Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2023
Tunnus
(RA72T23S)
Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2021
Tunnus
(RA72T21S)
Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Majava
 • Tiina Pekkala
 • Johanna Rintala
 • Tiina Siro
 • Paula Korteniemi
 • Leena Välimaa
 • Panu Huczkowski
 • Sirpa Torvinen
 • Sari Melamies
 • Outi Mattila
 • Susanna Kantola
 • Paula Yliniemi
 • Sari Petäjä
Vastuuhenkilö

Paula Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, Syksy 2023
 • RA72T23S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2023

Tavoitteet

Ymmärrät sairaanhoitajan työn perustuvan näyttöön ja hoitotieteelliseen tietoperustaan. Tiedät sairaanhoitajan roolin näyttöön perustuvassa hoitotyössä.
Osaat määritellä hoitotyön keskeiset käsitteet. Osaat kuvata hoitotyön prosessin.
Osaat hakea, käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa terveysalan tietokannoista ja tieteellisistä julkaisuista. Osaat soveltaa Lapin AMKin opiskelijan ohjeiden mukaisia asiakirjamalleja sekä tehdä lähdeviittaukset.

Sisältö

- Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja hoitotyön toimintaympäristöt
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet
- Hoitotyön prosessi
- Hätäensiapu
- Informaatiolukutaito
- Kirjallinen viestintä: Lapin AMKin opiskelijan asiakirjamallit

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu ja tarkka toteutussuunnitelma avautuu oheisesta linkistä https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/paula_korteniemi_lapinamk_fi/EVC8QFPG8KtOg2BaiLTJULABC1T9l-ILw_RP4xUOB8igxg?e=d0pKVu

Oppimateriaalit

Blomqvist, M., Rummukainen, T., Sainio, T., Simola, T. & Tyrisevä-Ryösö, M. 2022. Hoitotyön perusosaaminen. Helsinki: Sanoma Pro. - Soveltuvin osin. Lapin ammattikorkeakoulu 2023a. Asiakirjamallit. Saatavilla https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet Lapin ammattikorkeakoulu 2023b. Opinnäytetyön raportointiohje. Luku 4. Saatavilla https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo Tutkiva hoitotyö -lehti.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, työpajatyöskentely, pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Oppimistehtävät: pienryhmätehtävät, työpajat, kirjalliset tehtävät
Ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksina lähijaksoilla, työpajoissa, Moodlessa sekä ZOOM- ja Teams-yhteyden avulla
Opiskelija saa palautetta oppimisestaan
Oppimisympäristöt: Moodle, ZOOM, Teams, luokkahuone
Läsnäolo: lähipäivät, pienryhmätyöskentely; ensiapu, kaikissa 100% läsnäolo

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoesseen palautus 23.10. Toinen suoritusmahdollisuus 10.11.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehto 1: Opiskelija osallistuu aloituspäiville sekä lähiopetukseen koululla. Hän osallistuu pienryhmäopiskeluun verkossa. Hän osallistuu ZOOM-opetukseen ja -ohjaukseen lukujärjestykseen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät opintojakson suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Suoritusvaihtoehto 2: Opiskelija osallistuu aloituspäiville sekä lähiopetukseen koululla. Hän osallistuu pienryhmäopiskeluun verkossa. Hän osallistuu opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät suunnittelemansa aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opiskelu aloitetaan sähköisen tentin suorittamisella 1. - 10.9. Moodlessa. Ohjeita viikkoaikataulussa.

Opintojaksoon sisältyy seuraavat läsnäoloa edellyttävät lähiopetuspäivät koululla: 11. - 13.9. aloituspäivät sekä 25.9./26.9. ensiapu 8 t.

Lisäksi on verkossa tapahtuvaa opetusta, jolloin opiskelu voi tapahtua itse valitussa paikassa. Osassa verkko-opetusta on myös läsnäolo verkossa välttämätöntä. Nämä näkyvät viikkoaikataulusta.

Kolmen ensimmäisen viikon aikana tehdään pienryhmätehtäviä, joissa ryhmä voi työskennellä verkon kautta. Luento-opetus tapahtuu verkon kautta ja se tallennetaan, jolloin tallenteen voi kuunnella itse valittuna ajankohtana saman viikon aikana. Opiskeluun sisältyy ajastettuja tehtäviä, jotka suoritetaan omaan tahtiin viikon aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä näyttöön perustuvan toiminnan.
Määrittelet sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Nimeät muutamia oman alan ydinaineistoja ja käytät Lapin AMK:n ohjeita oppimistehtävissäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä selität näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät muutamia alan ydinaineistoja ja raportoit kirjallisesti ja selkeästi Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhdistät hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin osaksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät useita oman alan ydinaineistoja ja raportoit sujuvasti ja johdonmukaisesti tekstilajin ja Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi:
1. Kirjatentti (hyv/hyl) avoinna Moodlessa 1. - 10.9.
2. Tiimityö (hyv/hyl)
3. Työpajatehtävät (hyv/hyl)
4. Ensiapu 100 % osallistuminen tunneille 25.9./26.9.
5. Matematiikka hyv/hyl.

Osaamisen arviointi:
Opintojaksoessee (yksilötehtävä), arviointi asteikolla 0 - 5; palautus

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Taina Liu
 • Paula Korteniemi
Vastuuhenkilö

Taina Liu

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, Syksy 2023
 • RA72T23S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2023

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti. Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus. Zoom
WEB työpajat Syksy 2023
WEB 1 15.9.2023 INFO klo 8:15 - 9:45
WEB 2 19.9.2023 klo 8:15 - 11:45
WEB 3 29.9.2023 klo 8:15 - 11:45
WEB 4 10.10.2023 klo 14:00 - 17:00
WEB 5 24.10.2023 klo 14:00 - 17:00
WEB 6 7.11.2023 klo 14:00 - 17:00
WEB 7 8.11.2023 klo 14:00 - 17:00
WEB 8 27.11.2023 klo 14:00 - 17:00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Zoomissa (31 h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (103 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomia aj lääketieteen terminologia 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas kertomus /raportti 6. Ohjaus Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla.. Kirjallinen tentti Exam järjestelmässä, suullinen Zoomissa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) , johon opiskelija saa ohjeet INFO sessiossa (WEB 1). Alkuitsearviointi on edellytys opitnojakson suorittamiselle.

1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoittaminen WEB - työpajoissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissä, palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta WEB-työpajoihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun. Kirjallinen tentti Exam järjestelmässä, suullinen tentti Zoomissa ( ajanvaraus opintojakson Moodle alustalla).

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu syyslukukaudelle 2023. Aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Zoom sessiot ( web työpajat) nauhoitetaan mutta reaaliaikaista osallistumista Infoon suositellaan vahvasti kaikille,
Kurssivaihtoehdossa opiskelijan on osallistuttava reaaliaikaisesti 90%:sti Zoom työpajoihin. (option 1)
Exam vaihtoehdossa työapajoihin ei ole reaaliaikaista osallistumisvaadetta. (option 2)

Opiskelija tekeen optio-valinnan alkuitsearvioinnissa, joka avautuu Moodlessa Web 1 INFO-session jälkeen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (Teams/ZOOM) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Paula Korteniemi
 • Hanna Lähde
 • Linnea Melkko
 • Niina Rundgren
 • Marko Vatanen
Vastuuhenkilö

Hanna Lähde

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, Syksy 2023
 • RA72T23S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2023

Tavoitteet

Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta

- Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta

- Sosiaali-, terveysalan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

-Keskeinen terveydenhuoltoa ja ammatinharjoittamista ohjaava lainsäädäntö

-Tietosuoja terveydenhuollossa ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseissa

Aika ja paikka

Toteutussuunnitelma:
https://docs.google.com/document/d/11xXuFKCDymHMKNhkLKcGvAk39L-DjW5WHGqjqyBlYJY/edit?usp=sharing

MIKÄLI linkki ei avaudu klikkaamalla niin kopioi linkki ja liitä se selaimen osoiteriville.

Oppimateriaalit

Skholen verkkokurssit: Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto Sosiaali- ja terveysministeriön sivusto, hyvinvointialueet: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus, ajankohtaiset hankkeet ja suositukset, sote-uudistus ja hyvinvointialueet, Kanta-arkisto Duodecim Oppiportti Sivustot: Suomen geronomiliitto, Suomen fysioterapeutit, Sairaanhoitajaliitto

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, verkko-opetus (Office 365 Teams, Zoom)
Ohjaus (yksilö- ja ryhmäohjaus sekä face-to-face ja etäohjaus)
Digitaalinen aineisto
Verkkokurssit
Pienryhmätyöskentely
Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. Oppiportti, Skhole, Terveyskylä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentit (lainsäädännön verkkotentti Skhole, Kanta-arkiston verkkotentti, Duodecim oppiportti tietosuojatentti ja tietoturvatentti) mahdollisuus suorittaa aikavälillä 28.9.-29.10.23

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito- ja palveluprosesseissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan kokonaisarvosanana HYL-K5. Arvosanasta 20% tulee itsenäisestä lainsäädännön verkkotentistä (HYL-K5) ja 80% ryhmäesseestä (HYL-K5), lisäksi tarvitaan hyväksytty suoritus Kanta-arkiston verkkotentistä (HYL-HYV) sekä Duodecimin Oppiportin tietosuoja- ja tietoturvatenteistä (HYL-HYV).

Teema 1
Lainsäädännön verkkotentti Skhole-oppimisympäristössä. Jokainen suorittaa verkkotentin itsenäisesti. Verkkotenttiä voi tehdä kolmesti (3), joista korkein arvosana huomioidaan. Tentti arvioidaan HYL-K5. Yksilöverkkotentin osuus kurssin kokonaisarvosanasta on 20%.
Kanta-arkiston verkkokurssi ja siihen liittyvä verkkotentti. Arviointi HYL-HYV.

Teema 2
Case-essee: Potilastapaukseen liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon. Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan HYL-K5. Ryhmäesseen osuus kokonaisarvosanasta on 80%.

Tietosuoja terveydenhuollossa ja Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa- verkkokurssit Duodecim Oppiportista. Verkkokurssien todistukset palautetaan kurssin Moodleen. Verkkokurssit arvioidaan HYL-HYV.

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tasoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Restonomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Pyyny
 • Milla Hirvaskari
 • Eija Kehus
 • Mari Louste
 • Paula Korteniemi
 • Tiia Ahola
 • Kaisu Vinkki
 • Anne Rautio
 • Nelly Korteniemi
 • Tuula Ahokumpu
Vastuuhenkilö

Paula Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, Syksy 2023
 • RA75F23S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2023
 • R31L23S
  Tradenomikoulutus, liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi, syksy 2023
 • KA72G23S
  Geronomikoulutus, Kemi, Syksy 2023
 • RA72T23S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2023
 • KA71S23S_1
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2023
 • KA72H23S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2023
 • RA81M23S
  Restonomikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2023
 • RA75L23S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2023
 • KA71S23S_2
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2023

Tavoitteet

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä ja tiedät opiskelua tukevat palvelut ja järjestelmät. Kehität korkeakouluopiskelun valmiuksiasi ja taitojasi sekä tiedonhankintataitojasi. Tunnistat omaan opiskelukykyyn ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä sekä pohdit miten omaa opiskelukykyä voi ylläpitää ja miten omasta hyvinvoinnista voi huolehtia.

Osaat käyttää opiskelun digitaalisia työvälineitä ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla opiskelussasi. Perehdyt opintojen ohjausjärjestelmään ja tiedät korkeakoulun ohjaustoimijat. Tutustut koulutuksesi opetussuunnitelmaan ja laadit ohjatusti omaa opintosuunnitelmaasi. Tunnet oman ryhmäsi opiskelijoita ja opettajia.

Kompetenssit: oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen

Sisältö

Ammattikorkeakoulun esittely
Opiskelu korkeakoulussa ja korkeakouluopiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittäminen
Opiskelukyvystä ja -hyvinvoinnista huolehtimisen keinot
Tiedonhankintataitojen kehittäminen
Opiskelua tukevat palvelut ja järjestelmät
- opettajien ja muiden ohjaustoimijoiden roolit
- hyvinvointipalvelut
- opintohallinnon palvelut ja järjestelmät Peppi, Tuudo
- IT-palvelut, kirjastopalvelut, eoppimispalvelut
- edunvalvonta
Digitaaliset työvälineet opiskelussa
- Moodle, Zoom, Teams, pilvipalvelut, Outlook
- Office-työkalut
Oman alan opiskelu ja opetussuunnitelma ja omien opintojen suunnittelu, HOPS

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika 1.8. - 30.9.2023
Opiskelija suorittaa verkko-opinnot Moodlessa oman aikataulunsa mukaisesti.

Oppimateriaalit

Moodle-työtilassa olevat opintojakson materiaalit.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija arvioi korkeakouluopiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan sekä ottaa käyttöön opiskelukyvystä ja -hyvinvoinnista huolehtimisen keinoja. Hän osaa käyttää korkeakoulukirjaston palveluja ja osaa tiedonhankinnan perusteet. Hän tietää opiskelua tukevia palveluita ja järjestelmiä sekä ohjaustoimijat Lapin ammattikorkeakoulussa. Opiskelija osaa käyttää opiskelun digitaalisia työvälineitä. Opiskelija on laatinut omien opintojen suunnitelman.

Hylätty
Opiskelija ei arvioi omia korkeakouluopiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan. Hän ei osaa tiedonhankinnan perusteita. Hän ei osaa käyttää opiskelun digitaalisia työvälineitä. Hän ei ole laatinut omien opintojen suunnitelmaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kaikki tehtävät ovat verkossa itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, jotka näkyvät Moodle-työtilassa.

On suositeltavaa aloittaa opintojakson suorittaminen ennen muita opintoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija arvioi korkeakouluopiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan sekä ottaa käyttöön opiskelukyvystä ja -hyvinvoinnista huolehtimisen keinoja. Hän osaa käyttää korkeakoulukirjaston palveluja ja osaa tiedonhankinnan perusteet. Hän tietää opiskelua tukevia palveluita ja järjestelmiä sekä ohjaustoimijat Lapin ammattikorkeakoulussa. Opiskelija osaa käyttää opiskelun digitaalisia työvälineitä. Opiskelija on laatinut omien opintojen suunnitelman.

Hylätty
Opiskelija ei arvioi omia korkeakouluopiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan. Hän ei osaa tiedonhankinnan perusteita. Hän ei osaa käyttää opiskelun digitaalisia työvälineitä. Hän ei ole laatinut omien opintojen suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien Moodle-tehtävien suorittamista.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

10.10.2023 - 18.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Outi Mikkola
 • Katja Saukkoriipi
 • Niina Määttä
 • Paula Korteniemi
 • Tiina Siro
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Sirpa Kaukiainen
 • Anne Rautio
 • Marko Vatanen
 • Sari Petäjä
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, Syksy 2023
 • RA72T23S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2023

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti. Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä. Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä. Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä. Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan. Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö
- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen
- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot
- Ergonomian perusteet
- Potilasturvallisuus

Terveyttä edistävä ohjaus
- Terveyden edistämisen periaatteet
- Ohjaus ja opetus hoitotyössä
- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä
- Rokotusosaaminen 2op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

Aika ja paikka

Opintojakson info pidetään zoom.ssa 10.10. 2023 16-17.30 zoom
Opiskelu toteutuu Rovaniemen kampuksella ja verkkoympäristöissä ( Zoom, teams, terveyskylä, oppiportti ja Docca-kirjaamisalusta, sanomapro digikirja sovelletusti


Opintojakson Info 10.10. 23 klo 16-17.30 ZOOM

Pakolliset kampuspäivät
1.11, 2.11, 3.11, 23.11, 24.11
7.12, 8.12

Läsnäoloa vaativa opetus verkossa
23.10
31.10
14.11

Oppimateriaalit

Oppiportin sähköinen materiaali, artikkelit, videot ja muu online materiaali

Kirjallisuus
Amattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu anatomian ja fysiologian kirja esim Leppäluoto J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. ja Lauri T. 2020. Anatomia ja Fysiologia (oppikirjan painovuodella ei ole merkitystä)

Ammattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu kliinisen hoitotyön taitojen oppikirja/ e-oppikirja esim. Rautava-Nurmi Hanna, Westergård Airi, Henttonen Tarja, Ojala Mirja & Vuorinen Sinikka. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro.

Blomqvist Mia, Rummukainen Tarja, Sainio Titta, Simole Tiina, Tyrisevä-Röysö Miia. 2022 Hoitotyön perusosaaminen Sanoma Pro Oy. Helsinki (kirja myös digi versiona)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson laajuus on 10 opintopistetta, joka ei sisällä ammattitaitoa edistävää harjoittelua työelämäympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kliinisen hoitotyön tentit toteutuvat kampuksella ota oma tietokone mukaan
Kliinisen hoitotyö tentti 7.12. klo 15.30-16.45
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 8.12 klo 15.30-16.45
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 10.5.2023 klo 10-11.30

Anatomian tenttit toteutuvat Zoomissa
27.11 klo 8.15- 9.45
4.12 Uusintatentti I klo 8.15-9.45
14.12 Uusintatentti II klo 8.15-9.45

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.
Osaat ohjatusti hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.
Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.
Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.
Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.
Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.
Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.
Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat vastuullisesti teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.
Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.
Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.
Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso 10 op. on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut tavoitteiden mukaisen osaamisensa seuraavissa opintojaksoon kuuluvissa teemoissa Anatomia ja fysiologia, ergonomia, rokotuksen perusteet ja kliinisen hoitotyön taidot ja toiminnot hoitotyössä.
Opintojakson arvosana muodostuu
Anatomian ja fysiologian sekä kliinisen hoitotyön tenttien keskiarvosta.