa tenttiä.
Opintojakson toteutus mahdollistaa itsenäisen suorittamisen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.9. ja 25.9. Osatentit tulee olla suoritettuna 30.9. mennessä.
Isompien tenttien uusinta järjestetään kaksi kertaa.
Osatenttien uusinnat oman aikataulun mukaisesti ennen opintojakson päättymistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen materiaalipaketin ja opetusnauhoitteiden läpikäynti.
Vaaditut suoritukset: osatentit ja tentti

Sisällön jaksotus

Katso aloitusnauhoite 22.8.2023 (15 min) tai aikaisemmin, aloita opintojakson suorittaminen

TALOUSMATEMATIIKKA
24.8. ensimmäinen ohjuskerta, teemat: yhtälöt ja prosentit, verotus
29.8. toinen ohjauskerta, teemat: katelaskenta
5.9 kolmas ohjauskerta, teemat: indeksit ja valuutat, yksinkertainen korko
11.9. Tentti

TILASTOMATEMATIIKKA
14.9.ensimmäinen ohjauskerta, teema: Tunnusluvut
21.9. toinen ohjauskerta (2h), teema: Tilastolliset analyysit
25.9. Tentti

30.9. Osatentit suoritettuna

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta välttävästi.
Opiskelija ei ymmärrä saatujen tulosten merkityksiä.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa tulkita tilastoesityksiä. Opiskelija osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä.
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja. Esitystekniikka on puutteellinen tai viimeistelemätön.

Taso 2

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta tyydyttävästi.
Opiskelijalla on haasteita ymmärtää saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomenetelmien peruskäsitteitä ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja annetusta aineistosta melko itsenäisesti.
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia taulukoiden laatimisessa ja keskeisimpien tunnuslukujen määrittämisessä melko itsenäisesti. Esitystekniikassa on joitain puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä monipuolisesti. Opiskelija osaa antaa suosituksia perustuen saatuihin tuloksiin.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset. Esitystekniikka on melko viimeistelty.

Taso 4

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyvin ja soveltaa saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa perustella saamaan tuloksia ja käyttää niitä jatkon suunnittelussa.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset ja tehdä perusteltuja päätelmiä. Esitystekniikka on viimeistelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä kiitettävästi ja soveltaa ja analysoida saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä.
Opiskelija osaa raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpipääsyn raja on 50% tentin ja osatenttien yhteispistemäärästä.
Sekä osatentit että tentti ovat yksilösuorituksia.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
arvosana 1: 50-59p
arvosana 2: 60-69p
arvosana 3: 70-79p
arvosana 4: 80-89p
arvosana 5: 90-100p

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä, arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L24K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa. Opiskelija osaa raportoida saamiaan tuloksia.

Kompetenssit: Liiketoiminta ja taloudenhallinta

Sisältö

Talousmatematiikka
• Prosenttilaskut
• Katelaskenta
• Valuutat ja indeksit
• Vero
• Yksinkertainen korko

Tilastomatematiikka
• tilastolliset tunnusluvut
• taulukot ja kaaviot

Aika ja paikka

Harjoitusten läpikäynti lukujärjestyksen mukaan. Muu opiskelu oman aikataulun mukaan.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 3-10.

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka. (Saaranen, Kolttola, Pösö, painokset 2016-)

Opetusmenetelmät

Valmiit luentonauhoitteet Moodlessa
Etäluennoilla läpikäytävät harjoitustehtävät.
Osatentit moodlessa ja kaksi isompaa tenttiä.
Opintojakson toteutus mahdollistaa itsenäisen suorittamisen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit viikolla 9.
Osatentit opintojakson aukioloaikana.
Isompien tenttien uusinta järjestetään kaksi kertaa.
Osatenttien uusinnat oman aikataulun mukaisesti ennen opintojakson päättymistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

itsenäinen materiaalipaketin ja opetusnauhoitteiden läpikäynti.
Vaaditut suoritukset: osatentit ja tentti

Sisällön jaksotus

Aloitusohjeistus opintojaksolle viikolla 3, aloita opintojakson suorittaminen
vko 6 ensimmäinen ohjauskerta, teemat: yhtälöt ja prosentit, verotus
vko 7 toinen ohjauskerta, teemat: katelaskenta, indeksit ja valuutat,
vko 8 kolmas ohjauskerta, teemat: yksinkertainen korko, tilastomatematiikka
vko 9 neljäs ohjauskerta, teema: tilastomatematiikka, tunnusluvut ja tilastolliset analyysit


vko 10 Osatentit suoritettuna

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta välttävästi.
Opiskelija ei ymmärrä saatujen tulosten merkityksiä.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa tulkita tilastoesityksiä. Opiskelija osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä.
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja. Esitystekniikka on puutteellinen tai viimeistelemätön.

Taso 2

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta tyydyttävästi.
Opiskelijalla on haasteita ymmärtää saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomenetelmien peruskäsitteitä ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja annetusta aineistosta melko itsenäisesti.
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia taulukoiden laatimisessa ja keskeisimpien tunnuslukujen määrittämisessä melko itsenäisesti. Esitystekniikassa on joitain puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä monipuolisesti. Opiskelija osaa antaa suosituksia perustuen saatuihin tuloksiin.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset. Esitystekniikka on melko viimeistelty.

Taso 4

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyvin ja soveltaa saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa perustella saamaan tuloksia ja käyttää niitä jatkon suunnittelussa.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset ja tehdä perusteltuja päätelmiä. Esitystekniikka on viimeistelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä kiitettävästi ja soveltaa ja analysoida saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä.
Opiskelija osaa raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpipääsyn raja on 50% tentin ja osatenttien yhteispistemäärästä.
Sekä osatentit että tentti ovat yksilösuorituksia.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
arvosana 1: 50-59p
arvosana 2: 60-69p
arvosana 3: 70-79p
arvosana 4: 80-89p
arvosana 5: 90-100p

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä, arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena.
Hän osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.
Opiskelija osaa raportoida saamiaan tuloksia.

Kompetenssit: oppimaan oppiminen, liiketoiminta ja taloudenhallinta

Sisältö

Talousmatematiikka
• Prosenttilaskut
• Katelaskenta
• Valuutat ja indeksit
• Vero
• Yksinkertainen korko
Tilastomatematiikka
• tilastolliset tunnusluvut
• taulukot ja kaaviot

Aika ja paikka

Harjoitusten läpikäynti lukujärjestyksen mukaan. Muu opiskelu oman aikataulun mukaan.
Opintojakso toteutetaan 15.1.-18.2.2024 (osatentit dl 29.2.)

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka. (Saaranen, Kolttola, Pösö, painokset 2016-)

Opetusmenetelmät

Ohjaus ja opetus koululla, perustuu paljon tehtävien tekemiseen yhdessä.

Ohjauskerroilla läpikäytävät harjoitustehtävät.
Osatentit moodlessa ja kaksi isompaa tenttiä.

Opintojakson toteutus mahdollistaa itsenäisen suorittamisen.
Valmiit luentonauhoitteet Moodlessa, oppimisen tueksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Talousmatematiikan tentti viikolla 5 ja tilastomatematiikan tentti viikolla 7
Osatentit tulee olla suoritettuna opintojakson päättymispäivään mennessä.
Isompien tenttien uusinta järjestetään kaksi kertaa.
Osatenttien uusinnat oman aikataulun mukaisesti ennen opintojakson päättymistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen materiaalipaketin ja opetusnauhoitteiden läpikäynti.
Vaaditut suoritukset: osatentit ja tentti

Sisällön jaksotus

TALOUSMATEMATIIKKA
vko 3
ohjaus ja opetus 1, teemat: yhtälöt ja prosentit, verotus
ohjaus ja opetus 2, teemat: katelaskenta
ohjaus ja opetus , teemat: indeksit ja valuutat, yksinkertainen korko

vko 4
ohjaus ja opetus 4
ohjaus ja opetus 5
ohjaus ja opetus 6

vko 5
ohjaus ja opetus 7
tentti

TILASTOMATEMATIIKKA

vko 5
ohjaus ja opetus 1: Tilastojen perusteet

vko 6
ohjaus ja opetus 2: Tunnusluvut
ohjaus ja opetus 3: Tilastolliset analyysit

vko 7
tentti

hox! 29.2.2024 Osatentit suoritettuna

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Talousmatematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta.
Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Hän osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Taso 2
Talousmatematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta tyydyttävästi. Opiskelijalla on haasteita ymmärtää saatuja tuloksia.
Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomenetelmien peruskäsitteitä ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja annetusta aineistosta melko itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia taulukoiden laatimisessa ja keskeisimpien tunnuslukujen määrittämisessä melko itsenäisesti. Esitystekniikassa on joitain puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Talousmatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärtää tulosten merkityksen.
Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Hän osaa raportoida tulokset.

Taso 4
Talousmatematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyvin ja soveltaa saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa perustella saamaan tuloksia ja käyttää niitä jatkon suunnittelussa.
Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset ja tehdä perusteltuja päätelmiä. Esitystekniikka on viimeistelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Talousmatematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.
Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä.
Hän osaa raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpipääsyn raja on 50% tentin ja osatenttien yhteispistemäärästä.
Sekä osatentit että tentti ovat yksilösuorituksia.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
arvosana 1: 50-59p
arvosana 2: 60-69p
arvosana 3: 70-79p
arvosana 4: 80-89p
arvosana 5: 90-100p

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä, arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa taloushallinnon muutoksen ja sen vaikutukset liiketoimintaan. Opiskelija tietää älykkään taloushallinnon osa-alueet ja osaa arvioida niiden hyötyjä taloushallinnon sujuvuudelle. Opiskelija ymmärtää taloushallinnon prosessit ja ymmärtää kuinka tietojärjestelmät tuottavat tietoa näiden prosessien kautta. Opiskelija tietää analytiikan menetelmät ja käyttökohteet sekä analytiikan tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija tunnistaa tekoälyn mahdollistaman analytiikan automatisaation.
Opiskelija tietää liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä ja osaa käyttää niitä. Opiskelija tunnistaa tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita. Opiskelija osaa käyttää avointa dataa tiedon käsittelyssä.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen, tilintarkastusosaaminen

Sisältö

• Älykäs taloushallinto ja automatiikka
• Tiedon analytiikka ja hallinta (BI)

Aika ja paikka

Kontaktit lukujärjestyksen mukaan viikoilla 3, 4, 5, 12.
Lukujärjestyksen ulkopuolella tarjolla varattavia ohjauskertoja viikolla 8.
Artikkelityöskentelyn DL viikko 7.
Esitykset viikko 12.

Opetusmenetelmät

Zoom ohjaus ja opetus lukujärjestyksen mukaan. Artikkelityöskentely. Power BI työkalu. Esitykset.
Opintojaksolla on vain rajallinen määrä kontaktitunteja --> itsenäisen työskentelyn osuus kasvaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Sisällön jaksotus

Viikko 3: Tiedolla johtaminen
Viikko 4: Tiedolla johtamisen tutkimustaustaa, Taloshallinnon robotiikka ja tekoäly
Viikko 5: Power BI työskentelyn ohjeistus ja aloitus, taloudellisten lukujen analyysi.

Viikko 8: Varattava ohjauskerta
Viikko 9: Artikkelityöskentelyn DL

Viikko 12: Viimeistelyohjaus sekä esitykset LÄHIPÄIVÄT

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija osaa nimetä älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä tunnistaa taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan

Opiskelija tuntee liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa ohjatusti käyttää niitä.

Opiskelija osaa nimetä tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita.

Opiskelija osaa ohjatusti käyttää avointa dataa tiedon käsittelyssä.

Taso 2
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija tietää älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä tunnistaa taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan

Opiskelija tietää liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa käyttää niitä.

Opiskelija tietää tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita.

Opiskelija osaa käyttää avointa dataa tiedon käsittelyssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija ymmärtää älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä tietää taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan
Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan tiedon hallinnan ja osaa hyödyntää analysoinnin työvälineitä.

Opiskelija osaa hyödyntää avointa dataa tiedon käsittelyssä sekä ymmärtää tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita.

Taso 4
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija hallitsee älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä ymmärtää taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan.

Opiskelija hallitsee liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa arvioida analysoinnin tuloksia.

Opiskelija osaa hyödyntää avointa dataa tiedon käsittelyssä ja perustella valitut menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä osaa arvioida taloushallinnon muutoksen vaikutuksia liiketoimintaan.

Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa kriittisesti arvioida analysoinnin tuloksia.

Opiskelija ymmärtää analytiikan ja tietojärjestelmien merkityksen liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki opintojakson suoritukset laaditaan yksilönä:

50% Artikkelityöskentely: kommentoiva referaatti
50% Analysointi ja Power BI työkalu

Plagiointi ja materiaalin käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää. Arvioitavissa suorituksissa ei ole sallittua käyttää tekoälyä tai konsultointia.
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Leila Buur
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tunnet talousjohdon roolin ja ymmärrät talouden suunnittelun ja talousohjauksen tavoitteet ja tehtävät. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin ja toteuttaa budjettitarkkailun.
Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, johtamisosaaminen
Teemat:
Johtaminen ja talousohjaus
Budjetointi talousohjauksen välineenä
Strateginen kustannusjohtaminen
Tunnusluvuilla johtaminen
Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus

Sisältö

- johtaminen ja talousohjaus
- budjetointi talousohjauksen välineenä
- strateginen kustannusjohtaminen (tavoitekustannuslaskenta, elinkaarilaskenta)
- tunnusluvuilla johtaminen (tulosvastuu, tilivelvollisuus, tulosraportointi, palkitseminen)
- suoritusmittaus ja strateginen ohjaus (strateginen ohjaus, tasapainotettu tuloskortti, laatujohtaminen, riskienhallinta, kestävä kehitys)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talousohjaus ja budjetointi: Tunnet talousjohtamisen ja -ohjauksen tavoitteet. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin sekä toteuttaa budjettitarkkailun.

Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talousohjaus ja budjetointi:
Osaat suunnitella ja ohjata toimintaa budjetoinnin ja strategisen ohjauksen avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talousohjaus ja budjetointi: Osaat hyödyntää talousohjauksen menetelmiä ja tunnuslukuja tulosohjauksen

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 11.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Leila Buur
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee talousjohdon roolin ja ymmärtää talouden suunnittelun ja talousohjauksen tavoitteet ja tehtävät. Opiskelija ymmärtää, miten talouteen liittyvää tietoa hyödynnetään strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Hän ymmärtää budjetointiprosessin vaiheet ja osaa laatia budjetin ja toteuttaa budjettitarkkailun.
Opiskelija tuntee talousohjauksen menetelmät ja osaat soveltaa niitä. Hän osaa laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia raportteja, visualisointeja ja tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä sekä viestiä suullisesti yrityksen taloudesta raporttien pohjalta. Opiskelija osaa toimia taloushallinnon asiantuntijan roolissa.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen

Sisältö

• Johtaminen ja talousohjaus
• Strateginen kustannusjohtaminen (tavoitekustannuslaskenta, elinkaarilaskenta)
• Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus (strateginen ohjaus ja tasapainotettu tuloskortti)
• Taloushallinnon asiantuntijarooli
• Taloudellisen tiedon visualisointi ja analysointi
• Budjetoinnin perusteet ja budjetointi talousohjauksen välineenä
• Yrityksen talouden suullinen viestintä

Oppimateriaalit

• Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta
• Suomala, P., Manninen, O. & Lyly-Yrjänäinen, J. Laskentatoimi johtamisen tukena

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Talousjohtaminen ja talousohjaus:
Opiskelija tuntee talousjohtamisen ja ‐ohjauksen tavoitteet ja osaa kuvata talousohjauksen roolia liiketoiminnassa.
Budjetointi:
Opiskelija tuntee budjetointiprosessin vaiheet. Opiskelija osaa laatia yksinkertaiset osabudjetit. Opiskelija tunnistaa osa- ja pääbudjettien väliset erot.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti yrityksen taloudellisista asioista ymmärrettävästi.

Taso 2
Talousjohtaminen ja talousohjaus:
Opiskelija tietää talousjohtamisen ja ‐ohjauksen tavoitteet sekä talousohjauksen roolin liiketoiminnassa.
Budjetointi:
Opiskelija ymmärtää budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia osabudjetit. Opiskelija tietää pääbudjettien rakenteen ja osaat toteuttaa budjettitarkkailua perustasolla.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti yrityksen taloudellisista asioista ymmärrettävästi eri kohderyhmät huomioiden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Talousjohtaminen ja talousohjaus:
Opiskelija ymmärtää
talousohjauksen merkityksen ja osaa hyödyntää talousohjauksen menetelmiä ja tuloksia toiminnan ohjauksessa.
Budjetointi:
Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa budjetoinnissa tarvittavat laskentapohjat ja laatia osa- ja pääbudjetit.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti yrityksen taloudellisista asioista selkeästi ja ymmärrettävästi. Opiskelija kykenee vuorovaikutteiseen suulliseen viestintään kohderyhmät huomioiden.

Taso 4
Talousjohtaminen ja talousohjaus:
Opiskelija hallitsee talousohjauksen roolin ja osaa analysoida ja tuottaa tietoa toiminnan ohjauksen tueksi.
Budjetointi:
Opiskelija hallitsee budjetointiprosessin ja tarvittavien laskentapohjien rakentamisen.
Opiskelija osaa analysoida budjetista saamaasi tietoa yrityksen toiminnan suunnittelussa.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti yrityksen taloudellisista asioista selkeästi ja ymmärrettävästi. Opiskelija kykenee vuorovaikutteiseen suulliseen viestintään kohderyhmät ja tilanne huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Talousjohtaminen ja talousohjaus:
Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti talousohjauksen roolia, menetelmiä ja tuloksia toiminnan ohjauksessa sekä esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.
Budjetointi:
Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia budjetointiin liittyviä ratkaisuja.
Opiskelija osaa esittää perusteltuja toimintaehdotuksia.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti yrityksen taloudellisista asioista selkeästi ja ymmärrettävästi huomioiden erilaisia viestinnän keinoja. Opiskelija kykenee sujuvaan vuorovaikutteiseen suulliseen viestintään kohderyhmät ja erilaiset toimintaympäristöt ja -tilanteet huomioiden.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alasi aiheesta. Pystyt toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä ja kykenet hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.
Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- ammattialan englannin kieli
- liiketoiminnan viestinnälliset taidot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali moodlessa
Digioppikirja Eye for Business

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen ja ryhmässä työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti sovitaan opintojakson alussa
Tentti ja 2 uusintamahdollisuutta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen:Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä. Osaat käyttää ammattialasi englannin peruskäsitteistöä asiateksteissä ja erilaisissa työtilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen: Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää ammattikäsitteistöä päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen: Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää ammattikäsitteistöä päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alasi aiheesta. Pystyt toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä ja kykenet hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.
Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen
Tyydyttävä osaaminen 1-2
Osaat esitellä itsesi ja toiset sekä kertoa lyhyesti työpaikastasi.
Osaat keskustella tutuista aiheista.
Osaat käyttää liikealan ja taloushallinnon englannin peruskäsitteistöä.
Osaat osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.
Hyvä osaaminen 3-4
saat esitellä työpaikkasi ja ylläpitää keskustelua erilaisista small talk-aiheista.
Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää liikealan ja taloushallinnon peruskäsitteistöä.
Osaat esitellä oman alasi yrityksen tai tuotteen.
Osaat osoittaa tilannetajua monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.
Kiitettävä osaaminen 5
Osaat esitellä työpaikkasi, luoda ja ylläpitää suhteita sekä käydä luontevaa keskustelua erilaisista aiheista.
Osaat kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja.
Hallitset liikealan ja taloushallinnon peruskäsitteistöä.
Osaat esitellä yrityksen tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä.
Osaat osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.
Asiakaspalvelu
Tyydyttävä osaaminen 1-2
Osaat hoitaa yksinkertaisia asiakaspalvelutilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset joitakin keskeisiä liiketalouden ja oman erikoisalasi ammattitermejä.
Selviydyt yksinkertaisista puhetilanteista.
Hyvä osaaminen3-4
Hoidat asiakaspalvelu- tilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.
Puhut ja kirjoitat melko sujuvasti, vaikka kielivirheitä esiintyy.
Keskustelet ammattialaasi liittyvistä aiheista melko sujuvasti, vaikka ammattitermien hallinnassa on puutteita.
Kiitettävä osaaminen 5
Osaat hoitaa työelämän asiakaspalvelutilanteet ammattitaitoisesti, sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Puhut ja kirjoitat lähes virheetöntä kieltä.
Keskustelet sujuvasti ammattialaasi liittyvistä tehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä osaaminen 1-2
Osaat esitellä itsesi ja toiset sekä kertoa lyhyesti työpaikastasi.
Osaat keskustella tutuista aiheista.
Osaat käyttää liikealan ja taloushallinnon englannin peruskäsitteistöä.
Osaat osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Asiakaspalvelu
Tyydyttävä osaaminen 1-2
Osaat hoitaa yksinkertaisia asiakaspalvelutilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset joitakin keskeisiä liiketalouden ja oman erikoisalasi ammattitermejä.
Selviydyt yksinkertaisista puhetilanteista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä osaaminen 3-4
saat esitellä työpaikkasi ja ylläpitää keskustelua erilaisista small talk-aiheista.
Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää liikealan ja taloushallinnon peruskäsitteistöä.
Osaat esitellä oman alasi yrityksen tai tuotteen.
Osaat osoittaa tilannetajua monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

Asiakaspalvelu
Hyvä osaaminen3-4
Hoidat asiakaspalvelu- tilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.
Puhut ja kirjoitat melko sujuvasti, vaikka kielivirheitä esiintyy.
Keskustelet ammattialaasi liittyvistä aiheista melko sujuvasti, vaikka ammattitermien hallinnassa on puutteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä osaaminen 5
Osaat esitellä työpaikkasi, luoda ja ylläpitää suhteita sekä käydä luontevaa keskustelua erilaisista aiheista.
Osaat kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja.
Hallitset liikealan ja taloushallinnon peruskäsitteistöä.
Osaat esitellä yrityksen tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä.
Osaat osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Milla Welling
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Milla Welling

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityistarkastukset, verotarkastuksen, rikostarkastuksen ja konkurssipesien tarkastuksen periaatteet osana tarkastustoimintaa. Opiskelija tietää em. erityistarkastuksien käyttötilanteet ja niiden yhteydet tarkastustoimintaan. Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuuraporttien ulkoisen varmentamisen merkityksen.

Kompetenssit: kansainvälistymisosaaminen, taloushallinnon osaaminen, tilintarkastusosaaminen

Sisältö

- Verotarkastuksen perusteet
- Rikostarkastuksen perusteet
- Konkurssipesien tarkastuksen perusteet
- Yhteiskuntavastuuraporttien ulkoinen varmentaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Tarkastustoiminnan erityiskysymykset:
Opiskelija tunnistaa erityistarkastukset, verotarkastuksen, rikostarkastuksen ja konkurssipesien tarkastuksen periaatteet osana tarkastustoimintaa.

Opiskelija tunnistaa em. erityistarkastuksien käyttötilanteet ja niiden yhteydet tarkastustoimintaan.

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntavastuuraporttien ulkoisen varmentamisen merkityksen.

Taso 2
Tarkastustoiminnan erityiskysymykset:
Opiskelija tietää erityistarkastukset, verotarkastuksen, rikostarkastuksen ja konkurssipesien tarkastusten periaatteet osana tarkastustoimintaa.

Opiskelija tietää em. erityistarkastuksien käyttötilanteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tarkastustoiminnan erityiskysymykset:
Opiskelija ymmärtää erityistarkastukset, verotarkastuksen, rikostarkastuksen ja konkurssipesien tarkastusten periaatteet osana tarkastustoimintaa.

Opiskelija ymmärtää em. erityistarkastuksien käyttötilanteet.

Taso 4
Tarkastustoiminnan erityiskysymykset:
Opiskelija hallitsee erityistarkastukset, verotarkastuksen, rikostarkastuksen ja konkurssipesien tarkastusten periaatteet osana tarkastustoimintaa.

Opiskelija hallitsee em. erityistarkastuksien käyttötilanteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tarkastustoiminnan erityiskysymykset:
Opiskelija ymmärtää erityistarkastukset, verotarkastuksen, rikostarkastuksen ja konkurssipesien tarkastusten merkityksen osana tarkastustoimintaa.

Opiskelija tietää em. erityistarkastuksien käyttötilanteet ja mahdolliset seuraamukset tarkastuksen kohteelle.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 05.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida tilinpäätöksen tietoja hyödyntäen menetelmiä ja tunnuslukuja. Opiskelija tunnistaa tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä ja analyysin laadinnan haasteita. Hän tietää osavuosikatsauksien merkityksen julkisten osakeyhtiöiden tilinpäätöksien analysoinnissa. Opiskelija tietää vastuullisuusraporttien merkityksen osana julkisten osakeyhtiöiden tilinpäätöstä. Opiskelija tunnistaa IFRS:n merkityksen tilinpäätösanalyysissa. Opiskelija tunnistaa tilinpäätöstietojen merkityksen yrityksen johtamiseen.

Sisältö

• Osavuosikatsaukset
• Vastuullisuus raportit
• Analyyttinen tuloslaskelma ja tase (ennusteet)
• Rahoituslaskelma
• Tilinpäätöksen tunnusluvut (maksuvalmius, kannattavuus, vakavaraisuus, kiertoajat)
• Tunnusluvuilla johtaminen (tulosvastuu, tulosraportointi ja palkitseminen)
• Tilinpäätösanalyysin erityiskysymykset
• Pörssiyhtiön tilinpäätöksen analysointi ja raportointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Tilinpäätösanalyysi:
Opiskelija osaa analysoida tilinpäätöksen tietoja ja tietää osavuosikatsauksien merkityksen.
Hän osaa hyödyntää menetelmiä ja tunnuslukuja analysoinnissa.
Opiskelija tunnistaa tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä sekä analyysin laadinnan haasteita. Opiskelija tietää vastuullisuusraporttien merkityksen.
Opiskelija tunnistaa IFRS:n vaikutuksen tilinpäätöksen analysointiin.
Opiskelija tunnistaa tilinpäätöstietojen merkityksen yrityksen tunnusluvuilla johtamisessa.

Taso 2
Tilinpäätösanalyysi:
Opiskelija osaa analysoida tilinpäätöksen tietoja ja ymmärtää osavuosikatsauksien merkityksen. Hän osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä ja tunnuslukuja analysoinnissa.
Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä sekä analyysin laadinnan haasteita. Opiskelija ymmärtää vastuullisuusraporttien merkityksen.
Opiskelija tietää IFRS:n vaikutuksen tilinpäätöksen analysointiin.
Opiskelija tietää tilinpäätöstietojen merkityksen yrityksen tunnusluvuilla johtamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tilinpäätösanalyysi:
Opiskelija osaa analysoinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
Opiskelija ymmärtää tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä sekä analyysin laadinnan haasteita. Opiskelija osaa kuvata vastuullisuusraporttien merkityksen.
Opiskelija osaa huomioida tilinpäätöstietojen merkityksen yrityksen johtamisessa.

Taso 4
Tilinpäätösanalyysi:
Opiskelija osaa analysoinnin tietojen perusteella antaa yrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tilinpäätösanalyysi:
Opiskelija osaa analysoinnin perusteella kriittisesti arvioida yrityksen taloudellista toimintaa ja antaa kehittämisehdotuksia.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 21.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Milla Welling
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa laatia mikro/pienyrityksen tarkastamiseen liittyvät raportit ja tietää näihin raportteihin sisältyvät harkintaelementit. Opiskelija tuntee tilintarkastuksen tavoitteet ja analysoinnin perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tarkastusjärjestelmän toimintaperiaatteet ja tilintarkastusprosessin. Opiskelija tunnistaa digitalisaation tuoman muutoksen osana tilintarkastusta.

Kompetenssit: tilintarkastusosaaminen

Sisältö

- Tilintarkastuksen tavoitteet ja tilintarkastusprosessin erityiskysymykset
- Tilintarkastus & digitaaliset työvälineet
- Pienyrityksen tilinytarkastuksen raportointi ja tulosten analysointi

Aika ja paikka

Kevät 2024

Vapaaehtoiset Zoom-ohjaukset:

https://eoppimispalvelut.zoom.us/j/7742920384 (aina tässä osoitteessa)

Ke 20.3. klo 17.15.
Ke 27.3. klo 17.15.
Ke 3.4. klo 17.15.
Ke 10.4. klo 17.15.

Oppimateriaalit

Tilintarkastus: normeista käytäntöön (Soile Tomperi) 2018 tai uusinOsakeyhtiön hallinnon tarkastus (Janne Ruohonen) 2020 tai uusin

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja etäohjaus Zoomissa. Kurssi sisältää useita pakollisia tehtäviä. Etäohjaus ei ole pakollista, kurssin voi suorittaa myös täysin itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

(väli) tentti auki Moodlessa 17. - 20.4.
1. uusinta 26. - 29.4. (jos tarve)
2. uusinta 10. - 13.5. (jos tarve)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, tehtävien ja tentin palautus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Tilintarkastuksen erityiskysymykset:
Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä mikro/pienyrityksen tilintarkastuksen ja tarkastamiseen liittyvät raportit annetuillatyövälineillä ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija tuntee tilintarkastuksen tavoitteet ja osaa tarkastella saatuja tuloksia.

Opiskelija tunnistaa tilintarkastusprosessin erityiskysymyksiä.

Taso 2
Tilintarkastuksen erityiskysymykset:
Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä mikro/pienyrityksen tilintarkastuksen ja laatia raportit annetuilla työvälineillä huomioiden tarkastettavan yrityksen ominaispiirteet.

Opiskelija tietää tilintarkastuksen tavoitteet ja osaa tulkita saatuja tuloksia.

Opiskelija tietää tilintarkastusprosessin erityiskysymyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tilintarkastuksen erityiskysymykset:
Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä mikro/pienyrityksen tilintarkastuksen annetuilla työvälineillä toimiala huomioiden.

Opiskelija osaa hyödyntää aiemmin oppimaansa digitaalisessa tilintarkastuksessa ja sen toimintaperiaatteita.

Taso 4
Tilintarkastuksen erityiskysymykset:
Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä mikro/pienyrityksen tilintarkastuksen annetuilla työvälineillä toimiala huomioiden ja kohdeyrityksen erityiskysymykset huomioiden.

Opiskelija osaa hyödyntää aiemmin oppimaansa digitaalisessa tilintarkastuksessa ja sen toimintaperiaatteita haasteet ja mahdollisuuden huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tilintarkastuksen erityiskysymykset:
Opiskelija hallitsee tilintarkastuksen toteutusprosessin mikro/pienyrityksessä.

Opiskelija hallitsee tilintarkastuksen tavoitteet sekä osaa kriittisesti analysoida tarkastusraportteja ja saatuja tuloksia oikeellisuuden todentamiseksi.

Opiskelija ymmärtää digitaalisen tilintarkastuksen tuoman muutoksen merkityksen osana tarkastustoimintaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin 2 tehtävään ja välitenttiin.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
 • Liiketalouden koulutus, Liiketalous, Rovaniemi AMK
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tunnet sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Tunnet tilintarkastusvelvollisuuden, tilintarkastuksen kohteet ja osaat toteuttaa tilintarkastusprosessin. Tunnet tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön. Tunnet tilintarkastajan tavanomaiset ja erityistehtävät, vastuun ja velvoitteet. Osaat suorittaa kotimaisen pienehkön yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Tilintarkastus
Sisäinen tarkastus

Sisältö

- tilintarkastusosaaminen
- sisäinen tarkastus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Tunnet sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Tilintarkastuksen osaaminen: Tunnet tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Ymmärrät sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Tilintarkastuksen osaaminen: Osaat suorittaa kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit noudattaen tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Osaat suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Tilintarkastuksen osaaminen: Osaat tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä hyödyntäen laatia kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportin. Osaat tehdä johtopäätöksiä ja antaa johdolle suorituksia epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointiperusteet on kuvattu tarkemmin opintojakson Moodle-tilassa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Minna Kangasvieri
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen liiketoimintaa projektimaisessa ympäristössä.
Hän osaa toteuttaa liiketoiminnan työtehtäviä tiimin jäsenenä.
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti.
Opiskelija osaa toteuttaa liiketoiminnan eri vaiheita projektin puitteissa.
Opiskelija tunnistaa projektissa toimimisen perusperiaatteet ja käsitteet.

Kompetenssit: liiketoiminta ja taloudenhallinta, työelämässä toimiminen

Sisältö

Liiketoiminnan toteuttaminen ja käytännön prosessit

Tiimissä työskentely

Projektityöskentely

Tuotoksien esittäminen

Aika ja paikka

Kevät 2024 viikot 3-19.

Oppimateriaalit

-Annetaan opintojakson alussa. 

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus, tiedonhankinta, itsenäiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja ryhmätehtävät, raportit, työpajat, tapahtumat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Liiketoiminnan simulaatio.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälisyys

Yhteistyö ja kaupankäynti IB:n oppiyritysten kanssa sekä yhteistyö English for business opintojakson kanssa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 3-19. Viikottaiset yritystunnit ja toimeksiannot. Eteneminen toteutussuunnitelman mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Tiimi- ja projektityöskentely osana yrityksen liiketoiminnan toteuttamista:
Opiskelija pystyy toteuttamaan liiketoiminnan työtehtäviä tiimin jäsenenä.
Hän tunnistaa projektissa toimimisen perusperiaatteet ja käsitteet.

Projekitulosten viestinnälliset esittämisvalmiudet:
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti suomeksi ja/tai englanniksi.

Taso 2
Tiimi- ja projektityöskentely osana yrityksen liiketoiminnan toteuttamista:
Opiskelija suoriutuu liiketoiminnan työtehtävistä ohjatusti.
Hän tiedostaa oman työpanoksen merkityksen tiimin toiminnassa.
Hän tietää projektissa toimimisen perusperiaatteet ja käsitteet.

Projekitulosten viestinnälliset esittämisvalmiudet:
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti suomeksi ja/tai englanniksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tiimi- ja projektityöskentely osana yrityksen liiketoiminnan toteuttamista:
Opiskelija pystyy toteuttamaan liiketoiminnan työtehtäviä sujuvasti aktiivisena ja vuorovaikutteisena tiimin jäsenenä.
Hän ymmärtää projektissa toimimisen perusperiaatteet ja käsitteet.

Projekitulosten viestinnälliset esittämisvalmiudet:
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti suomeksi ja/tai englanniksi.

Taso 4
Tiimi- ja projektityöskentely osana yrityksen liiketoiminnan toteuttamista:
Opiskelija osaa hoitaa kehittävällä työotteella liiketoiminnan työtehtäviä.
Hän kantaa vastuuta koko tiimin toiminnasta, tehtävistä ja tuloksista.
Hän hallitsee projektissa toimimisen perusperiaatteet ja käsitteet.

Projekitulosten viestinnälliset esittämisvalmiudet:
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti suomeksi ja/tai englanniksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tiimi- ja projektityöskentely osana yrityksen liiketoiminnan toteuttamista:
Opiskelija osaa hoitaa liiketoiminnan työtehtäviä sujuvasti ja osaa reflektoida omaa ja tiimin jäsenten toimintaa.
Hän osaa hallitsee projektitoiminnan käsitteet ja perusperiaatteet ja osaa arvioida projektin onnistumista.

Projekitulosten viestinnälliset esittämisvalmiudet:
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti suomeksi ja/tai englanniksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty arvio:
Hän osaa esitellä projektin tuotoksia ohjeiden mukaan niin kirjallisesti kuin suullisesti suomeksi ja/tai englanniksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

-Tiimin pelisäännöt (hyv/hyl)
-Henkilökohtainen aktiivisuus, vastuu ja osallistuminen tiimin toimintaan ( 40%) Huom! Pakollinen osallistuminen yritystunneille sekä itse- ja vertaisarviot!
-Business model canvas (20%)
-Oppiyrityksen internetsivut (hyv/hyl)
-Yrityksen perustaminen (hyv/hyl)
-Yrityksen rahoituksen hakeminen (hyv/hyl)
-Laskelmat annettujen ohjeiden ja mallien mukaan (hyv/hyl)
-Projektin toteuttaminen (mm. tuloksellisuus: seuranta, analysointi ja arviointi) (30 %)
-Sales pitch englanniksi ja aktiivinen myynti (toteutetaan yhdessä English for business opintojakson kanssa) (10%)
-Päätösseminaarin esitys ja valmistautuminen (hyv/hyl)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.


Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Turnitinia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Ymmärrät myynnin merkityksen yritykselle ja osaat tehdä ylemmän tason myyntiin liittyviä päätöksiä. Osaat toteuttaa budjetin ja sovittaa sen osaksi myyntityötä. Osaat käytännön myyntilanteet ja ymmärrät asiakassuhteiden johtamisen merkityksen myynnissä. Pystyt toteuttamaan myyntiä vastuullisesti ja ymmärrät kuinka myyntiä voidaan mitata.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, taloushallinnon osaaminen

Sisältö

- Myynnin strategiset päätökset

- Budjetointi

- Neuvottelustrategiat ja taktiikat käytännön myyntitilanteissa

- Asiakaspolku ja tuloksellisen myyntityön prosessit

- Asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta

- Myyntityön tuloksellisuuden mittaaminen ja vastuullisuus

Oppimateriaalit

Ojanperä T, Pyyhtilä T & Rehn A 2023.  Vihaan myyntiä! Myynnin myytit ja modernit mahdollisuudet. 

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Yrityscase

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yritystoimeksianto

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavan tehtävän palautus 17.3.2024 kello 23:55

Sisällön jaksotus

Tuloksellinen myynti (Nelly)
23.1. ja 25.1. ymmärrät myynnin merkityksen yritykselle ja osaat tehdä ylemmän tason myyntiin liittyviä päätöksiä
31.1. ja 1.2. Myyntiprosessi ja osaat käytännön myyntitilanteet
5.2. Leijonan luola, Ounasrinteen yläaste, sparraamme ysiluokkalaisia myynnissä
7.2. ja 8.2. asiakassuhteiden merkitys myynnissä ja myynnin mittaaminen
12.2. ja 15.2. budjetointi ja oppimistehtävän ohjaukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Myyntityö:Ymmärrät myyntityön roolin yrityksissä. Osaat ja tunnistat myyntiprosessin eri vaiheet. Osaat toimia vastuullisesti myyntitilanteessa.

Asiakkuudet:Osaat ja tunnistat asiakasprosessit ja osaat hyödyntää yksinkertaista asiakastietoa.

Budjetointi: Ymmärrät myyntityön tuloksellisuustavoitteet ja osaat toteuttaa yksinkertaisen budjetin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Myyntityö: Ymmärrät myyntityön roolin yrityksissä. Osaat myyntiprosessin eri vaiheet ja osaat hyödyntää niitä vastuullisesti erilaisissa myyntitilanteissa.

Asiakkuudet: Osaat analysoida asiakasprosesseja ja osaat hyödyntää asiakastietoa erilaisissa tilanteissa.

Budjetointi: Osaat toteuttaa budjetin ja hinnoitella palvelut ja tuotteet tuloksellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Myyntityö: Osaat kehittää myyntityötä monipuolisesti yritystä hyödyttäen. Osaat myyntiprosessin vaiheet erinomaisesti ja pystyt hyödyntämään niitä perustellusti ja vastuullisesti laajasti erilaisissa myyntitilanteissa.

Asiakkuudet:Osaat kehittää asiakasprosesseja monipuolisesti ja kriittisesti perustuen kerättyyn asiakastietoon.

Budjetointi:Osaat toteuttaa arvoa tuottavan budjetin ja osaat mitata sitä oikeilla keinoilla.

Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 24.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Heidi Minkkinen
 • Kaisa Lammi
 • Nelly Korteniemi
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Kaisa Lammi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan opinnäytetyösuunnitelman. (arviointi 0-5)

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (arviointi Hyväksytty/Hylätty)

Kompetenssit: oppimisen taidot, innovaatio-osaaminen

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin. Toteutus jakautuu kahteen osaan. Aluksi käsitellään tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja vahvistat siihen liittyvää osaamista (laajuus 3 opintopistettä). Toteutus on verkkopohjainen, ja etenee opiskelijavetoisesti. Tämän 3 opintopisteen suorittamisen jälkeen opiskelija käynnistää oman, alustavan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjaajien ohjauksessa ja tukemana (laajuus 2 opintopistettä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty:
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointi: 1
Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointi: 2
Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi: 3
Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

Arviointi: 4
Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi: 5
Teet perustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- ja kehittämissuunnitelman

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

07.12.2023 - 18.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anne Tolvanen
 • Tia Lämsä
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenee tuottamaan alustavan opinnäytetyösuunnitelman.

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (arviointi Hyväksytty/Hylätty)

Kompetenssit: oppimisen taidot, eettisyys, ennakoiva kehittäminen

Sisältö

Opiskelija perehtyy Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin.
Toteutus jakautuu kahteen osaan.
Aluksi käsitellään tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja vahvistat siihen liittyvää osaamista (laajuus 3 opintopistettä). Toteutus on verkkopohjainen, ja etenee opiskelijavetoisesti.
Tämän 3 opintopisteen suorittamisen jälkeen opiskelija käynnistää oman, alustavan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjaajien ohjauksessa ja tukemana (laajuus 2 opintopistettä).

Aika ja paikka

Työpajat/verkkotapaamiset:
ma 11.12. klo 17.15-20.30
muut tapaamisajat ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi: 1
Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointi: 2
Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi: 3
Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

Arviointi: 4
Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi: 5
Teet perustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- ja kehittämissuunnitelman

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa työoikeuden perusteet.
Hän tuntee keskeisen työoikeudellisen sääntelyn sekä osaa nimetä työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvoitteet.
Hän tunnistaa työsuhteen eri vaiheeseen liittyviä oikeudellisia asioita.
Opiskelija osaa hakea ja soveltaa työoikeudellista sääntelyä.
Opiskelija tiedostaa työoikeuden merkityksen henkilöstöhallinnossa.
Opiskelija tuntee palkkahallinnosta työnantajalle aiheutuvat lakisääteiset velvoitteet ja osaa työehtosopimusta soveltaen laskea tavanomaiset palkat, kulukorvaukset ja henkilösivukulut sekä palkasta toimitettavat pidätykset.
Opiskelija tuntee palkkahallinnon perusraportoinnin ja ilmoittamismenettelyn sekä tuntee palkkakirjanpidon yhteyden liikekirjanpitoon.

Kompetenssit: juridiikka, liiketoiminta ja taloudenhallinta

Sisältö

· Työoikeuden perusteet
· Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
· Työoikeudellinen sääntely ja soveltaminen
· Työoikeus osana henkilöstöhallinnon toimintaa
· Oikeudelliset asiat työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
· Yksityisyyden suoja työelämässä
· Palkanlaskenta
· Palkkahallinnon raportointi ja yhteys kirjanpitoon

Aika ja paikka

kevät 2024, viikot 11-19

Oppimateriaalit

Oppimateriaali annetaan opintojakson alussa sekä toteutussuunnitelmassa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen ja ryhmätyöskentely, ryhmätehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen kumppanuusyrityksen vierailu ja ammattiliiton vierailu
Työelämälähtöiset tapaukset ja ongelmat/ caset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu annetaan opintojakson alussa ja se löytyy toteutussuunitelmasta (Moodlen työtilassa)..


Työoikeuden osion tentti ja case-esitykset viikolla 16

Palkanlaskennan tentti viikolla 18

Palkanlaskennan uusintatentti: ?

Sisällön jaksotus

Tarkempi aikataulu ja opintojakson eteneminen esitetään opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Työoikeus:
Opiskelija tuntee työoikeuden perusteet ja keskeisen työoikeudellisen sääntelyn. Opiskelija osaa nimetä työntekijän ja työnantajan keskeisiä oikeuksia ja velvoitteita. Hän tunnistaa työsuhteen eri vaiheeseen liittyviä oikeudellisia asioita. Opiskelija osaa ohjatusti hakea ja soveltaa työoikeudellista sääntelyä keskeisten ongelmatilanteiden ratkaisussa. Opiskelija tiedostaa työoikeuden merkityksen henkilöstöhallinnossa.
Palkanlaskenta:
Opiskelija tuntee palkkahallinnosta työnantajalle aiheutuvat lakisääteiset velvoitteet ja osaa ohjatusti työehtosopimusta soveltaen laskea tavanomaiset palkat, kulukorvaukset ja henkilösivukulut sekä palkasta toimitettavat pidätykset palkanlaskentaohjelmaa käyttäen. Opiskelija tuntee palkkahallinnon perusraportoinnin ja ilmoittamismenettelyn sekä tuntee palkkakirjanpidon yhteyden liikekirjanpitoon.

Taso 2
Työoikeus:
Opiskelija tietää työoikeuden perusteet ja keskeisen työoikeudellisen sääntelyn. Opiskelija osaa kuvata työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvoitteet. Hän tunnistaa työsuhteen eri vaiheeseen liittyviä oikeudellisia asioita sekä yleisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa työoikeudellista sääntelyä keskeisten ongelmatilanteiden ratkaisussa.
Palkanlaskenta:
Opiskelija tietää palkkahallinnosta työnantajalle aiheutuvat lakisääteiset velvoitteet ja osaa ohjatusti työehtosopimusta soveltaen laskea tavanomaiset palkat, kulukorvaukset ja henkilösivukulut sekä palkasta toimitettavat pidätykset palkanlaskentaohjelmaa käyttäen. Opiskelija tietää palkkahallinnon perusraportoinnin ja ilmoittamismenettelyn sekä tietää palkkakirjanpidon yhteyden liikekirjanpitoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Työoikeus:
Opiskelija ymmärtää työoikeuden perusteet ja keskeisen työoikeudellisen sääntelyn. Opiskelija tietää työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvoitteet. Hän tietää työsuhteen eri vaiheeseen liittyviä oikeudellisia asioita sekä yleisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita. Opiskelija osaa hakea ja perustellen soveltaa työoikeudellista sääntelyä ongelmatilanteiden ratkaisussa.
Palkanlaskenta:
Opiskelija ymmärtää palkkahallinnosta työnantajalle aiheutuvat lakisääteiset velvoitteet ja osaa työehtosopimusta soveltaen laskea tavanomaiset palkat, kulukorvaukset ja henkilösivukulut sekä palkasta toimitettavat pidätykset palkanlaskentaohjelmaa käyttäen. Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon perusraportoinnin ja ilmoittamismenettelyn sekä palkkakirjanpidon yhteyden liikekirjanpitoon.

Taso 4
Työoikeus:
Opiskelija hallitsee työoikeuden perusteet ja keskeisen työoikeudellisen sääntelyn. Opiskelija ymmärtää työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvoitteet. Hän ymmärtää työsuhteen eri vaiheeseen liittyviä oikeudellisia asioita sekä yleisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita. Opiskelija osaa hakea ja perustellen soveltaa työoikeudellista sääntelyä ongelmatilanteiden ratkaisussa.
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa laskea tavanomaiset palkat, kulukorvaukset ja henkilösivukulut sekä palkasta toimitettavat pidätykset palkanlaskentaohjelmaa käyttäen. Hän osaa arvioida tekemänsä palkanlaskennan kokonaisuuden oikeellisuutta ja virheettömyyttä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Työoikeus:
Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti työoikeudellisen sääntelyn sisällön ja merkityksen organisaation toiminnassa. Opiskelija osaa ennakoiden huomioida työoikeudellisen sääntelyn noudattamisen ja noudattamatta jättämisen merkityksen ja seuraamukset organisaatiolle.
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida tekemänsä palkanlaskennan kokonaisuuden oikeellisuutta ja virheettömyyttä.
Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Työoikeuden osuus (tentti ja case tehtävät) 50%

2) Palkanlaskennan osuus (tentti ja osaamisen näyttö) 50%

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Turnitin.
Huom! Tekoälyn käyttö ei ole sallittua oppimistavoitteen saavuttaiseksi.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://lucit.sharepoint.com/:w:/s/Julkisettiedostot/EZjcoIZv355Ao1FMSnKu7p8BvvpXbjXQPzIqd0FVVN-USw?e=Bv42L2

Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Mari Angeria
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tietää johtamisen ja esimiestyön merkityksen toiminnan johtamisessa, tavoitteiden asetannassa ja siihen pääsemisessä.
Opiskelija tietää vastuullisen johtamisen ja esimiestaitojen perusteet.
Opiskelija tietää työyhteisötaitojen merkityksen työelämässä.
Opiskelija tunnistaa motivoinnin ja työhyvinvoinnin tärkeyden moninaisessa työyhteisössä.
Hän osaa tunnistaa ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksia.
Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan. Hän tunnistaa urasuunnittelun merkityksen.

Kompetenssit: johtaminen, työelämässä toimiminen

Sisältö

Lähijohtaminen, esimies- ja alaistaidot, tiimityöskentely ja itsensä johtaminen

Työyhteisötaidot

Motivointi ja työhyvinvointi

Moninainen ja monikulttuurinen työyhteisö

Vahvuusperustaisuus

Aika ja paikka

Opetus Rovaniemen kampuksella.

Oppimateriaalit


 • Opintojakson alussa saatavailla oleva materiaali ja artikkelit Moodlessa 

 • Viitala & Jylhä: Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit 2019. Soveltuvin osin. 

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja -ohjaus
Tiedonhankinta itsenäisesti
Ryhmätyöskentely
Itsenäiset tehtävät
Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija tietää henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet. Hän osaa tunnistaa ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksia.
Opiskelija tunnistaa motivoinnin ja työhyvinvoinnin tärkeyden monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä. Opiskelija osaa nimetä työelämän haasteita ja tiedostaa muutoksen osana työyhteisöä ja sen toimintaa.

Taso 2
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija osaa kuvata henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet.
Hän osaa nimetä ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksia.
Opiskelija tunnistaa keinoja motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija tietää työelämän haasteita ja tiedostaa muutoksen osana työyhteisöä ja sen toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija ymmärtää henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet.
Opiskelija hahmottaa oman osaamisen ja tiimin jäsenten osaamisen merkityksen.
Opiskelija ymmärtää motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen merkityksen monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija ymmärtää työelämän haasteita ja tiedostaa muutoksen osana työyhteisöä ja sen toimintaa.

Taso 4
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija hallitsee henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet.
Opiskelija osaa arvioida oman osaamisen ja tiimin jäsenten osaamisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen merkityksen monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija osaa huomioida työelämän haasteita ja työelämän muutoksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija ymmärtää henkilöstöosaamisen merkityksen organisaation toiminnassa ja menestystekijänä.
Opiskelija saa kehittävästi arvioida omaa ja tiimin jäsenten osaamista sekä tehdä kehittämisehdotuksia.
Hän osaa ennakoida työelämän muutosten merkitystä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija tietää henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet. Hän osaa tunnistaa ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksia.
Opiskelija tunnistaa motivoinnin ja työhyvinvoinnin tärkeyden monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä. Opiskelija osaa nimetä työelämän haasteita ja tiedostaa muutoksen osana työyhteisöä ja sen toimintaa.

Taso 2
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija osaa kuvata henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet.
Hän osaa nimetä ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksia.
Opiskelija tunnistaa keinoja motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija tietää työelämän haasteita ja tiedostaa muutoksen osana työyhteisöä ja sen toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija ymmärtää henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet.
Opiskelija hahmottaa oman osaamisen ja tiimin jäsenten osaamisen merkityksen.
Opiskelija ymmärtää motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen merkityksen monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija ymmärtää työelämän haasteita ja tiedostaa muutoksen osana työyhteisöä ja sen toimintaa.

Taso 4
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija hallitsee henkilöstöosaamisen ja esimies- ja alaistaitojen perusteet.
Opiskelija osaa arvioida oman osaamisen ja tiimin jäsenten osaamisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen merkityksen monimuotoisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija osaa huomioida työelämän haasteita ja työelämän muutoksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija ymmärtää henkilöstöosaamisen merkityksen organisaation toiminnassa ja menestystekijänä.
Opiskelija saa kehittävästi arvioida omaa ja tiimin jäsenten osaamista sekä tehdä kehittämisehdotuksia.
Hän osaa ennakoida työelämän muutosten merkitystä.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 14.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen keskeisimmät käsitteet, teoriat ja trendit.
Opiskelija osaa kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet.
Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen merkityksen osana organisaation johtamista ja liiketoimintastrategiaa.
Opiskelija tietää henkilöstökäytännöt ja niihin liittyvät arjen haasteet sekä tunnistaa työntekijäkokemuksen johtamisen merkityksen osana kokonaisuutta.

Kompetenssit: työelämässä toimiminen, eettisyys, kestävä kehitys, johtamisosaaminen

Sisältö

• Henkilöstöjohtaminen, keskeisimmät teoriat ja osa-alueet
• Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
• Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstökäytännöt osana organisaation johtamista

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Organisaation vastuullinen johtaminen:
Opiskelija tietää ja osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeisimmät käsitteet teoriat ja osa-alueet. Opiskelija osaa kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet.
Opiskelija tietää henkilöstökäytännöt ja työntekijäkokemuksen.

Taso 2

Organisaation vastuullinen johtaminen:
Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata osaat tarkasti kuvata henkilöstöjohtamisen keskeisimmät käsitteet teoriat ja osa-alueet.
Opiskelija ymmärtää vastuullisen johtamisen periaatteet.
Opiskelija ymmärtää henkilöstökäytäntöjen ja työntekijäkokemuksen merkityksen osana arjen johtamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Organisaation vastuullinen johtaminen:
Opiskelija osaa soveltaen kuvata henkilöstöjohtamisen keskeisimmät käsitteet teoriat ja osa-alueet. Opiskelija osaa kytkeä vastuullisen johtamisen periaatteet käytäntöön.
Opiskelija osaa havainnollistaa teoriatiedon kytkeytymisen arjen henkilöstökäytäntöihin ja työntekijäkokemuksen muodostumiseen

Taso 4

Organisaation vastuullinen johtaminen:
Opiskelija osaa analysoiden kuvata henkilöstöjohtamisen käsitteet teoriat ja osa-alueet.
Opiskelija osaa jäsentyneesti kytkeä vastuullisen johtamisen periaatteista henkilöstöjohtamisen esimerkkeihin.
Opiskelija osaa tuottaa uusia näkökulma henkilöstökäytänteiden ja työntekijäkokemuksen tarkasteluun osana arjen johtamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Organisaation vastuullinen johtaminen:
Opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisesti henkilöstöjohtamisen keskeisimmät käsitteet teoriat ja osa-alueet. Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella vastuullisen johtamisen periaatteiden toteutumista.
Opiskelija kykenee henkilöstökäytäntöjen ja työntekijäkokemuksen merkityksen kriittiseen ja perusteltuun tarkasteluun osa arjen johtamista.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Milla Welling
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L22SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tiedät Suomen verojärjestelmän, verohallinnon ja verotuksen organisoinnin. Tunnet sekä eri tulolähteiden tulo-, varainsiirto-, perintö- ja lahjaverotuksen että verotusmenettelyn säädökset.
Osaat lainsäädäntöä hyväksi käyttäen laskea ja suunnitella eri tulolähteiden ja tulolajien verotettavan tulon ja verot sekä määrittää verovelvollisuuden eri yritysmuodoissa. Osaat soveltaa verolainsäädäntöä yritysjärjestelytilanteissa. Osaat käyttää verotuksen sähköisiä tietolähteitä ja osaat sähköisen ilmoittamis-, ennakkotieto ja muutoksenhakumenettelyn.
Tiedät yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet. Tunnet niiden vaikutukset tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Sisältö

- Yritysverotus
- Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

Aika ja paikka

Kurssi alkaa orientaatiowebinaarilla Zoomissa 23.10. klo 12.30 - 15.00. Muut luentowebinaarit ovat 6.11. 14.11. 22.11. ja 4.12. Jokainen kerta tapahtuu samassa osoitteessa: https://eoppimispalvelut.zoom.us/j/7742920384.

Opiskelijoille on varattu itsenäistä opiskeluaikaa lukujärjestykseen. Kurssin tentti on avoinna 7.12.-12.12.

Oppimateriaalit

Soile Tomperi, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29. painos tai uudempi. Sanoma Pro. Lisäksi muu opettajan tarjoama opiskelumateriaali.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan etäopetuksen pohjalta. Opetus tapahtuu Zoom -välitteisesti etänä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 7.12.23 - 12.12.23

Uusinta 18.12.23 - 20.12.23
Toinen uusinta 10.1.24 - 12.1.24

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Verotus: Tiedät Suomen verotusjärjestelmän ja eri tulolähteiden ja verotusmenettelyn säädökset. Osaat hyödyntää verotuksen keskeisiä tietolähteitä. Tiedät verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu: Tiedät yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet sekä osaat tehdä niihin liittyvät kirjaukset ja kuvata niiden vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Verotus: Tunnet Suomen verotusjärjestelmän ja verotusmenettelyn sekä tiedät, miten eri tulolähteitä verotetaan. Osaat laatia verotukseen liittyviä ilmoituksia, hakea ennakkotietoja ja tunnet verotuksen muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu: Hallitset erityiserien sekä voitonjakojen vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen. Osaat ottaa tilinpäätöksen suunnittelussa huomioon yritysmuodon vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Verotus: Osaat soveltaa eri tulolähteiden verotusta koskevia säännöksiä. Hallitset verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu: Osaat suunnitella pienyrityksen tilinpäätöksen ja verotuksen. Osaat perustella suunnittelussa käyttämäsi välineet ja suunnittelun tuloksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 13.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson aikana syvennytään liiketoiminnan sosiaaliseen, eettiseen ja ekologiseen vastuuseen.
Opiskelija osaa sosiaalisen, eettisen ja ekologisen vastuun peruskäsitteet eri konteksteissa, ja arvioida yrityksen vastuita mittareiden avulla ja ottaa mittareita käyttöön.
Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden osana liiketoimintaa ja yhteiskunnan velvoitteet vastuullisen liiketoiminnan osalta.
Opiskelija ymmärtää sosiaaliseen, eettiseen ja ekologiseen vastuuseen liittyvät liiketoiminnalliset riskit.

Kompetenssit: eettisyys, kestävä kehitys, ennakoiva kehittäminen, liiketoiminta- ja talousosaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

Yhteiskuntavastuun osa-alueet sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti
Vastuun näkyväksi tekeminen ja mittaaminen
Vastuullisuusriskit liiketoiminnassa
Yritysvastuuseen liittyvä sääntely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavan tehtävän palautus 3.3.2024

Sisällön jaksotus

16.1. Yritys ja yhteiskuntavastuu
23.1. Maineenhallinta, asiakaslupaus, brändi
30.1. Säätely kiristyy ja valvonta tiivistyy ESG
6.2. Kestävyysraportoinnin perusrakenne
13.2. Kestävyysraportoinnin prosessia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden osana liiketoimintaa ja tunnistaa tähän liittyviä liiketoiminnallisia riskejä.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija kykenee listaamaan yritysvastuuseen liittyvää sääntelyä.

Taso 2

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija soveltaa vastuullisuutta osana liiketoimintaa ja ymmärtää tähän liittyviä liiketoiminnallisia riskejä. Opiskelija osaa selittää yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn merkitystä.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija tietää yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn perusperiaatteita ja tunnistaa niiden merkitstä liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä yrityksen yhteiskuntavastuusta ja vastuuseen liittyvistä liiketaloudellisista riskeistä.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa yritysvastuuseen liittyvän sääntelyä osana liiketoimintaa.

Taso 4

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija osaa arvioida yrityksen yhteiskuntavastuun toteutumista.
Opiskelija osaa antaa vaihtoehtoisia toimintamalleja riskienhallinnan osalta.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija arvioi ja tulkitsee yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn merkitystä liiketoiminnan osana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yrityksen liiketoimintaan sisältyviä yhteiskuntavastuun osa-alueita ja antaa kehittämisehdotuksia.
Opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisesti vastuullisuuteen liittyvän riskienhallinnan.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija kykenee tulkitsemaan ja analysoimaan, miten yritysvastuuseen liittyvä sääntely vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden osana liiketoimintaa ja tunnistaa tähän liittyviä liiketoiminnallisia riskejä.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija kykenee listaamaan yritysvastuuseen liittyvää sääntelyä.

Taso 2
Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija soveltaa vastuullisuutta osana liiketoimintaa ja ymmärtää tähän liittyviä liiketoiminnallisia riskejä. Opiskelija osaa selittää yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn merkitystä.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija tietää yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn perusperiaatteita ja tunnistaa niiden merkitstä liiketoimintaan.
Englanniksi

Taso 3
Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä yrityksen yhteiskuntavastuusta ja vastuuseen liittyvistä liiketaloudellisista riskeistä.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa yritysvastuuseen liittyvän sääntelyä osana liiketoimintaa.

Taso 4
Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija osaa arvioida yrityksen yhteiskuntavastuun toteutumista.
Opiskelija osaa antaa vaihtoehtoisia toimintamalleja riskienhallinnan osalta.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija arvioi ja tulkitsee yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn merkitystä liiketoiminnan osana.
Englanniksi

Taso 5
Yrityksen yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusriskit:
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yrityksen liiketoimintaan sisältyviä yhteiskuntavastuun osa-alueita ja antaa kehittämisehdotuksia.
Opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisesti vastuullisuuteen liittyvän riskienhallinnan.

Yritysvastuuseen liittyvä sääntely:
Opiskelija kykenee tulkitsemaan ja analysoimaan, miten yritysvastuuseen liittyvä sääntely vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Irina Puisto
Vastuuhenkilö

Irina Puisto

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rahoitusriskit ja keskeiset suojautumismenetelmät sekä miten toimia taloudellisten riskien realisoituessa. Opiskelija tunnistaa johdannaisinstrumentit ja kansainvälisen rahoituksen mahdollisuudet sekä uhat yritystoiminnalle. Opiskelija tietää lyhyen aikavälin rahoituksen merkityksen yrityksen toimintaan. Opiskelija tuntee velkasuhteeseen ja maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija tuntee ulosoton, velkajärjestelyn, perintä-, velkasaneeraus- ja konkurssimenettelyn.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

· Rahoituksen riskit ja suojautumismenetelmät
· Johdannaisinstrumentit
· Kansainvälinen rahoitus
· Lyhyen aikavälin rahoitus ja velkainstrumentit
· Maksukyvyttömyyteen liittyvä lainsäädäntö
· Perintämenettely
· Velkasaneerausmenettely
· Konkurssimenettely

Oppimateriaalit

• Niskanen, J. & Niskanen, M. Yritysrahoitus.
• Tomperi, S. Kehittyvä kirjanpitotaito. Lyhyen aikavälin rahoitus ja velkainstrumentit: factoring – osamaksu ym.
• Karttunen, Laasanen & al: Juridiikan perusteet (uusin painos), soveltuvin osin
• Lait ja asetukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Yritysrahoitus ja insolvenssi:
Opiskelija tuntee rahoitusriskien ja suojautumismenetelmien sekä kansainvälisen rahoituksen perusteet.
Opiskelija tunnistaa yritysten maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännöllisen kokonaisuuden ja siihen liittyvät menettelyt ja niitä toteuttavat viranomaiset.

Taso 2
Yritysrahoitus ja insolvenssi:
Opiskelija tietää rahoitusriskien ja suojautumismenetelmien mahdollisuudet osana yritystoiminnan riskienhallintaa.
Opiskelija tuntee kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuden yritystoiminnalle.
Hän tietää maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön, siihen liittyvät prosessit ja niiden sovellukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Yritysrahoitus ja insolvenssi:
Opiskelija ymmärtää riskienhallintamenetelmät yritystoiminnassa.
Opiskelija ymmärtää kansainvälisen rahoituksen mahdollisuudet ja uhat yritystoiminnalle.
Hän tietää miten keskeisiä maksukyvyttömyyttä ja varallisuustäytäntöönpanoja koskevia säädöksiä sovelletaan eri tilanteissa

Taso 4
Yritysrahoitus ja insolvenssi:
Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti riskienhallintamenetelmiä yritystoiminnassa ja osaa hyödyntää niitä suunnitelmallisesti.
Opiskelija osaa maksukyvyttömyyteen ja varallisuustäytäntöönpanoihin liittyvät säädökset ja prosessit ja tietää, mitä missäkin tilanteessa sovelletaan.
Hän ymmärtää maksukyvyttömyyteen liittyvien menettelytapojen merkityksen liiketoiminnalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Yritysrahoitus ja insolvenssi:
Opiskelija hallitsee yritystoiminnan riskienhallinnan ja osaa analysoida kriittisesti eri riskienhallinnan menetelmiä.
Opiskelija hallitsee maksukyvyttömyyttä ja varallisuustäytäntöönpanoja koskevat säädökset ja osaa soveltaa niitä.
Opiskelija tietää miten varallisuustäytäntöönpanoja koskevia säädöksiä ja menettelytapoja hoidetaan käytännön maksukyvyttömyystilanteissa ja niiden merkityksen liiketoiminnalle.