Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelmat


Oppiminen tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Työelämä ja elinkeinot ovat läsnä oppimisessa, ja osaamisen tavoitteet on määritelty niiden lähtökohdista.

Ongelmanratkaisutaidot ja päätöksentekokyky kehittyvät todellisia työelämän ongelmia ja ilmiöitä tutkiessa. Oppiminen on yhteisöllistä opiskelijoiden, opetus- ja TKl-henkilöstön sekä työelämän vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijan oma aktiivinen toiminta ja merkitysten rakentaminen yksin ja vertaisten kanssa ovat opiskelun ja oppimisen lähtökohtia. Lapin ammattikorkeakoulun oppimis- ja kehittämisympäristöjä ovat kampusten tilat, digitaaliset alustat, työelämä sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulujen ympäristöt. Myös ammattikorkeakoulun TKl-hankkeet ja muut työelämän toimeksiannot ovat opiskelijoiden oppimisympäristöjä.

Opetussuunnitelmat

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja ammattikorkeakoulututkintoon sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa. Opiskelijat voivat suorittaa myös ammatillisia erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Koulutuksen sisältö esitetään opetussuunnitelmassa. Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet eli sen, mitä opiskelijan tulee tietää, ymmärtää ja osata oppimisprosessin tuloksena. Opetussuunnitelmien sisältöä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opinnoista. Sama opintojakso tai -kokonaisuus voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma on kirjoitettu siten, että opintojaksoista kuvataan aina toteutukselta toiselle samana pysyvä sisältö ja lukuvuodelta toiselle mahdollisesti muuttuva sisältö kerrotaan toteutuksen kuvauksessa.

Arkistosta voi lukea aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen opintojen tarjonta löytyy täältä.