Siirry suoraan sisältöön

Laadunhallintajärjestelmän toteuttaminenLaajuus (1 op)

Tunnus: R504TL217

Laajuus

1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen ISO 9001 standardin mukaisesti ja tunnet muut siihen liittyvät standardit ja periaatteet. Osaat vaatimukset laadunhallintajärjestelmän laatimista ja toteuttamista varten. Ymmärrät yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä laadun merkityksen yritystoiminnan jatkuvassa parantamisessa (ISO 9000 laadunhallinnan standardisarja) .

Sisältö

· Yleistä laadunhallinnan kehittymisestä
· ISO 9000 standardisarja
· ISO 9001 standardin yhteys liiketoimintaan
· Laadunhallinnan periaatteet
· Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja toiminta
· Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi
· Laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja jatkuva parantaminen

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 29.11.2024

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen ISO 9001 standardin mukaisesti ja tunnet muut siihen liittyvät standardit ja periaatteet. Osaat vaatimukset laadunhallintajärjestelmän laatimista ja toteuttamista varten. Ymmärrät yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä laadun merkityksen yritystoiminnan jatkuvassa parantamisessa (ISO 9000 laadunhallinnan standardisarja) .

Sisältö

· Yleistä laadunhallinnan kehittymisestä
· ISO 9000 standardisarja
· ISO 9001 standardin yhteys liiketoimintaan
· Laadunhallinnan periaatteet
· Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja toiminta
· Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi
· Laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja jatkuva parantaminen

Aika ja paikka

MOODLE-oppimisympäristö. 16.9-29.11.2024

Oppimateriaalit
  1. ISO 9000 Laadunhallinnan standardisarja | SFS

  2. ISO 9000 -sarja osana organisaation johtamista | SFS

   1. video: ISO 9000 -sarja osana organisaation johtamista ja integroitua johtamisjärjestelmää 9.6.2022  3. Näin otat ISO 9000 -sarjan standardit käyttöön oikein | SFS

  4. Laadunhallinnan periaatteet | SFS

Seuraavaa diasarjaa voi käyttää ISO 9000 – standardien tarkempaan perehtymiseen, mutta se ei ole vaatimuksena opintojaksolla: Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 -standardeihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikki oppimistehtävät tulee olla tehtynä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritus tapahtuu oppimisaineistoon perehtymällä ja monivalintatehtäviin vastaamalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään oppimistehtävien perusteella.