Siirry suoraan sisältöön

Kuvataiteilijakoulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kuvataiteilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio syksy, 2024
Tunnus
(T26K24S)
Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2023
Tunnus
(T26K23S)
Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022
Tunnus
(T26K22S)
Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
Tunnus
(T26K20S)
Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat luoda hahmot animaatioon ja animoidaa liikkeen.
Osaat tehdä animaatioosi äänisuunnitelman ja toteuttaa sen.
Osaat toteuttaa lyhyen lineaarisen 2D animaation käsikirjoituksesi pohjalta.

Sisältö

Teet animaatiot hahmot ja animoit niiden liikkeen. Toteutat äänisuunnitelmasi.
Toteutat lyhyen 2D-anaimaation käsikirjoituksesi pohjalta.

Aika ja paikka

Minerva 1.1.2023-31.5.2023

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit, tehtävät ja lähdemateriaali jaetaan Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskenty ja luennot. Opintojakson aikana jokainen osallistuja toteuttaa lyhyen 30sek- 1 min. mittaisen digittaalisen animaatioteoksen aikaisemmin laaditun suunnitelman pohjalta. Opiskelijoiden on myös mahdollista tehdä animaatiota pienryhmissä. Valmistuneet animaatiot julkaistaan verkossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista toteuttaa toimeksiantoina mapa- ja hanketyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä kirjallisia tenttejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT, osaamisen tunnistaminen, näyttö

Sisällön jaksotus

Alku - teknikoiden, perusteiden ja tuotantovälineiden opettelua
Keskivaihe - animaatioiden toteuttaminen
Loppu - jälkituotanto, animaatioiden julkaiseminen ja katselmointi + palauteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Animaatioteos

Osaat tehdä animaation hahmot. Osaat animoida liikkeen perustasolla. Tunnet digitaalisen animoinnin peruskäsitteet. Osaat hyödyntää sisältösuunnittelun keinoja ja saatat työsi valmiiksi. Julkaiset työsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä animaation hahmot. Osaat animoida useita liikkeitä digitaalisesti animoitaville kohteille. Animaatiossasi on rytmi, teoksen eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Osaat hyödyntää sisältösuunnittelun keinoja produktion toteuttamisessa ja saatat työsi valmiiksi. Osaat esitellä työsi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat animoida digitaalisesti liikkeelle jatkumon ja muutoksen. Osaat luoda animaatiolla persoonallisuuden animoitavalle kohteelle. Animaatiossasi on rytmi, teoksen eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Osaat käyttää sisältösuunnittelun keinoja monipuolisesti produktion erivaiheissa hallita ajankäyttöäsi. Osaat esitellä ja perustella ratkaisusi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikohde: Animaatioteos
Tuotosarvionti Animaatioteos


Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat valmiin animaation sekä projektiin liittyvien tehtävien mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat tehdä animaation hahmot. Osaat animoida liikkeen perustasolla. Tunnet digitaalisen animoinnin peruskäsitteet. Osaat hyödyntää sisältösuunnittelun keinoja ja saatat työsi valmiiksi. Julkaiset työsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat tehdä animaation hahmot. Osaat animoida useita liikkeitä digitaalisesti animoitaville kohteille. Animaatiossasi on rytmi, teoksen eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Osaat hyödyntää sisältösuunnittelun keinoja produktion toteuttamisessa ja saatat työsi valmiiksi. Osaat esitellä työsi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat animoida digitaalisesti liikkeelle jatkumon ja muutoksen. Osaat luoda animaatiolla persoonallisuuden animoitavalle kohteelle. Animaatiossasi on rytmi, teoksen eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Osaat käyttää sisältösuunnittelun keinoja monipuolisesti produktion erivaiheissa hallita ajankäyttöäsi. Osaat esitellä ja perustella ratkaisusi.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
Vastuuhenkilö

Jari Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023

Tavoitteet

Osaat bittikartta- ja vektorigrafiikan perusteet. Osaat valita oikean työvälineen käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttää digitaalisia ohjelmistoja ristiin. Osaat luoda digitaalisia teoksia ja luoda kuvataiteilijan viestintämateriaaleja verkkoon ja fyysiseen muotoon.

Sisältö

Opit käyttämään bittikartta- ja vektorigrafiikka ohjelmia. Opit erottamaan oikean työvälineen käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttämään digitaalisia ohjelmia ristiin sekä luomaan digitaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja verkkoon ja fyysiseen muotoon.

Aika ja paikka

Tornion kampus+verkko 15.1.2024-31.5.2024

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ovat Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kevään näyttelyyn osallistuvat tutkinto-opiskelijat tuottavat yhteistyötahon tiloissa pidettävään näyttelyyn materiaaleja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä.

Kansainvälisyys

Näyttely saattaa joinain vuosina olla Ruotsin puolella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HOT ja osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Oppimistehtävät ja näyttelyn oheismateriaalit

Osaat tehdä ja toteuttaa perustasolla visuaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja perustasolla. Tunnet peruskäsitteet ja erotat bitti- ja vektorigrafiikan toisistaan. Visuaalisessa ilmaisussa on kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä ja toteuttaa perustasolla visuaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja. Hallitset peruskäsitteet ja osaat käyttää bitti- ja vektorigrafiikkaa oikean käyttötarkoituksen mukaan. Visuaalinen ilmaisu on suunniteltua ja toimivaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä ja toteuttaa ammattimaisesti visuaalisia teoksia ja kuvataiteilijan viestintämateriaaleja. Hallitset käsitteet ja osaat käyttää bitti- ja vektorigrafiikkaa oikein käyttötarkoituksen mukaan. Osaat käyttää työkaluohjelmia ristiin ja valita kulloinkin soveltuvimman ohjelman. Visuaalinen ilmaisu on perusteltua ja persoonallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat opintojakson. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 p

arvosana 1, 50-60 p
arvosana 2, 60-70 p
arvosana 3, 70-80 p
arvosana 4, 80-90 p
arvosana 5, 90-100 p

Tarkennetut arviointiperusteet ja tehtävien pistejako ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023

Tavoitteet

Osaat hyödyntää maalauksessa ja piirtämisessä digitaalista toimintaympäristöä. Osaat rakentaa ja maalata sekä yhdistellä eri tekniikoin teoksia, joissa hyödynnät värioppia, sommittelua ja perspektiiviä.
Osaat valita teokseesi sopivan työskentelymetodin ja ohjelman.
Osaat yhdistää erilaisia digitaalisia tekoja yhdeksi teokseksi (valokuva+maalaus). Osaat valita teoksistasi näyttelyyn sopivat teokset.

Sisältö

Teet digitaalisia teoksia yhteisnäyttelyyn. Rakennat sekä maalaamalla että yhdistelemällä eri tekniikoin teoksia, joissa hyödynnät värioppia, sommittelua, perspektiiviä. Kehität omaa taiteellista ilmaisuasi digitaalisin keinoin. Valitset työsi jurytettävään näyttelyyn.
Opintojakson aikana huomoidaan kestävän kehityksen periaatteet

Aika ja paikka

Tornio, kevät 2023. Kuvataiteen opetustilat.

Oppimateriaalit

Adobe:n ohjelmistojen oppaat (www.adobe.com)
https://www.creativebloq.com/features/digital-painting-with-photoshop-cc-for-beginners
https://helpx.adobe.com/fi/photoshop/using/painting-tools.html
https://design.tutsplus.com/fi/articles/10-basic-mistakes-in-digital-painting-and-how-to-fix-them--cms-23730

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Osaat tuoda sisäisen maailmasi näkyväksi digitaalisin keinoin. Osaat käsitellä kuvaa. Osaat tehdä digitaalisen maalauksen Ja sekatekniikkaa hyödyntävän teoksen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näytöt Digitaalisista maalauksista ja sekatekniikka töistä. Tarkista teosten koot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Arviointikohde: Digitaalinen maalaus/Sekatekniikka työ, oppimistehtävät
Osaat muokata kuvaa teknisesti. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä. Visuaalinen ilmaisusi kaipaa kehittämistä. Jätät työsi jurytykseen ja osaat avata teoksesi. Osaat hyödyntää värioppia ja sommittelua työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat muokata kuvaa ja tuottaa digitaalista kuvamateriaalia yhdistelmällä tekniikoita. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä ja ymmärrät sen merkityksen. Visuaalinen ilmaisusi on suunniteltua ja toimivaa. Työsi on jätetty jurytykseen asianmukaisesti. Osaat hyödyntää perustellusti värioppia ja sommittelua työssäsi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat muokata kuvaa ja tuottaa digitaalista kuvamateriaalia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja rakentaa uusia sisältöjä kuvalle. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä ja osaat käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti. Visuaalinen ilmaisusi on perusteltua ja persoonallista. Työsi on jätetty jurytkseen asianmukaisesti. Osaat hyödyntää ja kehittää ilmaisuasi värioppia ja sommittelua hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Osaat muokata kuvaa teknisesti. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä.
3. Osaat muokata kuvaa ja tuottaa digitaalista kuvamateriaalia yhdistelmällä tekniikoita. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä ja ymmärrät sen merkityksen.
5.Osaat muokata kuvaa ja tuottaa digitaalista kuvamateriaalia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja rakentaa uusia sisältöjä kuvalle. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä ja osaat käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat muokata kuvaa teknisesti. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat muokata kuvaa ja tuottaa digitaalista kuvamateriaalia yhdistelmällä tekniikoita. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä ja ymmärrät sen merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat muokata kuvaa ja tuottaa digitaalista kuvamateriaalia yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja rakentaa uusia sisältöjä kuvalle. Osaat kuvasiirtymän analogisen ja digitaalisen kuvamateriaalin välillä ja osaat käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 01.06.2024

Laajuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023

Tavoitteet

Osaat yleisimmät sähköön ja sen käyttöön liittyvät termit, säännöt ja turvallisuuden Tunnet studiovalaisun perusmetodin ja osaat käyttää sitä tuottaessasi kuvaa.
Osaat käyttää mobiililaitteita tausta- ja markkinointimateriaalin tuottamiseksi eri kanavien ja oman yleisösi sisällöllisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
Osaat suunnitella ja tuottaa valokuvaamalla kaiken kuvakollaasin vaatiman materiaalin oikeassa muodossa ja formaatissa, niin, että pystyt yhdistämään ne suunnitelman mukaisesti yhdeksi teokseksi.
Osaat kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen yhdistää kuvakollaasia varten kuvaamasi valokuvat yhdeksi isommaksi teokseksi, jonka ideaa ei olisi voinut toteuttaa ilman tätä tekniikkaa.
Osaat kuvata studio-olosuhteissa taiteilijamuotokuvan ja käsitellä sen sopivaksi portfolio- ja kotisivukäyttöön.
Osaat värihallinnan teoksen eri vaiheissa projektin aloittamisesta, työtilan muokkaamisen kautta valmiin teoksen vedostamiseen asti.

Sisältö

Yleisimmät sähköön ja sen käyttöön liittyvät termit, säännöt ja turvallisuus Studiovalaisun perusmetodit ja käyttö tuottaessasi kuvaa.
Mobiililaitteita tausta- ja markkinointimateriaalin tuottaminen eri kanavien ja oman yleisösi sisällöllisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
Suunnittelet ja tuotat valokuvaamalla kaiken kuvakollaasin vaatiman materiaalin oikeassa muodossa ja formaatissa, niin, että pystyt yhdistämään ne suunnitelman mukaisesti yhdeksi teokseksi. Kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen yhdistät kuvakollaasia varten kuvaamasi valokuvat yhdeksi isommaksi teokseksi, jonka ideaa ei olisi voinut toteuttaa ilman tätä tekniikkaa. Kuvata studio-olosuhteissa taiteilijamuotokuvan ja käsittelet sen sopivaksi portfolio- ja kotisivukäyttöön.
Värihallinta teoksen eri vaiheissa projektin aloittamisesta, työtilan muokkaamisen kautta valmiin teoksen vedostamiseen asti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Valokuvaportfolio, oppimistehtävät
Opintojakson arviointiin käytetään pisteytystä, joka muodostuu oppimistehtävien pisteistä ja valokuvaportfoliosta

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa , laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla. Valokuvasarjan otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä

Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Valokuvasarja ja oheismateriaali sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, käyttötarkoituksen mukaisessa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvasarja toteuttaa pääväittämän niin, että katsojalle syntyy oivallus pääväittämästä kuviin ja niitä tukeviin teksteihin paneutuessa.

Valokuvasarjan otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä. Pääväittämää toteutetaan projektin sisältöä tukevin monipuolisin visuaalisin, teknisin ja sanallisin keinoin. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla.

Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Sisältö

Viestit suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja opit käyttämään annettuja ohjeita ja malleja. Osallistut erillaisiin viestintätilanteisiin. Osaat toimia osallistujana kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa. Kirjoitat portfolioosi tarvittavat tekstit ja esittelet suullisesti portfoliosi.

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä 15.1.–15.5.2024. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää. Opintojakson sisältö ja oppimistehtävät julkaistaan viimeistään aloitustapaamiseen mennessä.

Opintojakson sisältöjä voidaan joiltain osin linkittää muihin kevätlukukauden opintoihin.

Oppimateriaalit

Luentovideot ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on itsenäiseen työskentelyyn perustuva non stop -toteutus, joka on suoritettavissa kevätlukukauden 2024 ajan oman aikataulun mukaisesti. Tehtäviä suoritetaan pääosin yksilötyönä, mutta opintojaksoon kuuluu myös pienryhmätyöskentelynä.

Opintojakso edellyttää ajanhallinnan taitoja, suunnitelmallisuutta ja itsenäistä työotetta.

Opintojakson aloitustapaaminen järjestetään Zoomissa tai kampuksella.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään ohjaustunti Zoomissa tai kampuksella. Ohjauskertojen tarkemmat ajankohdat löytyvät Moodlesta. Ohjauskerroilla edistetään yhdessä ohjatusti opintojakson tehtäviä. Ohjauskertojen sisällöt noudattelevat Moodlesta löytyviä teemoja (esim. kirjallinen viestintä, tiedonhankinta jne.).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä läsnäoloa edellyttäviä tenttejä.

Jos opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan, on hänellä Lapin AMKin tutkintosäännön mukaisesti kaksi (2) uusintamahdollisuutta opintojaksoa seuraavan lukukauden loppuun asti.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu kevätlukukauden ajalle opiskelijan valitsemalla tavalla. Tehtäviä arvioidaan aina kahden viikon välein. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 15.5.2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on sekä yksilötehtäviä että mahdollisesti pienryhmässä suoritettavia tehtäviä. Oppimistehtävät arvioidaan pisteasteikolla, jonka perusteella määräytyy opintojakson loppuarvosana. Opintojakson arviointi muodostuu seuraavista pakollisista osasuorituksista:
- Aloitustehtävä: tavoitteet ja aikataulu (max. 2 p.)
- Tutkimusessee (max. 30 p. – mahdollisuus korottaa arvosanaa palautteen perusteella)
- Suullinen asiantuntijaesitys ja vertaisarvioinnit (max. 26 p.)
- Kuvataiteen koulutuskohtainen oppimistehtävä (max. 24 p.)
- Lopputehtävä: oman oppimisen reflektointi (max. 2 p.)

Opintojaksolla on yllä mainittujen lisäksi seuraavat vapaaehtoiset harjoitustehtävät (kerryttävät kokonaispistemäärää):
- Kielenhuollon testit x 4 (max. 4 p.)
- Tiedonhankinnan harjoitus (max. 3 p.)
- Suullisen asiantuntijaviestinnän harjoitustehtävä (max. 3 p.)
- Argumentoinnin analyysiharjoitus (max. 3 p.)
- Kuvataiteen koulutuskohtainen harjoitustehtävä (max. 3 p.)
- Viestinnän eri osa-alueet, harjoitustehtävä (max. 5 p. / tehtävä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän tehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän tehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallisen ja suullisen asiantuntijaviestinnän tehtävät. Toteutussuunnitelmassa ja tehtävien yhteydessä on kuvattu tarkemmat arviointiperusteet.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia kuvataiteilijan vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu pakollisista oppimistehtävistä ja vapaaehtoisista harjoitustehtävistä, jotka arvioidaan pisteasteikolla. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy seuraavien pistemäärien mukaisesti:
90–100 pistettä: 5
80–89 pistettä: 4
70–79 pistettä: 3
60–69 pistettä: 2
50–59 pistettä: 1
Alle 50 pistettä: täydennettävä/hylätty

Hylätty (0)

Ks. opetussuunnitelma

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

06.02.2024 - 01.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K23S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, Syksy 2023

Tavoitteet

Hallitset näyttelyn laajuisen kuvajoukon ideoimisen, suunnittelun, budjetoinnin, valmistelun, prosessimaisen tuottamisen, jälkikäsittelyn, kirjalliset pohdinnat, dokumentit ja esittelyt, tulostuksen, kehystyksen, hinnoittelun, myynnin ja nimeämisen sekä ripustuksen yleisön näkökulmasta elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Osaat analysoida kuva-analyysin keinoin olemassa olevaa kuvaa ja osaat käyttää kuva-analyysin keinoja arvioidessasi omaa tekemistäsi. Osaat ottaa vastaan ja hyödyntää saamaasi palautetta (jurytys)

Osaat rakentaa ryhmässä näyttelyn, tunnet näyttelyn rakentamisen perusidean.

Sisältö

Osallistut näyttelyyn omilla töilläsi. Osaat valita näyttelyä varten työsi ja tuoda ne esille kuratointia ja jurytystä varten perustellen. Järjestät yhdessä ryhmän kanssa näyttelyn. Saat näyttelyorganisaation roolisi. Opit toimimaan eettisten periaateiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi. Osallistut näyttelyyn.
Ymmärrät mitä tarkoittaa toimiminen taiteilijana nykytaiteen kentässä.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi ja perustella omaa tekemistäsi. Osaat valita teoksistasi työt näyttelyyn.
Osaat toimia taiteilijana nykytaiteen kentässä.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn ja toimintasi on aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä osaamisesi näkyväksi ja analysoida tekemistäsi oman kehittymisesi näkökulmasta. Osaat perustellen valita teoksia näyttelyyn (jurytys).
Osaat sijoittaa itsesi taitelijana nykytaiteen kenttään.
Osaat tuottaa yhdessä ryhmäsi kanssa näyttelyn ja toimintasi on aktiivista sekä yhteistyötä ja tavoitetta edistävää.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa osaat tehdä valitsemastasi opinnäytetyön aiheesta opinnäytetyösuunnitelman.
Osaat suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Opinnäytetyössä tavoitteena on, että kehität ja osoitat kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen.

Opinnäytetyössä kartutat osaamistasi ja osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyössä kehität ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja.

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyösuunnitelma ja tarvittaessa aineistonhallintasuunnitelma
- Opinnäytetyösopimus ja valmistelulomake
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Aika ja paikka

Kevät 2024, Moodle-ympäristö

Opetusmenetelmät

Ohjattua työskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä ohjaavan opettajan johdolla.

Avain Moodle-työtilaan:Opiskelijoille = opinnayte24

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyösuunnitelma ja tarvittaessa aineistonhallintasuunnitelma
- Opinnäytetyösopimus ja valmistelulomake
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)
tehtynä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen suorittaminen edellyttää, että Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen (5 op) opintojakso tai vastaavat tiedot on hyväksytysti suoritettu.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 23.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Aika ja paikka

Moodle-ympäristö
https://moodle.eoppimispalvelut.fi/course/view.php?id=17480

Opetusmenetelmät

Luennot ja palautteet

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen
tehty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 23.02.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteen koulutus
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Englanninkielinen tiivistelmä
- Opinnäytetyön plagioinnin tarkistus
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi
- Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyön arkistointi ja julkaistu

Aika ja paikka

Moodle-ympäristö:
https://moodle.eoppimispalvelut.fi/course/view.php?id=17480

Opetusmenetelmät

Ohjaus ja palautteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opinnäytetyö on esitetty
- Kypsyysnäyte on hyväksytty
- Opinnäytetyö on arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön raportti
- Englanninkielinen tiivistelmä
- Opinnäytetyön plagioinnin tarkistus
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi
- Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyön arkistointi ja julkaistu

Arviointikriteerit: Lapinammattikorkeakoulun opinnnäytetyön kriteerit

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit: Lapinammattikorkeakoulun opinnnäytetyön kriteerit

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit: Lapinammattikorkeakoulun opinnnäytetyön kriteerit

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit: Lapinammattikorkeakoulun opinnnäytetyön kriteerit

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Projektiosaamisen vaiheistus on ymmärretty: aloitus, suunnittelu, toteutus ja päättäminen.
Tiedät rahoituskanavia, budjetoinnin sekä seurannan merkityksen ja niiden vaatimukset sekä aikataulutuksen merkityksen. Tunnet projektitoimijoiden roolit ja vastuut. Ymmärrät erityyliset projektit. Tunnet projektissa käytettäviä menetelmiä ja ymmärrät mihin niiden kautta pyritään. Projektin yleinen termistö on tullut tutuksi. (Osaat soveltaa projektitietoutta hyödyksi projektia laatiessa.)

Sisältö

Opit projektitoiminnan perusteet, vastuut ja niiden merkityksen. Osaat käyttää tietoasi projektien laatimisessa hyödyksi. Ymmärrät projektitoiminnan mahdollisuudet kuvataiteilijalle. (Hallitset projektin vaiheet, pystyt kehittämään työsi vaiheita tarpeen mukaan ja saavutat projektille asettamasi tavoitteen.)
Tunnet työntekijän geneeriset taidot, vastuut ja velvollisuudet ja työn tekoon liittyvät säännöt ja sopimukset.
Tunnet apurahajärjestelmän ja osaat tuottaa apurahan hakuun tarvittavan materiaalin projektistasi.
Teet Urasuunnitelmasi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät projektitoiminnan perusteet. Ymmärrät projektin luonteisuuden ja yleisen termistön. Projektin asioiden yhteydet ovat tyydyttävästi selvillä. (Osaat käyttää tyydyttävästi projektitietoutta oman projektin suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyksi).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnet projektitoiminnan perusteet. Ymmärrät projektitoiminnan luonteisuuden, vaiheet ja merkityksen hyvin. Projektin asioiden yhteydet sekä projektin roolit ja termistö on omaksuttu. (Osaat käyttää projektitietoutta oman projektin suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyksi).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kiitettävästi projektitoiminnan perusteet ja ymmärrät projektitoiminnan luonteisuuden, vaiheet ja merkityksen. Projektin asioiden yhteydet sekä projektin roolit ja termistö on kiitettävästi omaksuttu. (Osaat kiitettävästi soveltaa oppimaasi projektitietoutta oman suunnitelman rakentamisessa ja toteutuksessa hyödyksi).

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 25.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ruotsinkielellä suullisesti ja kirjallisesti. Omaat ammattikorkeakouluasetuksen mukaisen kielitaidon.

Sisältö

Ruotsi:
- minä ja opintoni, ennen ja nyt ( jag och mina studier, förr och nu)
- koulutukseni, alani digitaalinen kuvataiden ( min utbildning och bransch inom digital bildkonst)
- työnhaku, cv, hakemus, työtilaisuudet ja tehtävät ( arbete och uppgifter, cv och ansökan)
- kirjallista viestintää s-postista mainontaan (skriva meddelanden) från e-post till att göra reklam)
- suullinen ja kirjallinen kielitaito opinnoista osaamisensa markkinointiin ( muntlig och skriftlig språkkunskap från sina studier till att marknadsföra sitt kunnande)

Aika ja paikka

Minerva, Tornio, jos ei muuta ilmoiteta. Kevät 2024.

Oppimateriaalit

Opettajan tekemä materiaali, joka pohjautuu B.1-tason kielitaidolle.

Opetusmenetelmät

Lukujärjestyksen mukaiset tunnit/luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan vähintään 80%. Läsnäolovelvoite pohjautuu sille, että tunneilla harjoitetaan opintojaksoon kuuluvaa suullista ilmaisua parin ja ryhmän kanssa. Opintojakso arvioidaan sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon perusteella. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, suullinen ja kirjallinen, tehdään kurssin lopussa ja 1. uusinta on vielä saman lukukauden aikana. 2. uusinta on seuraavalla lukukaudella eli syksyllä 2024.

Kansainvälisyys

Koska Lapin AMKin Tornion kampus sijaitsee rajalla, on tarkoitus olla yhteyksissä Ruotsin puolen kanssa.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Kontaktitunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään opettajalle arvioitavaksi myös suulliset työt. Kontaktitunneilla opettaja ohjaa opiskelijan suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukio- tai opistotason ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Jos olet opiskellut ruotsia toisessa korkeakoulussa 5 op:n verran, voit hakea näytöllä arviointia suorittaen alan ruotsin osuuden tenteillä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Arvioinnin kohteet:Kansainvälisyysosaaminen, ruotsi

Osaat kommunikoida autettuna ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti. Selviydyt sanastollisesti autettuna omaan alaasi liittyen ammatinharjoittajana ja osoitat kiinnostusta uuden oppimiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä

Osaat kommunikoida asianmukaisesti ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat käyttää sanastoa ymmärrettävästi omaan alaasi liittyen sekä ammatin harjoittajana että elinikäisenä oppijana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä

Osaat kommunikoida monipuolisesti ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat käyttää sanastoa monipuolisesti omaan alaasi liittyen sekä ammatin harjoittajana että elinikäisenä oppijana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson kontaktitunteihin vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen ja kuvataiteeseen liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen ja kuvataiteeseen liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä ja kuvataiteeseen liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen ja kuvataiteeseen liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen ja oman alaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat käyttää dramaturgiaa käsikirjoituksesi pohjana luodessasi yleisöllesi epämielihyvää tai mielihyvää tuottavan videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation. Ymmärrät esitystavan merkityksen suunnittelussa.

Sisältö

Teet videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelman sekä käsikirjoitukset teoksiin. Teet äänisuunnitelman.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut itsenäiset harjoitustehtävät,

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kokeellisen elokuva tai videotaideteoksen ja animaation toteutussuunnitelmat ja käsikirjoitukset sekä äänisuunnittelu.

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Suunnitelmassa on pystytty synkronoimaan eri aistimukset, kuvan ja äänen elementit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Suunnitelmissa on pystytty synkronoimaan eri aistimukset, kuvan ja äänen elementit.

Suunnitelmissa on hyödynnetty dramaturgiaa yleisön oivallusten synnyttämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikohde: Kokeellisen elokuva tai videotaideteoksen ja animaation toteutussuunnitelmat ja käsikirjoitukset sekä äänisuunnittelu.

Arviointi suoritetaan pisteyttämällä tehtävät max 100 p, jotka jakaantuvat Kokeellisen elokuvan tai videotaideteoksen ja animaation toteutussuunnitelmiin ja käsikirjoituksiin. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii vähintään 50 op

arvosana 1, 50-60 op
arvosana 2, 60-70 op
arvosana 3, 70-80 op
arvosana 4, 80-90 op
arvosana 5, 90-100 op

Tarkennetut arviointiperusteet Moodlessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Suunnitelmissa on pystytty synkronoimaan eri aistimukset, kuvan ja äänen elementit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä animaation toteutussuunnitelmat/käsikirjoitukset ovat toteuttamiskelpoisia käytössä olevalla tekniikalla ja käytettävissä olevana aikana sekä esitystavan suhteen. Teosten pääväittämä/teema on selkeästi muotoiltu.

Suunnitelmissa on pystytty synkronoimaan eri aistimukset, kuvan ja äänen elementit.

Suunnitelmissa on hyödynnetty dramaturgiaa yleisön oivallusten synnyttämiseksi.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

18 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Pia Keränen
 • Panu Pohjola
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat valita oman kiinnostuksen kohteesi. Osaat ideoida, suunnitella ja toteuttaa omaan taiteelliseen/tuotannolliseen tekemiseesi kohdentuvan teoksen/tuotteen. Teos voi olla tilaustyö. Osaat esitellä työprosessiasi ja työtäsi julkisesti.

Sisältö

Rakennat omaa taiteilijaindentiteettia. Esittelet omaa osaamistasi ryhmälle ja julkisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Taiteellinen/tuotannollinen teos, oppimistehtävät, julkaiseminen

Osaat suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/tehtävän. Osaat julkaista tekemisesi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Osaat julkaista tekemisesi tarkoituksenmukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat itsenäisesti suunnitella, tuottaa ja toteuttaa taiteellisen, tieteellisen tai tuotannollisen kehittämistyön/-tehtävän ja soveltaa sitä käytäntöön. Osaat julkaista tekemisesi monipuolisesti ja perustella valintasi

Lisätiedot

Raportoit tutkimuksellisesti työprosessisi Taiteellinen tutkimus- ja kehittämistyö -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Eija Rajalin
Vastuuhenkilö

Eija Rajalin

Opiskelijaryhmät
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet taiteellisen tutkimuksen perusrakenteet. Osaat käyttää taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja analyysimenetelmiä sekä tunnistat tarvittavan tietoperustan. Osaat hyödyntää tiedonhakua. Osaat yhdistää toiminnallisen tutkimuksen taiteelliseen tutkimukseen. Osaat raportoida ja purkaa tekemisesi opinnäytetyön ohjeistuksen mukaiseen muotoon. Osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.

Sisältö

Teet sopivin menetelmin Taiteellinen tieteellinen ja tuotannollinen kehittämistyö -opintojakson teoksestasi pienimuotoisen tutkielman (laajuus 10 sivua). Osaat hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.

Aika ja paikka

Zoom

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkossa. Luennot
Itsenäinen työskentely - vaiheistettu raportointi
Kirjalliset palautteet vaiheista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuus tehdä tilaustyöstä

Lisätietoja opiskelijoille

Raportti kytketään Taiteellinen tutkimus ja kehitystyö (18 op) produktioon/työprosessiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: “Tutkimusraportti” ja oppimistehtävät

Tutkimusraportti on ja oppimistehtävät on tehty.
Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä. Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä. Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Tutkimusraportista on luettavissa opiskelijan ymmärtäminen taiteellisen produktion ja tutkimisen välisestä yhteydestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Opiskelija tuo esille taiteellisen produktion ja tutkimisen välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikohde: “Tutkimusraportti” ja oppimistehtävät

Katso vielä kompetenssit tähän!

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tutkimusraportti on ja oppimistehtävät on tehty.
Tunnet tieteellisiä menetelmiä ja tiedät miten niitä voi käyttää taiteellisessa työskentelyssä. Tunnet kehittämistoiminnassa käytettäviä taiteen tutkimustuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat käyttää tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä. Osaat hyödyntää kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Tutkimusraportista on luettavissa opiskelijan ymmärtäminen taiteellisen produktion ja tutkimisen välisestä yhteydestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä taiteellisessa työskentelyssä.Osaat käyttää ja soveltaa kehittämistoiminnassa taiteen tutkimustuloksia.
Opiskelija tuo esille taiteellisen produktion ja tutkimisen välisen yhteyden.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 24.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Annamari Pudas
 • Minttu Merivirta
 • Pia Keränen
 • Anitra Arkko-Saukkonen
Vastuuhenkilö

Anitra Arkko-Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • T26K20S
  Kuvataiteilijakoulutus (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020
 • T26K19S
  Kuvataiteen koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019
 • T26K21S
  Kuvataiteilijakoulutus, Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenet tuottamaan alustavan tutkimussuunnitelman. (0-5)
Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (Hyväksytty/Hylätty)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin.

Aika ja paikka

01.11.2023 -23.01.2024
Moodlessa / Zoom-verkkoluokka

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksolla perehdytään laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin.

Opiskelija itsenäisesti käy materiaaleja läpi ja suorittaa niihin liittyviä tenttejä sekä tehtäviä Moodle-alustalla. Lisäksi opiskelija laatii opintojakson aikana alustavan tutkimussuunnitelman, jonka laatimista auttaa annetut vapaaehtoiset välitehtävät. Välitehtävien ja alustavaon opinnäytetyön suunnitelman laatimiseen järjestetään sparrauskertoja, jolla varmistetaan ohjausapu etenemisessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön alustava suunnitelman aihe on kuvataiteen ammatillisesta näkökulmasta työelämäläheinen, jossa on tutkiva ja kehittävä ote omaan kuvataiteen ammatilliseen kenttään. Opinnäytetyön aihe voi tulla myös harjoittelusta tai työelämäyhteistyön kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit suoritetaan annetun suositusaikataulun mukaan tai opintojakson päättymispäivään mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäisesti suoritettava kokonaisuus; materiaaleihin tutustuminen, tentit, tehtävät, alustava opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

Sisällön jaksotus

3 OP, tutkimus ja kehittämismentelmät
2 OP, henkilökohtainen suunnitelma

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän

2
Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

4
Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tutkimus- tai kehittämistehtäväsi suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointi noudattaa opintojakson arviointikriteerejä.

1 Tunnistat, määrittelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän
2 Perustelet, määrittelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.
3 Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä
4 Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän
menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat
5 Teet perustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- tai kehittämissuunnitelman
HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY: Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Tavoitteet

Tavoitteena on valokuvakameraa käyttäen tutkia ja tallentaa yhteiskunnan tai ihmisen elämän rajattua ilmiötä itsenäisesti.

Sisältö

Sisältönä on itsenäisesti työskennellen kehittää, tietoperustaasi ja havaintoisi, perustuva idea valokuvadokumentiksi. Rajata idea pääväittämäksi ja toteuttaa kuvaukset. Tuotat ennen kuvauksia projektin esittelyn ja tuotantosuunnitelman jonka palautat ennen kuvauksia annettuun osoitteeseen. Kuvatusta materiaalista editoidaan 25-35 kuvan sarja joka toteuttaa tavoitteen ja pääväittämän. Kuvat ladataan painokelpoisina ja metadata täytettynä pilvipalvelimelle ja palautetaan määäräpäivään mennessä sähköpostilinkkina annettuun osoitteeseen. Tämän lisäksi kuvat julkaistaan internetpreesensiäsi tukevassa kanavassa internetlaadulla. Internetissä julkaiset myös taiteilijaesittelyn ja projektiesittelyn, sekä nimeät kuvat. Nämä toimitetetaan myös painokelposten kuvien yhteydessa annettuun osoitteeseen.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina voit tutustua valokuvakirjoihin. Kristoffer Albrecht, Esko Männikkö, Jaakko Heikkilä, Matti Saanio, Perttu Saksa tai Helsinki School valokuvataiteilijoihin. Huomaa, että valokuvadokumentti kirjana on huomattavasti laajempi kuin tämä kokonaisuus mitä tuotat.

Oppikirjana Tokakallinen toellisuutta ISBN 978-952-5897-01-2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-2: Valokuvasarja ja oheismateriaali on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sisällössä kuvattuihin osoitteisiin. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Valokuvasarja ja oheismateriaali on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sisällössä kuvattuihin osoitteisiin. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla. Valokuvadokumetin otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä
Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Valokuvasarja ja oheismateriaali on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sisällössä kuvattuihin osoitteisiin. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla. Valokuvasarja toteuttaa pääväittämän niin, että katsojalle syntyy oivallus pääväittämästä kuviin ja niitä tukeviin teksteihin paneutuessa.
Valokuvadokumetin otsikointi ja kuvien nimeäminen auttaa oivalluksen syntymisessä. Pääväittämää toteutetaan projektin sisältöä tukevin monipuolisin visuaalisin, teknisin ja sanallisin keinoin. Valokuvien muoto ja toteutustapa tukevat kokonaisuutta visuaalisesti pääväittämän kautta perustelulla tavalla.
Taiteilijaesittelyssä on osattu sijoittaa tekijä valokuvataiteen jatkumoon ja projektisesittely sitoo projektin laajemmin yleistettävään asiayhteyteen.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena pitää osata ja ymmärtää sisällössä vaaditut asiat ja saada käyttöösi valokuvauslaitteisto projektin ajaksi. Opiskelija vastaa kaikista projektin kustannuksista itse, kuvien editoinnin voi tehdä oppilaitoksen koneilla. Voit kysyä myös valokuvalaitteistoa lainaan oppilaitoksesta, mutta tätä ei voi taata.

Lisätiedot

Lisätietoja saa kurssin vastuuopettajalta.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 01.04.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataiteilijakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kuvataiteilijakoulutus
Opettaja
 • Jari Penttinen
 • Panu Pohjola
Vastuuhenkilö

Panu Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • T26K22S
  Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat purkaa käsikirjoituksen budjetiksi, toteutussuunnitelmaksi ja teosesittelyksi.
Osaat toteuttaa videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan suunnitelmasi valmiiksi teokseksi ja levittää sen oikeassa kanavassa kanavan vaatimusten mukaisesti.
Osaat käyttää montaasia ja kuvakokojärjestelmiä, vieraannuttamisen ja eläytymisen keinoja kuvatessasi ja leikatessasi kokeellista elokuvasi tai videotaideteostasi.

Sisältö

Purat käsikirjoituksen budjetiksi, toteutussuunnitelmaksi ja teosesittelyksi.
Toteuttaa videotaideteoksen tai kokeellisen elokuvan suunnitelmasi valmiiksi teokseksi ja levität sen oikeassa kanavassa kanavan vaatimusten mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikohde: Kokeellinen elokuva tai videotaideteos, oppimistehtävät

Videoteos tai kokeellinen elokuva, sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Videoteos tai kokeellinen elokuva, sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Videotaideteoksessa tai kokeellisessa elokuvassa, sekä oppimistehtävissä on hahmotettu mediataiteen traditioita ja ilmaisua ja pystytty suunnittelemaan oma teos niin, että se toimii suhteessa traditioon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Videoteos tai kokeellinen elokuva, sekä oppimistehtävät on palautettu ajallaan, halutussa formaatissa, laadulla ja laajuudessa sovittuun kohteeseen. Mikäli näissä on puutteita, tulee taiteilijan pystyä itsenäisesti tekemään pyydetyt täydennykset annettuun määräpäivään mennessä sovitulla tavalla.

Videotaideteoksessa tai kokeellisessa elokuvassa, sekä oppimistehtävissä on hahmotettu mediataiteen traditioita ja ilmaisua ja pystytty suunnittelemaan oma teos niin, että se toimii suhteessa traditioon.

Videoteoksen tai kokeellisen elokuvan sekä oppimistehtävien toteutus on oivaltavassa suhteessa sisältöön. Myös oheismateriaali auttaa yleisöä oivaltamaan taiteilijan tavoitteita.