Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapia osana kuntoutustaLaajuus (5 op)

Tunnus: R705F54

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ-ja toimintakentät.

Sisältö

Kuntoutus
Fysioterapia
Toimintakyky
ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
GAS-menetelmä
Fysioterapeutin ydinosaaminen
Fysioterapeutin koulutus, työkuva ja työllistyminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

hylätty
Et ymmärrä kuntoutuksen käsitettä ja sen sijoittumista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Et osaa kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteitä.
Et tunnista kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteitä, etkä osaa kuvata niiden keskeisiä asiasisältöjä.
Et ymmärrä toimintakykyä laaja-alaisena ilmiönä.
Et tiedä fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisältöjä etkä työ- ja toimintakenttiä.

T1
Ymmärrät heikosti kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata heikosti kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat heikosti kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata heikosti niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät heikosti toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät heikosti fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

T2
Ymmärrät tyydyttävästi kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata tyydyttävästi kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat tyydyttävästi kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata tyydyttävästi niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät tyydyttävästi toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät tyydyttävästi fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Ymmärrät hyvin kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata hyvin kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat hyvin kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata hyvin niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät hyvin toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät hyvin fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

H4
Ymmärrät kiitettävästi kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kiitettävästi kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kiitettävästi kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata kiitettävästi niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät kiitettävästi toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät kiitettävästi fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5
Ymmärrät erinomaisesti kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata erinomaisesti kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat erinomaisesti kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata erinomaisesti niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät erinomaisesti toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät erinomaisesti fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Oppimateriaalit

Kauranen, Kari 2017. Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro. Kettunen, Reetta; Kähäri-Wiik, Kaija; Vuori-Kemilä, Anne; Ihalainen, Jarmo. 2009. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOYpro Oy. Helsinki Talvitie, Ulla; Karppi, Sirkka-Liisa; Mansikkamäki, Tarja. 2006. Fysioterapia. 2. uudistettu painos. Edita Prima Oy. Helsinki

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 29.09.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 22.11.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
  • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Tavoitteet

Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ-ja toimintakentät.

Sisältö

Kuntoutus
Fysioterapia
Toimintakyky
ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
GAS-menetelmä
Fysioterapeutin ydinosaaminen
Fysioterapeutin koulutus, työkuva ja työllistyminen

Aika ja paikka

30.9.-22.11.2024, 135 op.

Oppimateriaalit

Kauranen, Kari 2017. Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro.Kettunen, Reetta; Kähäri-Wiik, Kaija; Vuori-Kemilä, Anne; Ihalainen, Jarmo. 2009. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOYpro Oy. HelsinkiTalvitie, Ulla; Karppi, Sirkka-Liisa; Mansikkamäki, Tarja. 2006. Fysioterapia. 2. uudistettu painos. Edita Prima Oy. Helsinki

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

30.9.-22.11.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

hylätty
Et ymmärrä kuntoutuksen käsitettä ja sen sijoittumista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Et osaa kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteitä.
Et tunnista kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteitä, etkä osaa kuvata niiden keskeisiä asiasisältöjä.
Et ymmärrä toimintakykyä laaja-alaisena ilmiönä.
Et tiedä fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisältöjä etkä työ- ja toimintakenttiä.

T1
Ymmärrät heikosti kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata heikosti kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat heikosti kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata heikosti niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät heikosti toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät heikosti fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

T2
Ymmärrät tyydyttävästi kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata tyydyttävästi kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat tyydyttävästi kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata tyydyttävästi niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät tyydyttävästi toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät tyydyttävästi fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Ymmärrät hyvin kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata hyvin kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat hyvin kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata hyvin niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät hyvin toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät hyvin fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

H4
Ymmärrät kiitettävästi kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kiitettävästi kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kiitettävästi kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata kiitettävästi niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät kiitettävästi toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät kiitettävästi fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5
Ymmärrät erinomaisesti kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata erinomaisesti kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat erinomaisesti kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata erinomaisesti niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät erinomaisesti toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät erinomaisesti fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Hylätty (0)

Et ymmärrä kuntoutuksen käsitettä ja sen sijoittumista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Et osaa kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteitä.
Et tunnista kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteitä, etkä osaa kuvata niiden keskeisiä asiasisältöjä.
Et ymmärrä toimintakykyä laaja-alaisena ilmiönä.
Et tiedä fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisältöjä etkä työ- ja toimintakenttiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1
Ymmärrät heikosti kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata heikosti kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat heikosti kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata heikosti niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät heikosti toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät heikosti fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

T2
Ymmärrät tyydyttävästi kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata tyydyttävästi kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat tyydyttävästi kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata tyydyttävästi niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät tyydyttävästi toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät tyydyttävästi fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3
Ymmärrät hyvin kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata hyvin kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat hyvin kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata hyvin niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät hyvin toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät hyvin fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

H4
Ymmärrät kiitettävästi kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kiitettävästi kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kiitettävästi kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata kiitettävästi niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät kiitettävästi toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät kiitettävästi fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät erinomaisesti kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata erinomaisesti kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat erinomaisesti kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata erinomaisesti niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät erinomaisesti toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät erinomaisesti fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ- ja toimintakentät.